Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1600/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1600/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1600/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 136, 137/TTr-CP ngày 29/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 70 công dân hiện đang cư trú tại

Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Đức Anh Dennis, sinh ngày 13/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Georg Schmann 68, 04155 Leipzig

Giới tính: Nam

2. Hồ Thiên Thanh, sinh ngày 30/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kunreuth Str.58, 81249 Muchen

Giới tính: Nữ

3. Bùi Phương Thanh, sinh ngày 08/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Strabe des 18. Oktober 35, 04103 Leipzig

Giới tính: Nữ

4. Đặng Mai Thùy Anh, sinh ngày 17/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.73, 97453 Schonungen

Giới tính: Nữ

5. Mã Minh Thành, sinh ngày 08/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Stockter Hanfen 4B 21423 Winsen Luhe

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh ngày 12/6/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Erich Klausener Str.28, 40789 Monheim a Rhein

Giới tính: Nữ

7. Hoàng Đức Nam, sinh ngày 13/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Erich Klausener Str.28, 40789 Monheim a Rhein

Giới tính: Nam

8. Đỗ Phương Thảo, sinh ngày 04/5/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Banner Wall 3, 50677 Koln

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Lê Phương Thảo, sinh ngày 02/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig Str 6, D 93309 Kelheim Bayern

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Anja, sinh ngày 15/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig Str 6, D 93309 Kelheim Bayern

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Victor, sinh ngày 11/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Alfons Str.10, 80636 Munchen

Giới tính: Nam

12. Phạm Ngọc Lan Hương, sinh ngày 29/12/1990 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Villkuulerweg 11, 49377 Vechta, Niedelsadsen, Deuschland

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Hồng Vinh, sinh ngày 21/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wald Str.17, 03130 Spremberg

Giới tính: Nam

14. Hồ Phạm Huy Đôn, sinh ngày 04/4/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hubnerstrabe 11, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

15. Kiều Tiến Dũng, sinh ngày 26/4/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lobdergraben 06, 07743 Jena

Giới tính: Nam

16. Trịnh Hải Yến, sinh ngày 24/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kongsberger Str.15A Westerstede

Giới tính: Nữ

17. Bùi Thị Thùy Nhung, sinh ngày 04/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stresemann Str.39, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Ngọc Hà Chi, sinh ngày 21/01/1990 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wilhelm Raabe Str.9, 93051 Regensburg

Giới tính: Nữ

19. Phạm Ngọc Tuấn, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Siegfried Str.201A, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

20. Phan Thị Thùy Linh, sinh ngày 17/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Martin Lutner Strabe 114, 10825 Berlin

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Diễm My, sinh ngày 07/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Boxhagener Str.38, 10245 Berlin

Giới tính: Nữ

22. Lê Ngọc Anh, sinh ngày 14/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Mehrower Allee 91, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

23. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 13/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Mehrower Allee 91, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

24. Vũ Ngọc Mai, sinh ngày 15/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 10179 Berlin, Alexander Str.23

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 27/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: An der Felsplatte 15, 93333 Bad Gogging Neustadt

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Hoàng Nghi, sinh ngày 18/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: An der Felsplatte 15, 93333 Bad Gogging Neustadt

Giới tính: Nam

27. Lê Mai Anh, sinh ngày 28/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Wofl Str.64, 02625 Bautzen, BRD

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 11/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bjarnat Krawc Str.02, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Hồng Đức, sinh ngày 22/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Strabe am Park 44, 04209 Leipzig, BRD

Giới tính: Nam

30. Lê Đức Huy, sinh ngày 30/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Holzmarkt 3, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Leon Đức Long, sinh ngày 29/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Dr Heirich Jasper Strabe 40, 38667 Bad Harzburg

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 14/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Dr Heirich Jasper Strabe 40, 38667 Bad Harzburg

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Lê Minh Hiền, sinh ngày 27/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Biesenbrower Str.93. 13057 Berlin

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 02/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Klara Neuburger Str.18, 70619 Stuttgart

Giới tính: Nam

35. Trịnh Huyền Trang, sinh ngày 19/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Potsdamer Str.89A, 14513 Teltow

Giới tính: Nữ

36. Ngô Phương Hùng, sinh ngày 15/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Reusen Str.13, 16303 Schwedt

Giới tính: Nam

37. Lê Thu Hà, sinh ngày 10/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 06886 Lutherstadt Wittenberg Otgriebo Str der Freundschaft 30

Giới tính: Nữ

38. Lê Hải Yến, sinh ngày 18/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Holzmart 3, 02625 Bautzen

Giới tính: Nữ

39. Lê Thị Phương Lan, sinh ngày 18/7/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gellert Str.130, 28201 Bremen

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Minh Quang, sinh ngày 30/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Leon Hard Str.5, Berlin 12679

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Leon Hard Str.5, Berlin 12679

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thùy Tiên, sinh ngày 23/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Von-Eltz Str.4, 30938 Burgwedel

Giới tính: Nữ

43. Trần Hoàng Anh Kenny, sinh ngày 04/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Pillnitzer Str.13, 01069 Dresden, BDR

Giới tính: Nam

44. Trần Hoàng Duy Henry, sinh ngày 18/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Pillnitzer Str.13, 01069 Dresden, BDR

Giới tính: Nam

45. Vũ Minh Phượng, sinh ngày 15/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str.13, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nữ

46. Phạm Trang Thiên Hương, sinh ngày 16/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hochstadter Weg 6, 80997 Munchen

Giới tính: Nữ

47. Phạm Thu Trang, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Badenstedter Str.15, 30449 Hannover

Giới tính: Nữ

48. Phạm Hoàng Tùng, sinh ngày 19/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Badenstedter Str.15, 30449 Hannover

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Đình Ngọc, sinh ngày 19/10/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strindberg Str.13, 18106 Rostock Deutschland

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 12/8/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strindberg Str.13, 18106 Rostock Deutschland

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 05/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Strindberg Str.13, 18106 Rostock Deutschland

Giới tính: Nữ

52. Bùi Hoàng Việt, sinh ngày 13/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schul Str.6, 31592 Stolzenau

Giới tính: Nam

53. Bùi Hoàng Anh, sinh ngày 29/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schul Str.6, 31592 Stolzenau

Giới tính: Nam

54. Vũ Phương Hoài, sinh ngày 20/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Lilienthal Str.16, 17036 Neubrandenburg

Giới tính: Nữ

55. Ngô Quỳnh Hương, sinh ngày 14/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.10, 09669 Frankenberg

Giới tính: Nữ

56. Ngô Phương Thảo, sinh ngày 01/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.10, 09669 Frankenberg

Giới tính: Nữ

57. Ngô Tiến Huy, sinh ngày 13/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.10, 09669 Frankenberg

Giới tính: Nam

58. Vũ Như Vân, sinh ngày 30/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Irkutsker Str.21, 09119 Chemnits, BRD

Giới tính: Nữ

59. Vũ Minh Thành, sinh ngày 02/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Irkutsker Str.21, 09119 Chemnits, BRD

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Hải Mi, sinh ngày 22/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Olga Str.72, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

61. Dương Ngọc Bích, sinh ngày 20/10/1966 tại Tp.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Reinsburg Str.144, 70197 Stuttgart

Giới tính: Nữ

62. Ngô Quỳnh Anh, sinh ngày 23/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Heem Str.38, 27793 Wildes Hausen

Giới tính: Nữ

63. Đào Thị Quỳnh Nhi, sinh ngày 13/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sterzings Str.10, 90461 Nurnberg

Giới tính: Nữ

64. Đào Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 02/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Sterzings Str.10, 90461 Nurnberg

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 24/8/1971 tại An Giang

Hiện trú tại: Jenfelder Str.160, 22045 Hamburg

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Nam Thắng, sinh ngày 27/12/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg

Giới tính: Nam

67. Phan Hồng Hạnh, sinh ngày 20/9/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 17/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Trường Minh, sinh ngày 24/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg

Giới tính: Nam

70. Đặng Hoàng Anh, sinh ngày 25/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Pfalzburger Str.90, 28207 Bremen

Giới tính: Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1600/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91