Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1612/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1612/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 06/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 340/TTr-CP ngày 14/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 79 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-CTN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Karina Ly, sinh ngày 04.8.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich Naumann Str.1, 65195 Wiesbaden, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

2.

Hồ Thị Hồng My, sinh ngày 28.11.1994 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Waldhorn Str.27, 49377 Vechta, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 11.02.1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Matern Str.1, 96049 Bamberg, CHLB Đức

Giới tính: Nam

4.

Trần Mỹ Nghĩa, sinh ngày 25.3.1989 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bahnhofstr.24, 84347 Pfarrkirchen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

5.

Huỳnh Thị Anh Đào, sinh ngày 01.11.1985 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gollierplatz 12, 80339 München, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

6.

Phạm Jenny Tú Uyên, sinh ngày 27.8.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marienburg Str.5, 60528 Frankfurt, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 25.10.1959 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Driessendorfer Str.51, 47798 Krefeld, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Fulvio, sinh ngày 16.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Driessendorfer Str.51, 47798 Krefeld, CHLB Đức

Giới tính: Nam

9.

Nguyễn Trung Giang, sinh ngày 14.7.1972 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Koblenzerstr.3a, 54411 Hermeskeil, CHLB Đức

Giới tính: Nam

10.

Phạm Đình Hiền, sinh ngày 14.11.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnstr.9, 42103 Wuppertal, CHLB Đức

Giới tính: Nam

11.

Danh Xom Basak, sinh ngày 28.01.1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Am Tuetershot 5, 58093 Hagen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

12.

Vũ Tú Uyên, sinh ngày 22.01.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Krakauer Weg.8, 53859 Niederkassel, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Hùng Quân Henry, sinh ngày 19.8.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lamm str.9, 66482 Zweibruecken, CHLB Đức

Giới tính: Nam

14.

Nguyễn Thị Thảo Ly, sinh ngày 09.8.1995 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Tegernseerland str.144, 81539 Muenchen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

15.

Mai Huyền Trang, sinh ngày 12.3.1987 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Duesselthaler Str. 31, 40211 Duesseldorf, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

16.

Nguyễn Tâm Minh, sinh ngày 21.11.1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Beltweg 22, 80805 Muenchen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

17.

Lưu Chí Trung, sinh ngày 03.8.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reichen Str. 1, 87629 Füssen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

18.

Thái Trần Kim Ngân, sinh ngày 06.02.1985 tại Long An

Hiện trú tại: Saarbrücker Str. 62, 66839 Schmelz, CHLB Đức

Giới tính: Nam

19.

Vũ Hoài Anh, sinh ngày 19.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stettiner Str.14, 86633 Neuburg, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

20.

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 06.10.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Beethoven Str.2, 67551 Worms, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

21.

Lương Thị Yến Anh, sinh ngày 16.02.1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schuster str.58, 55116 Mainz, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

22.

Hà Minh Tuấn, sinh ngày 31.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heer str.50, 56179 Vallendar, CHLB Đức

Giới tính: Nam

23.

Nguyễn Thị Như Hoa, sinh ngày 13.02.1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Gruenwalder str.24, 81547 Muenchen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

24.

Lâm Hữu Thiện, sinh ngày 24.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.55, 67742 Lauterecken, CHLB Đức

Giới tính: Nam

25.

Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 29.9.1979 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Burg Str.22, 54516 Wittlich, CHLB Đức

Giới tính: Nam

26.

Nguyễn Jenny Đan Lê, sinh ngày 28.5.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burg Str.22, 54516 Wittlich, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

27.

Dương Thảo Vy, sinh ngày 21.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Muehlen Str.3, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

28.

Dương Hoàng Hải, sinh ngày 29.9.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Muehlen Str.3, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nam

29.

Đinh Thị Hồng Đoàn, sinh ngày 20.3.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Muehlen Str.3, Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

30.

Dương Anh Tuấn, sinh ngày 20.01.1969 tại Yên Bái Hiện trú tại: Muehlen Str.3, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nam

31.

Nguyễn Tiến Tùng, sinh ngày 03.01.1985 tại Hải

Dương Hiện trú tại: Lochhauser str.36, 62178 Puchheim, CHLB Đức

Giới tính: Nam

32.

Vũ Thị Hằng Nga, sinh ngày 02.3.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heuduct str.55, 66117 Saarbruecken, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

33.

Nguyễn Quang Giang, sinh ngày 04.11.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại Berg am Laim Str. 106, 81673 Muenchen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

34.

Lê Thanh Thảo, sinh ngày 25.4.1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Augustaalage 40, 68165 Mannheim, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

35.

Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 17.12.1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Eppendorfer Landstr.156, 20251 Hamburg, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

36.

Dương Thùy Linh, sinh ngày 29.10.1994 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bogen Str.44, 90459 Nuernberg, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

37.

Phan Hoàng Long, sinh ngày 19.9.1995 tại Séc

Hiện trú tại: Stifterstr.11, 49311 Vechta, CHLB Đức

Giới tính: Nam

38.

Phan Thùy Linh, sinh ngày 27.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stifterstr.11, 49311 Vechta, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

39.

Trần Lê Minh, sinh ngày 21.3.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Linzgau str.20, 88690 Uhldingen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

40.

Đỗ Đức Toàn, sinh ngày 23.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Richard Wagner Str.63, 55543 Bad Kreuznach, CHLB Đức

Giới tính: Nam

41.

Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 25.11.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kreuzweg Str.19, 91126 Schwabach, CHLB Đức

Giới tính: Nam

42.

Ngô Phương Tuấn, sinh ngày 24.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Künreuth Str.43, 81249 Muenchen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

43.

Trương Thị Thu Huyền, sinh ngày 17.5.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Albert Funk Str.112, 59077 Hamm, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

44.

Đỗ Thị Thu Huyền, sinh ngày 01.10.1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rotzeilstr.28, 70794 Filderstadt, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

45.

Nguyễn Đăng Tùng, sinh ngày 19.8.1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Raifeisenplatz 12, 97464 Neiderwerrn, CHLB Đức

Giới tính: Nam

46.

Trần Ngọc Hương Thanh, sinh ngày 30.12.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Zwerneck 13, 75378 Bad Libehzell, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

47.

Nguyễn Văn Quốc, sinh ngày 01.7.1958 tại Long An

Hiện trú tại: Schenk Str.176, 91052 Erlangen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

48.

Phạm Thanh Thảo, sinh ngày 16.9.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jahnstr.25, 90763 Fürth, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

49.

Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 25.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Max - Wönner Str. 24/1, 80995 München, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

50.

Đào Anh Hải, sinh ngày 08.8.1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Werner Senger Str.21, 65549 Limburg, CHLB Đức

Giới tính: Nam

51.

Nguyễn Thanh Hiển, sinh ngày 04.8.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steiermarkstr.14, 38112 Braunschweig, CHLB Đức

Giới tính: Nam

52.

Bùi Văn Năng, sinh ngày 20.02.1947 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Becktstr.18, 46117 Oberhausen, CHLB Đức

 Giới tính: Nam

53.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 29.7.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schluderstr.29, 80634 Muenchen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

54.

Lê Ánh Tuyết, sinh ngày 25.8.1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: k2 18, 68159 Mannheim, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

55.

Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 15.9.1982 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alfons Bayerer Str.19, Regensburg, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

56.

Lê Trọng Hiếu, sinh ngày 26.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerberstr.8, 87719 Mindelheim, CHLB Đức

Giới tính: Nam

57.

Nguyễn Quốc Duy, sinh ngày 16.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neugreutstr. 19, 97999 Igersheim, CHLB Đức

Giới tính: Nam

58.

Đỗ Văn Viện, sinh ngày 26.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Busbahnhof 2, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nam

59.

Đỗ Đức Anh, sinh ngày 06.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Busbahnhof 2, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nam

60.

Đỗ Thị Mai Hương, sinh ngày 30.3.1971 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Am Busbahnhof 2, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

61.

Đỗ Việt Anh, sinh ngày 06.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Busbahnhof 2, 26548 Norderney, CHLB Đức

Giới tính: Nam

62.

Lê Thị Nga, sinh ngày 04.6.1992 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Metzstr.7, 60487 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

63.

Đào Hải Triều, sinh ngày 23.9.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Viktor Renner Str.4, 72074 Tueblingen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

64.

Huỳnh Thị Diễm Thi, sinh ngày 01.01.1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Moerfelder Landstrasse 198, 60598 Frankfurt

Giới tính: Nữ

65.

Thiều Thị Tâm Anh, sinh ngày 05.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Cassella Str.14, 60386 Frankfurt

Giới tính: Nữ

66.

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 30.10.1977 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Silner Str.46, 85221 Dachau, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

67.

Ngô Gia Khánh, sinh ngày 07.11.1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: wilhelmine mayer Strasse.3, 87600 Kaufberren, CHLB Đức

Giới tính: Nam

68.

Phùng Đức Hải, sinh ngày 27.7.1996 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Kapuziner str.20, 67547 Worms, CHLB Đức

Giới tính: Nam

69.

Dương Thị Liên, sinh ngày 17.5.1973 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Kapuziner str.20, 67547 Worms, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

70.

Trần Hữu Tùng, sinh ngày 12.3.1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lindenstr.23c, 92421 Schwandorf, CHLB Đức

Giới tính: Nam

71.

Vũ Quốc Hoài, sinh ngày 18.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenring 24, 82024 Taufkirchen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

72.

Đồng Nga Linh, sinh ngày 28.10.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str.19 56182 Urbar, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

73.

Chu Thị Nga, sinh ngày 20.12.1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str.19 56182 Urbar, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

74.

Trần Thanh Hân, sinh ngày 27.01.1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Euskirchener Str.60, 41469 Neuss, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

75.

Tạ Ngọc Anh, sinh ngày 25.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasseler str.1/0202, 99089 Erfurt, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

76.

Đỗ Hoàng Anh, sinh ngày 12.5.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kindemannstr.23, 40237 Düsseldorf, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

77.

Lê Quỳnh Vân, sinh ngày 20.7.1981 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Herdweg 19, 70174 Stuttgart, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

78.

Hà Thị Lan Hương, sinh ngày 19.7.1978 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Oeseder str.99, 49124 Georgsmarienshuette, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

79.

Phạm Lê Cường, sinh ngày 14.5.1966 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Sprendlinger Land Str. 118, 63069 Offenbach, CHLB Đức.

Giới tính: Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1612/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253