Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1399/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1399/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 22/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1399/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ dung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 112, 113/TTr-CP ngày 13/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 52 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-CTN ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Đinh Anh Tuấn, sinh ngày 19/5/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnit

Giới tính: Nam

2. Đinh Thúy Nga, sinh ngày 26/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nữ

3. Đinh Thùy Trang, sinh ngày 26/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nữ

4. Đinh Thanh Tùng, sinh ngày 30/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nam

5. Lê Việt Anh, sinh ngày 10/4/1991 tại Trung Quốc

Hiện trú tại: Ludwigsplatz 1-99510 Apolda

Giới tính: Nam

6. Lê Đức An, sinh ngày 25/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Niebuhr Str.40, 10629 Berlin

Giới tính: Nam

7. Lê Trần Quyết Tiến, sinh ngày 30/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Niebuhr Str.40, 10629 Berlin

Giới tính: Nam

8. Đồng Thị Linh, sinh ngày 23/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Arndt Strabe 18A, 38154 Konigslutter, Deutschland

Giới tính: Nữ

9. Hồ Thị Hoài Nam, sinh ngày 28/10/1968 tại Hà Tĩnh.

Hiện trú tại: 88045 Friedrichshafen, Lanz 27

Giới tính: Nữ

10. Phí Phương Trang, sinh ngày 24/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Markt Str. 52-73033 Goppigen

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 08/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Erich Kurz Str. 7- 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

12. Phạm Julia, sinh ngày 11/6/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Nordfrieslander Str. 34A, 22527 Hamburg

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Mai Thư, sinh ngày 04/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Dr Grosz 6- 39126 Magdeburg, Deutschland

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 07/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lohner Str. 13, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Công Đăng Khoa, sinh ngày 17/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Poststrasse 35, 73033 Goppingen, Deutschland

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Việt Phong, sinh ngày 28/1/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Steuer Str. 09-16269 Wriezen

Giới tính: Nam

17. Vũ Minh Sơn, sinh ngày 08/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: BuscheyStr. 19-58089 Hagen

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 10/11/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heinrich Mann Str. 11, 03050 Cottbus

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh ngày 28/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 14467 Potsdam, Franzosische Str. 13

Giới tính: Nữ

20. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/1/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 14467 Potsdam, Franzosische Str. 13

Giới tính: Nữ

21. Vũ Ngọc Diệp Mẫn, sinh ngày 23/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bydolek Str. 6, 28759 Bremen

Giới tính: Nữ

22. Cao Thùy Trang, sinh ngày 19/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmhauff 3-49688 Lastrup

Giới tính: Nữ

23. Lê Hà Trang, sinh ngày 19/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lidengasse 7-01558 Grobenhain

Giới tính : Nữ

24. Nguyễn Việt Hưng, sinh ngày 18/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: An der Thrune 1-02977 Hoyerswerda

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Anh Văn, sinh ngày 20/1/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Franzosische 13-14467 Potsdam

Giới tính: Nam

26. Hoàng Đức Anh, sinh ngày 10/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 16868 Wussterhausen/Dosse OT Wussterhausen, Am Mark 13

Giới tính: Nam

27. Trần Hoa Mai, sinh ngày 02/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 5, 08233 Treuen

Giới tính: Nữ

28. Trần Thị Hà Linh, sinh ngày 17/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 5, 08233 Treuen

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 13/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kohnstrasse 06, 09478 Nurnberg

Giới tính: Nam

30. Nguyễn Tường Vi, sinh ngày 21/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kohnstrasse 06, 09478 Nurnberg

Giới tính: Nữ

31. Đoàn Sơn Nam Jonny, sinh ngày 15/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Freiheit 70, 01157 Dresden

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Thị Quỳnh Hương Linda, sinh ngày 02/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mathilden 3-58507 Ludenschid

Giới tính: Nữ

33. Đoàn Hoàng Đức Anh, sinh ngày 23/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Blucher Str. 41A-18055 Rostock

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 30/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Grotzinger 34-72622 Nurtingen/BRD

Giới tính: Nam

35. Lê Đức Minh Holger, sinh ngày 27/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Breslauer Str. 30-37574 Einbeck

Giới tính: Nam

36. Vũ Đức Tùng, sinh ngày 24/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Strindberg 17-18106 Rostock

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Marktgasse 18-85072 Eichstatt

Giới tính: Nam

38. Lý Đình Trung, sinh ngày 17/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Moltke Str. 21-31582 Nien Burg

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 21/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schnickmann 10-18055 Rostock

Giới tính: Nam

40. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 21/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schnickmann 10-18055 Rostock

Giới tính: Nam

41. Tăng Thị Việt Hồng, sinh ngày 20/8/1971 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: SchonbuhlStr. 48-70188 Stuttgart

Giới tính: Nữ

42. Tăng Trịnh Quỳnh Thy, sinh ngày 08/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: SchonbuhlStr. 48-70188 Stuttgart

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Minh Đức Martin, sinh ngày 01/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: MozartStr. 6-04571 Rotha

Giới tính: Nam

44. Trần Quốc Hùng, sinh ngày 28/1/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wustrower Str. 45-13051 Berlin

Giới tính: Nam

45. Trần Ngọc Xuân, sinh ngày 16/1/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lilienthal Str. 3-86159 Augsburg/BRD

Giới tính: Nữ

46. Trần Yến Vy, sinh ngày 16/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lilienthal Str. 3-86159 Augsburg/BRD

Giới tính: Nữ

47. Trần Minh Huy, sinh ngày 04/2/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lilienthal Str. 3-86159 Augsburg/BRD

Giới tính: Nam

48. Phạm Thanh Lan, sinh ngày 20/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Pestalozzistr. 2, 08223 Falkenstein

Giới tính: Nữ

49. Trần Thái Ngọc, sinh ngày 22/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dammgarten 11-31303 Burgdorf

Giới tính: Nữ

50. Trần Anh Tú, sinh ngày 23/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 49214 Bad Rothenfelde, Am Alten Gradierk 8

Giới tính: Nam

51. Trần Việt Đức, sinh ngày 15/5/1991 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Wustrower Str. 45-13051 Berlin

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 26/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Gorch-Fock Str. 13-27432 Beremervorde

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1399/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199