Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1260/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1260/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 30/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1260/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 280/TTr-CP ngày 09/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Thân Thoại Thùy Trâm, sinh ngày 20/12/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: bản Sa Vang, huyện Chăn tha bu ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

2. Lê Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 09/8/2000 tại Lào

Hiện trú tại: bản Sa Vang, huyện Chăn tha bu ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

3. Lê Văn Quang, sinh ngày 02/6/2003 tại Lào

Hiện trú tại: bản Sa Vang, huyện Chăn tha bu ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

4. Sổm Sai Mai Ba Sợt, sinh ngày 31/12/2010 tại Lào

Hiện trú tại: bản Sa Vang, huyện Chăn tha bu ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

5. Khon Sa Vẳn, sinh ngày 10/6/1978 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phia Vắt, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

6. A Nanh, sinh ngày 08/5/2003, tại Lào

Hiện trú tại: bản Phia Vắt, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

7. A Pha Phon, sinh ngày 03/10/2006, tại Lào

Hiện trú tại: bản Phia Vắt, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

8. Dương Thị Tình, sinh ngày 26/10/1980 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: bản Phôn Pa Pau, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

9. Ngô Quỳnh Giang, sinh ngày 30/4/2003 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phôn Pa Pau, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

10. Ngô Văn Dũng, sinh ngày 04/02/2005 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phôn Pa Pau, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

11. Ngô Thùy Liên, sinh ngày 14/01/2010 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phôn Pa Pau, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

12. Ngô Văn Lượng, sinh ngày 15/12/2012 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phôn Pa Pau, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

13. Ngô Văn Bình, sinh ngày 29/4/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: bản Phôn Pa Pau, huyện Si Sắt Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1260/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230