Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 124/QĐ-CTN 2023 cho thôi quốc tịch Việt Nam 06 công dân tại Hồng Kông

Số hiệu: 124/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Võ Thị Ánh Xuân
Ngày ban hành: 08/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 04, 05/TTr-CP ngày 04/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);
- VPCTN: Trợ lý lãnh đạo Nhà nước; Website VPCTN;
- Lưu: VT, Vụ PL.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Võ Thị Ánh Xuân

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-CTN ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch nước)

1.

Nìm Chí Kim, sinh ngày 07/01/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, GKS số 11/88 ngày 15/01/1988

Hiện trú tại: Flat 13 5/F, Ying Lok house, Choi Ying Estate, Ngau Tau Kok, KLN, Hồng Kông

Hộ chiếu số: N1875955 cấp ngày 17/10/2017 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 230/76 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Lương Tú Vân, sinh ngày 16/11/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 707 Yue Sang house, Kin Sang Estate, Tuen Mun NT, Hồng Kông

Hộ chiếu số: N1853292 cấp ngày 01/8/2017 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 61/17 đường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Đoàn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 10/02/1995 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đại Hp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, GKS ngày 08/3/1995

Hiện trú tại: Rm 210, F/2 Wang Kei Hse, Wang Tau Hom Est, Fu Mei st, Lok Fu, KLN, Hồng Kông

Hộ chiếu số: N1903073 cấp ngày 15/5/2018 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

4.

Hong Cóng Lềnh, sinh ngày 10/11/1985 tại Bình Thuận

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, GKS số 150 ngày 31/7/1987

Hiện trú tại: FT 3103, 31/F Mun Shun house, Mun Tung Estate, Tung Chung Lan Tau island, Hồng Kông

Hộ chiếu số: N2199024 cấp ngày 21/5/2020 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư t trước khi xuất cảnh: số 32 đường Trưng Nữ Vương, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

5.

Phương Huệ Lan, sinh ngày 20/9/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 6, Thành phố HChí Minh, GKS số 187 ngày 01/10/1993

Hiện trú tại: Tam Kung road, Tam Kung maision, 2/F 57A, Hồng Kông

Hộ chiếu số: N1837361 cấp ngày 26/4/2017 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 156/9 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.

Phùng Vĩnh An, sinh ngày 14/9/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Tòa hành chính quận 5, Sài Gòn, Trích lục bộ khai sinh số 8805 ngày 18/9/1972

Hiện trú tại: Flat 67, 31/F, Pearl city Maision 22-36 Paterson st, Couseway Bay, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 100 Lê Đại Hành, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/QĐ-CTN ngày 08/02/2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.582

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!