Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1371/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ Tịch Nước ban hành

Số hiệu: 1371/2006/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
*******

Số : 1371/2006/QĐ-CTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 131/TTr-CP ngày 12 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 102 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 245 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hoà liên bang Đức; 270 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; 24 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hoà Ba Lan; 13 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hoà Séc; 29 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hoà Áo; 1 công dân hiện đang cư trú tại Canada; 1 công dân hiện đang cư trú tại Thái Lan; 16 công dân hiện đang cư trú tại Singapore; 4 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 1 công dân hiện đang cư trú tại Slovakia; 12 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan; 17 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 3 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 24 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Phạm Hồng Vân, sinh ngày 29/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 342-20 Sangsin-ri, Jin-cheon-eub, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do

02. Thành Mỹ Dung, sinh ngày 06/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17/2 #67, thôn Nam-hoặc, xã Nam-jeong, huyện Young-duk, tỉnh Kyungsang-buk

03. Nguyễn Văn Ngoan, sinh ngày 18/04/1982 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 700-2, thôn Yul-po, xã Dong-bu, thành phố Keo-jeo, tỉnh Kyungsang-nam

04. Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 09/01/1984 tại

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 683-17 phường Naeson 2, thành phố Euiwang, tỉnh Kyunggi

05. Nguyễn Thị Gái Nhung, sinh ngày 04/09/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B0404 chung cư Chungryul, số 364 phường Anrak 2, quận Dongre, thành phố Busan

06. Trịnh Thị Phượng, sinh ngày 22/08/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 269, thôn Bidang, xã Seokseong, huyện Buyeo, tỉnh Chungcheongnam

07. Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 18/04/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 332, thôn Dong-kang, xã Hu-chun, huyện Ham-yang, tỉnh Kyungsang-nam

08. Nguyễn Thị Út Tràng, sinh ngày 24/06/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: -101-504 chung cư Jin-woo 138-3, phường Ji, quận Pal-dal, thành phố Su-won, tỉnh Gyung-gi

09. Nguyễn Thị Thuý, sinh ngày 29/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B1 Daecheung Jutaek, 1455-17 Juan-dong, Nam-gu, Incheon

10. Nguyễn Thị Mãi, sinh ngày 24/04/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: -1cha-301, chung cư Goongjeon, #494-4 phường Songung, thành phố Gumi, tỉnh Kyungsang-buk

11. Trần Thị Vui, sinh ngày 10/01/1980 tại Cần Thơ (cũ) – nay là Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 974-17 10/2 Sunbu-dong, Danwon-ku, Kyeonggi-do

12. Lê Thị Thanh Châu, sinh ngày 16/05/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 369, thôn Kwan-dong, xã Oi-seo, thành phố Sang-ju, tỉnh Kyungsang-buk

13. Nguyễn Thị Hồng Thuý, sinh ngày 27/11/1977 tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 2F, 300 Euirim-dong, Jecheon-city, Chungcheungbuk-do

14. Phạm Thị Thùy Linh, sinh ngày 21/02/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 3038 phường Ta-epyung 2, quận Sujeong, thành phố Seongnam, tỉnh Kyunggi

15. Trần Thị Viễn Chi, sinh ngày 05/10/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3001-8, phường Chung-hyo, thành phố Kyung-ju, tỉnh Kyungsang-buk

16. Võ Thị Thu Vân, sinh ngày 18/09/1972 tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 167, phường Oh-dae, thành phố Sang-ju, tỉnh Kyungsang-buk

17. Nguyễn Thị Thu Kiều, sinh ngày 17/04/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 730-20 Hak-dong, Dong-ku, Kwangju-city

18. Nguyễn Thị Hồng Chị, sinh ngày 17/10/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 191 Geumsan-ri, Geumsan-myeon, Kimjae-city, Jeonrabuk-do

19. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 08/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 2 Chochung-ri, Jeungpyung-up, Kwisan-kun, Chungcheongbuk-do

20. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 24/08/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 23-3 thôn Homyung, xã Kangdong, thành phố Kyungju, tỉnh Kyungsangbuk

21. Nguyễn Thị Năm, sinh ngày 22/05/1973 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 108-1502 Hungdai Vamily Seobu Apt.257-4 Seobu-dong, Dong-ku, Ulsan-city

22. Nguyễn Thị Thuý Nga, sinh ngày 29/09/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-1309, Sewon Apt, GAkyung-dong, Heungkeok-gu, Cheongju-city, Chungcheongbuk-do

23. Lê Thị Não, sinh ngày 13/01/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Na-305, chung cư Myong-seong 5/6, số 576-8 phường Pyongri 6, quận Seo, thành phố Daegu

24. Nguyễn Thị Ngọc Hường, sinh ngày 26/06/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 903 12/, thôn Sin-seong, xã Pung-cheon, thành phố An-dong, tỉnh Kyungsan-buk

25. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 12/01/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 496-2, phường Won-sung 1, thành phố Chon-an, tỉnh Chungcheong-nam

26. Lê Thị Thẳng, sinh ngày 24/11/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 302-302, Chung cư Yi-ree Busong Imdae # 1071 (37/5) phường Busong, thành phố Ik-san, tỉnh Jeolla-buk

27. Lê Thị Vân Kiều, sinh ngày 17/07/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 399, thôn Geumchun, xã Shinpyung, huyện Dangjin, tỉnh Chungcheongnam

28. Nguyễn Thị Ngọc Quy, sinh ngày 26/12/1967 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 791-4, phường Son-kok, quận Dan-won, thành phố An-san, tỉnh Kyung-gi

29. Lê Thị Trúc, sinh ngày 19/09/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 402, # 365-9, phường Tae-pyung, quận Jung, thành phố Dae-jeon

30. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 23/11/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 877-1 thôn Seomu, xã Inwol, thành phố Namwon, tỉnh Jeonra-buk

31. Nguyễn Ánh Thảo, sinh ngày 04/09/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 290-8, phường Nam-thong, thành phố Ku-mi, tỉnh Kyungsang-buk

32. Lê Phố Chợ, sinh ngày 16/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1604-1001 chung cư Pungrim, phường Tanhyun, quận Ilsan, Thành phố Goyang, tỉnh Gyunggi

33. Ngô Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 10/08/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 122-14, phường Do-ma 2, quận Seo, thành phố Dae-jeon

34. Nguyễn Thị Hữu, sinh ngày 31/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 117-1 thôn Nosang, ấp Seonsan, thành phố Gumi, tỉnh Kyungsang-buk

35. Nguyễn Thị Tỉnh, sinh ngày 02/05/1974 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 225, thôn Nae-ji, xã Eun-san, huyện Bu-yeo, tỉnh Chungcheong-nam

36. Đặng Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/07/1985 tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 52, thôn O-po, xã Gang-gu, huyện Young-duk, tỉnh Kyungsang-buk

37. Phan Ngọc Giàu, sinh ngày 05/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 671-30 phường Yeon-san 7, quận Yeonje, thành phố Busan

38. Nguyễn Mộng Thường, sinh ngày 09/04/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 355, thôn Kwan-sim 1, huyện Go-a, thành phố Ku-mi, tỉnh Kyungsang-buk

39. Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 06/05/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2142-3, thôn Hoi-jin, xã Hoi-jin, huyện Jang-heung, tỉnh Jeonra-nam

40. Lương Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 487, thôn Hwa-pyung, xã Hwa-san, huyên Wan-ju, tỉnh Jeonra-buk

41. Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/02/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2F#1 9/2 105 – 5 phường Ilsin, quận Bupyeong, thành phố Incheon

42. Lâm Thị Thanh Quyên, sinh ngày 09/09/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 214-1102, chung cư Jowon-jugong, phường Jo-won, quận Jang-an, thành phố Su-won, tỉnh Gyeong-gi

43. Đoàn Thị Phương Lan, sinh ngày 30/09/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 26-406, Sekyo-dong, Pyongtaek-si, Kyongki-do

44. Phạm Thị Thanh, sinh ngày 02/02/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 311-28, phường Mia 8, quận Gangbuk, thành phố Seoul

45. Đặng Diệu Hiền, sinh ngày 22/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7-116, phường Dukeun, quận Dukyang, thành phố Goyang, tỉnh Kyunggi

46. Nguyện Thị Ngọc Anh, sinh ngày 02/02/1982 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 112-1016, Chung cư Phungrim 1014-4, Phường Wolgoz, thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi

47. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 08/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #204 Soyoung Artvil, 48-2, Songjeong-dong, Gwangju-city, Gyeonggi-do

48. Huỳnh Thị Ngọc Yến, sinh ngày 01/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 1078-1, thôn Sin-pyung, xã Keum-san, huyện Go-heung, tỉnh Jeonra-nam

49. Trần Việt Hàn, sinh ngày 07/01/1969 tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 176 Hongik-dong, Seodong-gu, Seoul

50. Nguyễn Thị Hồng Em, sinh ngày 06/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-402Anjoong-Woorim (Chung cư) 11/5, 337-3 xã Keum-gok, huyện An-joong, thành phố Pyong-taek, tỉnh Kyong-gi

51. Nguyễn Thị Thuý, sinh ngày 08/09/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 498-10, 16/3 phường Ojeong, quận Daedeok, thành phố Dae-jeon

52. Trần Thị Hung, sinh ngày 09/09/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1709-1511 Joo0gon (Chung cư) 38 phường Chang 4, quận Do-bong

53. Phan Thị Ngọc Yên, sinh ngày 12/05/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 527-5, thôn Eui-hang, xã Chang-pyung, huyện Dam-yang, tỉnh Jeonra-nam

54. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 06/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 269 thôn Upbu, xã Yonggung, huyện Yecheon, tỉnh Kyungsangbuk

55. Trịnh Mai Nhàn, sinh ngày 24/04/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: na 1-101, Chung cư Mi-song, phường Seo-jung, thành phố Pyung-taek, tỉnh Kyung-gi

56. Võ Thị Trúc Phương, sinh ngày 10/09/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 502-102 Shinan Green Vill 516/2 số 748-7 phường Geomo, thành phố Siheung, tỉnh Kyunggi

57. Vũ Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 23/11/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 156, thôn Wan-jang, huyện Ga-eun, thành phố Mun-Kyung, tỉnh Kyungsang-buk

58. Ngô Thị Út, sinh ngày 01/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 3038, phường Tae-pyung, quận Su-jeong, thành phố Seong-nam, tỉnh Gyung-gi

59. Hồ Thành Hiền, sinh ngày 12/09/1969 tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 399 thôn Samgun, xã Ganam, huyện Yeoju, tỉnh Kyunggi

60. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 19/12/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2498 thôn San Yang, xã Han Gyeong, huyện Buk Je Ju, tỉnh Je Ju

61. Võ Thị Chanh, sinh ngày 22/06/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 10/7, 1-76, phường Sung-hwang, thành phố Chun-an, tỉnh Chungcheong-nam

62. Đoàn Thị Thương, sinh ngày 06/09/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 504-113, khi Cho-won Green Town, 920, phường Sin-bang, thành phố Cheon-an, tỉnh Chungcheong-nam

63. Trương Thị Phương Dung, sinh ngày 28/09/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 306-404, chung cư Nuchi-mimaul Jugong, 821 85 thôn Byeong-jeom, ấp Taean, thành phố Hwanseong, tỉnh Gyeonggi

64. Vũ Thị Mộng Ngọc, sinh ngày 20/09/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 216-108 Chung cư Joo-gong 2, 86-6 (17/7), phường Da-dae, quận Sa-ha, thành phố Busan

65. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 27/08/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 154 thôn Songcheon, xã Apo, thành phố Gimcheon, tỉnh Gyeongsangbuk

66. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 17/10/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10 thôn Daeron, xã Beonam, huyện Jangsu, tỉnh Jeonbuk

67. Lưu Thanh Huyền, sinh ngày 11/05/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 306, Chung cư Dae-ryung, 560-1, thôn Gu-sung, xã chil-won, huyện Ham-an, tỉnh Kyungsang-nam

68. Thái Thị Tố Nguyên, sinh ngày 01/05/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 98-201 phưòng Dong-somun 6 ga, quận Sungbuk, Seoul

69. Phan Thị Diễm, sinh ngày 25/07/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 564-2, thôn Yeon-cheon, xã Nong-am, thành phố Mun-kyung, tỉnh Kyungsang-buk

70. Trương Thị Thuý, sinh ngày 16/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 1061, thôn Sin-am, xã Jung-dong, thành phố Sang-ju, tỉnh Kyungsang-buk

71. Lê Thị Bích Tuyên, sinh ngày 17/06/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 445, thôn Dong-an, xã yak-mok, huyện Chil-kok, tỉnh Kyungsang-buk

72. Nguyễn Thị Xuân Phương, sinh ngày 12/10/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9/3, 735 thôn Jubuk, xã yang-ji, thành phố Yong-in, tỉnh Gyung-gi

73. Nguyễn Thị Thuý, sinh ngày 20/10/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 101-316 Chung cư Apodeokil Hanmaeum, thôn Guksa, (24/2), huyện A-po, thành phố Gim-cheon, tỉnh Gyeongsang-buk

74. Nguyễn Thuỳ Nhung, sinh ngày 28/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 105-102, Chung cư Ju-gong, 80-10, phường Chwi-am, thành phố Non-san, tỉnh Chungcheong-nam

75. Trần Thị Tuyết Anh, sinh ngày 19/07/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 5-1, phường Chun-hyun, thành phố Ha-nam, tỉnh Gyeong-gi

76. Mai Thị Thảo, sinh ngày 19/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 46, thôn Mi-jo, xã Mi-jo, huyện Nam-hae, tỉnh Kyungsang-nam

77. Đặng Thị Xuân Đào, sinh ngày 04/05/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 504 Naun @ 8-Dong, Naun-Dong, Gunsan-City, Jeollabuk-Do

78. Phạm Thị Mai Thi, sinh ngày 15/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-503 Bokhyun 2 Cha Seohan Town, 160-7 phường Bok-Hyun quận Buk, TP Daegu

79. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 06/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9-2272 phường Tae-Pyung, quận Su-jung, TP Sung Nam, tỉnh Gyung-gi

80. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 20/04/1967 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 504-1206 chung cư Chungku, 540 45/5 phường Janghyun, thành phố Siheung, tỉnh Kyunggi

81. Hồ Thị Như Đào, sinh ngày 04/06/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 615 Janghyun 1 N-Plus Vill, 53/2 541-1 phường janghyun, thành phố Siheung, tỉnh Kyunggi

82. Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 24/05/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15-2 thôn Sohyang, ấp Hongseong, huyện Hongseong, tỉnh Chungcheongnam

83. Lương Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 24/05/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 280-20 thôn Daechung, xã Jangyu, thành phố Kimhae, tỉnh Kyungsangnam

84. Trần Thị Diệu Thuý, sinh ngày 04/04/1983 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107-B01 Shinwon Villige

85. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 20/09/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2-204 Lucky Onchung Oneroom, 1234-18 phường Onchum, quận Dongrae, thành phố Busan

86. Lâm Hồng Đào, sinh ngày 08/03/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 353, thôn Gwan-sim, xã Go-a, thành phố Gu-mi, tỉnh Gyeong-buk

87. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 14/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 782-1 phường Bang-gu 1, quận Jung, thành phố Ulsan

88. Nguyễn Thị Hợi, sinh ngày 09/09/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 160-1 phường Pyung-taek, thành phố Pyungtaek, tỉnh Kyunggi

89. Phạm Thị Xuân, sinh ngày 25/11/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 305-ra Sangsanyeonrip 35-1 Kyoseong-ri, Juncheon-eup, Jun-cheongun, Chungcheongbuk-do

90. Hồ Thị Nga, sinh ngày 17/08/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11/#2629-11, phường Tae-pyung, quận Su-jung, thành phố Sung-nam, tỉnh Gyung-gi

91. Trần Thị Ai, sinh ngày 21/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, 3 Sejong Art Ville, 56-7 phường Kanseok, quận Nam-dong, thành phố Incheon

92. Đào Thị Tình, sinh ngày 10/03/1984 tại Thanh Hoá

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19/1, 446-5 Ujeong-dong, Jung-gu, Ulsan-si

93. Lê Thị Liên, sinh ngày 22/03/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 201, 109-14 phường Moonjeong, quận Songpa, thành phố Seoul

94. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 27/11/1969 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: phòng 202, chung cư Sưngwon Rid Vill, 51-35, phường Jeong-ja, quận Jang-an, thành phố Su-won, tỉnh Gyeong-gi

95. Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 12/03/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105-1303 chung cư Seokwang, 11 bloc 1, 9/10 phường Seo-nam, quận Nam, thành phố Ulsan

96. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 07/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 663 Bonghyun-ri, Woosing-myon, Kongju-si, Chungchongnam-do

97. Đoàn Thị Hải Yến, sinh ngày 10/11/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cheongu Villa 102, 39/2 216-3 Poy-dong, Gangnam-gu, Seoul

98. Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh ngày 10/10/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 676-5, phường Jo-won, quận Jang-an, thành phố Su-won, tỉnh Kyung-gi

99. Phan Thanh Thuý, sinh ngày 08/03/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 472 (2/1), phường Yong-kang, thành phố Sa-cheon, tỉnh Kyungsan-nam

100. Đặng Thị Điệp, sinh ngày 15/10/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87-4 thôn Kang-cheong, xã Iwon, huyện Okcheon, tỉnh Chungcheongbuk

101. Bùi Thị Yến, sinh ngày 21/07/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 791-3, phường Bang-gu, quận Jung, thành phố Ulsan

102. Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 08/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 714-9 (203) phường Wa, quận Danwon, thành phố Ansan, tỉnh Kyunggi.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Võ Thanh Bình, sinh ngày 02/04/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shleibheimer Str. 515/1 80933 Munchen

02. Võ Thị Hồng Trinh, sinh ngày 11/03/1965 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Shleibheimer Str. 515/1 80933 Munchen

03. Võ Thanh My, sinh ngày 09/10/1997 tại Munchen (CHLB Đức)

Hiện trú tại: Shleibheimer Str. 515/1 80933 Munchen

04. Võ Thanh Uyên, sinh ngày 04/08/2000 tại Munchen (CHLB Đức)

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shleibheimer Str. 515/1 80933 Munchen

05. Đặng Hùng Lân, sinh ngày 23/09/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelm-bluhm-Str 56A 30451 Hannover

06. Trịnh Mỹ Liên, sinh ngày 01/07/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tangstedterland Str 185, 22417 Hamburg

07. Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 15/08/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Segfried Str 203A-10365 Berlin

08. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 08/08/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str.14A-90762 Fuerth

09. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 30/04/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Agnes Heineken Str. 54-28277 Bremen

10. Phạm Văn Hà, sinh ngày 07/04/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weingartener Str 36 – 9296424 76646 Bruchsal

11. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 31/05/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Brusseler Str 2 – 44147 Dortmund

12. Nguyễn Thị Thuỳ Linh, sinh ngày 20/10/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goseriede 36, 27243 Harpstedt

13. Nguyễn Hùng Cương, sinh ngày 28/06/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Goseriede 36, 27243 Harpstedt

14. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 26/10/1967 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ingolstaedete Strasse 201/3, 80939 Munchen

15. Lê Thị Kim Nhâm, sinh ngày 05/02/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Siersser Weg 14, 31226 Peine

16. Trần Hữu An, sinh ngày 27/01/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto-Umfred Strasees 10-70191 Stuttgart

17. Đỗ Thị Kim Chi, sinh ngày 21/10/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto-Umfried Strasse 10-70191 Stuttgart

18. Trần Duy Ngọc, sinh ngày 03/04/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto-Umfrid Strasse 10-70191 Stuttgart

19. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 26/03/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto-Unfid-Str.10, 70191 Stuttgart

20. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 22/09/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haydn Weg 6- 56727 Mayen

21. Phạm Thu Hà, sinh ngày 07/02/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haydn Weg 6- 56727 Mayen

22. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 09/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haydn Weg 6- 56727 Mayen

23. Nguyễn Văn Trung, sinh ngày 15/06/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haydn Weg 6- 56727 Mayen

24. Lê Minh Trường, sinh ngày 30/07/1962 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blucher Str.22-56073 Koblenz

25. Trần Thị Hương, sinh ngày 03/11/1962 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Blucher Str.22-56073 Koblenz

26. Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 08/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Blucher Str.22-56073 Koblenz

27. Lê Đức Anh, sinh ngày 04/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blucher Str.22-56073 Koblenz

28. Phạm Hoàng Phong Vũ, sinh ngày 25/12/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nordliche Rinh Str.149-73033 Goppinggen

29. Đoàn Văn Vĩnh, sinh ngày 22/12/1956 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gabelsbergerstrabe 51, 94315 Straubing

30. Đoàn Quỳnh Phương, sinh ngày 06/03/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gabelsbergerstrabe 51, 94315 Straubing

31. Đoàn Phương Ly, sinh ngày 07/04/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Gabelsbergerstrabe 51, 94315 Straubing

32. Đoàn Phương Linh Llaudia, sinh ngày 09/04/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Gabelsbergerstrabe 51, 94315 Straubing

33. Phạm Hữu Thanh, sinh ngày 29/01/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kant Str. 50 PLZ 10625 Berlin

34. Lưu Hồng Quang, sinh ngày 20/04/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesen Str 4 – 90443 Nurnberg

35. Lưu Bách Quang Duy, sinh ngày 14/11/2002 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesen Str 4 – 90443 Nurnberg

36. Hoàng Thanh Tú, sinh ngày 08/08/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dompfaffweg 4/33607 Bielefeld

37. Nguyễn Đức Vinh, sinh ngày 24/10/1966 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neue Kasseler Str.34 – 35039 Marburg

38. Nguyễn Thị Dân, sinh ngày 26/04/1953 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Landsberger Allee 102-10249 Berlin

39. Trương Thị Vân, sinh ngày 08/03/1963 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mayener Str. 51 – 56070 Koblenz

40. Huỳnh Thị Ngọc, sinh ngày 30/07/1960 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gasthausdurchgang 3 – 46446 Emmerich am Rhein

41. Ngô Hồng Nhung, sinh ngày 24/07/1977 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buchholzerweg 10 – 40472 Dusseldorf

42. Trương Thị An Bình, sinh ngày 08/02/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sankt – Geroge Str. 8 – 92237 Sulzbach – Rosenburg

43. Hoàng Tuấn Cương, sinh ngày 17/07/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dammtorstransse 13, 20354 Hamburg

44. Vũ Thị Ngọc Thu, sinh ngày 07/05/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl – Wiechert – Allee 15/411, 30625 Hannover

45. Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 19/04/1972 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipart Str. 22 – 81369 Munchen

46. Nguyễn Thị Hương Liên, sinh ngày 05/05/1993 tại Plauen

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipart Str. 22 – 81369 Munchen

47. Mai Tâm An Ania, sinh ngày 01/10/2001 tại Munchen

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipart Str. 22 – 81369 Munchen

48. Lê Thị Hồng Thuý, sinh ngày 07/04/1969 tại Thanh Hoá

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Amselstrase 2, 26931 Elsfleth

49. Nguyễn Thị Minh Nguyệb, sinh ngày 04/12/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zum Schlosspark 40, 54295 Trier

50. Bùi Huyền Vy, sinh ngày 23/03/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zum Schlosspark 40, 54295 Trier

51. Bùi John, sinh ngày 09/07/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zum Schlosspark 40, 54295 Trier

52. Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 26/12/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bulbenheimer Str. 3, 55270 Schwabenheim

53. Ngô Việt Hùng, sinh ngày 13/02/1961 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alfredi Str.40, 45127Essen

54. Võ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 06/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haymo Str. 7, 930055 Regensburg

55. Lưu Hoàng Long, sinh ngày 17/12/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Herschelstrasse 23, 90443 Nuernberg

56. Phạm Lương Anh, sinh ngày 23/10/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich – Wilhelm – von – Steuben Str.90, 60488 Frankfurt am Main

57. Ngô Hoài Nam, sinh ngày 17/11/1971 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fehmarner Str. 5, 13353 Berlin

58. Trần Vi Linh, sinh ngày 18/06/1972 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Warschauner Str.17, 10243 Berlin

59. Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 27/06/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen

60. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 03/09/1962 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen

61. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 11/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen

62. Nguyễn Ngọc Như, sinh ngày 15/05/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 16, 80807 Munchen

63. Lê Thị Hải Yến, sinh ngày 02/08/1966 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lutzow Str.49, 86167 Augsburg

64. Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 31/07/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luzow Str.49, 86167 Augsburg

65. Lưu Thảo Mi, sinh ngày 03/12/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lutzow Str.49, 8616 Augsburg

66. Trần Gia Định, sinh ngày 29/06/1976 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Linienthal Str. 19, 14480 Potsdam

67. Bùi Phương Liên, sinh ngày 01/12/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Katharina-Geisler Str.8, 85356 Freising

68. Trần Trọng Tôn, sinh ngày 18/12/1970 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karlsruhe Str.18, 90443 Nuermberg

69. Trần Trọng Đức, sinh ngày 02/10/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karlsruhe Str.18, 90443 Nuermberg

70. Trần Thị Hoa, sinh ngày 02/08/1955 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johanniss Str.1, 06406 Burnburg (Saale)

71. Nguyễn Ngọc Thạch, sinh ngày 26/07/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Horstmarer Landweg 82, 48149 Muenster

72. Đoàn Anh Dũng, sinh ngày 21/08/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kronprinzen Str. 38, 75177 Pforzheim

73. Trịnh Bích Ngọc, sinh ngày 06/07/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: L14, 19, 68161 Man-neim

74. Hồ Thị Hoàng, sinh ngày 13/03/1958 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Garten Str.12, 88131 Bodolz

75. Nguyễn Ngọc, sinh ngày 07/12/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Denninger Str. 200/3, 81927 Munchen

76. Nguyễn Kim Lee, sinh ngày 13/06/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Denninger Str. 200/3 81927 Munchen

77. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 09/07/1970 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str.36, 56626 Andernach

78. Lê Quỳnh Lê, sinh ngày 22/03/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alte Bahnhofstgrabe 59, 21220 Seevetal

79. Lữ Ngọc Lâm, sinh ngày 06/03/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ellerauer Weg, 30, 22523 Hamburg

80. Lữ Katja, sinh ngày 21/03/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ellerauer Weg 30, 22523 Hamburg

81. Lương Văn Tiếp, sinh ngày 17/03/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: In der Silz 5a, 67098 Bad Duerkheim

82. Nguyễn Thị Hợp, sinh ngày 04/06/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: In der Silz 5a, 67098 Bad Duerkheim

83. Lương Việt Anh, sinh ngày 26/01/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: In der Silz 5a, 67098 Bad Duerkheim

84. Ngô Thị Lệ Mỹ, sinh ngày 19/09/1949 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Schwarrzen Berge 3, 31583 Nienburg/Weser

85. Nguyễn Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 27/05/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str.12, 69437 Neckargerrach

86. Phạm Ái Quốc, sinh ngày 02/09/1972 tại Quãng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nassoviastrasse 4, 63225 Langen

87. Đoàn Thị Hồng Minh, sinh ngày 03/10/1985 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Soldiner Str.63a, 13359 Berlin

88. Bùi Quang Huy, sinh ngày 25/10/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sylter Strasse 46, 04157 Leipzig

89. Bùi Tiến Hoàng, sinh ngày 15/05/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sylter Strasse 46, 04157 Leipzig

90. Nguyễn Đắc Sáng, sinh ngày 09/08/1963 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Topferweg 9a, 27793 Wildeshausen

91. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 24/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Topferweg 92, 27793 Wildeshausen

92. Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 02/04/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Topferweg 9a, 27793 Wildeshausen

93. Trần Thị Phương Ngọc, sinh ngày 07/07/1962 tại Sài Gòn

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ekenkamp 11, 21149 Hamburg

94. Đào Phương Duyên Dalena, sinh ngày 05/04/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ekenkamp 11, 21149 Hamburg

95. Đào Phương Trâm Delia, sinh ngày 22/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ekenkamp 11, 21149 Hamburg

96. Đào Mạnh An David, sinh ngày 18/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ekenkamp 11, 21149 Hamburg

97. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 06/02/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alte Bahnhofstrabed 59, 21220 Seevetal

98. Lê Mai Lan Vanessa, sinh ngày 29/03/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alte Bahnhofstrabed 59, 21220 Seevetal

99. Nguyễn Văn Thức, sinh ngày 09/10/1988 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kirchengasse Str. 17, 66386 Ingbert

100. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 03/03/1969 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str.9, 92670 Windischeschenbach

101. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 16/08/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str.9, 92670 Windischeschenbach

102. Vũ Ngọc Tiến, sinh ngày 28/03/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haydnweg 7, 56727 Mayen

103. Trần Ngọc Diệp, sinh ngày 04/06/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haydnweg 7, 56727 Mayen

104. Vũ Minh Hiền, sinh ngày 07/07/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haydnveg 7, 56727 Mayen

105. Vũ Quỳnh Trang, sinh ngày 19/07/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haydnweg 7, 56727 Mayen

 106. Tiêu Thị Kim Anh, sinh ngày 07/06/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bernstorff Str. 19, 29221 Celle

107. Trần Văn Cảnh, sinh ngày 09/08/1966 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Amselveg 3, 21218 Seevetal

108. Trần Anh Phong, sinh ngày 14/06/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Amselveg 3, 21218 Seevetal

109. Phạm Hữu Thành, sinh ngày 03/01/1971 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Tannenbuch 2/41540 Dormagenm Tannenbuch 2/41540 Dormagen

110. Lê Thị Hồng Lâm, sinh ngày 07/09/1970 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sonnenstrabe 7, 93466 Chamerau

111. Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 26/08/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johann – Christian-Rail-Strabe 10, 26506 Noden

112. Phạm Trà My, sinh ngày 28/08/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johann – Christian-Rail-Strabe 10, 26506 Norden

113. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 24/05/1977 tại Khánh Hoà

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Altenberger Str.154 D-48565 Steinfurt

114. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 15/02/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ott-Braun-Str.88, 10249 Berlin

115. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 24/12/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Erkesweg 23, 47906 Kempen

116. Quách Thu Anh, sinh ngày 20/08/1938 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl-Kreuter-Strasse 5, 67071 Ludwigshafen Amrhein

117. Đặng Thị Kim Châu, sinh ngày 02/03/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 31, 36381 Schluchtern

118. Dương Thị Ngọc Liên, sinh ngày 10/04/1970 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Graben Str. 5, 40213 Dusseldorf

119. Phạm Hải Ân, sinh ngày 21/01/1991 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ]

Hiện trú tại: Wollhaus Str.73, 74072 Heilbronn

120. Lê Tuyết Minh, sinh ngày 22/07/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Mulenfeld 43, 31171 Nordstemmen

121. Hồ Tuấn Tú, sinh ngày 15/03/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Riemann Str. 10, 10961 Berlin

122. Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 01/03/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Dorfplatz 4, 49685 Halen

123. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 01/05/1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wasser Str. 40, 68519 Viernheim

124. Trần Thị Hồi, sinh ngày 16/09/1957 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berg Str.14, 06682 Teuchern

125. Ngô Vương Minh, sinh ngày 20/09/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schwarza Str.4, 12051 Berlin

126. Lý Thị Quỳnh Như, sinh ngày 05/02/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oppelues Str. 16, 22045 Hamburg

127. Nguyễn Đăng Giao, sinh ngày 26/03/1967 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beatus Str. 56a, 506073 Koblenz

128. Dương Thị Thành, sinh ngày 01/01/1969 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Beatus Str. 56a, 56073 Koblenz

129. Nguyễn Hiền Trang Erika, sinh ngày 11/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Beatus Str. 56a, 56073 Koblenz

130. Mai Hữu Hiệp, sinh ngày 17/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mommsen Str.2, 28211 Bremen

131. Tôn Nữ Thị Thuỷ, sinh ngày 06/11/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mommsen Str. 2, 28211 Bremen

132. Mai Maximilian Hữu Cung, sinh ngày 27/04/1999 tại Đức

Công tác

Hiện trú tại: Mommsen Str.2, 28211 Bremen

133. Lã Thị Hồng Minh, sinh ngày 12/06/1976 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wirichstrabe 10, 54550 Daun

134. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 31/03/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nuertinger Str.53, 71032 Boblingen

135. Bùi Hùng Vương, sinh ngày 27/04/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nuertinger Str.53, 71032 Boblingen

136. Bùi Hoàng Anh, sinh ngày 16/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nuertinger Str.53, 71032 Boblingen

137. Vũ Quốc Dũng, sinh ngày 05/10/1057 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saalburgstrabe 46 a, 61350 Bad Homburg v.d.Hohe

138. Nguyễn Thị Nguyệt Linh, sinh ngày 08/05/1964 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saalburgstrabe 46 a, 61350 Bad Homburg v.d.Hohe

139. Vũ Quốc An, sinh ngày 23/04/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saalburgstrabe 46 a, 61350 Bad Homburg v.d.Hohe

140. Vũ Linh Đan, sinh ngày 19/08/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saalburgstrabe 46 a, 61350 Bad Homburg v.d.Hohe

141. Lê Việt Hà, sinh ngày 10/09/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Muhlenfeld 43, 31171 Nordtemmen

142. Lê Thanh Hoa, sinh ngày 24/06/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Muhlenfeld 43, 31171 Norstemmen

143. Đặng Thị Tuyết, sinh ngày 30/12/1968 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hadrianstrasse 2, D-61130 Nidderrau

144. Nguyễn Trọng Sửu, sinh ngày 27/12/1963 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mannheimer Str.109, 68519 Vierheim

145. Phạm Thúy Chinh, sinh ngày 12/05/1970 tại Lào Cai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krummbogen 12, 35039 Marburg

146. Nguyễn Việt Long, sinh ngày 10/07/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krummbogen 12, 35039 Marburg

147. Nguyễn Thuý An, sinh ngày 01/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krummbogen 12, 35039 Marburg

148. Trần Văn Chung, sinh ngày 04/04/1964 tại Bến Tre

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Entenpfuhl 28, 56068 Koblenz

149. Lê Thị Ngọc Thu, sinh ngày 15/08/1967 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Entenpfuhl 28, 56068 Koblenz

150. Trần Thái An, sinh ngày 03/04/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Entenpfuhl 28, 56068 Koblenz

151. Trần Thuý An, sinh ngày 29/07/1994 tại Lahnstein

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Entenpfuhl 28, 56068 Koblenz

152. Phạm Văn Chiến, sinh ngày 24/12/1965 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mannheimer Str.64, 55545 Bad Kreuznach

153. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, sinh ngày 28/06/1970 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mannheimer Str.64, 55545 Bad Kreuznach

154. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 30/09/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mannheimer Str.64, 55545 Bad Kreuznach

155. Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 07/05/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mannheimer Str.64, 55545 Bad Kreuznach

156. Đặng Thị Như Mai, sinh ngày 10/04/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paprika Str. 9, 70619 Stuttgart

157. Lâm Tường, sinh ngày 15/06/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sophienhof 2, 49084 Osnabruck

158. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 20/05/1965 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sophienhof 2, 49084 Osnabruck

159. Lâm Gia Danh, sinh ngày 18/03/1990 tại Hồng Kông

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sophienhof 2, 49084 Osnabruck

160. Lâm Gia Tri, sinh ngày 03/04/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sophienhof 2, 49084 Osnabruck

161. Trịnh Lan Vân, sinh ngày 05/04/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schmedenstedter Str. 13, 31226 Peine

162. Lê Việt Đức, sinh ngày 14/06/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Worbiser Str. 24, 13053 Berlin

163. Trần Ngọc Tú, sinh ngày 02/09/1969 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stettener Haupt Str. 77, 70771 Lèinelden-Echterdingen

164. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 29/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stettener Haupt Str. 77, 70771 Lèinelden-Echterdingen

165. Trần Quỳnh Hương, sinh ngày 04/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stettener Haupt Str. 77, 70771 Lèinelden-Echterdingen

166. Nguyễn Hoàng Tùng, sinh ngày 13/11/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strasse der Repulik 13, 39638 Gardelegen

167. Trần Anh Tú, sinh ngày 05/05/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Horster Land Str. 120, 21220 Seevetal

168. Vũ Ngọc Hiền, sinh ngày 23/03/1966 tại Nam Hà

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Horster Land Str. 120, 21220 Seevetal

169. Trần Thu Trang, sinh ngày 01/09/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Horster Land Str. 120, 21220 Seevetal

170. Trần Thị Xuân Đào, sinh ngày 12/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wolbecker Str. 38, 48155 Muenster

171. Trần Minh Châu, sinh ngày 16/05/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Holtenser Alandstrasse 3, 37079 Goettingen

172. Trần Xuân Bách, sinh ngày 27/08/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Holtenser Landstrasse 3, 37079 Goettingen

173. Trần Mỹ Huyền, sinh ngày 16/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Holtenser Landstrasser 3, 37079 Goettingen

174. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 13/03/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spann Wish 1, 22519 Hamburg

175. Trần Thị Mỹ Vân, sinh ngày 29/07/1968 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apfel Str. 93, 33613 Bielefeld

176. Ngô Nguyệt Lan, sinh ngày 28/08/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schaeferweg 16, 71706 Markgroeningen

177. Tô Mộng Ngọc, sinh ngày 10/01/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Simon-Warnberger-Weg 2, 85221 Dachau

178. Nguyễn Diệp Tuyết Anh, sinh ngày 20/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Augustin-Schwarz Str. 1, 85276 Paffenhofen

179. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 17/09/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lockwitzer Str. 18, 01219 Dressden

180. Vũ Đức Ngọc, sinh ngày 12/05/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lockwitzer Str. 18, 01219 Dresden

181. Vũ Minh Hường, sinh ngày 31/08/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lockwitzer Str. 18, 01219 Dresden

182. Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 02/06/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Braunschweiger Str. 139B, 38518 Gifhorn

183. Đặng Tú Anh, sinh ngày 14/03/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Garmischer Str. 29, 83177 Muenchen

184. Trần Mạnh Nam, sinh ngày 19/06/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Straesschensweg 3, 53113 Bonn

185. Lữ Ngọc Thuỳ Dung, sinh ngày 04/12/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordfries Lànder Str. 34A, 22527 Hamburg

186. Sher Meei Ting, sinh ngày 07/10/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl-Postl Str. 21/1, 80937 Muenchen

187. Vũ Thị Anh Thư, sinh ngày 10/05/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Martin – Luter – Str. 16, 10777 Berlin

188. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 02/07/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Max-Kolmsperger Str. 19/7, 81735 Muenchen

189. Dương Quỳnh Thư, sinh ngày 28/07/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Max-Kolmsperger Str. 19/7, 81735 Muenchen

190. Dương Hà Ly, sinh ngày 27/09/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Max-Kolmsperger Str. 19/7, 81735 Muenchen

191. Châu Hiền Kiệt, sinh ngày 23/08/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str. 74, 86420 Diedorf

192. Ninh Thị Thanh Thuỷ, sinh ngày 0/10/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mathilden Str. 24, 90762 Fuerth

193. Lê Thanh Bình, sinh ngày 07/11/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stein Str. 6, 26931 Elsfleth

194. Chu Thị Hà, sinh ngày 29/08/1967 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bhnhof Str. 29, 37520 Osterode am Harz

195. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 05/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bhnhof Str. 29, 37520 Osterode am Harz

196. Trần Thảo Anna, sinh ngày 16/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bhnhof Str. 29, 37520 Osterode am Harz

197. Hoàng Ngọc Lan, sinh ngày 04/01/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Iburger Ufer 6, 10587 Berlin

198. Đinh Hoàng An, sinh ngày 23/09/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Iburger Ufer 6, 10587 Berlin

199. Lê Anh Thư, sinh ngày 18/01/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dreher Gasse 1, 86720 Noerdlingen

200. Trịnh Thuỳ Linh, sinh ngày 12/03/1987 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kroeperliner 94, 18055 Rostock

201. Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 03/02/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brandenburger Str.57, 58089 Hagen

202. Hoàng Trung Hiếu, sinh ngày 26/07/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Richteringskamp 2a, 49838 lengerich

203. Võ Thị Thu Phượng, sinh ngày 05/10/1966 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kandinsky Str 1, 74653 Kuenzenlsau

204. Lê Đức Tùng, sinh ngày 11/02/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Olgastr. 2, 80636 Muenchen

205. Châu Anh Hùng, sinh ngày 31/01/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zamenhofweg.6f-22159 Hamburg

206. Vũ Thị Đồng Minh, sinh ngày 20/09/1967 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Waldstr.24, 71034 Boeblingen

207. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 10/05/1979 tại TP Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elsternkamp 2, 28857 Syke

208. Trần Xuân Hải, sinh ngày 26/01/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg Mollberger str.25

209. Phan Việt Nga, sinh ngày 29/10/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg Mollberger str.25

210. Trần Xuân Bách, sinh ngày 04/03/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg Mollberger str.25

211. Trần Xuân Mail, sinh ngày 10/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg Mollberger str.25

212. Phan Thị Thu Hiền, sinh ngày 05/02/1976 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tschaikowskistr.9, 02763 Zittau

213. Lương Đình Mạc, sinh ngày 01/04/1954 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 99955 Blankenburg haup Str 62

214. Huỳnh Tấn Phúc, sinh ngày 19/12/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67061 Ludwigshapen Sudermann Str 16

215. Đinh Lê Ngọc Diệp, sinh ngày 10/05/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10365 Berlin, Coppistrasse Str.10

216. Lâm Thị Yến, sinh ngày 23/07/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77933 Lahn/Schwarswald, Im, Saum 13

217. Nguyễn Thị Hương Mai, sinh ngày 12/05/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ander Fischlake 6, 96317 Kronach

218. Hồ Thị Lan Chi, sinh ngày 28/06/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Innerer Siedlerweg 16, 88131 Lindau

219. Nguyễn Hồ Việt Phương, sinh ngày 10/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Innerer Siedlerweg 16, 88131 Lindau

220. Nguyễn Hồ Việt Duy, sinh ngày 08/01/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Innerer Siedlerweg 16, 88131 Lindau

221. Bùi Thị Thanh Vân, sinh ngày 19/08/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hannover

222. Bùi Quang Đức, sinh ngày 09/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hannover

223. Bùi Quang Huy, sinh ngày 13/08/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hannover

224. Nguyễn Thị Thu Lê, sinh ngày 06/12/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gaerdesstrasse 89, 28755 Bremen

225. Đỗ Đình Chiểu, sinh ngày 18/01/1959 tại Quãng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 94474 Vilshofen an der Donau Kapuzinerstrasse 3

226. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 23/12/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buchener Str. 20, 04178 Leipzing

227. Đoàn Xuân Hương, sinh ngày 10/09/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65549 Limburg a.d.Lahn, Diezer Str. 56

228. Nguyễn Van Hà, sinh ngày 18/06/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65549 Limburg a.d.Lahn, Diezer Str.56

229. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 29/06/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 65549 Limburg a.d.Lahn, Diezer Str. 56

230. Vũ Phương Linh, sinh ngày 20/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 65549 Limburg a.d.Lahn, Diezer Str.56

231. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 12/02/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ausburger Str. 23, 10789 Berlin

232. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 13/02/1976 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pupinwep 17, 64295 Darmstadt

233. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 04/11/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hasenheide 69, 10967 Berlin

234. Trịnh Bích Châu, sinh ngày 05/09/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77955 Ettenheim, Hinterdorfstr. 18

235. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 24/04/1984 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 70794 Filderstadt

236. Nguyễn Viết Huy Hoàng, sinh ngày 07/11/1983 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grabenstr.11, 91217 Hersbruck

237. Nguyễn Chí Tâm, sinh ngày 27/07/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zimmerstr. 26, 93059 Regensburg

238. Nguyễn Thuỳ Duyên, sinh ngày 02/06/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zimmerstr. 26, 93059 Regensburg

239. Phí Thị Lan, sinh ngày 23/05/1969 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 79219 Staufen im Breisgau, Haupstr. 4

240. Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 14/08/1964 tại Cần Thơ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Erzbebirgsstr.3, 86199 Augsburg

241. Lê Việt Anh, sinh ngày 31/03/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 09496 Marienberg, Hanischallee 10

242. Nguyễn Marianne Hồng Điệp, sinh ngày 11/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Altoettinger Str. 6b, 81673 Muenchen

243. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 26/08/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 09496 Marienberg, Hanischalle 10

244. Bùi Trần Đức Minh, sinh ngày 02/04/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Verdistr. 133, 81247 Muenchen

245. Phạm Minh Hằng, sinh ngày 31/12/1952 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39130 Magdedurg, weizengrund.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Lương Thị Ngân, sinh ngày 12/01/1945 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phường Phu – khăm, Thà Ngòn, quận Say-tha-ny, tỉnh Viêng Chăn

02. Lê Thị Viện, sinh ngày 04/01/1977 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phường Phu – khăm, Thà Ngòn, quận Say-tha-ny, tỉnh Viêng Chăn

03. Lê Văn Bắc, sinh ngày 20/05/1984 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phường Phu – khăm, Thà Ngòn, quận Say-tha-ny, tỉnh Viêng Chăn

04. Trần Thị Lệ Thu, sinh ngày 01/09/1965 tại Sa-Van-Na-Khêt-Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Pon-pa-nau, quận Na-Khon, Luong, thủ đô Viêng Chăn

05. Phăn Văn Đại, sinh ngày 29/10/1977 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Cau nhot, quận Si-sa-ta-mac, Tp Viêng Chăn

06. Phạm Văn Quang, sinh ngày 05/03/1971 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nà 27, bản Pa say, quận Si-sa-ta-nac, Tp Viêng Chăn

07. Phan Văn Dũng, sinh ngày 07/08/1973 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nà 27, bản Pa say, quận Si-sa-ta-nac, Tp Viêng Chăn

08. Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1988 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 19, bản Nong tha neua, quận Chan-tha-bu-ly, thủ đô Viêng Chăn

09. Phạm Em Vít Phương, sinh ngày 05/02/1991 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 19, bản Nong tha neua, quận Chan-tha-bu-ly, thủ đô Viêng Chăn

10. Vũ Duy, sinh ngày 12/01/1987 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 6, bản Nong tha neua, quận Chan-tha-bu-ly, thủ đô Viêng Chăn

11. Vũ Thị Chúc, sinh ngày 07/12/1990 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 6, bản Nong tha neua, quận Chan-tha-bu-ly, thủ đô Viêng Chăn

12. Vũ Thị Thu Nhi, sinh ngày 15/02/1992 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 6, bản Nong tha neua, quận Chan-tha-bu-ly, thủ đô Viêng Chăn

13. Lã Thị Phượng, sinh ngày 06/06/1966 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 21, bản That-luang-tay, quận Say-set-tha, thủ đô Viêng Chăn

14. Trương Thị Trang, sinh ngày 02/04/1977 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số nhà 122 tổ 8, phường Đông Pa Lang, quận Sỉ Sắc Ta Nắc, thủ đô Viêng Chăn

15. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 01/02/1979 tại Luông Pha Bang – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số nhà 68, bản Vieng Xay, Luông Pha Băng

16. Phạm Văn Tuấn, sinh ngày 02/01/1948 tại Thái Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 7, bản Đông Pa Lang, quận Si Sa Ta Nak, thủ đô Viêng Chăn

17. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 10/08/1980 Xiêng Khoảng – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 7, bản Đông Pa Lang, quận Si Sa Ta Nak, thủ đô Viêng Chăn

18. Phạm Văn Vũ, sinh ngày 20/06/1983 tại Xiêng Khoảng – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 7, bản Đông Pa Lang, quận Si Sa Ta Nak, thủ đô Viêng Chăn

19. Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 28/08/1966 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 14, bản Na xay, quận Say set tha, thủ đô Viêng Chăn

20. Nguyễn Thị Chít, sinh ngày 02/12/1974 tại Viêng Chăn – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Đông Pa Lang, quận Si Sa Ta Nak, thủ đô Viêng Chăn

21. Bùi Thị Thanh Loan, sinh ngày 16/03/1976 tại Pakse, Champasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số nhà 301, tổ 16, phường Phon xi mon, quận Si Sa Ta Nak, thủ đô Viêng Chăn

22. Bùi Thanh Bình, sinh ngày 05/04/1973 tại Pakse, Champasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số nhà 301, tổ 16, phường Phon xi mon, quận Si Sa Ta Nak, thủ đô Viêng Chăn

23. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 10/11/1971 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 11, phường Đông Miệng, quận Chăn Tha Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn

24. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 10/03/1977 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-Pa-xắc

25. Nguyễn Văn Tung, sinh ngày 05/10/1964 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-Pa-xắc

26. Nguyễn Văn Nọi, sinh ngày 01/07/1983 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

27. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 11/12/1970 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

28. Trần Thị Dung, sinh ngày 18/07/1982 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

29. Phùng Thị Cẩm Châu, sinh ngày 25/05/1965 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

30. Nguyễn Đức Điệp, sinh ngày 12/03/1977 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

31. Nguyễn Đức Vinh, sinh ngày 16/06/1979 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

32. Nguyễn Đức Quang, sinh ngày 20/02/1984 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

33. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 07/03/1986 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

34. Hồ Thị Lệ Thu, sinh ngày 01/06/1981 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

35. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 08/10/1982 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

36. Nguyễn Văn Sỹ, sinh ngày 20/10/1979 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

37. Hoàng Văn Bé, sinh ngày 10/05/1975 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cây số 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

38. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 08/06/1968 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pak Houi Đua, Parksé, Paksoong, Chăm-pa-xắc

39. Phạm Thị Giòn, sinh ngày 05/10/1938 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

40. Hoàng Thị Phương Lan, sinh ngày 12/10/1971 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

41. Mai Thị Ánh, sinh ngày 04/02/1966 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nông Bưng Kẹo, Paksoong, Chăm-pa-xắc

42, Mai Thị Lan, sinh ngày 23/08/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

43, Mai Vân Tân, sinh ngày 12/04/1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

44. Mai Văn Lống, sinh ngày 27/12/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

45. Võ Thị Nga, sinh ngày 16/08/1973 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

46. Phạm Văn Mùi, sinh ngày 25/11/1966 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

47. Nguyễn Thị Ngọ, sinh ngày 08/06/1978 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

48. Đinh Xuân Huy, sinh ngày 10/04/1972 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số nhà 17, tổ 2 bản Vật Luỗng, huyện Paksoong, Chăm-pa-xắc

49. Phùng Thị Nguyệt, sinh ngày 02/03/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

50. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 04/05/1975 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Samamsay, Paksé, Chăm-pa-xắc

51. Đào Văn Thanh, sinh ngày 26/10/1971 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

52. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 07/05/1986 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

53. Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 08/10/1980 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksé, Chăm-pa-xắc

54. Đặng Thanh Phong, sinh ngày 20/04/1950 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn bốc, huyện Păksé, Chăm-pa-xắc

55. Đặng Thanh Nhàn, sinh ngày 10/10/1992 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn bốc, huyện Păksé, Chăm-pa-xắc

56. Đặng Thanh Nhã, sinh ngày 26/11/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam Hiện trú tại: Bản Phôn bốc, huyện Păksé, Chăm-pa-xắc

57, Trần Cảnh, sinh ngày 01/08/1959 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

58. Phạm Thị Hồng Nụ, sinh ngày 05/10/1960 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

59. Trần Thị Loan, sinh ngày 14/04/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

60. Trần Thị Hiền, sinh ngày 25/09/1992 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

61. Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 10/02/1950 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

62, Mai Thị Hoa, sinh ngày 10/02/1950 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

63. Nguyễn Thị Bé Lớn, sinh ngày 15/04/1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

64. Nguyễn Thị Bé Nọi, sinh ngày 14/06/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

65. Nguyễn Văn Tiệp, sinh ngày 03/05/1951 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

66. Nùng Thị Mịch, sinh ngày 01/05/1960 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

67. Nguyễn Văn Thoan, sinh ngày 15/05/1984 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

68. Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 08/05/1957 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

69. Phùng Thị Cẩm An, sinh ngày 03/06/1958 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

70. Nguyễn Đức Bình, sinh ngày 10/05/1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

71. Nguyễn Đức Đông, sinh ngày 19/05/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

72. Nguyễn Đức Ty, sinh ngày 20/10/1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

73. Võ Hùng, sinh ngày 20/07/1967 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

74. Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 15/06/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

75. Võ Văn Cường, sinh ngày 17/06/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

76. Võ Thị Đào, sinh ngày 25/02/1997 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

77. Nguyễn Văn Hiệp, sinh ngày 10/05/1958 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

78. Võ Thị Nguyệt, sinh ngày 04/02/1966 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

79. Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 10/03/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

80. Nguyễn Văn Linh, sinh ngày 05/09/1991 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

81. Nguyễn Văn Sang, sinh ngày 15/12/1992 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

82. Nguyễn Văn Phai, sinh ngày 28/05/1998 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

83. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 08/10/2000 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

84. Nguyễn Văn Huy, sinh ngày 17/06/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

85. Phan Văn Kiẹn, sinh ngày 20/05/1959 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

86. Phùng Thị Hồng, sinh ngày 05/06/1956 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

87. Phan Thị Bé, sinh ngày 22/06/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc 

88. Phan Văn Cu, sinh ngày 03/08/1992 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

89. Phan Văn Cu Nọi, sinh ngày 09/06/1996 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

90. Phan Thị Bé Hằng, sinh ngày 26/03/2000 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

91. Nguyễn Văn Chuột, sinh ngày 10/10/1959 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

92. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 19/05/1964 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

93. Nguyễn Su Vinh, sinh ngày 08/08/1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

94. Nguyễn Thị Vy, sinh ngày 06/08/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

95. Nguyễn Su Văn, sinh ngày 05/02/1984 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

96. Nguyễn Trung Lương, sinh ngày 13/04/1998 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

97. Nùng Thị Lan, sinh ngày 10/05/1966 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

98. Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 04/02/1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

99. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 06/08/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

100. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 09/09/1993 tại Chămpasak – Lào

101. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 10/10/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

102. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 15/03/1946 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Km42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

103. Thái Xuân Tỵ, sinh năm 1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Km 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

104. Thái Thị Xuân, sinh năm 1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Km 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

105. Phùng Bá Ngọc, sinh ngày 03/03/1962 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

106. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 15/08/1963 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

107. Phùng Bá Cường, sinh ngày 06/04/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

108. Phùng Bá Mỹ, sinh ngày 16/09/1996 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

109. Phùng Thị Chi, sinh ngày 18/06/1984 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

110. Nguyễn Văn Thìn, sinh ngày 02/03/1964 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

111. Nguyễn Thị Thêm, sinh ngày 04/06/1969 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

112. Nguyễn Văn Thiện, sinh ngày 20/01/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

113. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 25/07/1997 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

114. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 08/10/1948 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

115. Phan Đình Hoà, sinh ngày 20/01/1968 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

116. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 03/02/1961 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

117. Phan Thị Pe, sinh ngày 01/10/1999 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

118. Phan Văn Cường, sinh ngày 13/07/2001 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

119. Phùng Bá Phi, sinh ngày 02/10/1959 tại Chămpasak – Lào

120. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 01/05/1960 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

121. Sẳn Tỵ, sinh ngày 28/04/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

122. Phùng Thị Thuý, sinh ngày 13/11/1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

123. Sơn Lam, sinh ngày 11/01/1999 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

124. Phùng Bá Tân, sinh ngày 05/12/1986 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

125. Phùng Bá Tiến, sinh ngày 25/12/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

126. Nguyễn Thị Mùi, sinh ngày 22/02/1944 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

127. Mai Văn Đoàn, sinh ngày 01/05/1979 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

128. Mai Văn Phương, sinh ngày 10/04/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

129. Nguyễn Thị Thuý, sinh ngày 10/04/197 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

130. Mai Văn Lai, sinh năm 1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

131. Mai Thị Lê, sinh năm 1997 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

132. Mai Văn Lân, sinh năm 2000 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: xóm 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

133. Nguyễn Thị Sửu, sinh ngày 10/05/1936 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

134. Nguyễn Văn Đoàn, sinh ngày 10/12/1965 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

135. Trần Thị Nọ, sinh ngày 02/10/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

136. Nguyễn Văn Ngọ, sinh ngày 05/12/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

137. Nguyễn Văn Thương, sinh ngày 15/10/1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

138. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 15/01/2003 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

139. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 18/07/1957 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

140. Nguyễn Bích Phượng, sinh ngày 14/07/1962 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cây 42, Paksoong, Chăm-pa-xắc

141. Nguyễn Văn Hội, sinh ngày 02/02/1947 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

142. Vũ Thị Mai, sinh ngày 04/04/1957 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

5 Mai, sinh ngày 04/04/1957 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

143. Nguyễn Văn Tân, sinh ngày 02/02/1982 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

144. Nguyễn Thị My, sinh ngày 20/03/1984 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

145. Nguyễn Văn Thiện, sinh ngày 08/06/1986 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

146. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 04/03/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

147. Phan Văn Thái, sinh ngày 11/04/1965 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

148. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 18/06/1969 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

194. Phan Thị Thuý, sinh ngày 07/03/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

150. Phan Thị Thanh, sinh ngày 15/12/1991 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

151. Phan Thị Thắm, sinh ngày 19/04/1994 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

152. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 10/06/1968 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

153. Mai Thị Lan, sinh ngày 10/05/1971 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

154. Nguyễn Thị Bê, sinh ngày 23/10/1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

155. Nguyễn Văn Bi, sinh ngày 10/09/1999 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

156. Mai Văn Tuấn, sinh ngày 10/10/1965 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

157. Nguyễn Thị Toan, sinh ngày 12/10/1969 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

158. Mai Văn Tú, sinh ngày 09/06/1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

159. Mai Thị Thơ, sinh ngày 12/09/1990 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

160. Phạm Văn Thạch, sinh ngày 02/02/1949 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

161. Mai Thị Phượng, sinh ngày 10/02/1958 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

162. Phạm Văn Dũng, sinh ngày 10/08/1978 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

163. Phạm Văn Liên, sinh ngày 06/02/1981 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

164. Phạm Thị Nga, sinh ngày 09/04/1982 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

165. Phạm Văn Tuất, sinh ngày 04/05/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

166. Phạm Văn Tý, sinh ngày 06/08/1985 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

167. Phạm Thị Trang, sinh ngày 05/10/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

168. Nguyễn Khắc Thiện, sinh ngày 20/06/1964 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Paksé, Chăm-pa-xắc

169. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 04/06/1972 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân An, Paksé, Chăm-pa-xắc

170. Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1998 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân An, Paksé, Chăm-pa-xắc

171. Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1999 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Tân An, Paksé, Chăm-pa-xắc

172. Nguyễn Văn Lưu, sinh ngày 05/03/1947 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hin Nửa, Paksé, Chăm-pa-xắc

173. Hoàng Thị Nhân, sinh ngày 15/08/1943 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Thà Hin Nửa, Paksé, Chăm-pa-xắc

174. Nguyễnb Văn Trong, sinh ngày 22/12/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hin Nửa, Paksé, Chăm-pa-xắc

175. Nguyễn Văn Lộc, sinh ngày 07/05/1973 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hin Nửa, Paksé, Chăm-pa-xắc

176. Nguyễn Văn Sang, sinh ngày 17/06/1985 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hin Nửa, Paksé, Chăm-pa-xắc

177. Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 02/04/1963 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc   

178. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 02/05/1965 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

179. Nguyễn Văn Thông, sinh ngày 27/04/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

180. Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 13/06/1996 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

181. Nguyễn Văn Trịnh, sinh ngày 18/09/2001 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

182. Nguyễn Con, sinh ngày 06/08/1947 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: X, Nhà Đèn, Paksé, Chăm-pa-xắc

183. Bùi Thị Lài, sinh ngày 07/03/1953 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: X, Nhà Đèn, Paksé, Chăm-pa-xắc

184. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 18/08/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: X, Nhà Đèn, Paksé, Chăm-pa-xắc

185. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 27/01/1976 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: X, Nhà Đèn, Paksé, Chăm-pa-xắc

186. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 02/08/1978 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: X, Nhà Đèn, Paksé, Chăm-pa-xắc

187. Trần Thế Ngữ, sinh ngày 20/07/1938 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

188. Hồ Thị Gái, sinh ngày 30/03/1944 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

189. Trần Thế Thắng, sinh ngày 08/03/1977 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

190. Trần Thế Hoa, sinh ngày 16/06/1980 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

191. Trần Thị Bích Huyền, sinh ngày 21/10/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

192. Nguyễn Văn Định, sinh ngày 04/04/1969 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

193. Nguyễn Thị Hoà, sinh ngày 04/07/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

194. Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1966 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

195. Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1977 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

196. Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1998 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

197. Bùi Như Quý, sinh ngày 08/06/1953 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

198. Bùi Thị Hạnh, sinh ngày 08/06/1971 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

199. Bùi Thị Mai Hân, sinh năm 1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

200. Bùi Như Bình, sinh năm 1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

201. Bùi Như Minh, sinh năm 1997 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Giám đốc xí nghiệp

202. Bùi Như Riêu, sinh ngày 09/09/1952 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

203. Nguyễn Thị Mùi, sinh ngày 08/09/1951 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

204. Bùi Thị Lan, sinh năm 1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

205. Bùi Như Hào, sinh năm 1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

206. Nguyễn Thị Sỉu, sinh ngày 09/04/1948 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

207. Lê Sỹ Bình, sinh ngày 02/02/1991 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

208. Phạm Thị Như, sinh ngày 15/04/1947 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

209. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/05/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

210. Nguyễn Văn Vân, sinh ngày 15/06/1974 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

211. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 03/01/1977 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

212. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 02/04/1979 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

213. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 05/06/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

214. Nguyễn Văn Nghị, sinh ngày 01/02/1955 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hin Kang, Paksé, Chăm-pa-xắc

215. Đặng Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 01/06/1959 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Thà Hin Kang, Paksé, Chăm-pa-xắc

216. Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 04/08/1977 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hin Kang, Paksé, Chăm-pa-xắc

217. Phùng Thị Thân, sinh ngày 03/04/1956 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

218. Đinh Thị Ngọc, sinh ngày 05/06/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bán Vật Luông, Paksé, Chăm-pa-xắc

219. Trần Thị Trang, sinh ngày 12/05/1996 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bán Vật Luông, Paksé, Chăm-pa-xắc

220. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 07/07/1946 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

221. Mai Thị Yến, sinh ngày 10/06/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

222. Mai Thị Bình, sinh ngày 08/07/1985 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

223. Mai Hồ Cảnh, sinh ngày 12/06/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

224. Hoàng Kim Dậu, sinh ngày 12/12/1971 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

225. Lê Thị Thuỷ, sinh ngày 10/12/1972 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

226. Hoàng Thị Phượng, sinh ngày 06/05/1992 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

227. Hoàng Văn Tuấn, sinh ngày 04/03/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

228. Hoàng Văn Tiến, sinh ngày 07/08/1997 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

229. Hoàng Văn Tân, sinh ngày 10/11/1999 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

230. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 14/09/1976 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

231. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 11/12/1962 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

232. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/02/1992 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

233. Nguyễn Thị Hợi, sinh ngày 07/05/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

234. Nguyễn Văn Long, sinh ngày 12/10/1962 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

235. Trần Thị Loan, sinh ngày 29/09/1962 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

236. Nguyễn Văn Tú, sinh ngày 12/01/1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

237. Nguyễn Văn Tý, sinh ngày 18/05/1996 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

238. Nguyễn Thị Dụi, sinh ngày 09/11/1999 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Đá, Paksé, Chăm-pa-xắc

239. Trương Văn Quý, sinh ngày 08/10/1960 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksé, Chăm-pa-xắc

240. Nông Thị Lịch, sinh ngày 09/07/1962 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksé, Chăm-pa-xắc

241. Trương Văn Bình, sinh ngày 07/06/1980 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksé, Chăm-pa-xắc

242. Trương Thị Bông, sinh ngày 03/04/1982 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksé, Chăm-pa-xắc

243. Nguyễn Thị Du, sinh ngày 06/04/1937 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phôn Bôc, Paksé, Chăm-pa-xắc

244. Nguyễn Văn Bé, sinh ngày 05/08/1970 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phôn Bôc, Paksé, Chăm-pa-xắc

245. Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 01/06/1971 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phôn Bôc, Paksé, Chăm-pa-xắc

246. Nguyễn Văn Ngọc, sinh ngày 16/10/1973 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phôn Bôc, Paksé, Chăm-pa-xắc

247. Nguyễn Văn Ngọ, sinh ngày 05/06/1953 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

248. Nguyễn Thị Mùi, sinh ngày 05/07/1955 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

249. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 01/05/1989 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

250. Nguyễn Văn Xuân, sinh ngày 05/01/1984 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

251. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 02/06/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

252. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 06/10/1958 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Khua Tà Phom, Paksé, Chăm-pa-xắc

253. Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh năm 1995 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Khua Tà Phom, Paksé, Chăm-pa-xắc

254. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 27/07/1963 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

255. Trần Đức Dương, sinh ngày 30/05/1993 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

256. Trần Đức Ninh, sinh ngày 23/01/1996 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

257. Trần Thị Hương, sinh ngày 25/07/2001 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

258. Nguyễn Thị Dần, sinh ngày 03/02/1974 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

259. Trịnh Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 16/01/2002 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

260. Trịnh Văn Cường, sinh ngày 04/06/203 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân Phước, Paksé, Chăm-pa-xắc

261. Nguyễn Văn Hợi, sinh ngày 01/03/1971 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phả Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

262. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 16/10/2003 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phả Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

263. Nguyễn Văn Nhật, sinh ngày 06/03/2005 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phả Bạt, Paksé, Chăm-pa-xắc

264. Nguyễn Văn Long, sinh ngày 02/12/1927 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

265. Mai Thị Tươi, sinh ngày 10/05/1939 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

266. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 08/12/1977 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

267. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/04/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

268. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/04/1983 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

269. Nguyễn Thị Mi Pha, sinh ngày 08/04/1987 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc

270. Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 28/10/1988 tại Chămpasak – Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paksoong, Chăm-pa-xắc


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Lê Hải Anh, sinh ngày 19/01/1968 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spartansda 6A – Mokotow, Warszawa

02. Nguyễn Thanh Yên, sinh ngày 15/10/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ul.Tarnawskiego 14/3, Przemysl

03. Nguyễn Quang Tuấn, sinh ngày 20/04/1954 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: phố Wilcaza 71, Vác – Sa – Va

04. Ngô Ngọc Bảo, sinh ngày 14/01/1958 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ul. Borówkowa 4A, Skarzysko – Kam 26 – 110

05. Nguyễn Thạch Dương, sinh ngày 30/12/1956 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ul. Widna 17, Czestochowa

06. Ngô Văn Tưởng, sinh ngày 25/06/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ul. Gwiazdzista 27/99, Vác – Sa – Vác – Sa – Va

07. Nguyễn Hữu Viêm, sinh ngày 01/08/1949 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Szancowa 90, Vác – Sa – Va

08. Đỗ Thị Liên, sinh ngày 01/03/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Szancowa 90, Vác – Sa – Va

09. Nguyễn Hữu Việt Anh, sinh ngày 04/04/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Szancowa 90, Vác – Sa – Va

10. Nguyễn Khánh Vy, sinh ngày 24/03/1993 tại Neudwied - Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phố Bukowinska 24a/35, Vác – Sa – Va

11. Phạm Văn Hưng, sinh ngày 28/01/1970 tại Thanh Hoá

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beilsko ul. Marzanny 14A

12. Nguyễn Thanh Thuỷ, sinh ngày 08/03/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Beilsko ul. Marzanny 14A

13. Phạm Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 01/12/1995 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beilsko ul. Marzanny 14A

14. Phạm Nguyễn Gia Bách, sinh ngày 04/03/2004 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beilsko ul. Marzanny 14A

15. Nguyễn Văn Ngũ, sinh ngày 15/08/1963 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 38-200 Jasto ul. Szajnochy 5396

16. Phạm Sỹ Dũng, sinh ngày 21/01/1962 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Okocimska 9m49 Vác – Sa – Va

17. Mạc Thị Việt Hồng, sinh ngày 01/04/1966 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Okocimska 9m49 Vác – Sa – Va

18. Phạm Sỹ Hồng Hải Michal, sinh ngày 26/05/1995 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Okocimska 9m49 Vác – Sa – Va

19. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 09/12/1964 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phố Orzeszkowej 21, Piaseczno

20. Đinh Ngọc Thiều, sinh ngày 22/05/1952 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Đường Brodzinskiego 3, Krakow

21. Đinh Quang Huy, sinh ngày 01/03/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Đường Brodzinskiego 3, Krakow

22. Đinh Hồng Anh, sinh ngày 10/06/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Đường Brodzinskiego 3, Krakow

23. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 22/01/1967 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sienna 85/60 Warszawa

24. Nguyễn Chí Cường, sinh ngày 12/12/1963 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cisevie 35/6 Karsin – Domrskie.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CH SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Vương Thu Hương, sinh ngày 26/03/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 140 00 Praha 4, Na Strzi 1195/57

02. Hà Minh Thuỳ, sinh ngày 22/08/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 612 00 Brno, Florianova 15

03. Bùi Bảo Khánh, sinh ngày 16/05/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Velké nám 212, 286 01

04. Lê Minh Xuân, sinh ngày 29/11/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Domazlicka 42, 318 00 Plzen

05. Nguyễn Thành Tân, sinh ngày 24/01/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ledvinova 1714/12, 149 00 Praha 4 – Chodov

06. Trần Thị Hoà Minh, sinh ngày 16/01/1959 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Palackeho so 834 698 01 Veseli nad Moravou

08. Hoàng Marie, sinh ngày 18/03/198 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Palackeho so 834 698 01 Veseli nad Moravou

09. Lê Thị Kiim Dung, sinh ngày 16/12/1968 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

405 02 Decin, pod Sneznikem 11/43

10. Võ Thị Trà My, sinh ngày 14/09/1993 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 405 02 Decin, pod Sneznikem 11/43

11. Võ Thị Trà Giang, sinh ngày 28/11/1996 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 405 02 Decin, pod Sneznikem 11/43

12. Nguyễn Như Bình, sinh ngày 20/07/1964 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hlavni 367 Hluk 68725 CR

13. Trần Kim Thái, sinh ngày 11/01/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Benatska 303, 570 01 Lytomysl.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CH ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN Ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Nguyễn Ngọc Chăm, sinh ngày 03/01/1974 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Enenkelstrabe 23/4- 1160 Wien, Ottkring

02. Lâm Kim Linh Vũ, sinh ngày 03/03/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sellinger Gasse 513/1, 1110 Wien

03. Lê Thị Thu, sinh ngày 17/01/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karplus Gasse 1-39/II/15, 1100 Wien

04. Cao Thanh Thuý, sinh ngày 08/03/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schnitzlerweg 9/2/9, 4030 – Linz

05. Nguyễn Ngọc Kim Châu, sinh ngày 13/01/2001 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klausgraben 16, 2103 langenzerdorf

06. Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh ngày 17/06/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heidenfeld Str. 19/10, 9500 Villach

07. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 19/07/1950 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedensstrasse 26, 9500 Villach

08. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 13/10/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3001 Tulbingerkogel 34 (Gemeinde: 3434 Tulbing)

09. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 21/02/2002 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Primelweg – 16 – 6850 Dombim

10. Nguyễn Thị Kim Trâm, sinh ngày 02/04/1976 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Brauhaustrasse 3 – 5/2/35 – 2320 Schwechat

11. Trần Kim Trang, sinh ngày 02/02/1975 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Winmerstrasse 58/13A – 4030 Linz

12. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 11/08/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stromstrasse 28/62, 1200 Wien

13. Vũ Tuấn Khôi Nguyên, sinh ngày 02/02/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stromstrasse 28/62, 1200 Wien

14. Lương Văn Thuỷ, sinh ngày 19/10/1970 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Altmannsgorfer Strasse 21-23/4/4, 1120 Wien

15. Phạm Thị Ngọc Lan, sinh ngày 24/04/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelmkress platz 30/76/76/7 1110 Wien

16. Nguyễn Thị Thuỷ, sinh ngày 20/12/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wimbergergasse 20/1-1070 Wien

17. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 22/01/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kloptienplatz 6/5/5-1030 Wien

18. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 07/02/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Erherzog – Karl – Strasse 33/1/51 1220 Wien

19. Huỳnh Bửu Tony, sinh ngày 31/10/2003 tại Áo

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Erherzog – Karl – Strasse 33/1/51 1220 Wien

20. Vũ Thị Hương, sinh ngày 10/06/1963 tại Phước Tuy

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klavsen Str. 292, 2534 Alland

21. Vũ Hùng, sinh ngày 14/05/1991 tại Thái Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klavsen Str. 292, 2434 Alland

22. Hoàng Thị Thành, sinh ngày 16/03/1976 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rennbanweg 27/47/37, 1220 Wien

23. Dương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 08/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Liebher Lienz Osttirol

24. Lê Thị Bích Diệp, sinh ngày 02/04/1977 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Arndt, Stasse 31-33/2/12, 1120 Wien

25. Phạm Phương Linh Julia, sinh ngày 16/10/1999 tại Áo

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Arndt, Stasse 31-33/2/12, 1120 Wien

26. Trần Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 09/10/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hohlweggasse, 42 Erd/61030 Wien

27. Hà Kim Hùng, sinh ngày 22/09/1964 tại Bắc Cạn

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Speckbachergasse 47/7 1160 Wien

28. Hồ Thanh Thuý, sinh ngày 23/11/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gartnerweg 11B, 6973 Hoechst, Austria

29. Vũ Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 09/11/1980 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Siemens Strabe 45/212/8-1210 Wien.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CANADA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 04/07/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 194 Longshire Cirele, Nepean, Ontario K2j 4L2.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI THÁI LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Ngô Thị Thuỳ Dung, sinh ngày 20/10/1974 tại Khánh Hoà

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #22 Sukhumvit, Soi 6, APT 14A Bangkok.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/05/1982 tại Hoà Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Block 28 Balam Road # 09-23 Singapore 370028

02. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 17/08/1970 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bik 146 Woodlands St 13 05-915 Singapore 730146

03. Mạc Mai Lan, sinh ngày 07/08/1974 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bik 657B Jurong West St, 65, # 12-666 (S) 642657

04. Ngô Thuý Hằng, sinh ngày 03/03/1978 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bik 214 Lorong 8 Toa Payoh # 08 – 745 Singapore 310214

05. Võ Thị Lệ Hoa, sinh ngày 16/07/1971 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 180 Ang Mo Kio Avenue 5 # 07-2964 Singapore 560180

06. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 01/11/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK # 08 – 379 Woodlands Circle Singapore 730738

07. Khúc Thị Hồng Lý, sinh ngày 07/01/1975 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 316 # 05-192 Tampines Street 33 Singapore 420316

08. Lê Hồ Thu Hương, sinh ngày 19/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bik 631 Pasir Ris Drive 3, # 07 – 376 Singapore 510631

09. Nguyễn Thị Nghi, sinh ngày 05/07/1974 tại Thanh Hoá

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BLK 54, Tohtuck Rd, # 04 – 03, Singapore 546745

10. Nguyễn Phương Thuỷ Vi, sinh ngày 17/11/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BLK 684 # 03-306 Race-Cource Road # 03-306 Singapore 2106874

11. Lưu Ngọc Trinh, sinh ngày 13/08/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 135 Edgedale Plaids # 10-82, Singapore 820135

12. Phan Thanh Hương, sinh ngày 19/10/1971 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20 Simei St. 1, # 05 – 08 Melville Park, Singapore 529944

13. Đồng Mỹ Nhi, sinh ngày 01/10/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 100 # 15-180 Whampoa Drive Singapore 3200 100

14. Lý Ngọc Anh, sinh ngày 08/06/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 309B # 09-65 Anchorvale Road Singapore 542309

15. Trịnh Thị Tuyết Nhu, sinh ngày 10/05/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BLK 643 Ang Mo Kio Avenue 5 # 05-3025 Singapore 560643

16. Trương Mỹ Thanh, sinh ngày 26/10/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 27 # 18-31 Balam Road Singapore 370027.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Nguyễn Tấn Đạt, sinh ngày 20/08/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 94 – 427 Lanikvhana Place, Unit 1/03, Mililani-Hawai 96789

02. Nguyễn Thị Thanh Nhung, sinh ngày 18/08/1972 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5881 First Street, South-Arlington, VA 22204

03. Nguyễn Văn Chương, sinh ngày 10/12/1967 tại Khánh Hoà

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 21Vesey Road, Randolph, bang Massachusetts – 02368

04. Lê Anh Thư, sinh ngày 11/10/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2830 Church Walk, Falls Church – VA 22042.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CH SLOVAKIA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Dương Đức Thịnh, sinh ngày 19/11/1958 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cernokeho 4, Bratislava.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Dưong Thanh Thuỷ, sinh ngày 15/07/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gorslaan 74, 1441 RG Purmerend

02. Bùi Huyền Vân Tuyền, sinh ngày 18/09/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lien Gisolfland 7, 1705 LH Heerhugowaard, Nederland

03. Lương Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 30/12/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heemskerk Straat 82, 2805 ST Gouda

04. Hồ Thuỵ Ánh, sinh ngày 01/01/1963 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gaffelstraat 12, 1825 LL Alkmaar

05. Lưu Tiến Cường, sinh ngày 01/09/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jacob Schorerstraat 67, Postcode 9745 DD-Groningen

06. Nguyễn Quang Khoa, sinh ngày 03/11/1980 tại Đăk Lăk

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arold Koung Straat 609, 6717 EC Nedorland

07. Nguyễn Minh Trân, sinh ngày 24/10/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heezerweg 121, 5614 HC Eindhoven

08. Lý Thị Hồng Cúc, sinh ngày 20/02/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Antil Lenhot 4k 2404 ZD Ifsselstein

09. Phạm Trần Ngọc Thuý, sinh ngày 18/01/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Smaraqd 123, 5231 KH S Hertogenbosch

10. Nguyễn Thị Diệu Huyền, sinh ngày 06/03/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoopstede 73, 8447 DT Heerenveen

11. Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 24/10/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Van Hasseltlaan 388, 2625 JB, Delft

12. Cao Văn Thắng, sinh ngày 18/12/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hobbemakade 94 II, 1071 XS, Amsterdam.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Nguyễn Thị Trâm Anh, sinh ngày 17/04/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Konsul Graus gade 30 ST TV-6000 Kolding

02. Phạm Văn Hoà, sinh ngày 21/05/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Risingsvej 44, 1 tv

03. Trần Thị Thanh Giang, sinh ngày 06/05/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hjerteparken 53 A 5700 Svendborg

04. Tô Quý Phương, sinh ngày 10/05/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ostergade 7,1 – 9440 Aabybro

05. Lưu Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 24/04/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hjerteparken 11F 5700 Svendborg

06. Nguyễn Tiến Nam, sinh ngày 02/08/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tirsbekvej 2 – 9800 Hjorring

07. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 18/02/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Holmstruphojvej 133, 8210 Arhus

08. Trần Thị Hồng Quế, sinh ngày 18/08/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Trollhettanvej 9 – 9800 Hjorring

09. Hà Thuỳ Linh, sinh ngày 23/10/1998 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Trollhettanvej 9 – 9800 Hjorring

10. Hà Nina, sinh ngày 22/11/1999 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Trollhettanvej 9 – 9800 Hjorring

11. Đỗ Thị Tuyết Nga, sinh ngày 01/10/1963 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marslevvej 25, st.tv – 5700 Svendborg

12. Huỳnh Đỗ Thiên Thanh, sinh ngày 02/02/1999 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marslevvej 25, st.tv – 5700 Svendborg

13. Huỳnh Đỗ Jimmy Deter, sinh ngày 15/03/2001 tại Đan Mạch

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marslevvej 25, st.tv – 5700 Svendborg

14. Huỳnh Đỗ Johannes Danny, sinh ngày 26/05/2003 tại Đan Mạch

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marslevvej 25, st.tv – 5700 Svendborg

15. Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 17/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stationsmestervej 38, 1 tv – 9200 Aalborg SV

16. Phạm Thị Thuỳ Phương, sinh ngày 14/06/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Langkaervej 12, 1 thương nghiệp – 8381 Tilst, Arhus

17. Nguyễn Thị Hồng Nghiêm, sinh ngày 09/03/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Torstilgardsvej 40, 2 thương nghiệp, 8381 Tilst-Arhus.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Nguyễn Thanh Thuỷ, sinh ngày 26/10/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-fu, Hirataka shi, Omineminami machi 23-1-21

02. Nguyễn Thị Trường Sa, sinh ngày 29/06/1971 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-12 Tokicho, Mizunami, Gifu

03. Tô Ngọc Nghiêm, sinh ngày 28/07/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Toku Shi Maken Ltano Gun Aizumicho Tomiyoshi Azaki Shi No shi ta 60 – 26.


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1371/2006/QĐ-CTN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước)

01. Hoàng Thị Mai Anh, sinh ngày 30/10/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 421, Ming Yan Lau 17, phố Jat Min Chuen, Shatin N.T

02. Trần Thị Tâm, sinh ngày 16/01/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 2104, nhà Fu Yat Fu Keung Court, Wang Tau Hom, hatin, Kowloon

03. Trương Thị Đức, sinh ngày 09/05/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RM.H11/fblk5 Grandeur Terrace Tin Shui wai N.T

04. Nguyễn Thanh Cường, sinh ngày 12/05/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phòng E, tầng 6, khối nhà 1, số 8, Kat Cheung Cresscent, Cheerful, Parka, Fanling

05. Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 02/05/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 2301, nhà Hong Yam, On Yam Estate, Kwai Chung, Cheerful Park

06. Phùng Thị Lan, sinh ngày 14/12/1973 tải Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 3102, Nhà Fu Wen, Fu Cheong Estate, Cheung Sha Wan, Kowloon

07. Vũ Thị Hằng, sinh ngày 15/08/1974 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1315 Tsui Fuk House Tsui Wan Estate Chai Wan

08. Lý Tắc Mùi, sinh ngày 19/06/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 2, 7/F, Tin Fai Hose Yue Fai Court Aberdeen

09. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 31/12/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 1404, 14/F, Nhà Tsui Shan, Cheung Shan Estate, Tsuen Wan

10. Huỳnh Bội Trân, sinh ngày 02/12/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1729 Lai Man House Ho Man Tin Estate

11. Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/11/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 318, Tat Hong Hse Po Tat, Estate, Sau Mau Ping

12. Đào Thuý Nga, sinh ngày 24/08/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1812, Nung Yat House, Kin Ning Estate, Tseung Kwan o, N.T

13. Ly A Mui, sinh ngày 04/11/1957 tại Trung Quốc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flt 1954 19/F Kai Yin Hse Kai Yip Estate Kowloon

14. Trần Thị Vi, sinh ngày 02/08/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 3112, nhà Shing Yat, Kwai Shing East Estate, Kwai Chung

15. Thang Thị Mười, sinh ngày 06/02/1970 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1201, Sau Hong House, Sau Mau Ping, Kowloon

16. Hồ Xỳ Liền, sinh ngày 11/12/1973 tại Khánh Hoà

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No 129, Pak Sha Tsuen Yuen Long NT

17. Lý Bắc Mùi, sinh ngày 11/07/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1014, Chi Mi House, Choi Hung, Kowloon

18. Bạch Thu Hương, sinh ngày 16/07/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tầng 12, 174 đường Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Kowloon

19. Nguyễn Thị Thu Hoà, sinh ngày 30/12/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 2203, tầng 22, Hoi Shun House Hoi Lai Estate Lai Chi Kok Kowloon

20. Nguyễn Lê Thuỳ Nhung, sinh ngày 27/10/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Castello, Shatin, Block 5 Flat 1G

21. Đào Thị Thuý, sinh ngày 08/01/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wo Che Estate, Fung Wo Hous, Flat 1618, Shatin, N.T

22. Nìm Văn Kim, sinh ngày 14/07/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sai King House, 2/F, 719 E, Sai King

23. Phùng Thị Thanh, sinh ngày 08/09/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1905, Oi Ming House, Yau Oi, Estate, Tuen. Mun, N.T

24. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 20/12/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/F, 257 You Chou, Street, Shom Shui Po, Koirloon.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1371/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ Tịch Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.389
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110