Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1220/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1220/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 118/TTr-CP ngày 04/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 1600 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc), 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức, 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN TRUNG QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-CTN ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Trần Thị Trắc, sinh ngày 01/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Thủy Đế Liêu, khóm 7, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

2. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 16/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, Nam Hòa, khóm 8, phường Nam Hòa, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

3. Tằng Nhộc Lìn, sinh ngày 22/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162/9, Bá Công Cương, khóm 10, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

4. Cù Diễm Kiều, sinh ngày 25/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/16, ngõ Phúc Đỉnh Luân, đường Cà Đầu, khóm 6, thôn Phúc Điền, xã Long Giếng, huyện Đài Trung

5. Phan Thị Út Ráng, sinh ngày 30/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/26, Ôn Cảng, khóm 10, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

6. Nguyễn Linh Phương, sinh ngày 06/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 56, ngõ 200, đường Nghĩa Lâm, khóm 14, thôn Nhân Nghĩa, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

7. Trần Thị Nam Phương, sinh ngày 28/11/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 35, ngõ 190, đường Tự Cường Nhị, khóm 5, phường Long Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

8. Trần Thị Hường, sinh ngày 09/02/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 164/8, Đồng Nhân, khóm 11, thôn Đồng Nhân, xã Trung Bộ, huyện Gia Nghĩa

9. Lê Thị Bích Hận, sinh ngày 03/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 361, đường Trường Vinh, đoạn 5, khóm 4, phường Quang Vũ, khu Bắc, thành phố Đài Nam

10. Tiêu Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 13/6/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 357, đường Trường Vinh, đoạn 5, khóm 4, phường Quang Vũ, khu Bắc, thành phố Đài Nam

11. Thái Thị Kiều Tiên, sinh ngày 17/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 263/14, Cảng Khẩu, khóm 3, thôn Cảng Khẩu, xã An Định, huyện Đài Nam

12. Đoàn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 20/02/1979 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Hoàng Hưng, khóm 2, phường Nhật Dương, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

13. Bùi Thị Kim Đa, sinh ngày 04/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/11, đường Dân Tộc, khóm 1, phường Hàng Khẩu, thị trấn Ma Đầu, huyện Đài Nam

14. Lê Thị Thích Phương, sinh ngày 03/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 133, đường Tân Trang Nhất, khóm 33, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

15. Lìu Lý Chắn, sinh ngày 15/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/4, ngõ 543, đường Tân Trang, khóm 10, phường Toàn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

16. Cái Thị Lành, sinh ngày 20/7/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/4, Ngũ Nam, khóm 6, phường Ngũ Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

17. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 24/8/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 32, đoạn 2, đường Minh Trí, khóm 3, thôn Nghị Học, xã Thái sơn, huyện Đài Bắc

18. Phan Thị Thúy Nga, sinh ngày 04/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 188, đường Ngọa Long, khóm 15, phường Lý Viễn, khu Đại Nam, thành phố Đài Bắc

19. Bùi Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 13/4/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, hẻm 1, ngõ 20, đoạn 1, đường Minh Đức, khóm 6, phường Vĩnh Phúc, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

20. Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 15/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 41/1, ngõ 195, đường Ngọa Long, khóm 1, phường Lê Nguyên, Khu Đại Nam, thành phố Đài Bắc

21. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 19/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ Cảnh Mỹ, khóm 15, phường Thủy Cảnh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

22. Bùi Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 22/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, đường Hòa Bình, khóm 9, phường Thượng Điền, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

23. Đỗ Thị Thành, sinh ngày 26/12/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 46, đường Kiến Công 2, khóm 13, phường Kiến Công, khu Đông, thành phố Tân Trúc

24. Huỳnh Mỹ Tiên, sinh ngày 08/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 84, ngõ 7, đoạn 4, đường Tây Môn, khóm 6, phường Thành Đức, khu Bắc, huyện Đài Nam

25. Lường Nhộc Dếnh, sinh ngày 14/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 48, đoạn 2, đường Dân Sinh, khóm 19, phường Ngọc Quang, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

26. Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh ngày 20/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ Quang Hoa, khóm 7, phường Nam Hưng, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

27. Trần Thị Hoàng Cẩm, sinh ngày 12/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 6, hẻm 73, ngõ 442, đường Kiến Quốc, khóm 12, phường Thụy Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

28. Trần Thị Ngọc Mai, sinh ngày 17/10/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 185, đường Kỳ Lập Đơn, khóm 18, thôn Đức Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

29. Võ Ngọc Thắm, sinh ngày 09/11/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Đại Đức, khóm 1, phường Đồ Nam, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

30. Lê Thị Nhung, sinh ngày 02/01/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 231, đường Ngưu Phố, khóm 16, phường Hổ Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

31. Chề Sổi Hà, sinh ngày 09/3/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, hẻm 32, ngõ 376, đoạn 1, đường Phục Hưng Nam, khóm 35, phường Tân Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

32. Dương Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 27/3/1974 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 150, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 31, phường Chương Cước, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

33. Hồ Thanh Chiều, sinh ngày 28/12/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Đại Đức, khóm 1, phố Đồ Nam, khu Thất Đồ, thành phố Cơ Long

34. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 01/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Đông Quang Nhất, khóm 33, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

35. Nguyễn Thị Thanh Điều, sinh ngày 24/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 19, hẻm 151, đường Ngọa Long, khóm 10, phường Lê Nguyên, khu Đại Nam, thành phố Đài Bắc

36. Huỳnh Thu Vân, sinh ngày 24/4/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, hẻm 27, ngõ 109, đoạn 2, đường Lâm San, khóm 29, phường Minh Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

37. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 26/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 188, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 14, thôn Phúc Thái, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

38. Thòng Sám Múi, sinh ngày 01/01/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm Bắc Quyến, khóm 9, thôn Bắc Cảng, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

39. Bùi Thị Diễm Sương, sinh ngày 06/02/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đường Đông Vinh, khóm 7, phường Đông Ninh, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

40. Dương Ngọc Hương, sinh ngày 22/9/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 399/3, Giai Lý Hưng, khóm 2, phường Hưng Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

41. Hồ Thị Ngọc Linh, sinh ngày 08/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 10, đường Quang Hoa, khóm 39, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

42. Nguyễn Thị Nuôi, sinh ngày 21/7/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 9, đường Trung Ương, khóm 13, thôn Tân Minh, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

43. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 16/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 601, đường Trung Sơn Nam, khóm 11, thôn Qui Xác, xã Đại An, huyện Đài Trung

44. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 08/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đoạn 1, đường Tân Nhân, khóm 5, phường Tân Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

45. Thái Thị Nguyệt Ánh, sinh ngày 23/11/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 73, đường Đạo Hương, khóm 7, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

46. Tiêu Thị Thủy Tiên, sinh ngày 08/12/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/1, ngõ 95, đường Cổ Lĩnh, khóm 13, phường Bản Khê, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

47. Lê Thị Mười, sinh ngày 20/02/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, ngõ 101, hẻm 4, đường Kiến An, khóm 8, phường Kiến An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

48. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 26/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngõ 203, phố Tây Nhã, khóm 19, phường Tây Nhã, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

49. Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Nam Cảng, khóm 6, phường Nam Cảng, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

50. Tsần Nhộc Dếnh, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đường Quốc Trung, khóm 11, phường Chấn Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

51. Phùng Thị Hoa, sinh ngày 07/7/1976 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 165/1, đường Tân Hưng, khóm 9, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

52. Đặng Thị Hoa, sinh ngày 26/10/1980 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 635, đường Cao Dương, khóm 17, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

53. Nguyễn Thị Mộng Kiều, sinh ngày 25/8/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101/3, ngõ 109, đường Phú Sơn, khóm 10, phường Quảng Tân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

54. Dan Thị Thanh, sinh ngày 09/8/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, đường An Lạc, khóm 16, phường An Khánh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

55. Lê Thị Điều, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, ngõ 694, đường Trung Chính, khóm 12, phường Đan Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

56. Trần Ngọc Loan, sinh ngày 24/4/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 25, ngõ 113, đường Thành Công 1, khóm 12, phường Triều Đống, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

57. Châu Thị Biên, sinh ngày 08/10/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 50, đường Thụy An, khóm 3, phường Cảng Vĩ, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

58. Trương Thị Trinh, sinh ngày 06/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Đại Dương, khóm 4, thôn Nam Thế, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

59. Lê Ngọc Bích, sinh ngày 10/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, đường Bin Đầu, khóm 10, thôn Bin Đầu, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

60. Trương Mỹ Linh, sinh ngày 22/10/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/7, đường Tuyền Thố, khóm 8, thôn Tuyền Thố, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

61. Ngô Thị Mai, sinh ngày 30/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 22, đường Phục Hưng, khóm 8, phường Tây Khang, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

62. Nguyễn Trúc Linh, sinh ngày 13/9/1981 tại Tây NInh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, Ma Viên, khóm 10, thôn Ma Viên, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

63. Phạm Thị Hờn, sinh ngày 09/02/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 5, ngõ 900, đường Kỳ Tân Tam, khóm 26, phường Phục Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

64. Phạm Thị Kim Ngân, sinh ngày 09/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 23, đường Xích Khảm Nam, khóm 10, thôn Xích Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

65. Phan Ngọc Phỉ, sinh ngày 19/11/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 458, đường Trung Chính, khóm 26, phường Kiến Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

66. Trần Thị Như Ý, sinh ngày 13/02/1987 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 32, phố Đại Vinh, khóm 13, phường Tam Kiều, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

67. Nguyễn Thị Mộng Kiều, sinh ngày 11/12/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngõ 25, đường Cổ Sơn Tam, khóm 5, phường Long Giếng, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

68. Lê Thị Nhị, sinh ngày 19/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 387, đường Trung Châu Tam, khóm 21, phường Phục Hưng, khu Kỳ Luật, thành phố Cao Hùng

69. Đặng Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/12/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Trung Hòa, khóm 5, thôn Khang Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

70. Đào Ngọc Tuyền, sinh ngày 08/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Hiệu Tiền, khóm 11, phường Kiến Dân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

71. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 16/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/8, đường Kiến Phúc, khóm 9, thôn Đông Cảng, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

72. Trần Thị Nhi, sinh ngày 10/2/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 13, đường Trung Châu Tam, khóm 16, phường Bắc Sơn, Khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

73. Phạm Thị Mai Thanh, sinh ngày 23/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 108, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 4, phường An Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

74. Nguyễn Hồng Thái, sinh ngày 30/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Nam Để, khóm 5, phường Nam Để, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

75. Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 15/01/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, ngõ 37, đường Trung Thanh Nam, khóm 9, thôn Văn Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

76. Phan Thị Diệu Hiền, sinh ngày 08/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, Điền Mỹ, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

77. Trần Thị Lụa, sinh ngày 02/7/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 230, đường Công Nghĩa, khóm 1, phường Sơn Gia, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

78. Võ Thị Sen, sinh ngày 12/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, đường Lãnh Cước, khóm 3, phường Cảng Biên, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

79/ Trần Thụy Cẩm Thy, sinh ngày 02/12/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Hạ Tứ Bắc, khóm 4, thôn Trung Hưng, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

80. Lý Nuội, sinh ngày 10/01/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 44, ngõ 145, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 6, phường Trung Thuận, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

81. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 27/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Nội Khê, khóm 13, thôn Nội Phố, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

82. Hoàng Thị Hà, sinh ngày 27/8/1978 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 97, đường Văn Hóa, khóm 14, phường Vĩnh Quán, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

83. Trần Thị Phụng, sinh ngày 09/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 40, đường Hương Trưởng, đoạn 2, khóm 5, phường Hương Trưởng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

84. Phạm Thị Việt Linh, sinh ngày 19/5/1982 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Nam An, khóm 23, phường Phúc Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

85. Nguyễn Thị Châu Loan, sinh ngày 16/5/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Chung Thắng, khóm 13, thôn Long Tuyền, xã Nội Bố, huyện Bình Đông

86. Huỳnh Thị Vân, sinh ngày 09/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Thố Khố, khóm 8, thôn Nội Hưng, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng,

87. Bùi Thị Tiên, sinh ngày 17/12/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 317, đường Đại Đồng, đoạn 1, khóm 2, phường Chương Thiụ, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

88. Võ Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 20/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Phúc Mỹ, khóm 8, phường Trung Quyến, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

89. Nguyễn Thị Phi Yến, sinh ngày 16/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, đường Lâm Châu, khóm 31, thôn Nghiên Phố, xã Tân  Viên, huyện Bình Đông

90. Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 10/10/1978 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67/13, đường Quá Khê, khóm 5, thôn Quá Khê, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

91. Lưu Tuyết Hoa, sinh ngày 22/8/1967 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 28, hẻm 9, ngõ 53, phố Hoằng Đạo, khóm 22, phường Hoành Khoa, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

92. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 24/10/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, Tông Lan, khóm 9, phường Tông Lan, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

93. Ngô Thị Diễm, sinh ngày 04/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, đường Minh Đạo, khóm 22, phường Minh Chính, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

94. Trần Thị Bé Nhen, sinh ngày 02/02/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/5, Đài Hóa Nhất Trang, đường Cương Nam, đoạn 1, khóm 12, phường Trung Trang, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

95. Nguyễn Thị Mộng Cầm, sinh ngày 10/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 22, ngõ 37, phố Vĩnh Hưng, khóm 18, phường Gia Đông, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

96. Lê Kim Lụa, sinh ngày 25/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Tự Lập, đường Xích Khảm Nam, khóm 10, thôn Xích Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

97. Hồ Nhì Múi, sinh ngày 12/5/1970, tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 14, phố Thụy Ái, khóm 19, phường Thụy Hưng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

98. Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 04/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 238, đường Trung Thê, khóm 12, phường Trúc Lâm, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

99. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 24/3/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 90, đường Văn Hóa, khóm 2, thôn Vĩnh Khang, xã Loan Lâm, huyện Tân Trúc

100. Nguyễn Thị Biển, sinh ngày 16/4/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149, ngõ 31, đường Hưng An, khóm 10, phường Tân Mỹ, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung.

101. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 20/01/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, đoạn 1, đường Lâm Hải, khóm 14, phường Kiến Quốc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

102. Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày 27/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/7, Giai Lý Hưng, khóm 1, phường Giai Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

103. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 15/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, đường Tam Mỹ, khóm 4, phường Cao Đông, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

104. Phan Thúy Tuyết, sinh ngày 28/01/1975 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 125, đường Đào Oanh, khóm 6, phường Kiến Quốc, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

105. Phương Thị Bích Nhiên, sinh ngày 20/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, đường Phần Vĩ, khóm 13, thôn Bạch Vân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

106. Trần Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 04/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 128, đường Tùng Lĩnh, khóm 10, phường Phúc Khê, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

107. Trần Thị Mỹ Nga, sinh ngày 25/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 8, ngõ 199, đường An Phú, khóm 16, phường An Phú, khu An Nam, thành phố Đài Nam

108. Võ Chúc Xuân, sinh ngày 12/8/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 244, đường Diên Bình 1, khóm 31, phường Hậu Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

109. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 08/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 75, đường Phụng Tùng, khóm 1, phường Trung Văn Anh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

110. Nguyễn Thị Mai Liên, sinh ngày 03/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2/13, ngõ Trung Hưng 1, khóm 20, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

111. Võ Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 01/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/15, đường Bình Dương, khóm 19, thôn Tưử Châu, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

112. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 12/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/2, đường Trấn Hải, khóm 13, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

113. Võ Thị Lệ, sinh ngày 12/4/1980 tạo Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276, đường Quảng An, khóm 7, thôn Quảng An, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

114. Vũ Thị Lệ, sinh ngày 29/11/1981 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/8, ngõ 392, đường Cao Mỹ, khóm 5, phường Lâm Giang, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

115. Đặng Thị Vẹn, sinh ngày 10/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/1, đường Hưng Ngư, khóm 3, phường Hưng Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

116. Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 15/02/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 282, đường Bắc Điền, khóm 11, phường Đầu Biện, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

117. Lê Thị Kim Hạnh, sinh ngày 30/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Ích An, khóm 4, phường Đông Hoa, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

118. Ngô Huỳnh Thùy Trang, sinh ngày 10/9/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Trung Anh, khóm 13, phường Nhị Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

119. Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 07/3/1977 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, đường Quang Vinh Đông, khóm 31, phường Quang Vinh, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

120. Nguyễn Thị Nhạn, sinh ngày 04/9/1983 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường An Trung, khóm 17, phường Công Luân, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

121. Nguyễn Thị Thanh Kim Phượng, sinh ngày 05/5/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 14, ngõ 194, đoạn 1, đường Long Cương, khóm 1, phường Tân Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

122. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 17, đường Đại Thành, khóm 6, phường Nam Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

123. Đống Thị Hoan, sinh ngày 26/8/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5/1, đường Long An Lục, khóm 7, phường Hậu Liên, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

124. Huỳnh Thị Bé Tám, sinh ngày 13/10/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 68, đường Ích An, khóm 12, phường Đông Hoa, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

125. Võ Thị Hồng Thúy, sinh ngày 04/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Dương Minh, Khóm 18, thôn Đàm Đầu, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

126. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 10/01/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/8, đường Tiểu Bình, khóm 4, thôn Tiểu Bình, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

127. Hồ Thị Kim Anh, sinh ngày 31/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64/1, đường Hạ Thố, khóm 3, thôn Trung Môn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

128. Nguyễn Kim Lài, sinh ngày 04/7/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 149, đường Bắc Tiên, khóm 8, thôn Bắc Tiên, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

129. Lê Kim Đính, sinh ngày 15/12/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 4, ngõ 105, đường Thúy Hoa, khóm 7, phường Hậu Sinh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

130. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 07/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 410, đường Trung Sơn, khóm 4, phường Quảng Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

131. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/7/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường An Mi, khóm 1, thôn Công Quản, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

132. Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 12/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, hẻm 220, ngõ 425, đoạn 1, đường Hưng Lạc, khóm 8, phường Sa Luân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

133. Nguyễn Thanh Hiếu, sinh ngày 27/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 1, đường Đại Tân, khóm 4, thôn Thái Bình, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

134. Nguyễn Thị Thu Giao, sinh ngày 10/9/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 183, đường Diên Bình 1, khóm 1, phường Vĩnh Hòa, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

135. Nguyễn Ngọc Long, sinh ngày 02/01/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/1, ngõ 32, đường Vĩnh Ninh, khóm 20, phường Vĩnh Ninh, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

136. Nguyễn Thị Dân, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 18, đường Trung Hoa, khóm 11, thôn Nghĩa Học, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

137. Trần Thị Bảy, sinh ngày 25/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 34, ngõ 250, đường Gia Đông, khóm 11, phường Gia Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

138. Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 02/01/1970 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 42/1, đoạn 2, đường Thủy Nguyên, khóm 21, phường Bạch Vân, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

139. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 20/02/1971 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/5, đường Phong Nguyên, khóm 18, thôn Diêm Bắc, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

140. Tăng Thanh Hoa, sinh ngày 13/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Đỉnh Nam, khóm 9, phường Đỉnh Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

141. Nguyễn Thị Hận, sinh ngày 30/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Thâm Quyến, khóm 2, thôn Thâm Quyến, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

142. Trần Thị Ngọc Nga, sinh ngày 15/8/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/21, Hạ Tứ Hồ, khóm 14, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

143. Nguyễn Thị Nhản, sinh ngày 16/6/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 350, đoạn 1, đường Dân Phú, khóm 13, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

144. Quách Mỹ Quyền, sinh ngày 14/5/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 16, ngõ 152, đường Trung Hoa, khóm 1, thôn Hoành Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

145. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 01/10/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Trung Chính, khóm 9, phường Chính Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

146. Lê Ngọc Thảo, sinh ngày 17/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 1174, đoạn 1, đường Tập Sơn, khóm 10, phường Trung Ương, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

147. Ngô Thị Loan, sinh ngày 09/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/1, hẻm 18, ngõ 18, điều kiện Kiến Bình 4, khóm 17, phường Văn Bình, khu An Bình, thành phố Đài Nam

148. Trần Thị Kim Quyên, sinh ngày 17/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 2, ngõ 24, đường Tân Kiến, khóm 17, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

149. Đỗ Thị Thu Bình, sinh ngày 16/6/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 8, đường Nam Hòa, đoạn 2, khóm 1, phường Mai Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

150. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, đường Chí Hàng, đoạn 3, khóm 7, phường Phú Phong, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

151. Nguyễn Thị Út Yến, sinh ngày 20/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, phố Hoài Ninh, khóm 11, phường Công Quán, khu Tây, thành phố Đài Trung

152. Phan Cẩm Loan, sinh ngày 17/9/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 490/2, đường Trung Ương, đoạn 1, khóm 9, phường Hưng Nông, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

153. Đinh Thị Ngọc Loan, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 625, đường Đại Trúc Bắc, khóm 12, thôn Hoàng Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

154. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 20/6/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/9, Bố Đại, khóm 2, thôn Bố Đại, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

155. Trần Thị Bảy, sinh ngày 20/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 230, đường Cửu Như Nhất, khóm 2, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

156. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 18/11/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 370, đường Lộc Hòa, đoạn 1, khóm 14, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

157. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 11/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Đỉnh Trúc Vị, khóm 9, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

158. Phan Thị Chanh, sinh ngày 21/12/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, Tam Đài, khóm 12, thôn Phú Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

159. Huỳnh Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 11/11/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Kim Đàm, khóm 16, thôn Trung Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

160. Đinh Thị Thu Hồng, sinh ngày 17/11/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 125, đường Đại Phong Nhị, khóm 18, phường Bảo Châu, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

161. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 25/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Tân Bắc, khóm 11, phường Sầm Hải, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

162. Nguyễn Thị Thịnh, sinh ngày 08/12/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Bảo Sơn, khóm 3, phường Kiên Hóa, khu Đông, thành phố Tân Trúc

163. Nguyễn Thị Mộng Tâm, sinh ngày 02/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468, đường Gia Đồng, khóm 6, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

164. Võ Thị Ngọc Sang, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 845, đường Trung Minh Nam, khóm 3, phường Bình Hòa, khu Nam, thành phố Đài Trung

165. Huỳnh Thị Huyền, sinh ngày 12/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, đường Phố Tâm, khóm 8, phường Chiêu An, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

166. Nguyễn Thị Lèo, sinh ngày 08/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, Trúc Tử Cước, khóm 15, thôn Tùng Trúc, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

167. Nguyễn Thị Ánh Diệu, sinh ngày 08/10/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155/5, đường Phụng Bình 2, khóm 10, thôn Giang Sơn, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

168. Đặng Thị Hồng Pha, sinh ngày 03/3/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 325, đường Đại Trang, khóm 10, phường Tam Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

169. Trần Tuyết Anh, sinh ngày 01/7/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/4, ngõ 10, đường Mãn Bình 2, khóm 14, phường Khê Châu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

170. Lê Mỹ Phượng, sinh ngày 15/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 19, đường Nghi Hưng, khóm 3, phường Nghi Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

171. Mai Thị Loan, sinh ngày 18/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 33, đường Minh Đức, khóm 14, phường Văn Lâm, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

172. Trần Thị Huế, sinh ngày 02/01/1978 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 151, đường Lan Châu, khóm 22, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

173. Ca Thị Thuyền, sinh ngày 01/01/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 74, đường Ngân Xuyên, khóm 16, phường Dân Cường, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

174. Nguyễn Thị Kim Hường, sinh ngày 12/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 45, đường Bình Tam, khóm 8, phường Bình Liêu, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

175. Trần Thị Lộc Thảo, sinh ngày 20/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngõ 72, đường Thành Công, khóm 5, phường Thụ Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

176. Nguyễn Thị Nhản, sinh ngày 16/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1772, đường Quang Hưng, khóm 5, phường Phúc Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

177. Hồ Thị Thúy Kiều, sinh ngày 10/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 46, đường Đồng Đức, khóm 20, phường Vĩnh Hân, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

178. Võ Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/08/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/8, Hạ Hưng Nam, khóm 13, phường Hưng Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

179. Lê Thị Tư, sinh ngày 03/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 17, ngõ 576, đường Đại Quan, khóm 17, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

180. Lê Thị Ngọc Hương, sinh ngày 26/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 459, đường Đại Tân, khóm 3, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

181. Nguyễn Mộng Tuyền, sinh ngày 29/10/1986 tại Tây NInh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Chi Ba, khóm 2, phường Chi Ba, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

182. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 01/01/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 97, đường Đỉnh Liêu 2, khóm 6, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

183. Lê Kim Đầy, sinh ngày 15/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/1, ngõ 201, đường Tự Cường, khóm 15, phường Phúc Đức, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

184. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 15/12/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 200, đường Thiện Quang, khóm 5, phường Bì Cản, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

185. Phan Thị Huệ, sinh ngày 04/3/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, đường Vĩnh Hòa, khóm 25, phường Vĩnh Ninh, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

186. Lê Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 20/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 170, đường Diên Hòa, khóm 24, phường Bình Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

187. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 06/01/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 8, ngõ 31, đường Vĩnh Phong, khóm 5, phường Diên Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

188. Trần Thị Út, sinh ngày 22/6/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Thất Hiền Tam, khóm 2, phường Cảng Tú, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

189. Huỳnh Quỳnh Minh, sinh ngày 06/3/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 8, ngõ 236, phố Bắc Đầu, khóm 18, phường Bắc Thành, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

190. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 04/5/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Đông Thành, khóm 7, thôn Mỹ Nông, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

191. Võ Thị Bé Trúc, sinh ngày 15/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Long Tử Vĩ, khóm 9, thôn Vạn An, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

192. Lê Thị Thu Ngân, sinh ngày 29/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 672/2, đường Qua Quyến, khóm 8, thôn Qua Quyến, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

193. Trương Thị Bảnh, sinh ngày 03/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, đường Câu Nội, khóm 4, thôn Câu Nội, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

194. Võ Thị Hạnh, sinh ngày 09/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Đại Oa, khóm 13, thôn Tam Dân, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

195. Sơn Thị Nuôl, sinh ngày 12/12/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 8, ngõ 294, đường Sơn Cước, đoạn 4, khóm 3, thôn Hiệp Hòa, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

196. Lê Kim Thiêm, sinh ngày 01/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 116/1, phố Quốc Cường Thất, khóm 13, phường Long Phụng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

197. Trần Thị Kiều Thy, sinh ngày 15/6/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Dân Sinh, khóm 37, thôn Nội Điền, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

198. Tạ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 10/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, ngõ 220, đường Đại Xã, đoạn 1, khóm 8, phường Long Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Hoa Liên

199. Mìu Tần Làn, sinh ngày 25/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, phố Dân Phú, khóm 10, phường Trung Chính, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

200. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 12/11/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 222, đường Tây Văn, khóm 22, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

201. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 09/06/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Cổ Hiển, khóm 8, phường Cổ Hiển, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

202. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 10/7/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Thạch Bài, khóm 4, thôn Thạch Bài, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

203. Nguyễn Thị Mết, sinh ngày 28/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/3, ngõ 32, đường Ngũ Quyền, khóm 18, phường Ngũ Quyền, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

204. Nguyễn Thị Huỳnh Thi, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 92, đoạn 2, đường Hiền Đức, khóm 6, thôn Huệ Hảo, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

205. Nguyễn Thị Hồng Diệu, sinh ngày 24/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 57, đường Trường Lạc, khóm 5, phường Trường Thái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

206. Thạch Thị Kiều Tiên, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 357, đường Phước An, khóm 3, phường Phước Nam, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

207. Phùng Thị Trúc Phương, sinh ngày 18/9/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 177, đường Trùng Khánh, khóm 15, phường Đại Ái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

208. Nguyễn Thị Thủy Tú, sinh ngày 20/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, đoạn 1, đường Tích Bình, khóm 12, phường Bảo An, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

209. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 30/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, phố Trung Thành, khóm 19, thôn Chấn Hưng, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

210. Nguyễn Thị Thu Phận, sinh ngày 08/7/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 8, ngõ 1, đoạn 3, đường Bảo An, khóm 1, phường Tam Đa, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

211. Võ Thị Thanh, sinh ngày 23/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 128, đường Tây Định, khóm 9, phường Tây Hoa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

212. Võ Kim Hòa, sinh ngày 10/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 31, đường Đông Dương, khóm 30, phường Đông Dương, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

213. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/8/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đoạn 5, đường Tân Hải, khóm 1, phường Đại Khê, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

214. Trần Thị Loan, sinh ngày 15/02/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 97, ngõ 71, đường Giang Nam, khóm 13, phường Thụy Quang, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

215. Thái Thị Thanh, sinh ngày 19/3/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Ngân Hà, khóm 14, phường Viên Đàm, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

216. Hà Tú trinh, sinh ngày 03/01/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Thái Bình, khóm 2, thôn Giai Nghĩa, xã Ma Gia, huyện Bình Đông

217. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 14/9/1969 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 309, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 6, thôn Đại Lĩnh, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

218. Lê Thị Nhí, sinh ngày 02/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 57, ngõ 391, đoạn 3, đường Hòa Bình Đông, khóm 19, phường Lê Trung, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

219. Kiều Thị Kim Phụng, sinh ngày 15/5/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, ngõ 340, đoạn 2, đường Phục Hưng Nam, khóm 14, phường Long Uyên, khu Đại Nam, thành phố Đài Bắc

220. Huỳnh Thị Kim Huyền, sinh ngày 20/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, đường Đại Hưng, khóm 24, phường Đông Kiều, khu Đông, thành phố Đài Trung

221. Đinh Ngọc Đẹp, sinh ngày 30/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 36, đường Đại Quan, đoạn 3, khóm 2, phường Thành Hòa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

222. Vũ Thị Hồng Mai, sinh ngày 18/02/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 70, đường Thúy Phong, khóm 14, phường Song Khang, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

223. Trần Thị Bích, sinh ngày 25/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/41, ngõ Xuất Thủy, khóm 5, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

224. Trần Tuyết Thủy, sinh ngày 20/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, đường Mai Tử, khóm 7, phường Đại Nam, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

225. Huỳnh Thị Thúy Kiều, sinh ngày 07/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 446/4, đường Mạch Kim, khóm 17, phường Tam Dân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

226. Nguyễn Thị Yêu, sinh ngày 20/3/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/3, số 1000/1, đường Trung Sơn, khóm 23, phường Trung Tín, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

227. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 18/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 56, ngõ 100, đường Quang Viên Đông, khóm 16, phường Đông Môn, khu Đông, thành phố Đài Trung

228. Trương Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 19/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 206, đường Kha Liêu, khóm 13, thôn Long Tân, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

229. Nguyễn Thanh Diệu, sinh ngày 09/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 9, ngõ Đại Đồng, đường Trung Sơn, khóm 15, thôn Hoàng Sơn, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

230. Ngô Thị Ca Rinh, sinh ngày 10/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Nhật Tân 2, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 3, phường Nhật Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

231. Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 01/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 297, đường Tam Phong, khóm 6, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

232. Nguyễn Thị Út Triệu, sinh ngày 03/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 354, đường Thành Công, khóm 34, phường Xã Bì, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

233. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 24/7/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, 309/29, đoạn 1, đường Văn Hóa, khóm 3, phường Trung Thành, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

234. Thòng A Múi, sinh ngày 14/6/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Đại Cổn Thủy, khóm 13, thôn Cổ Đình, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

235. Nguyễn Thị Xích, sinh ngày 20/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/2, ngõ 397, đường Gia Triển, khóm 17, thôn Gia Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

236. Lê Thanh Loan, sinh ngày 09/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 314, đường Đại Trang, khóm 5, phường Đại Trang, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

237. Lương Thị Hồng Dương, sinh ngày 05/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 330, đường Đại Trang, khóm 5, phường Đại Trang, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

238. Phùng Lệ Hoa, sinh ngày 15/10/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 2, hẻm 25, ngõ 160, đoạn 3, đường Đại Quan, khóm 31, phường Côn Luân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

239. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 07/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 2, đường Vĩnh An, khóm 2, thôn Vĩnh An, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

240. Trương Thị Thanh, sinh ngày 15/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Tự Cường, khóm 12, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

241. Trần Thị Phụng, sinh ngày 24/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, An Hưng, khóm 1, thôn Vĩnh Phú, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

242. Võ Thị Máy, sinh ngày 16/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 10, Dân Tộc 2, khóm 3, phường Vĩnh Hòa, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

243. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 13/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 13, đường Tự Lập 1, khóm 14, phường Tam Xuyên, khu Tiền Kim, huyện Cao Hùng

244. Phan Thị Yến Nhi, sinh ngày 02/02/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/16, Thổ Khố, khóm 5, phường Thổ Khố, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

245. Huỳnh Thị Hồng Phượng, sinh ngày 23/12/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 474/37, Nghĩa Trúc, khóm 3, thôn Truyền Phương, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

246. Phan Thị Kim Phụng, sinh ngày 18/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ Đỉnh Kiều Nhị, khóm 11, phường Đức Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

247. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 13/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/1, phố Trung Quang, khóm 14, phường Thanh Đảo, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

248. Trần Thị Hồng Nhan, sinh ngày 26/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 66, đường Hải Kàn, khóm 6, thôn Trung Môn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

249. Nguyễn Thị Mỏng, sinh ngày 28/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 35, phố Phương Thảo, khóm 6, phường Chuyên Dao, thành phố Chương Hóa

250. Phạm Thị Thùy Mỵ, sinh ngày 11/11/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 38, đường Thành Bắc, khóm 15, phường Thành Công, khu Bắc, thành phố Đài Nam

251. Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 10/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 25, ngõ 118, phố Cổ Bảo, khóm 17, phường Hải Đầu, khu An Bình, thành phố Đài Nam

252. Nguyễn Thị Kiều Châu, sinh ngày 27/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 213, đường Quang Phục, đoạn 2, khóm 6, phường Trung Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

253. Trần Ngọc Mai, sinh ngày 15/12/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 655/1, đường Phúc Tam, đoạn 3, khóm 11, thôn Tú Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

254. Huỳnh Thị Phương Linh, sinh ngày 29/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 101, đường Hòa Bình, khóm 10, phường Phong Tuyền, thị trấn Quan Sơn, huyện Bình Đông

255. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 12/6/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường An Bình, khóm 8, thôn An Lạc, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

256. Châu Muối Nghìn, sinh ngày 27/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 273, đường Trung Lâm, khóm 24, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

257. Nguyễn Thị Uyển, sinh ngày 13/01/1981 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Thượng Hải, khóm 25, phường Long Cương, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

258. Nguyễn Thị Thu Sương, sinh ngày 13/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Phục Hoàng Nhất, khóm 6, phường Nhân Tiếng, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

259. Vòng Nhộc Kíu, sinh ngày 01/01/1970 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, Công Học Tân Thôn, khóm 13, phường Nhân Ái, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

260. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 08/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, ngõ 236, đường Nhân Đức, khóm 13, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

261. Lê Thị Loan, sinh ngày 26/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Nhân Trung, khóm 4, thôn Nhân Hòa, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

262. Sơn Thị Tha, sinh ngày 22/6/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Đăng Sơn, khóm 2, thôn Đăng Sơn, xã Tả Trấn, huyện Đài Nam

263. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 15/7/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Dân Tộc, khóm 14, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

264. Trần Kim Phượng, sinh ngày 01/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 627, đường Trùng Tân, đoạn 5, khóm 31, phường Trung Hưng, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

265. Bùi Thúy Liễu, sinh ngày 08/8/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Tân Trang, đường Trung Châu, khóm 13, thôn Tân Trang, xã Hương Long, huyện Đài Trung

266. Lê Thị Kiều Phượng, sinh ngày 10/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, ngõ Trung Tín, khóm 6, thôn Dân Hòa, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

267. Huỳnh Ngọc Bích, sinh ngày 14/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160, đường Thập Cổ, khóm 11, thôn Thập Cổ, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

268. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 28/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, Bạch Sa Đồn, khóm 12, thôn Tân Gia, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

269. Nguyễn Thị Hoàn, sinh ngày 22/5/1979 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Nam Nhã, khóm 5, thôn Trung Chính, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

270. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 14/6/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 405, Mãnh Giáp Đại Đạo, khóm 4, phường Lục Đề, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

271. Châu Thùy Linh, sinh ngày 03/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10/2, ngõ 12, đường Thúy Hoa, khóm 12, phường Chấn Nghĩa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

272. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 16/11/1978 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/91, đường Tân Thụ, khóm 16, phường Quốc Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

273. Quách Ngọc Loan, sinh ngày 27/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 342, đường Trung Chính, khóm 20, thôn Di Tĩnh, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

274. Ong Thị Nhỏ, sinh ngày 28/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 421, đường Noãn Noãn, khóm 21, phường Noãn Tây, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

275. Nguyễn Tuyết Sương, sinh ngày 15/12/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 101, đoạn 2, đường Tân Quang, khóm 8, phường Bình Trấn, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

276. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 27/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, phố Quang Minh 6, khóm 1, thôn Vĩ Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

277. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 18/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, hẻm 25, ngõ 126, đường Liêu Trang, khóm 5, phường Hạnh Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

278. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 09/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 319, đoạn 2, đường Nam Nhã Tây, khóm 9, phường Hương Nhã, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

279. Lý Bích Thủy, sinh ngày 16/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 2, ngõ 157, đường Vĩnh Bình, khóm 8, phường Hòa Bình, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

280. Lê Hồng Thu, sinh ngày 19/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 167, đoạn 1, đường Bỉnh Châu, khóm 15, phường Long Hưng, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

281. Cao Thị Lệ Huyền, sinh ngày 04/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 257, đoạn 3, đường Viên Lâm, khóm 2, phường Thụy Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

282. Huỳnh Xuân Kiều, sinh ngày 04/12/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 17, hẻm 114, đường Tân Sinh, khóm 11, phường An Huệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

283. Huỳnh Thị Đoan Trang, sinh ngày 07/9/1983 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 59, ngõ 486, đường Vạn Đại, khóm 17, phường Minh Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

284. Trần Thị Sáu, sinh ngày 16/4/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/2, ngõ 193, đường Trung Bắc, khóm 4, phường Thổ Trung, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

285. Lê Thị Lệ Thủy, sinh ngày 09/02/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Thượng Đại Qua, khóm 9, thôn Vĩnh Hưng, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

286. Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 17/02/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Vĩnh Hưng, khóm 4, thôn Vĩnh Hưng, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

287. Đỗ Thị Nhã, sinh ngày 29/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 166, đường Đại Lý, khóm 14, phường Quốc Quang, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

288. Huỳnh Thị Mộng Nghi, sinh ngày 25/4/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106/1, Bố Đại, khóm 8, thôn Bố Đại, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

289. Võ Thị Thu Sương, sinh ngày 31/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253, đường Hành Đại, khóm 3, thôn Đại Giáp, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

290. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 10/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 101, đường Trung Chính, khóm 18, thôn Đại Hưng, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

291. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 09/12/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 120, ngõ 150, đường Chương Lục, khóm 10, phường Nam An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

292. Nguyễn Thị Ánh Thương, sinh ngày 02/01/1983 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, Hầu Động Cước, khóm 10, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

293. Nguyễn Thị Phải, sinh ngày 12/12/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 778, đường Tân Phú, đoạn 1, khóm 7, thôn Đại Đồng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

294. Trần Thị Thu Loan, sinh ngày 17/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 15, phố Bắc Triển, khóm 1, phường Trấn Bắc, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

295. Lê Thị Thúy, sinh ngày 16/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, phố Hằng Sơn, khóm 6, phường Dân Quyền, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

296. Võ Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 100, ngõ 450, đường Bắc Dương, khóm 26, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

297. Châu Thị Thùy Linh, sinh ngày 07/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 138, phố Tân Điền Nhị, khóm 1, thôn Tân Điền, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

298. Huỳnh Thị Kim Tiến, sinh ngày 06/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 120, đường Quốc Tế, đoạn 1, khóm 8, phường Trung Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

299. Nguyễn Thị Thanh Tiền, sinh ngày 02/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 864, đường Chương Thủy, đoạn 2, khóm 14, phường Đại Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

300. Huỳnh Kiều Diễm, sinh ngày 02/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 260, đường Đại Nhân Bắc, khóm 18, phường Bích Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

301. Sú Say Hà, sinh ngày 10/02/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 670, phố Đỉnh Sơn, khóm 3, phường Loan Phục, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

302. Võ Ngọc Như, sinh ngày 15/8/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Hưng An, khóm 16, phường An Nghi, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

303. Trương Thị Ngọc, sinh ngày 30/10/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/6, đường Đầu Phần, khóm 5, thôn Đầu Phần, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

304. Lê Thị Chưa, sinh ngày 10/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 359, đường Phúc Quang, khóm 13, phường Quốc Phúc, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

305. Nguyễn Ngọc Hạnh, sinh ngày 03/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Điền Đế, khóm 1, thôn Phượng Hoàng, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

306. Võ Thị Kiều Ngân, sinh ngày 07/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/9, đường Canh Tân, khóm 5, phường Canh Tân, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

307. Lê Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 15/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 18, đoạn 1, đường Nghiên cứu Viện, khóm 16, phường Cửu Như, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

308. Tăng Thị Duyên, sinh ngày 10/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, ngõ 2, đường Mãn Bình 2, khóm 15, phường Khê Châu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

309. Hứa Thị Ngọc Dào, sinh ngày 16/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 26, ngõ 212, đoạn 1, đường Trung Sơn Bắc, khóm 20, phường Thủy Đối, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

310. Nguyễn Thị Thúy Hồng, sinh ngày 22/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 2, ngõ 133, đường Kiến Quốc, khóm 27, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

311. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 26/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 24, ngõ 65, đường Tân Quang, khóm 20, phường Quảng Nhân, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

312. Lê Thị Mộng Thu, sinh ngày 23/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 283, đường Đại Phong, khóm 2, thôn Tam Giác, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

313. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 15/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 33, đường Trung Chính, khóm 10, thôn Thần Cương, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

314. Võ Thị Phượng, sinh ngày 30/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 62, đường Trung Chính, khóm 20, thôn Thần Cương, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

315. Nguyễn Thị Huỳnh Giao, sinh ngày 11/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 6, ngõ 51, đường Trung Thố, khóm 11, thôn Tam Đức, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

316. Lai Thu Loan, sinh ngày 13/02/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 63, ngõ 146, đường Trung Chính, khóm 20, thôn Vạn Phong, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

317. Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 20/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/49, 14 Giáp, thôn Đại Kỳ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

318. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 09/3/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Nam Tân, khóm 16, phường Tân Bắc, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

319. Ngô Thị Trinh, sinh ngày 20/8/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, ngõ 85, đường Đông Phong, khóm 16, phường Trung Lầu, khu Bắc, thành phố Đài Nam

320. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 25/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đoạn 3, đường Trung Nghĩa, khóm 3, phường Ngọc Hoàng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

321. Trịnh Thị Thu Hiền, sinh ngày 19/5/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 117, đường Dục Lạc, khóm 24, phường Thành Đại, khu Đông, thành phố Đài Nam

322. Khưu Kim Yến, sinh ngày 24/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117/10, Khách Trang, khóm 15, phường Khách Trang, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

323. Trần Kim Hương, sinh ngày 20/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/6, đường Nam Bắc Nhị, khóm 3, phường Giang Nam, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

324. Ngô Thị Trường, sinh ngày 28/12/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/15, hẻm 252, đường Đông Kỳ, khóm 23, phường Thái Xương, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

325. Phạm Thị Phương, sinh ngày 20/10/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 23, ngõ 737, đường Trung Chính, khóm 18, phường Xã Bì, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

326. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/01/1979 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109, đường Thủy Nguyên, khóm 4, phường Nam Cao, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

327. Bùi Thị Hết, sinh ngày 05/7/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Sát Cáp Nhĩ Nhất, khóm 1, phường An Đông, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

328. Dương Thị Hồng Trinh, sinh ngày 23/01/1982 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192, đường Hạ Lâm, khóm 14, phường Tân Hưng, khu Nam, thành phố Đài Nam

329. Lộ Thủy Mỹ, sinh ngày 15/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, Thủy Vĩ, khóm 4, thôn Thủy Vĩ, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

330. Phạm Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 03/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/1, đường Chương Thủy, đoạn 1, khóm 4, thôn Côn Luân, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

331. Đinh Thị Kim Yến, sinh ngày 07/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, Lục Song, khóm 10, thôn Xã Tử, xã Quan Điền, huyện Nam Đầu

332. Võ Thị Chúc Ly, sinh ngày 15/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/1, ngõ Hưng Thiện, khóm 9, thôn Đông Quang, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

333. Nguyễn Thị Tú Nhi, sinh ngày 26/9/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/1, đường Trung Chính, khóm 10, thôn Tân Vinh, xã Trác Lan, huyện Miêu Lật

334. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 15/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Khánh Long, khóm 6, thôn Đông Quang, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

335. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 18/5/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/6, số 1, phố Tín Nghĩa, khóm 42, phường Bình Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

336. Bùi Thị Tuyền, sinh ngày 20/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 226, đường Trúc Xã, khóm 20, phường Trung Vi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

337. Đinh Thị Sáu, sinh ngày 10/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Khê Liêu, khóm 12, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

338. Giang Thị Thúy, sinh ngày 18/8/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 10, phố Bình Đẳng Nhất, khóm 11, phường Lục Lộ, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

339. Lưu Thị Thúy Kiều, sinh ngày 26/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, phố Hiền Nhân, khóm 25, phường Trúc Lâm, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

340. Huỳnh Thị Si Pỏ, sinh ngày 01/10/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 167, đường Trấn Nam, đoạn 2, khóm 14, phường Phúc Hưng, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

341. Hồ Thị Diệu, sinh ngày 04/5/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, Tướng Quân Áo, khóm 6, thôn Tướng Quân, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

342. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 25/10/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 20/23, đường Quang Minh, khóm 18, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

343. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/5/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 11, ngõ 201, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Đại Xã, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

344. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 30/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 529, Nhân Hòa, khóm 26, thôn Nhân Hòa, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

345. Lê Thị Long, sinh ngày 10/02/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, Đỉnh Phúc, khóm 3, thôn Đỉnh Phúc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

346. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 06/6/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Phòng Điền, khóm 2, phường Phong Điền, thị trấn Trúc Lan, huyện Miêu Lật

347. Nguyễn Thị Trí, sinh ngày 21/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 268, đường Trung Hiếu, khóm 3, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

348. Ngô Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 02/12/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 437, đoạn 1, đường Nội Hồ, khóm 8, phường Lệ Sơn, Khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

349. Nguyễn Hoàng Phương Tuyền, sinh ngày 22/12/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 44, ngõ 101, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 4, phường Hướng Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

350. Nguyễn Ngọc Duyên, sinh ngày 10/8/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114/9, đường Trung Sơn, khóm 23, thôn Doanh Ban, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

351. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 24/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Thượng Bình, khóm 10, thôn Tĩnh Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

352. Nguyễn Thị Kim Thao, sinh ngày 17/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 233, đường Hiệp Trung, khóm 20, thôn Hiệp Thành, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

353. Nguyễn Thị Mỵ, sinh ngày 22/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Thiên Tuyền 2, khóm 15, phường Song Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

354. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 09/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 26, đường Hướng Thâm, khóm 11, thôn Thất Hiền, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

355. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 08/5/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, Thẩm Đầu Sơn, khóm 9, thôn Tam Dân, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

356. Nguyễn Thị Kim Hân, sinh ngày 02/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, hẻm 1, ngõ 161, đường Cát Lâm, khóm 13, phường Trung Trang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

357. Phạm Thị Sinh, sinh ngày 22/5/1981 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Lan Châu 2, khóm 8, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

358. Phạm Thị Tho, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường Phúc Đức, khóm 17, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

359. Phạm Thị Tiền, sinh ngày 22/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Đỉnh Liêu, khóm 3, thôn Viên Thụ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

360. Phan Thị Huyền, sinh ngày 08/9/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9/3, số 16, đoạn 1, đường Nam Kinh Đông, khóm 15, phường Chính Đức, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

361. Quy Thị Tố Vân, sinh ngày 22/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, hẻm 12, ngõ 214, đường Bảo Bình, khóm 6, phường Bảo Biình, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

362. Võ Thị Kiều Yến, sinh ngày 26/5/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 195, đường Lân Tâm, khóm 16, phường Nam Hòa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

363. Châu Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 18/9/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 16, đường Tây An, khóm 4, phường Đại Đạo, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

364. Huỳnh Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/10/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đường Trung Hoa, khóm 15, phường Đỉnh Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

365. Lê Thị Ngọc Mai, sinh ngày 08/12/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199/2, đường Tân Hưng, khóm 9, phường Tân Kiến, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

366. Mai Thị Thu Phượng, sinh ngày 29/10/1976 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/5, số 5, ngõ 51, đường Trường An 11, khóm 8, phường Quang Hoa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

367. Tô So Ly, sinh ngày 20/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 1, ngõ 91, đường Đông Vinh, khóm 2 phường Đông Dương, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

368. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/6, đường Đăng Sơn, khóm 8, phường Thọ Sơn, khu Đỉnh Sơn, thành phố Cao Hùng

369. Vũ Thị Thu Thanh, sinh ngày 12/8/1972 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đoạn 2, đường Trung Bắc, khóm 14, phường Đông Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

370. Bùi Thị Lên, sinh ngày 23/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Bắc Thế, khóm 9, thôn Hạ Khanh, xã Phạm Lộ, huyện Gia Nghĩa

371. Lê Thị Lan, sinh ngày 20/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 716, đường Hải Biên, khóm 17, thôn Bảo Sinh, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

372. Lê Thị Thắm, sinh ngày 16/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/4, hẻm 2, ngõ 46, đường Hiến Chính, khóm 14, phường Ngũ Phúc, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

373. Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 16/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 303, đường Trường An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

374. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 05/3/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, Phong Vinh, khóm 6, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

375. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 24/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/2, đường Sùng Văn, khóm 22, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

376. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 01/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/8, ngõ 80, đường Phụng Lâm, khóm 4, phường Phụng Sâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

377. Nguyễn Thị Ngọc Tuyến, sinh ngày 14/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 24, phố Từ Hoa, khóm 20, phường Từ Văn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

378. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 10/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Vĩnh An, khóm 3, thôn Vĩnh An, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

379. Trình Vân Anh, sinh ngày 24/8/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 21, ngõ 91, đường Trúc Lâm, khóm 20, phường Thượng Lâm, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

380. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 13/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 46, phố Phúc Thọ, khóm 12, phường Nhân Nghĩa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

381. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 19/7/1983 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 201, phố Đại Hoa, khóm 19, thôn Hồng Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

382. Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh ngày 15/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/1, Xã Liêu, khóm 20, thôn Huỳnh Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

383. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/10/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 152, phố Châu Vĩ, khóm 27, phường Diêm Châu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

384. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 22/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181/1, Đại Trúc Vĩ, khóm 8, thôn Đại Trúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

385. Võ Thị Thanh Hương, sinh ngày 17/01/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 51, đường Chỉ Nam, đoạn 1, khóm 6, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

386. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 29/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Lâm An, khóm 23, thôn Lâm An, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

387. Dương Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 25/5/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Tam Giới Phố, khóm 3, thôn Quốc Tính, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

388. Tô Thị Kim Tuyền, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Đỉnh Trung, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

389. Lê Thị Điều, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 192, ngõ 77, đường Đông Minh, khóm 19, phường Lễ Nghĩa, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

390. Lê Thị Thê, sinh ngày 11/10/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 20, đường Dương Minh 12, khóm 17, phường Phúc Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

391. Lù Sổi Phấn, sinh ngày 02/01/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 59, đường Minh Phong, khóm 13, phường Hồ Quang, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

392. Lý Nguyệt Nhuyễn, sinh ngày 12/12/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/6, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 5, phường Hòa Bình, khu Nam, thành phố Đài Trung

393. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 27/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 172, đường Chính Nghĩa, khóm 1, phường Chính Nhân, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

394. Nguyễn Thị Thu An, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 7, ngõ 522, đường Trung Sơn Nam, khóm 9, phường Đại Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

395. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 05/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ Tân Trang Tử, đường Trung Sa, khóm 6, thôn Tân Trang, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

396. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/8/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, hẻm 6, ngõ 106, đoạn 7, đường Diên Bình Bắc, khóm 6, phường Phúc An, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

397. Phan Thị Hồng Diễm, sinh ngày 19/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 68, đường Thắng Lợi 10, thôn Cam Mí, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

398. Phan Thị Reo, sinh ngày 10/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đoạn 3, đường Trung Hòa, khóm 7, thôn Phục Thịnh, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

399. Tô Kim Thư, sinh ngày 12/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/8, ngõ Hoa My, đường Trung Chính, khóm 8, thôn Tây Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

400. Trương Thị Thanh Hương, sinh ngày 22/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, Hạ Tú Hựu, khóm 6, phường Tú Hựu, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

401. Võ Thị Lệ Quyên, sinh ngày 08/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 305, đường Thông An, khóm 12, thôn Tín Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

402. Võ Thị Ngọc Lý, sinh ngày 11/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, ngõ Đông, đường Trung Sơn 2, đoạn 1, khóm 9, thôn Sơn Cước, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

403. Trần Cao Trúc, sinh ngày 23/6/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144, Trung Nghĩa, khóm 7, thôn Trung Nghĩa, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

404. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/2, đường Đại Phúc, khóm 18, phường Đại Phúc, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

405. Phạm Thị Kim Thi, sinh ngày 11/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/12, ngõ 2, đường Phụng Lâm, khóm 10, phường Phụng Sâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

406. Tạ Ngọc Thanh, sinh ngày 17/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/6, ngõ 105, đường Duyên Hải 1, khóm 10, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

407. Tạ Thanh Tuyền, sinh ngày 21/7/1987 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 63, đường Hải Sản, khóm 11, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

408. Huỳnh Hồng Liên, sinh ngày 15/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 2, đường Nam Xương, khóm 11, phường Nam Hoa, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

409. Võ Ngọc Tiếu, sinh ngày 18/7/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 76, Khúc Đầu, khóm 6, phường Khúc Đầu, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

410. Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lầu 5, số 18, hẻm 1, ngõ 260, đường Trung An, khóm 19, phường Trung Thố, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

411. Đỗ Thị Nhi, sinh ngày 17/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 48, Xã Tử, khóm 6, thôn Xã Tử, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

412. Hoàng Tường Vi, sinh ngày 06/8/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163, đường Thập Cổ, khóm 11, thôn Thập Cổ, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

413. Nguyễn Thị Bé Tiền, sinh ngày 25/8/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, Thạch Bích Đàm, khóm 4, thôn Thạch Đàm, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

414. Vũ Thị Thái, sinh ngày 14/5/1976 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124/6, ngõ 44, đường Sư Cầu, khóm 9, phường Thư Viện, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

415. Kiêm Thị Liên, sinh ngày 15/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 55, ngõ 61, đường Tín Trung, khóm 2, phường Gia Hưng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

416. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 11/3/1972 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 6, ngõ 285, đường Dân Tộc 2, khóm 8, phường Loan Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

417. Trần Ngọc Hà, sinh ngày 17/3/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 316/3, đường Trung Hiếu 1, khóm 1, phường Thành Công, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

418. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 01/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 279, Phúc Tinh, khóm 9, thôn Phúc Tinh, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

419. Phan Thị Thu Trang, sinh ngày 01/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 13, ngõ 90, đường Đông Bình, khóm 14, thôn Hưng Nhân, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

420. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 22/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 460, đoạn 3, đường Đông Lan, khóm 8, phường Đỉnh Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

421. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 19/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 106, đường Quang Minh, khóm 12, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

422. Hỷ Nhộc Dìng, sinh ngày 01/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, đường Quang Hưng, khóm 5, phường Trung Hiếu thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

423. Trần Ngọc Trầm, sinh ngày 03/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 356, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 10, thôn Bì Đầu, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

424. Đặng Thị Hồ Như Thủy, sinh ngày 10/6/1975 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 21, đường Phúc Tường, khóm 22, phường Viên Phúc, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

425. Lê Thị Diễm Hương, sinh ngày 26/11/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77/8, đoạn 2, đường Nhã Đàm, khóm 9, thôn Đông Bảo, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

426. Phan Thị Huyền Trân, sinh ngày 28/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 8, thôn Nghĩa Đức, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

427. Hà Kim Hồng, sinh ngày 29/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/15, đường Cựu Xã, khóm 1, thôn Cựu Xã, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

428. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 13/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Đại Đồng, khóm 3, thôn Long Tỉnh, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

429. Nguyễn Mai Trang, sinh ngày 27/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 71, phố Đông Viên, khóm 4, phường Nhật Thiện, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

430. Hồ Kim Châu, sinh ngày 20/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 232/1, phố Bác Ái, khóm 6, phường Đông Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

431. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 29/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 29, ngõ 60, đường Trung Hoa, khóm 6, phường Trung Chính, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

432. Võ Thị Kim Thương, sinh ngày 02/5/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, phố Kim Linh, khóm 3, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

433. Từ Thức Thanh, sinh ngày 10/6/1976 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 33, đường Văn Hóa Tam, khóm 1, thôn Đại Hồ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

434. Trần Thị Tuyết Kiều, doanh nghiệp 20/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 101, đường Hàm Châu, khóm 32, thôn Diêm Bổ, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

435. Nguyễn Kim Cương, sinh ngày 24/4/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 30, đường Bình Hòa, khóm 8, phường Hưng Hóa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

436. Hứa Kim Huệ, sinh ngày 28/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 105, đường Nam Tiến, khóm 15, thôn Cảng Tây, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

437. Lê Thị Vinh Hiển, sinh ngày 29/7/1981 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/1, Phúc Hưng, khóm 16, thôn Trung Phú, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

438. Sơn Thị Sa Thia, sinh ngày 15/10/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 300, đường Phú Nông, đoạn 1, khóm 12, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Đài Nam

439. Huỳnh Thị Mỹ Kim, sinh ngày 19/02/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, Thảo Tử Ký, khóm 3, thôn Ngoại Xã, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

440. Phan Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 16/8/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 19/4, Ô Từ Khuất, khóm 7, phường Vĩnh Phúc, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

441. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 20/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223, Đông Thái Tân Thôn, khóm 13, phường Gia Đông, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

442. Nguyễn Thị Tiêm, sinh ngày 27/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 409/1, đường Đại Trúc, khóm 20, thôn Tân Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

443. Nguyễn Thị Kim Nhàn, sinh ngày 03/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, đường Đức An, khóm 13, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

444. Lê Thị Thảo, sinh ngày 11/3/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, Thượng Sơn, khóm 7, thôn Thượng Sơn, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

445. Lê Tuyết Phượng, sinh ngày 05/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Trung Hiếu, khóm 1, phường Phúc Đức, thị trấn Ngô Thế, huyện Đài Trung

446. Sú Cháng Kíu, sinh ngày 20/9/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Mạch Thố, khóm 13, thôn Mạch Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

447. Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 03/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, Ngọc Điền, khóm 7, phường Ngọc Điền, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

448. Lê Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 17/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 63, đoạn 1, đường Bảo Nguyên, khóm 3, phường Tín Nghĩa, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

449. Trần Thị Thanh Loan, sinh ngày 03/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Kim Hoa, khóm 15, thôn Hoa Nghĩa, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

450. Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 24/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 90, đường Lạc Thiện, khóm 12, phường Dân Chủ, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

451. Bùi Thị Thắm, sinh ngày 12/4/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Nội Thố Tử, khóm 5, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

452. Trương Nữ Hồng Châu, sinh ngày 29/12/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/1, hẻm 21, ngõ 16, đường Dân Quyền Đông, khóm 3, phường Nhất Tâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

453. Trần Ngọc Đang, sinh ngày 30/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163/1, đường Nam Điền, khóm 8, phường Điền Liêu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

454. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 10/5/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, đường Long Mục, khóm 3, thôn Long Mục, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

455. Dương Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 15/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 87, đường Kiến Quốc Nhị, khóm 34, phường Trung Hòa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

456. Cao Thị Loan, sinh ngày 17/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 267, đường Đại Chương, đoạn 1, khóm 21, thôn Đại Trúc, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

457. Sơn Thị Phương, sinh ngày 15/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Thụy Tường, khóm 1, thôn Thụy Tường, xã Thụy Tuệ, huyện Hoa Liên

458. Trần Ngọc Mai, sinh ngày 29/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Thái Bình, khóm 7, thôn Trúc Lâm, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

459. Lương Thị Trúc Linh, sinh ngày 01/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 448, đường Trường Khê, đoạn 1, khóm 1, phường Đỉnh An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

460. Phạm Thị Xuân Dung, sinh ngày 11/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 10/1, đường Nhân Đức, khóm 23, thôn Nhị Khanh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

461. Lê Thị Cẩm Liễu, sinh ngày 07/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, phố Vĩnh Tân Tam, khóm 23, thôn Bát Qua, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

462. Huỳnh Thị Kim Ngân, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/18, Quan Đế Miếu, khóm 4, phường Nam Thế, thị trấn Ma Đẩu, huyện Đài Nam

463. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 23/02/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 25, ngõ 110, phố Tổng An Nhất, khóm 7, phường An Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam

464. Trương Thị Giàu, Sinh ngày 06/02/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 87, phố Bắc Viên, khóm 6, phường Tân Thắng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

465. Võ Thị Thu Cúc, sinh ngày 25/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 22, ngõ 94, đường Ngũ Công Tam, khóm 14, phường Phúc Hưng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

466. Lê Kim Vui, sinh ngày 27/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Nam Đế, khóm 11, thôn Nam Đế, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

467. Quách Bé Mi, sinh ngày 06/9/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Long Hiệu, khóm 8, thôn Long Thọ, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

468. Nhỉn Ngọc Xuân, sinh ngày 08/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 2, ngõ 318, đoạn 1, đường Trung Phong, khóm 2, phường Tân Quý, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

469. Ngô Nhộc Lài, sinh ngày 16/6/1987 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Ôn Châu, khóm 16, thôn Hoa Mỹ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

470. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 11/8/1969 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Vĩnh Nam 4, khóm 12, phường Văn Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

471. Trương Thị Thái Xương, sinh ngày 04/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ Đông Thái 3, đường Giáp Hậu, khóm 21, thôn Đại Đông, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

472. Dương Thị Trúc, sinh ngày 16/11/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, ngõ 138, đoạn 4, đường Trung Ương Bắc, khóm 5, phường Nhất Đức, khi Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

473. Lê Thị Lệ Hằng, sinh ngày 25/02/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 515, đường Long Tân, khóm 10, phường Trường Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

474. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 16/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 54, ngõ 213, đường Tân Thái, khóm 4, phường Lập Ngôn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

475. Phù A Kíu, sinh ngày 20/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, ngõ 241, đường Nhân Nghĩa, khóm 16, phường Ngũ Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

476. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 04/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 536, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 8, thôn Lê Minh, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

477. Phan Thị Bé Sáu, sinh ngày 21/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 77, ngõ 60, đoạn 2, đường Thái Hòa, khóm 19, phường A Di, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

478. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 22/3/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 342, đường Trung Chính, khóm 22, thôn Giáp Nam, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

479. Trần Thị Nhỏ, sinh ngày 08/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, thôn Lợi Nhân Tâm, khóm 18, phường Hoa Ái, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

480. Trang Nhã Dân, sinh ngày 03/5/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 476, đường Long Đông, khóm 2, phường Long An, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

481. Cao Hồng Đào, sinh ngày 22/02/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 60, đường Vĩnh Minh, khóm 4, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

482. Hứa Thị Ngọc Nuôi, sinh ngày 26/10/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, ngõ 336, đoạn 3, đường Chí Thiện, khóm 10, đường Khê Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

483. Võ Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 38, ngõ 43, đường Thái Tử 1, khóm 46, thôn Thái Tử, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

484. Đoàn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 22/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, hẻm 1, ngõ 262, đường Trung Chính, khóm 2, phường Kiến Quốc, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

485. Lê Thị Trang, sinh ngày 27/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 128, đường Thành Công 2, khóm 1, phường Nhân Đức, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

486. Ngô Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 09/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Thanh Sơn, khóm 4, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

487. Ngô Thị Xoan, sinh ngày 19/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, hẻm 1, ngõ 241, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 24, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

488. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 12/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 302, đường Huỳnh Cảng, khóm 18, thôn Huỳnh Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

489. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 08/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Đại Bình, khóm 6, phường Công Nghĩa, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

490. Huỳnh Thị Chúc Linh, sinh ngày 20/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 33, đường Thái Công, khóm 21, phường Vĩnh Bắc, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

491. Lê Thị Kim Huyên, sinh ngày 16/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 70, đường Lạc Lợi 3, khóm 21, phường Lục Hợp, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

492. Tạ Thị Hiên, sinh ngày 14/01/1983 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 13, ngõ 2, đoạn 3, đường Quang Minh, khóm 8, phường Trung Thánh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

493. Đặng Thị Kim Hai, sinh ngày 28/7/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, Liên Biểu, khóm 4, thôn Tây Liên, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

494. Đoàn Kim Châu, sinh ngày 03/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178/3, Ngoại An, khóm 32, thôn Ngoại An, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

495. Đoàn Thị Trúc Giang, sinh ngày 19/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, khóm 2, thôn Hậu Út, xã Bắc Cạn, huyện Liên Doanh, tỉnh Phúc Kiến

496. Hồ Thị Kim Tuyên, sinh ngày 23/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 53, đoạn 1, đường Tân Hưng, khóm 2, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

497. Huỳnh Thị Viên, sinh ngày 13/12/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/12, Luân Vĩ, khóm 4, thôn Mỹ Bắc, xã Khê Hồ, huyện Gia Nghĩa

498. Huỳnh Ngọc Phượng, sinh ngày 19/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176, đường Viện Nghiên cứu, khóm 1, phường Cửu Như, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

499. Ngô Thị Huệ, sinh ngày 11/11/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 28, ngõ 305, đường Tân Thái, khóm 6, phường Lập Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

500. Trần Thị Mai Thi, sinh ngày 13/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 27, ngõ 251, đường Tôn Hiền, khóm 6, phường Lập Hiền, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

501. Huỳnh Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 28/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, hẻm 10, ngõ 42, đường Long Dũng, khóm 1, phường Long Đức, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

502. Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 100, ngõ 450, đường Bắc Dương, khóm 26, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

503. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 28/3/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 60, đoạn 2, đường Đại Liên, khóm 5, phường Bình Phúc, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

504. Phạm Lynh Trang, sinh ngày 17/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94/1, đường Vĩnh Phong, khóm 18, phường Quảng Tân, thành phố Bản Liều, huyện Đài Bắc

505. La Phương Thảo, sinh ngày 10/4/1969 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Hồng Mao Quán, khóm 1, thôn Phong Lai, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

506. Lê Thị Xuân Thắm, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngõ 312, đoạn 2, đường Thành Công, khóm 16, phường Hồ Hưng, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

507. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 19/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136/2, đường Giai Hòa, khóm 26, thôn Lục Cân, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

508. Nguyễn Thị Nhành, sinh ngày 10/6/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/4, Xã Linh, khóm 9, phường Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

509. Nguyễn Thị Nhé, sinh ngày 22/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 1036, đoạn 1, đường Đại Khang, khóm 7, thôn Đại Khang, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

510. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 21/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Trung Hưng, khóm 15, thôn Sơn Phúc, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

511. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 22/12/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 21, đường Anh Chuyên, khóm 29, phường Trường Canh, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

512. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 05/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 129, đoạn 3, đường Bắc Thâm, khóm 4, thôn Vạn Thuận, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

513. Nguyễn Kim Linh, sinh ngày 18/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, Phong Thôn, khóm 4, phường Quốc Cường, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

514. Đoàn Thị Phượng, sinh ngày 14/10/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 2, ngõ 140, đường Minh Hưng, khóm 3, thôn Sơn Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

515. Nìm A Dếnh, sinh ngày 30/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Chương Viên, đoạn 3, khóm 1, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đài, huyện Chương Hóa

516. Phạm Thị Kim Ngân, sinh ngày 25/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, Đài Điện, khóm 22, phường Phúc Lệ, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

517. Huỳnh Kim Hào, sinh ngày 30/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Phố Đông, khóm 29, phường Phố Viên, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

518. Phan Thị Mai, sinh ngày 21/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 6/10, đường Chánh Tín, khóm 2, phường Tín Duyên, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

519. Trần Thị Bích Sương, sinh ngày 14/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 406, đoạn 1, đường Dân Phú, khóm 13, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

520. Lê Thị Thu, sinh ngày 13/01/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 1, ngõ 20, đường Triều Minh, khóm 19, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

521. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 17/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 211, đường Quảng An, khóm 5, thôn Quảng An, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

522. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 08/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187, đường Kha Liêu, khóm 18, thôn Kha Liêu, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

523. Nguyễn Thị Đến, sinh ngày 10/5/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, ngõ Thọ Bì, khóm 14, thôn Trúc Vi, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

524. Phan Thị Thu Nga, sinh ngày 20/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/2, đường Bạch Sa, khóm 11, phường Thủy Tuyền, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

525. Lê Thị Thúy Trang, sinh ngày 19/11/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ Trấn Bình, khóm 7, phường Triệu Giáp, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

526. Trần Thị Hoa, sinh ngày 15/5/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Trung Thanh, khóm 49, thôn Nhân Nghĩa, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

527. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 19/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 16, ngõ 139, đường Tự Cường Nhất, khóm 13, phường Tân Sinh, khu Tiền Kim, thành phố Cao Hùng

528. Hồ Thị Duy Phương, sinh ngày 04/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, Tứ Vĩ, khóm 18, thôn Phong Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

529. Trần Sầu Riêng, sinh ngày 16/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, Vạn Ninh, khóm 3, thôn Vạn Ninh, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

530. Trần Thị Dung, sinh ngày 29/5/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/18, ngõ Đồng An, khóm 5, thôn Đồng An, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

531. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 05/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Phân Thảo, khóm 8, phường Tân Trang, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

532. Đoàn Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 16/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, khóm 1, thôn Giới Thọ, xã Nam Cang, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

533. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 08/8/1977 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 65, phố Lập Chí, khóm 18, phường Loan Lợi, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

534. Ấu Nhịt Kiú, sinh ngày 22/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 125, phố Nhân Ái, khóm 12, thôn Cửu Minh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

535. Tiền Hồng Diệp, sinh ngày 15/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 165, đường Đông Ninh, khóm 6, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

536. Nguyễn Thị Minh Xuân, sinh ngày 11/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, phố Trung Hiếu, khóm 10, thôn Vạn Toàn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

537. Trần Thị Kim Lũy, sinh ngày 16/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115, ngõ Nam Nhị, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 43, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

538. Lê Thị Luyến, sinh ngày 22/8/1965 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179, ngõ Nam Nhị, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 43, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

539. Võ Thị Thu Thủy, sinh ngày 14/11/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/5, đường Tây Xương, khóm 2, thôn Phong Long, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

540. Phạm Mỹ Chi, sinh ngày 15/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/1, ngõ 156, đường Tùng Giang, khóm 9, phường Trung Cát, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

541. Trang Ngọc Phượng, sinh ngày 15/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162/3, Kim Môn Thành, khóm 11, phường Cát Thành, thị trấn Kim Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

542. Trần Thị Thủy, sinh ngày 10/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Tùng Tam, khóm 5, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

543. Trần Thị Thẩm, sinh ngày 25/12/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 7, Kim Thành Tân Trang, khóm 28, phường Tây Môn, thị trấn Kim Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

544. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 20/6/1985 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 106, đoạn 3, đường Thành Công, khóm 8, phường Tam Nguyên, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

545. Cao Thị Thanh Xuân, sinh ngày 28/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 85/1, Đốc Hành, khóm 24, phường Thắng Lợi, thành phố Miêu Lật

546. Huỳnh Thị Cúc, sinh ngày 02/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 18, ngõ 59, đường Cáp Mật, khóm 9, phường Bảo An, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

547. Nguyễn Kim Dung, sinh ngày 17/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/2, số 22, đường Thanh Niên, khóm 3, phường Tân Hòa, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

548. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 04/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 67, đường Trung Hưng, khóm 6, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

549. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 05/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 10, ngõ 610, đường Đại Tân, khóm 6, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

550. Lê Thị Bích Nga, sinh ngày 15/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, hẻm 25, ngõ 109, đoạn 2, đường Mộc Xuyên, khóm 19, phường Minh Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

551. Trương Thị Kiều Tiên, sinh ngày 18/7/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Khang Đệ, khóm 7, thôn Long Thọ, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

552. Đặng Thị Trân, sinh ngày 15/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Thánh Nam, khóm 7, thôn Mẫu Đơn, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

553. Đào Thị Kim Nga, sinh ngày 16/02/1970 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/6, số 9, ngõ 54, phố Nam Trung, khóm 6, phường Nam Trung, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

554. Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 06/11/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Nam Bắc 1, khóm 8, phường Đỉnh Điếm, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

555. Lỷ Thị Mai, sinh ngày 26/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, phố Hảo Xương, khóm 18, phường Vĩnh Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

556. Lê Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 15/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 217, đường Phương An, khóm 9, phường Phương An, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

557. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 01/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Dân Quyền, khóm 3, phường Đại Trang, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

558. Nguyễn Thị Mỹ Nương, sinh ngày 16/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, Đỉnh Phúc, khóm 16, thôn Đỉnh Phúc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

559. Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 10/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Lợi Dân, khóm 43, thôn Đại Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

560. Võ Thị Kim Hạnh, sinh ngày 10/5/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 80, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 11, phường Tư Hiền, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

561. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 06/7/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 297, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 23, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

562. Trà Thị Lê, sinh ngày 08/9/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Văn An, khóm 1, thôn Hồ Đông, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

563. Vũ Thị Hải Yến, sinh ngày 23/12/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 28, ngõ 742, đường Đông Tây, khóm 14, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

564. Đào Thị Vân Cao, sinh ngày 18/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 32, ngõ 225, đường Tân Thái, khóm 8, phường Lập Ngôn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

565. Hồ Thị Hàng, sinh ngày 20/5/1985 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 518, đoạn 3, đường Tân Sinh, khóm 3, phường Thủy Vỹ, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

566. Hoàng Thị Xa, sinh ngày 12/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 172, đoạn 2, đường Lợi Thành, khóm 3, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

567. Lê Thị Nhung, sinh ngày 02/12/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 6, ngõ 112, đường Bắc Thế Oa, khóm 10, phường Phúc Nguyên, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

568. Đỗ Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 11/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 680, đường Đại Oanh, khóm 10, phường Thụy Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

569. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 09/6/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/6, số 2, ngõ 169, phố Vĩnh Thắng, khóm 13, phường Võng Liên, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

570. Phan Thị Kim Bằng, sinh ngày 20/8/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/6, đường Tín Nghĩa, khóm 4, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

571. Nguyễn Thị Trân, sinh ngày 20/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 134, đường Từ Tu Bắc, khóm 22, phường Tân Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

572. Lù Lộc Múi, sinh ngày 16/6/1966 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, đường Qua Quyến, khóm 10, thôn Ngũ Bá, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

573. Lê Huệ Thông, sinh ngày 30/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Xã Linh, khóm 5, phường Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

574. Thái Thị Hồng Phương, sinh ngày 03/9/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, đường Tân Bình, đoạn 3, khóm 16, phường Tân Cổ, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

575. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 22/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70/1, Tam Phổ, khóm 6, thôn Tam Phổ, xã Ngọc Giếng, huyện Đài Nam

576. Huỳnh Thị Thu Huệ, sinh ngày 10/4/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 67, đường Bảo Nghi, khóm 14, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

577. Dương Thị Thu An, sinh ngày 31/12/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, phố Văn Hóa, đoạn 2, khóm 24, thôn Hậu Thị, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

578. Trần Thị Thuận, sinh ngày 26/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, Ngũ Lang, khóm 5, thôn Ngũ Lang, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

579. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 15/5/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 289, đường Phủ An, đoạn 3, khóm 5, phường An Hòa, khu An Nam, thành phố Đài Nam

580. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 04/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 66, đường Khê Châu, khóm 3, phường Khê Bắc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

581. Trần Thị Ngọc Chinh, sinh ngày 05/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 164, ngõ 48, đường Trung Ương, khóm 12, phường Cát Khánh, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

582. Quang Ngọc Trúc, sinh ngày 15/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 28, đường Dân Tộc, khóm 8, phường Bát Trương, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

583. Nguyễn Thị Bé Thơ, sinh ngày 12/9/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, đường Dân An, khóm 8, phường Bái Pha, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

584. Lâm Tuyết Âm, sinh ngày 08/5/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngõ 116, đoạn 3, đường Kim Thành, khóm 24, phường Phong Đình, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

585. Trần Thúy Oanh, sinh ngày 20/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 46, đường Lộ Giang, khóm 18, phường Nhân Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

586. Sần Mỹ Nga, sinh ngày 07/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 280, Hậu Doanh, khóm 13, thôn Hậu Doanh, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

587. Vòng Nàm Zếnh, sinh ngày 07/05/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 494, đoạn 4, đường Chương Thủy, khóm 1, phường Đông Liêu, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

588. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 21, thôn Hoa Đàn, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

589. Châu Thị Bé Triều, sinh ngày 21/10/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Phúc Đức 4, khóm 31, phường Phụng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

590. Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 30/10/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, đường Phúc Đức 4, khóm 30, phường Phụng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

591. Lâm Mỹ Lan, sinh ngày 18/8/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 640, đường Nam Cương 2, khóm 29, phường Bình Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

592. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 09/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Xích Khảm Ngư Cảng Tân Thôn, khóm 22, thôn Xích Khảm, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

593. Huỳnh Thị Nâu, sinh ngày 01/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Kim Môn, khóm 18, phường Đại Chính, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

594. Trần Thị Diễm, sinh ngày 04/8/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144/1, đường Đông Khanh, khóm 21, phường Phúc Long, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

595. Huỳnh Thị Trúc Hà, sinh ngày 02/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 513, đoạn 1, đường Trường Long, khóm 5, phường Thánh Hòa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

596. Lâm Thị Cương, sinh ngày 20/5/1971 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 118, ngõ 365, đường Ngô Phụng Nam, khóm 28, phường An Liêu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

597. Đào Thị Hương, sinh ngày 24/3/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 342, đường Oanh Đào, khóm 1, phường Phụng Minh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

598. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 30/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 136, đường Băng Hải, đoạn 2, khóm 15, thôn Giai Định, xã Giai Định, huyện Cao Hùng

599. Đỗ Thị Ngọc Được, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 288, đường An Hòa, đoạn 1, khóm 5, phường An Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

600. Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 10/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/5, đường Gia Liên, khóm 7, phường Gia Liên, thị trấn Đông Cảnh, huyện Bình Đông

601. Kim Thị Liên, sinh ngày 18/8/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, Hưng Trung, khóm 16, thôn Hưng Quý, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm

602. Huỳnh Thị Hồng Vân, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 735, đường Trung Chính, khóm 12, phường Bình Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

603. Trần Thị Thúy An, sinh ngày 16/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, đường Ngũ Lầu, khóm 9, phường Trung Chính, thị trấn Ngũ Lầu, huyện Đài Trung

604. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 10/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145, đường Trung Hoa, khóm 32, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

605. Trần Muối, sinh ngày 04/7/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Ngõ Đỉnh, khóm 11, thôn Thượng Nghĩa, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

606. Hồ Thị Tuyết, sinh ngày 15/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 207, đường Triều Minh, khóm 4, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

607. Vòng Cống Chắn, sinh ngày 15/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123/7, Thượng Gia Đông, khóm 12, thôn Gia Điền, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

608. Nguyễn Thị Bé Tý, sinh ngày 24/8/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Đại Hòa, khóm 5, phường Cửu Long, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

609. Phạm Thị Phương Dung, sinh ngày 14/10/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 238, đường Ngũ Quyền Nam, khóm 8, phường Giang Xuyến, khu Nam, thành phố Đài Trung

610. Lê Thị Loan, sinh ngày 09/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 548, đường Bắc An, đoạn 4, khóm 32, phường Châu Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

611. Nguyễn Thị Triệu, sinh ngày 15/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, ngõ 415, đường Huệ Luân, khóm 8, thôn Điền Thố, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

612. Lương Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 23/4/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, đường Trường Hưng, khóm 28, thôn Cửu Khung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

613. Hoàng Thị Tú Oanh, sinh ngày 26/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 39, ngõ 198, đường Long An, khóm 16, phường Đức Hậu, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

614. Nguyễn Thị Bé Nương, sinh ngày 06/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Chính Nghĩa, khóm 6, phường Tín Nghĩa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

615. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 29/01/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 6, ngõ 47, đoạn 2, đường Tứ Xuyên, khóm 16, phường Hoa Đức, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

616. Huỳnh Thị Oanh, sinh ngày 14/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33, ngõ 14, đường Ngũ Phúc, khóm 16, thôn Ngũ Phúc, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

617. Trần Thị Hồng Mai, sinh ngày 04/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 83, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 8, phường Tú Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

618. Nguyễn Thị Hoàng Lan, sinh ngày 05/6/1973 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 73, đường Kim Long, khóm 12, phường Kim Long, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

619. Đoàn Thị Phí, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 6, ngõ 24, đường Đại Hưng, khóm 18, phường Trung Ương, Khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

620. Đặng Hồng Phúc, sinh ngày 19/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 85, đường Lâm Sâm Bắc, khóm 5, phường Chính Nghĩa, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

621. Nguyễn Ngọc Son, sinh ngày 15/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, Phố Tâm, khóm 21, thôn Phố Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

622. Phạm Thị Đào, sinh ngày 15/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1391, đường Khảm Đỉnh, khóm 16, phường Nhân Đức, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

623. Phạm Thị Ánh Loan, sinh ngày 10/01/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Đức Thắng, khóm 17, thôn Ngũ Câu, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

624. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 25/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 21/3, đường Lợi Trạch Đông, khóm 11, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

625. Lê Thị Hòa, sinh ngày 26/02/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Quang Xương, khóm 5, thôn Vĩnh Quang, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

626. Trịnh Mỹ Nghiêm, sinh ngày 06/11/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 536, đường Đại Thuận 2, khóm 2, phường Loan Thắng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

627. Trương Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 07/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đường Sùng Bản, khóm 15, phường Cảng Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

628. Bùi Thị Ngọc Quý, sinh ngày 11/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67/10, ngõ Hưng Đạt, đường Hưng Đạt, khóm 14, thôn Tân Cảng, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

629. Trần Thị Đào, sinh ngày 10/10/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 7, ngõ 209, đường Quế Dương, khóm 17, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

630. Đỗ Thị Kim Loan, sinh ngày 06/09/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 47/9, Lễ Hoa, khóm 10, thôn Lễ Hoa, xã Tân Phố, huyện Đài Nam

631. Huỳnh Thị Bông, sinh ngày 10/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Sơn Đỉnh, đường Sùng Đức, khóm 15, thôn Sùng Đức, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

632. La Thị Kịch, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, ngõ 287, đường Vạn Tân, khóm 9, thôn Tân Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

633. Trương Thị Diệu, sinh ngày 29/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 465, đường Thành Công, khóm 28, phường Luân Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

634. Ngô Thị Thúy, sinh ngày 15/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 7, ngõ 251, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 1, thôn Bảo An, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

635. Nguyễn Thị Mỹ Thảo, sinh ngày 15/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, Tây Trấn, khóm 6, thôn Tây Trấn, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

636. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 28/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ Hòa Nam, khóm 2, thôn Tây An, xã Giáp Sơn, huyện Cao Hùng

637. Trương Nguyễn Ngọc Phương, sinh ngày 27/6/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 277, đường Thông An, khóm 8, thôn Tín Kha, xã Tử Kha, huyện Cao Hùng

638. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 25/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/8, đường Trần Cương, Khóm 14, phường Thất Tinh, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

639. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 05/3/1969 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, hẻm 3, ngõ 505, đường Khải Hoàn Tam, khóm 10, phường Anh Minh, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

640. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 15/12/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Vân Cảng, khóm 2, thôn Vân Cảng, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

641. Huỳnh Thị Tuyết Vân, sinh ngày 22/8/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Đại Du, khóm 17, phường Bản Quán, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

642. Đinh Thị Huệ, sinh ngày 03/12/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 388, đường Phú Đỉnh, đoạn 2, khóm 5, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

643. Đinh Thị Mến, sinh ngày 12/3/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Văn Hóa, khóm 11, thôn Tây An, xã Giáp Sơn, huyện Cao Hùng

644. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 05/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/4, Bì Đầu, khóm 14, thôn Tam Kết, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

645. Gịp Sùi Kíu, sinh ngày 09/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140/3, Thái Tử Quan, khóm 20, phường Thái Bắc, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

646. Lê Thị Gái, sinh ngày 10/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114/2, Ngoại Khê Châu, khóm 15, thôn Khê Châu, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

647. Lê Thị Kiều Linh, sinh ngày 07/01/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 6, đường Long Tường Tam, khóm 12, thôn Đại Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

648. Lin Nhịt Ngồ, sinh ngày 03/8/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 686, đường Bát Quái, khóm 4, phố Phúc Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

649. Lỳ Thị Hiếu, sinh ngày 16/4/1964 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 360, đường Trung Chính, khóm 15, phường Nam Phố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

650. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 19/9/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đường Tân Cảng 2, khóm 8, phường Tân Cảng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

651. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 09/6/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13, hẻm 11, ngõ 189, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 3, phường Học Phủ, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

625. Cái Thị Hạnh, sinh ngày 11/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 21, ngõ 127, đường Liên Thành, khóm 37, phường Liên Thành, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

653. Dương Thị Ngọc, sinh ngày 07/8/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 311, đường Lý Nam, khóm 4, phường Ngô Đầu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

654. Lê Mỹ Xuyên, sinh ngày 21/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, Quảng Hưng, khóm 6, phường Quảng Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

655. Lê Thị Út, sinh ngày 06/9/1970 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 125, đường Dân Sinh Đông, đoạn 5, khóm 1, phường Đông Vinh, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

656. Lý Thị Phượng, sinh ngày 12/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Trường Hưng, khóm 9, thôn Việt Khê, xã Khám Đỉnh, huyện Bình Đông

657. Chung Thị Hiếu, sinh ngày 21/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 35, ngõ 702, đường Đô Thành, khóm 3, phường Kim Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

658. Đồng Thị Ngọc Nữ, sinh ngày 07/8/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Chấn Trung, khóm 8, phường Bắc Hoa, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

659. Huỳnh Kim Hiệp, sinh ngày 06/02/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Long Khang, khóm 12, thôn Tam Hòa, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

660. Huỳnh Thị Thu Diễm, sinh ngày 14/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Tân Trung, khóm 6, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

661. Từ Phối San, sinh ngày 13/5/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276, đoạn 5, đường Trường An, khóm 9, phường Đại Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

662. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 07/01/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/1, Ngưu Trang, khóm 2, phường Ngưu Trang, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

663. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 01/01/1970 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103/26, Hạ Nam Biên, khóm 9, phường Nam Hòa, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

664. Phạm Kim Thảo, sinh ngày 26/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 210, đường Chiêu Thắng, khóm 3, thôn Long Đàm, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

665. Phạm Thị Thanh Tâm, sinh ngày 05/9/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, ngõ 41, đường Tân Kiến, khóm 22, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

666. Dương Thị Mộng Trinh, sinh ngày 22/9/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/8, đường Đại Liên, khóm 16, phường Hoa Sơn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

667. Huỳnh Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/6/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, phố Dân Hữu, khóm 19, phường Dân Trị, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

668. Ngô Kim Thi, sinh ngày 26/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Văn Hóa, ngõ Văn Minh, khóm 24, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

669. Nguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 15/4/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, hẻm 4, ngõ 45, đường Xã Chính, khóm 18, phường Xã Tử, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

670. Nguyễn Thị Kim Cho, sinh ngày 17/4/1970 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 110, phố Đại Cảng, khóm 21, phường Đại Hòa, khu Bắc, thành phố Đài Nam

671. Lâm Ngọc Linh, sinh ngày 13/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 9, ngõ 62, đường Diên Hòa, khóm 15, phường An Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

672. Lê Thị Kim Mai, sinh ngày 03/5/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Trung Chính 18, khóm 24, thôn Lục Giáp, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

673. Lê Thị Liễu, sinh ngày 25/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, Kiều Đầu, khóm 2, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

674. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 07/5/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 103, đường Tân Chính 5, khóm 36, thôn Bắc Đầu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

675. Lộc Sau Dúng, sinh ngày 27/11/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, đường Kiến Hưng, khóm 8, phường Thành Công, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

676. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 30/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 23, ngõ 412, đường Long Giang, khóm 29, phường Hành Nhân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

677. Lầm Mị Kíu, sinh ngày 03/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 3, ngõ 167, đoạn 3, đường Tây An, khóm 6, phường Hợp Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

678. Thái Thị Kim Cương, sinh ngày 07/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/3, Tân Bì, khóm 12, thôn Quảng Phúc, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

679. Trần Thị Diễm Thúy, sinh ngày 13/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 356, đường Thăng Hoa, khóm 6, thôn Nghĩa Đình, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

680. Bùi Thị Kiều, sinh ngày 03/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Tuyền Châu, khóm 7, thôn Sơn Cước, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

681. Nguyễn Thị Bé Nữ, sinh ngày 02/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 369, đường Văn Hoành, khóm 3, thôn Tân Phụng, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

682. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 10/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 13/19, số 611, đường Trung Hoa, khóm 25, thôn Cửu Đức, xã Ô Nguyệt, huyện Đài Trung

683. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 08/7/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngách 4, hẻm 17, ngõ 490, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 25, phường Thụy Thái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

684. Nông Thị Hiên, sinh ngày 22/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 141, đoạn 1, đường Thành Thái, khóm 7, thôn Thúy Tiêu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

685. Phạm Ngọc Giàu, sinh ngày 13/01/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81/1, đường Đàn Chính, khóm 4, phường Giang Nam, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

686. Tạ Thị Loan, sinh ngày 18/8/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 23, đường Hiếu Nhị, khóm 9, thôn Bắc Cơ, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

687. Thái Thị Kim Tươi, sinh ngày 10/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 95, Huệ Phong, khóm 12, phường Huệ Phong, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

688. Văn Thị Nhớ, sinh ngày 01/10/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, đường Phúc An, khóm 4, phường Thái Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

689. Chúng Thị Hồng, sinh ngày 01/4/1980 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 1, đường Trung Sơn, khóm 21, phường Thông Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

690. Phạm Thị Nga, sinh ngày 15/3/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, hẻm 24, ngõ 611, đường Vĩnh Nguyên, khóm 14, phường Nam Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

691. Ngô Thị Kim Dung, sinh ngày 19/9/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 667, đoạn 1, đường Trung Chính Đông, khóm 8, thôn Phố Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

692. Dương Thị Phơ, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/6, Tiêm Sơn, khóm 20, thôn Hoành Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

693. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 02/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đoạn 2, đường Cao Thượng, khóm 14, phường Thượng Điền, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

694. Trương Thị Ngọc Đan Thanh, sinh ngày 16/7/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: :Lầu 4, số 2, ngõ 158, đường Dân Hưởng, khóm 16, phường Cửu Như, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

695. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 09/11/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Quyến Đầu, khóm 1, phường Kim Quyến, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

696. Lê Ánh Nguyệt, sinh ngày 22/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Ninh Tĩnh, khóm 21, phường Quá Cảng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

697. Hồ Thị Thắm, sinh ngày 06/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đường Ninh Tĩnh, khóm 2, phường Quá Cảng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

698. Trần Thị Vàng, sinh ngày 28/01/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12/7, số 137, đường Phụng Hóa, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

699. Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh ngày 30/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Lưỡng Tọa Ốc, khóm 14, thôn Bảo Sinh, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

700. Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 20/02/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 164, đường Dục Thành, khóm 4, phường Dục Thành, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

701. Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 06/8/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 578, đoạn 2, đường Đại Nhã, khóm 28, phường Đông Xuyên, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

702. Ngô Thị Phương Lan, sinh ngày 12/10/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 297, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 23, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

703. Trần Thị Bích Hằng, sinh ngày 04/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 423, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Trung Chính, khu Bắc, thành phố Đài Trung

704. Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/6/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Tiểu Cồ Khanh, khóm 10, thôn Đàm Văn, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

705. Phạm Thị Thùy Linh, sinh ngày 02/3/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 314, đường Ngũ Giáp Nhất, khóm 8, phường Nhân Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

706. Trần Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 09/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, đường Nội Quán, khóm 6, thôn Khương Viên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

707. Lê Thị Ngọc Châu, sinh ngày 24/02/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 9, đường Tân Sinh, khóm 1, phường Trấn Bắc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

708. Tạ Kim Chi, sinh ngày 28/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ Tân Hòa, khóm 18, thôn Tân Nhị, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

709. Mã Sám Múi, sinh ngày 03/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/1, phố Hán Dương, khóm 6, phường Vĩnh Quang, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

710. Vương Tú Ngọc, sinh ngày 25/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, hẻm 14, ngõ 87, phố Nam Trung, khóm 4, phường Nam Trung, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

711. Trần Thị Mỹ Lài, sinh ngày 12/10/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Tây Liêu, khóm 5, thôn Tây Liên, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

712. Lưu Thị Thanh Thúy, sinh ngày 15/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, Ngô Trúc Tử Cước, khóm 5, phường Đức Gia, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

713. Lê Thị Thanh Ngân, sinh ngày 06/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, đường Trúc Thôn, khóm 9, phường Hoành Trúc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

714. Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 26/9/1959 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 42/2, đường Ngưu Phổ Đông, khóm 19, phường Đỉnh Phố, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

715. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 18/02/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 28, đường Trung Ương Bắc, khóm 10, phường Cẩm Thông, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

716. Vũ Thị Hồng, sinh ngày 15/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 75, phố Nam Viên, khóm 5, phường Quốc Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

717. Lâm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, Nội Quán, khóm 6, thôn Khương Viên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

718. Trần Thị Nía, sinh ngày 02/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/5, đường Hòa Bình, khóm 12, thôn Nhân Hòa, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

719. Lê Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 08/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 1, ngõ 80, đoạn 3, đường Vĩnh Đồng, khóm 14, thôn Vĩnh Hòa, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

720. Đoàn Thị Tiền, sinh ngày 06/7/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 16, ngõ An Lạc, đường Hòa Bình, khóm 7, phường Quảng Phúc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

721. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 10/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, hẻm 11, ngõ 202, đường Dân Quyền, khóm 11, phường Dân Quyền, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

722. Võ Thị Thu Vân, sinh ngày 20/10/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 171, ngõ 22, đường Đại Nguyên, khóm 10, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

723. Lầu Cống Gín, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 12, đường Phúc Thọ 9, khóm 11, phường Hạnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

724. Đặng Thị Kiều, sinh ngày 07/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Tập Hòa, khóm 13, phường Tiềm Viên, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

725. Khưu Kim Oanh, sinh ngày 18/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Cổ Kết, khóm 4, thôn Cổ Kết, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

726. Phạm Ngọc Trâm, sinh ngày 07/02/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, đường Trấn Hoa, khóm 3, phường Tiền Trấn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

727. Nguyễn Bé Nguyên, sinh ngày 31/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166/3, Phúc Tinh, khóm 8, phường Phúc An, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

728. Nguyễn Thị Luyện, sinh ngày 12/01/1987 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82/24, đường Thuận Hòa, khóm 22, thôn Trung Hiếu, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

729. Lê Thị Than, sinh ngày 14/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, ngõ 37, đường Sơn Cước, đoạn 4, khóm 7, phường Nam Đông, thị trấn Viên Đông, huyện Chương Hóa

730. Lương Xủi Khoánh, sinh ngày 16/3/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/5, ngõ 1, đường Đại Tân, khóm 3, thôn Thái Bình, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

731. Nghiêm Vinh Linh, sinh ngày 30/7/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 113, phố Vĩnh An, khóm 37, phường Trấn Nam, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

732. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 30/6/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, đường Văn Học, đoạn 2, khóm 28, thôn Văn Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

733. Phan Thị Thùy Phương, sinh ngày 02/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, ngõ 262, đường Thanh Niên, đoạn 1, khóm 33, phường Hiệp Hòa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

734. Lý Ửng Mùi, sinh ngày 25/5/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 29, phố Ngọc Tuyền, khóm 8, thôn Ngọc Tuyền, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

735. Đinh Ngọc Nga, sinh ngày 02/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 398, ngõ 29, đường An Hòa, khóm 8, thôn Hạ Nam, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

736. Tô Kim Yến, sinh ngày 15/5/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/7, ngõ 59, phố An Hòa, khóm 5, thôn Vĩnh An, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

737. Lê Thị Hiền, sinh ngày 12/6/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 708, đường Chương Viên, đoạn 2, khóm 14, thôn Trường Sa, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

738. Ca Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, đường Sơn Cước, đoạn 6, khóm 5, phường Đông Bắc, thị trấn Viên Đông, huyện Chương Hóa

739. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 24/3/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 78, ngõ 790, đường Trung Hiếu Đông Ngũ, khóm 15, phường Trung Pha, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

740. Nguyễn Thị Ngọc Đào, sinh ngày 01/01/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 28, đường Phúc Đức, khóm 8, thôn Hướng Lâm, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

741. Trương Thị Điệp, sinh ngày 01/3/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 28, đường Đỉnh Ngư, khóm 6, thôn Gia Thái, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

742. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 30/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 386, đường Tú Sơn, khóm 16, thôn Tú Sơn, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

743. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 15/3/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngõ 2, đường Thanh Sơn, khóm 24, phường Thanh Hoa, khóm 24, phường Thanh Hoa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

744. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 06/7/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6/22, đường Tiền Trang, khóm 1, thôn Tiền Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

745. Võ Thị Thúy, sinh ngày 02/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 99, ngõ 103, đoạn 6, đường Phú An, khóm 2, phường Hải Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

746. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/02/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 7, ngõ 354, đường Cẩm Hòa, khóm 12, phường Cẩm Trung, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

747. Lâm Thị Giàu, sinh ngày 23/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, phố Văn Tam, khóm 4, phường Thái Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

748. Lăng Kim Hải, sinh ngày 19/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, đường Trung Sơn, khóm 9, phường Thanh Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

749. Mai Hồng Diễm, sinh ngày 16/12/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, hẻm 342, đường Đại Phong, khóm 19, phường Bẩn Hòa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

750. Nguyễn Cẩm Hằng, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Thúy Hường, khóm 19, phường Hợp Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

751. Nguyễn Thị Tú Lên, sinh ngày 25/5/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 280, đoạn 1, đường Tịch Vạn, khóm 17, phường Giang Bắc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

752. Huỳnh Thị Diễm Thúy, sinh ngày 03/6/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, đường Trung Thổ, khóm 10, thôn Trung Thổ, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

753. Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh ngày 28/10/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, đường Đại Đồng, khóm 12, phường Văn Minh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

754. Hồ Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 07/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187/2, Đại Liêu, khóm 7, phường Vĩnh An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

755. Phạm Thị Hằng Nga, sinh ngày 22/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/12, đường Phục Hưng, khóm 11, thôn Long Môn, xã Cung Liêu, huyện Đài Bắc

756. Phan Thị Thúy, sinh ngày 15/12/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/8, Nội Điền, khóm 14, phường Kiến Long, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

757. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 23/7/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 273, đường Chương Mã, khóm 13, phường Đông Phương, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

758. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 09/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, Nhị Bình Đỉnh, khóm 7, thôn Viên Sơn, xã Tam Chi, huyện Đài Bắc

759. Nguyễn Thị Hồng Quyên, sinh ngày 15/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/6, ngõ 1, đường Đại Thành, khóm 2, thôn Đầu Gia Đông, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

760. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 05/02/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 12, đường Gia Bắc 2, khóm 17, thôn Gia Tân, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

761. Bùi Thị Thúy Loan, sinh ngày 02/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 21, ngõ 301, đoạn 2, đường Hưng Long, khóm 2, phường Hưng Thái, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

762. Bùi Băng Tâm, sinh ngày 01/6/1980 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 524, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 18, thôn Phúc Sơn, xã Đạo Đỗ, huyện Đài Trung

763. Danh Thị Nở, sinh ngày 10/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 84, phố Mã Luyện Đỉnh, khóm 3, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

764. Lê Kim Lài, sinh ngày 07/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đường Bát Đẩu, khóm 7, phường Bát Đẩu, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

765. Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 10/5/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 80, đường Quang Hóa 2, khóm 12, phường Cựu Xã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

766. Nguyễn Hồng Diệp, sinh ngày 15/6/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/18, Nguyệt Mi, khóm 15, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

767. Mai Thị Bích Điệp, sinh ngày 25/12/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221, đường Hà Liêu, khóm 15, thôn Long Tuấn, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

768. Trần Thị Thanh, sinh ngày 06/7/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Chi Tường Tam, khóm 35, thôn Hoàng Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

769. Vũ Thị Mến, sinh ngày 22/7/1986 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Thạch Long, đường Trung Chính 2, khóm 3, phường Kiến Đức, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

770. Lâm Thị Hằng, sinh ngày 28/8/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đoạn 2, đường Vĩnh Phúc, khóm 1, thôn Phúc Hưng, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

771. Bùi Thị Diễm Trinh, sinh ngày 17/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, đoạn 1, đường Chương Viên, khóm 2, thôn Trường Xuân, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

772. Thái Bích Trân, sinh ngày 18/01/1971 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Trư Lang Liêu, khóm 9, thôn Trư Lang, xã Bình Khê, huyện Đài Bắc

773. Nguyễn Thị Thu Duyên, sinh ngày 06/12/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lầu 4, số 79/1, đường Dục Dân, khóm 18, phường Học Thành, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

774. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 13/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 386, đường Tú Sơn, khóm 16, thôn Tú Sơn, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

775. Phạm Thị Liếu, sinh ngày 03/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 35, ngõ 276, đường Quang Phục, khóm 7, thôn Sơn Bì, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

776. Đinh Thế Vượng, sinh ngày 23/4/1979 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 313, đường Đại Châu, khóm 14, thôn Đại Xã, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

777. Nguyễn Thị Chủ, sinh ngày 25/12/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 83, đường Lạc Hưng, khóm 11, thôn Gia Hưng, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

778. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 19/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, đường Thiết Thế, khóm 2, phường Thiết Sơn, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

779. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, sinh ngày 26/12/1975 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 729, đường Gia Trung, khóm 1, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

780. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 02/10/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/10 ngõ Đồng Giác, khóm 9, phường Quảng Minh, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

781. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 17/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Quang Hưng, khóm 19, phường Thanh Khê, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

782. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 12/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/1, Trung Hưng, khóm 5, thôn Trung Hưng, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

783. Phan Thị Lam, sinh ngày 15/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 71, đoạn 5, đường Hán Khẩu, khóm 1, phường Bình An, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

784. Đỗ Thị Lê, sinh ngày 10/3/1982 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 598, đoạn 3, đường Sùng Đức, khóm 30, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

785. Huỳnh Thị Nguyên, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, phố Tân Kiến, khóm 12, phường Xe Tiệm, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

786. Huỳnh Thị Ngọc Tú, sinh ngày 10/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, Đại Sơn, khóm 4, thôn Đại Sơn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

787. Dương Thị Bé Tư, sinh ngày 17/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230/2, đường Đông Lan, khóm 4, phường Mậu Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

788. Ngô Thị Tím, sinh ngày 20/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/4, ngõ 201, phố Văn Kiến, khóm 3, phường Văn Phú, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

789. Phạm Thị Kim Cương, sinh ngày 04/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Thành Công, khóm 22, phường Kiến Nam, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

790. Võ Thị Ánh Đào, sinh ngày 05/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 6, hẻm 7, ngõ 251, đường Đức Thiện, khóm 41, thôn Hậu Bích, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

791. Đoàn Huỳnh Hoa, sinh ngày 01/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/1, phố Trung Cảng Nhất, khóm 4, phường Trung Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

792. Đào Thị Kim Loan, sinh ngày 19/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, Côn Minh, khóm 12, thôn Côn Minh, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

793. Trương Diệu Thơ, sinh ngày 06/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 2, ngõ 312, đường Quang Xa, khóm 14, phường Quang Minh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

794. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 18/11/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68/32, Ni Cô Am, khóm 15, thôn Nam Hòa, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

795. Tăng Thị Phượng, sinh ngày 02/9/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 123, đường Trung Sơn Nhất, khóm 14, phường Khê Cán, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

796. Lạc Tố Mai, sinh ngày 09/11/1964 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 112, phố Đông Minh, khóm 1, phường Trung Chính, khu Đông, thành phố Tân Trúc

797. Huỳnh Thị Hương, sinh ngày 08/3/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11/5, số 535, đường Kiến Quốc Tam, khóm 1, phường Lập Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

798. Nguyễn Thị Nhựt Hằng, sinh ngày 22/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 165, đường Kim Loan, khóm 14, thôn Bảo Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

799. Hồng Tuyết Mai, sinh ngày 18/4/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Trình Hương, khóm 4, phường Trình Hương, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

800. Mai Thị Trắng, sinh ngày 21/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Nam Bình, khóm 9, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

801. Lê Thị Ngọc Thu Thảo, sinh ngày 10/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 320, đoạn 3, đường Nhân Ái, khóm 3, phường Nhân Ái, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

802. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 10/3/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, ngõ 88, đoạn 3, đường Dân Sinh Đông, khóm 24, phường Long Châu, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

803. Gián Ngọc Thanh, sinh ngày 20/4/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3/2, hẻm 2, ngõ 47, đường Thiên Tường, khóm 9, phường Hợp Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

804. Đặng Thị Thanh Nhung, sinh ngày 24/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 61, đường Nhân Đức, khóm 25, thôn Phúc Hưng, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

805. Huỳnh Kim Uyên, sinh ngày 25/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 16, ngõ 124, đoạn 3, đường Long Cương, khóm 8, phường Chấn Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

806. Bùi Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 24/9/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/4, đường Ải Giới, khóm 2, thôn Hồ Tây, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

807. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 15/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 23, hẻm 43, ngõ 277, đường Tân Thái, khóm 20, phường Lập Ngôn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

808. Nguyễn Kim Thúy, sinh ngày 12/8/1975 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, đường Phiên Bà, khóm 8, thôn Phiên Bà, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

809. Bùi Thị Kim Quyên, sinh ngày 25/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 298, đoạn 1, đường Phân Thảo, khóm 22, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

810. Trương Thị Hiền, sinh ngày 02/01/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 477, đường Bảo An, khóm 4, thôn Phố Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

811. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 26/9/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 251, đoạn 2, đường Nam Sơn Bắc, khóm 6, thôn Khang Khẩu, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

812. Lương Tú Nguyệt, sinh ngày 15/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 205/21, đường Hóa Thành, khóm 9, phường Đầu Tiền, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

813. Huỳnh Thị Kiều Trang, sinh ngày 14/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, đường Chấn Bình, khóm 19, phường Bắc Hòa, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

814. Đinh Thị Liên, sinh ngày 14/01/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, ngõ 251, đường Đại Trang, khóm 3, phường Đại Trang, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

815. Võ Thị Thanh, sinh ngày 22/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 19, đường Cao Thành 8, khóm 19, phường Cao Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

816. Phan Thị Phượng, sinh ngày 10/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, hẻm 7, ngõ 106, đường Đông Hồ, khóm 30, phường Ngũ Phần, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

817. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 24/4/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 65, đường Đông Tân, khóm 13, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

818. Nguyễn Thị Trúc Đào, sinh ngày 20/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Trung Chính Tân Thôn, khóm 22, phường Quế Lâm, thành phố Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

819. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Lâm Sâm, khóm 4, phường Đông Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

820. Phan Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 20/6/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 745, đường Phục Hưng, khóm 23, phường Phục Hưng, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

821. Vi Thị Kim Liên, sinh ngày 08/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngõ 177, đường Nghĩa Nguyên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

822. Trương Thị Kiều, sinh ngày 12/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/4, đường Ngọc Bình, khóm 1, phường Trung Nguyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

823. Trịnh Thị Liễu, sinh ngày 10/6/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 214/7, Phục An, khóm 12, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

824. Tô Hếnh Sìm, sinh ngày 10/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 747, đường Thảo Khê, khóm 23, phường Tuân Hóa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

825. Tạ Thị Phương, sinh ngày 26/12/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 32, đường Vũ Nông, khóm 29, phường Tân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

826. Bùi Thị Châu, sinh ngày 20/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, phố Thái Bình Nhị Thập, khóm 9, phường Trung Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

827. Nguyễn Kim Tiến, sinh ngày 16/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 70, phố Vạn An, khóm 7, phường Vạn Phương, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

828. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 29/11/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 10, ngõ 918, đường Công Viên, khóm 3, phường Chính Phong, khu Bắc, thành phố Đài Nam

829. Lê Thị Rồi, sinh ngày 14/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 32, ngõ 218, phố Khê Vĩ, khóm 4, phường Tự Huệ, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

830. Trần Thị Yến, sinh ngày 17/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Văn Học, đoạn 1, khóm 48, thôn Văn Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

831. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 26/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 1193, đường Bích Sơn, khóm 21, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

832. Võ Thị Thắng, sinh ngày 18/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 353/13, đường Chương Nam, khóm 24, thôn Tân Gia, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

833. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/4/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Trung Hưng Nhị, khóm 15, thôn Tứ Bình, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

834. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 09/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 424, đường Vĩnh Phong, khóm 25, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

835. Lê Thị Thới, sinh ngày 15/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 156, phố Vĩnh Hòa, khóm 5, phường Giang Xuyên, khu Nam, thành phố Đài Trung

836. Võ Cẩm Hồng, sinh ngày 11/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 89, đường Thành Công, khóm 8, phường Đắc Thắng, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

837. Bùi Thị Liễu, sinh ngày 25/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, ngõ 44, đường Bảo Kiện, khóm 2, phường An Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

838. Lê Thị Huệ, sinh ngày 01/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, ngõ 2, phố Mãn Bình, khóm 15, phường Khê Châu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

839. Huỳnh Thị Nở, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134/6, đường Chẩm Sơn, khóm 14, thôn Chẩm Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

840. Lâm Thùy Linh, sinh ngày 09/02/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, ngõ 51, đường Xa Lộ Đầu, khóm 30, phường Vĩnh Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

841. Võ Thị Yến, sinh ngày 10/5/1970 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1, Hạ Phúc, khóm 2, thôn Hạ Phúc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

842. Lâm Thị Minh Trang, sinh ngày 02/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 159/9, đường Trung Sơn, khóm 4, phường Hiệp Nguyên, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

843. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 03/6/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Lập Nhân, khóm 1, phường Tú Nhân, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

844. Nguyễn Thị Núi, sinh ngày 10/01/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Đông Tử Cước, khóm 6, thôn Đông Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

845. Nguyễn Thị Thiên Trang, sinh ngày 12/8/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, Lục Khối Liêu, khóm 8, thôn Lục Gia, xã An Định, huyện Đài Nam

846. Nguyễn Thị Giào, sinh ngày 15/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Tân Hưng, khóm 3, thôn Đại Đỗ, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

847. Trần Thị Xuyến, sinh ngày 30/12/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, Chương Thụ Bình, khóm 12, thôn Bạch Kỷ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

848. Trương Thanh Tâm, sinh ngày 01/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 847, đường Thanh Công, khóm 12, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

849. An Minh Nguyệt, sinh ngày 11/5/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178, đường Trung Chính 1, khóm 13, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

850. Lý Thục Mỹ, sinh ngày 15/6/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, ngõ 176, đường Tân Sinh, khóm 24, phường Tín Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

851. Lê Thanh Thúy, sinh ngày 16/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 351, đoạn 1, đường Tây Đồn, khóm 2, phường Kiến Hành, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

852. Nhâm Thị Hồng Lam, sinh ngày 30/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2/3, đường Thụy Bình, khóm 6, phường Mai Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

853. Nguyễn Thị Duy Linh, sinh ngày 09/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/9, Hải Phố, khóm 8, thôn Hải Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

854. Hoàng Si Mùi, sinh ngày 22/11/1961 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 7, đường Cố Cung, khóm 7, phường Lâm Khê, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

855. Vòng Sắt Múi, sinh ngày 08/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 480, đoạn 2, đường Đàm Hưng, khóm 17, thôn Đàm Dương, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

856. Võ Thị Nương, sinh ngày 15/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/6, số 82, đường Dân Quyền, khóm 12, phường Dân Tộc, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

857. Lê Thị Ly, sinh ngày 02/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Đông Tử Cước, khóm 5, thôn Đông Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

858. Võ Thị Nga, sinh ngày 15/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/10, ngõ Đông An, khóm 6, thôn Đông An, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

859. Võ Thị Chúc Linh, sinh ngày 15/9/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 922, đường Kinh Quốc, khóm 4, phường Phùng Hoa, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

860. Văn Thị Tím, sinh ngày 16/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Tam Trùng, khóm 3, thôn Liên Hiệp, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

861. Trần Thị Tuyết Lan, sinh ngày 09/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 20, đường Trung Hoa, khóm 22, thôn Thần Nông, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

862. Phan Thị Mộng Kiều, sinh ngày 20/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 1106, đường Trung Chính Bắc, khóm 41, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

863. Phan Kiều Oanh, sinh ngày 11/5/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 141, đường Ngoại Phong, khóm 1, phường Nam Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

864. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 09/12/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Trung Trang, khóm 12, phường Thụ Cước, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

865. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 01/01/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/2, số 331, đường Vạn Đại, khóm 17, phường Thọ Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

866. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 15/5/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 590, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 3, phường Nam Thị, khu Đông, thành phố Tân Trúc

867. Trần Thị Thu Ba, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, đoạn 1, đường Sùng Đức 2, khóm 4, phường Bình Xuyên, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

868. Trần Thị Cẩm Vân, sinh ngày 09/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Phúc Sơn 2, khóm 22, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

869. Phạm Thị Ngọc Lành, sinh ngày 24/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, đường Lục Quế, khóm 7, phường Quốc Quang, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

870. Hồ Thị Hồng Oanh, sinh ngày 06/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 7, hẻm 6, ngõ 133, đường Kiến Quốc, khóm 29, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

871. Đoàn Ngọc Mai, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 14, đường Đại Nhân, khóm 20, phường Xã Hậu, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

872. Bùi Kim Nhung, sinh ngày 29/01/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2/14, đường Ái Quốc, khóm 10, phường Tiêu Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

873. Vòng Minh Phụng, sinh ngày 19/8/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/1, ngõ 57, đường Tân Hưng, khóm 13, phường Quân Công, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

874. Võ Ngọc Xương, sinh ngày 25/5/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Mỹ Hòa, khóm 15, phường Bình Hòa, khu Nam, thành phố Đài Trung

875. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 01/12/1982 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/1, Tân Điếm, khóm 3, thôn Tân Điếm, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

876. Nguyễn Thị Ngọc Nương, sinh ngày 13/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 31/1, ngõ 42, đoạn 2, đường Quang Phục, khóm 27, phường Trung Hưng, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

877. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 27/5/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 2, ngõ 287, đoạn 1, đường Nam Cảng, khóm 5, phường Nam Cảng, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

878. Lê Thị Bích Tiền, sinh ngày 10/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 70, đường Hưng Hoa, khóm 16, phường Quang Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

879. Lê Ngọc Thúy, sinh ngày 24/5/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Hạ Tam Tọa Ốc, khóm 3, phường Tam Dân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

880. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 02/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1, ngõ 116, đường Long Sơn, khóm 19, thôn Sơn Cước, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

881. Trần Hoàng Trang, sinh ngày 02/6/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 109, phố Phúc Vinh, khóm 25, phường Tân Sinh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

882. Trần Thị Sà Mươl, sinh ngày 16/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 197, Đại Doanh, khóm 10, thôn Đại Doanh, xã Tân Thành, huyện Đài Nam

883. Nguyễn Hồng Thúy, sinh ngày 05/5/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, hẻm 2, ngõ 773, đường Tựu Cường, khóm 21, phường Ô Trúc, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

884. Võ Thị Minh Hiếu, sinh ngày 06/6/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Phong Điền, khóm 6, thôn Cải Liêu, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

885. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 09/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 2/1, hẻm 2, ngõ 92, phố Vĩnh Nghi, khóm 15, phường Tam Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

886. Sôi Quay Lềnh, sinh ngày 26/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 26, ngõ 42, phố Vĩnh Xuân, khóm 11, thôn Vĩnh Xuân, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

887. Hoàng Thị Trang, sinh ngày 23/3/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 27, đường Trung Hiếu, khóm 15, thôn Ngọc Thạch, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

888. Hà Thị Kim Dung, sinh ngày 10/10/1981 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 469, đường Cao Mỹ, khóm 11, phường Cao Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

889. Nguyễn Thị Huyền Nga, sinh ngày 21/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ 216, đường Đại Xã, đoạn 1, khóm 1, phường Long Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

890. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 30/7/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, hẻm 2, ngõ 175, đường Phục Hưng, đoạn 2, khóm 10, phường Tự Nguyên, thành phố Tân Trang, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

891. Nguyễn Ngọc Loan, sinh ngày 09/5/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 33, phố Nhân Ái, khóm 21, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

892. Nguyễn Thị Xuân Đông, sinh ngày 03/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/1, phố Trung Hiếu, khóm 4, thôn Vĩnh An, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

893. Lý Thị Hằng, sinh ngày 18/7/1980 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 92, ngõ 352, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Bảo Thuận, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

894. Nguyễn Thị Xuân Hoàng, sinh ngày 04/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Trung Hải, khóm 9, thôn Trung Trang, xã Đại An, huyện Đài Trung

895. Trần Thanh Hà, sinh ngày 28/12/1968 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ Quảng Huệ 1, đường Tân Hưng, khóm 9, thôn Hồ Nhật, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

896. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 19/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 82, đường Câu Bình, khóm 4, phường Đại Lâm, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

897. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 108, đoạn 2, đường Phong Niên, khóm 5, phường Phong Niên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

898. Trần Thị Thanh Phương, sinh ngày 21/10/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Trường Sa, khóm 5, phường Phúc Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

899. Chí Sau Khoằn, sinh ngày 16/4/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 29, ngõ 94, đường Bá Tước, khóm 36, phường Hồ Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

900. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 02/8/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Tiêm Sơn Khanh, khóm 23, thôn Đông Hòa, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

901. Hứa Huệ Thường, sinh ngày 16/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 5, ngõ 252, đường Dân An Tây, khóm 15, phường Quang Minh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

902. Lê Thị Sô Kel, sinh ngày 01/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường Sơn Đông, khóm 7, thôn Đông Sơn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

903. Huỳnh Thúy Lan, sinh ngày 12/9/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 377, đường Thập Hưng, khóm 1, phường Trúc Bắc, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

904. Trương Thị Liễu, sinh ngày 23/8/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 376, đường Mã Minh, khóm 20, thôn Hạc Minh, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

905. Trịnh Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154/2, Liêu Tử Bộ, khóm 19, phường Liêu Bộ, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

906. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 07/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175/2, đường Tân Sinh, khóm 16, phường Bình Hà, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

907. Phạm Kim Thiền, sinh ngày 02/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/3, đường Lâm Vĩ, khóm 8, thôn Lâm Mỹ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

908. Nguyễn Thị Hãnh, sinh ngày 21/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2/1, ngõ 41, đoạn 2, đường Tân Đài Ngũ, khóm 21, phường Tân Xương, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

909. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/3/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/4, ngõ Ôn Tuyền Ngân Quang, khóm 14, phường Lâm Tuyền, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

910. Lê Kim Ngân, sinh ngày 25/9/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/1, đường Nam Thái, khóm 6, phường Trường Dịch, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

911. Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/10/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 35, ngõ 178, đường Lực Hành, đoạn 1, khóm 7, phường Vĩnh Phát, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

912. Trương Ngọc Hằng, sinh ngày 23/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Bình Đông, đoạn 2, khóm 20, phường Kiến An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

913. Lý Sẹc Phềnh, sinh ngày 30/12/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 5, ngõ 204, đường Tây An, đoạn 3, khóm 11, phường Hợp Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

914. Ngô Thị Lành, sinh ngày 08/02/1985 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 388, đường Thượng Tướng, đoạn 2, khóm 9, thôn Đại Châu, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

915. Lương Huệ Linh, sinh ngày 25/5/1964 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Viên Tập, đoạn 4, khóm 6, thôn Quang Hóa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

916. Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 09/02/1974 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 20, ngõ 101, đường Đại Chương, đoạn 2, khóm 20, thôn Trung Luân, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

917. Trần Thị Chúc Linh, sinh ngày 12/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 284/27, đường Trung Lâm, khóm 26, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Viên, huyện Bình Đông

918. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 05/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Tú Thủy, khóm 8, phường Tú Thủy, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

919. Châu Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 20/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141/3, Thắng Lợi, khóm 32, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

920. Nguyễn Thị Thu Đào, sinh ngày 11/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ Khê Bắc, đường Quang Minh, khóm 10, thôn Điền Đầu, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

921. Phan Thị Thu, sinh ngày 16/8/1985 tạo Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/10, đường Kiến Nghiệp, khóm 7, phường Kiến Nghiệp, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

922. Cao Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ Cao Sơn, khóm 2, thôn An Pha, xã Tam Địa Môn, huyện Bình Đông

923. Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 10/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 45, đường Nam Lạc, khóm 9, phường Thiện Mỹ, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

924. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 19/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, đường Trung Sơn, khóm 4, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

925. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 18/11/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9/1, số 9, đoạn 1, đường Vĩnh Hòa, khóm 5, phường Thủy Nguyên, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

926. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 28/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 416, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 7, thôn Sơn Cước, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

927. Tăng Thị Út, sinh ngày 16/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, hẻm 6, ngõ 58, đường Anh Sĩ, khóm 11, phường Tân Tập, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

928. Lê Thị Nết, sinh ngày 03/11/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 76, đường Nhân Ái, khóm 2, thôn Đàm Bắc, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

929. Lê Kim Ngà, sinh ngày 02/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, đường Trung Chính, khóm 17, phường Trung Tuệ, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

930. Huỳnh Thị Như Oanh, sinh ngày 24/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngách 1, hẻm 19, ngõ 361, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 9, phường Đại Hoa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

931. Hoàng Thị Mai, sinh ngày 25/4/1985 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 2, ngõ 95, đường Thánh Lâm, khóm 9, phường Ngọc Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

932. Hồ Kim Thạch, sinh ngày 08/12/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 228, đường Trường Thái, khóm 3, phường Minh Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

933. Đoàn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/9/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 256, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 10, phường Tam Hòa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

934. Võ Thị Phượng, sinh ngày 25/12/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, Bách Thọ, khóm 8, thôn Bách Thọ, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

935. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 14/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 56, đường Song Thất, khóm 16, phường Long Phụng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

936. Quách Thị Kim Loan, sinh ngày 19/02/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 60, ngõ 265, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 5, phường Phúc An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

937. Nguyễn Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 15/8/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Nội Thành 2, đoạn 1, đường Trường Long, khóm 3, phường Thánh Hòa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

938. Nguyễn Mộng Nghi, sinh ngày 01/02/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 362, đường Phục Hưng, khóm 24, phường Nam Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

939. Nguyễn Kim Tân, sinh ngày 01/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, đường Phúc Đức, khóm 14, phường Nhân Mỹ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

940. Ngô Thùy Trang, sinh ngày 26/10/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 318, đường Long An, khóm 12, phường Đức Hậu, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

941. Phan Thị Rin, sinh ngày 16/02/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Đại Hòa, khóm 4, phường Trí Bản, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

942. Phùng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 02/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 143, đường Cảnh Hưng, khóm 11, phường Cảnh Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

943. Huỳnh Thị Bích Phương, sinh ngày 24/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 4, ngõ Di Hòa, đường Đại Độ, khóm 14, phường Bát Sơn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

944. Lê Thị Diễm Trang, sinh ngày 12/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 124, đường Hà Biên Bắc, khóm 7, phường Cẩm Giang, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

945. Bùi Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 25/02/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 300, đường Chí Chân, khóm 2, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

946. Lương Kim Hà, sinh ngày 26/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 198/1, đường Quốc Thành 1, khóm 11, phường Quốc Thành, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

947. Nguyễn Thị Hiểu, sinh ngày 09/8/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144/1, phố Đỉnh Niêm, khóm 10, thôn Đỉnh Niêm, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

948. Lê Thị Đoan, sinh ngày 11/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 34, đường Bắc Xã Vĩ, khóm 12, phường Bảo An, khu Tây, huyện Gia Nghĩa

949. Trần Thị Kim Hạnh, sinh ngày 20/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 129, đường Tự Do, khóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

950. Lý Thị Nị, sinh ngày 15/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Bình Dương, khóm 9, thôn Tứ Châu, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

951. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 28/8/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67/5, Tân Phục, khóm 6, phường Tân Phục, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

952. Đinh Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 15/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 498, đường Đại Phong Nhị, khóm 1, phường Bảo Ngọc, khu Tam Dân, huyện Cao Hùng

953. Phạm Kiều Phúc, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 19, ngõ 21, phố Côn Sơn, khóm 20, phường Côn Sơn, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

954. Lê Thị Mộng Thường, sinh ngày 09/9/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 685/5, đường Vĩnh Phương, khóm 11, phường Đông Phương, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

955. Sển Bắc Kíu, sinh ngày 22/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 9, phố Sung Long, khóm 9, thôn Diệp Phố, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

956. Nguyễn Mộc Sen, sinh ngày 15/11/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 118, đường Kiến Bình, đoạn 1, khóm 9, thôn Nhiêu Bình, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

957. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 24/12/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, Phú Vĩ, khóm 11, thôn Giác Khẩu, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

958. Ngô Mỹ  Nhiên, sinh ngày 08/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Phúc Đức, khóm 6, thôn Ngũ Phong, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

959. Chướng Thị Kim Lan, sinh ngày 18/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 385, đường Can Thành, khóm 5, thôn Long Tường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

960. Võ Nguyễn Xuân Chi, sinh ngày 13/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 712, đường Gia Điền, khóm 10, phường Gia Lợi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

961. Cao Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 05/11/1987 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148/3, Ngoại An, khóm 26, thôn Ngoại An, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

962. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 03/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Công Quản, khóm 18, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

963. Phan Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 10/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Trung Thê, khóm 12, phường Tấn Giang, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

964. Nguyễn Minh Hải Uyên, sinh ngày 23/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 28, đoạn 1, đường Gia Định, khóm 17, thôn Cát Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

965. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 16/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Toán Đầu, khóm 1, thôn Toán Đầu, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

966. Nguyễn Thị Mịn, sinh ngày 15/3/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 96, đường Huyện Chính Thập, khóm 5, phường Bắc Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Trân Trúc

967. Nguyễn Thị Thừa, sinh ngày 08/6/1980 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 560, đường Bảo Tân, khóm 6, thôn Thâm Tỉnh, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

968. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 831, đoạn 2, đường Phú Quốc, khóm 16, thôn Lô Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

969. Hà Thị Phượng, sinh ngày 01/01/1980 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, ngõ 721, đường Cao Mỹ, khóm 6, phường Cao Tây, thị trấn Nhị Thủy, huyện Đài Trung

970. Nguyễn Thị Út Nhì, sinh ngày 16/6/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, Giai Luân, khóm 18, thôn Đại Vương, xã Thái Ma, huyện Đài Đông

971. Nguyễn Thị Nhàn Em, sinh ngày 15/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/5, Tam Hòa, khóm 21, thôn Nghĩa Hòa, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

972. Hồ Thị Trinh, sinh ngày 23/02/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Tam Phong, thôn Song Khê, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

973. Tăng Thị Hạnh, sinh ngày 25/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, ngõ 319, đường Nam Nhã Tây, đoạn 2, khóm 9, phường Hương Nhã, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

974. Hà Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 27/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 410, phố Đông Dũng, khóm 7, phường Đại Cường, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

975. Phạm Thị Kiều Thu, sinh ngày 09/8/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 86, đường Thái Bình, khóm 3, thôn Thái Bình, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

976. Trần Thị Mè, sinh ngày 05/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 13, ngõ 919, đường Canh Sinh, khóm 3, phường Nam Vinh, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

977. Phạm Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 12/10/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, ngõ 163, đường Gia Định, đoạn 2, khóm 15, thôn Gia An, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

978. Hữu Thị Tú Hương, sinh ngày 05/6/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 347, đường Trung Chính, khóm 17, thôn Chim Tùng, xã Chim Tùng, huyện Cao Hùng

979. Nguyễn Thị Trẳng, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, Tạ Thố, khóm 3, thôn Tạ Thố, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

980. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 23/10/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, hẻm 78, ngõ 185, đường Trung Chính, khóm 22, phường Trung Nguyên, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

981. Nguyễn Thị Nhờ, sinh ngày 20/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, hẻm 5, ngõ 285, phố Trường An, khóm 9, phường Vĩnh Khang, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

982. Phạm Thị Hà, sinh ngày 02/02/1971 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 141, ngõ 189, đoạn 3, đường Khang Ninh, khóm 20, phường Khang Ninh, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

983. Nguyễn Thị Huyên, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Xa Lộ Đầu, khóm 15, phường Lập Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

984. Huỳnh Thị Trúc Quyên, sinh ngày 08/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 113, đường Khê Thành, khóm 40, phường Khê Phúc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

985. Ngô Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 19/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, đường Tam Dân, khóm 17, phường Hằng Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

986. Nguyễn Thị An, sinh ngày 31/12/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 7, ngõ 412, đường Nam Kinh Tây, khóm 1, phường Ngọc Tuyền, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

987. Phạm Thị Thuyền, sinh ngày 10/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 112, đường Văn Hóa, khóm 8, phường Thụ Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

988. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 01/4/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngõ 13, đường Tam Quang, khóm 13, phường Tam Dân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên.

989. Nguyễn Ngọc Thẻ, sinh ngày 25/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Hợp Giới Đầu, khóm 9, thôn Hợp Giới, xã Tây Dự, huyện Bành Hồ

990. Lê Thị Ngọc Em, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/1, Hợp Giới Đầu, khóm 4, thôn Hợp Giới, xã Tây Dự, huyện Bành Hồ

991. Lê Thị Hòa, sinh ngày 08/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/3, ngõ Đồng Hòa, khóm 3, thôn Đông Phú, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

992. Lê Thị Chi, sinh ngày 13/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Nghĩa Dân, khóm 10, phường Cựu Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

993. La Bửu Linh, sinh ngày 07/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đoạn 2, đường Hưng Nông, khóm 3, phường Tân Sinh, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

994. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 16/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, hẻm 5, ngõ 12, đoạn 2, đường Trí Viễn 1, khóm 10, phường Vinh Quang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

995. Huỳnh Thị Lệ, sinh ngày 20/7/1966 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 95, đường Xương Bình, khóm 4, phường Nam Bình, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

996. Đào Thị Ngọc Hân, sinh ngày 16/11/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 6, ngõ 550, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 12, thôn Lĩnh Đầu, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

997. Đàm Thị Ni, sinh ngày 02/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, đường Nam Đông, khóm 5, phường Nam Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

998. Cái Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 12/12/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88/1, Đông Vệ, khóm 9, phường Đông Vệ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

999. Trần Thúy Kiều, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, Bắc Bình, khóm 6, thôn Bắc Bình, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

1000. Thòng Nhật Giẩu, sinh ngày 19/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/3, ngõ 721, đường Cao Mỹ, khóm 6, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1001. Phạm Thị Ngọc Bích, sinh ngày 04/01/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 1, ngõ 20, đường Đại Nhân, khóm 30, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1002. Nông Ngọc Ly, sinh ngày 18/4/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 18, ngõ 136, đường Nhị Củ, khóm 3, phường Nhị Củ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1003. Nguyễn Thị Kiều Liên, sinh ngày 11/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 305, đường Trung Phong, khóm 1, phường Tân Phú, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1004. Lâm Uyển Phương, sinh ngày 06/12/1999 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 312/2, đường Tứ Xuyên, khóm 15, phường Trung Chính, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1005. Dương Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, hẻm 1, ngõ 124, đường Kiều Trung 1, khóm 11, phường Hoa Trung, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1006. Đinh Thị Thúy Hằng, sinh ngày 25/10/1986 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 177/1, Tiểu Cước Khoái, khóm 1, thôn Đốn Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1007. Cao Hồng Cẩm, sinh ngày 26/4/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/10, số 1, ngõ 597, đường Công Viên, khóm 9, phường Chính Học, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1008. Bùi Thị Thêu, sinh ngày 25/01/1982 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 116, đường Trung Sơn Đông, khóm 10, phường Ngũ Ngọc, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1009. Võ Thị Nữ, sinh ngày 15/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Tây Định, khóm 3, phường Tây Vinh, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1010. Nguyễn Thị Son, sinh ngày 11/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Đỉnh Kỳ, khóm 1, thôn An Định, xã An Định, huyện Đài Nam

1011. Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh ngày 26/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đường Trung Chính, khóm 13, thôn Phố Diêm, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

1012. Lưu Bửu Tâm, sinh ngày 01/01/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 226, đường Hưng Long, khóm 15, thôn Long Bản, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1013. Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 25/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 69, đường Trung Hoa, khóm 1, thôn Lục Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1014. Nguyễn Thị Thoại, sinh ngày 10/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 388, đoạn 1, đường Hải Điền, khóm 24, phường Khê Càn, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1015. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 26/10/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, Ngưu Châu Tử, khóm 1, thôn Lĩnh Nam, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1016. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 15/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Thất Giáp, khóm 3, thôn Thất Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1017. Phạm Thị Cương, sinh ngày 09/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Thổ Khố, khóm 12, thôn Thổ Khố, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1018. Trần Hữu Lợi, sinh ngày 02/11/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/11, đường Tự Do, khóm 1, phường Du Xa, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1019. Trần Thị Mai, sinh ngày 10/10/1968 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 99, đường Nhân Nam, khóm 21, thôn Nhân Nam, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1020. Trần Thị Thanh Hà, sinh ngày 04/12/1975 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 27, ngõ 63, đoạn 2, đường Tịch Bình, khóm 13, phường Đông Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1021. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 22/6/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 452, ngõ 150, đoạn 5, đường Tín Nghĩa, khóm 17, phường Lục Hợp, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1022. Hồ Thị Thu Hai, sinh ngày 05/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 475, đoạn 2, đường Trung Sơn Đông, khóm 8, phường Phổ Khánh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1023. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 20/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 128, đường Bình Đẳng, khóm 25, phường Tân An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1024. Nguyễn Thị Thanh Quý, sinh ngày 22/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 13, ngõ 98, đường Kiến Hành, khóm 10, phường Kiến Hành, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1025. Trần Bảo Ngọc, sinh ngày 25/4/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 243, đường Hoa Sơn, khóm 30, phường Trung Hiếu, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1026. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 07/9/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, đường Kiến Quốc, khóm 19, thôn Lục Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1027. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 11/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 11, ngõ 189, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 3, phường Học Phủ, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1028. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 30/3/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, đường Trung Hoa, khóm 5, phường Điền Tâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1029. Lâm Thị Muối, sinh ngày 28/4/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 312/2, phố Tứ Xuyên, khóm 15, phường Trung Chính, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1030. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 17/5/1983 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 236, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Trung Nhân, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1031. Phan Thị Nhanh, sinh ngày 15/02/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/9, Đại Đồn Liêu, khóm 4, thôn Đại Đồn, xã Hạ Dinh, huyện Đài Nam

1032. Phạm Thị Linh, sinh ngày 19/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/1, Tam Gian Thố, khóm 3, phường Thắng An, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1033. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 04/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 101, ngõ 138, đường Thành Bắc, khóm 1, phường Thành Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1034. Đỗ Thúy Hằng, sinh ngày 20/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/2, Độ Tử Đầu, khóm 5, thôn Độ Đầu, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1035. Phạm Thị Thương, sinh ngày 08/10/1981 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 47, phố Diêm Châu Nhất, khóm 39, phường Diêm Châu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1036. Nguyễn Thị Thu Đông, sinh ngày 16/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 160, phố Trung Hiếu, khóm 3, thôn Hương Dương, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1037. Mai Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 01/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 10, ngõ 51, đường Trung Anh, khóm 20, thôn Hương Dương, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1038. Huỳnh Thúy Hằng, sinh ngày 15/4/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174/7, Hậu Bích, khóm 10, thôn Hậu Bích, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

1039. Phún Thế Hương, sinh ngày 29/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, phố Dinh Tiền, khóm 22, thôn Dinh Tiền, xã Hạ Dinh, huyện Đài Nam

1040. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 23/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 99, đường Trung Hoa, khóm 30, thôn Lục Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1041. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 29/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267/10, Quả Nhị Hậu, khóm 4, thôn Thần Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1042. Phan Thị Hôm Em, sinh ngày 08/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Minh Lý, khóm 5, phường Liêm Tân, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1043. Huỳnh Kim Ly, sinh ngày 22/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13, đường Lâm Viên, khóm 4, phường Quang Hoa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1044. Nguyễn Thị Kim Tuyên, sinh ngày 02/6/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 881, đường Đông Lâm, khóm 23, thôn Đông Hải, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1045. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/8/1987 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/5, Nam Thế, khóm 13, phường Nam Thế, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1046. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 24/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/9, Đỉnh Sơn Cước, khóm 1, phường Sơn Cước, thị trấn Trúc Bắc, huyện Đài Nam

1047. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 01/7/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134/1, ngõ Thủy Đầu, khóm 3, phường Nam Cảng, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1048. Đặng Thị Tường Vi, sinh ngày 19/8/1977 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 6, ngõ 260, đường Thắng Học, khóm 20, phường Thắng Lợi, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1049. Trần Thị Giáo, sinh ngày 10/02/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 1, ngõ 101, đường Võ Huấn, khóm 7, thôn Phố Tâm, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

1050. Nguyễn Thị Ngọc Tươi, sinh ngày 15/12/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 265, đường Từ Đức, khóm 25, phường Nhân Bắc, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1051. Huỳnh Nữ Toàn Hạnh, sinh ngày 20/11/1965 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Thành Công Đông, khóm 25, thôn Tam Hòa, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1052. Bùi Thị Xuyên, sinh ngày 28/5/1987 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, hẻm 28, ngõ 508, đường Tử Quan, khóm 22, thôn Tử Tín, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1053. Trương Xảo Vân, sinh ngày 28/02/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2 Hải Càn, khóm 10, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1054. Trần Thùy Uyên, sinh ngày 01/01/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Nga My, khóm 12, phường Vạn Thọ, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1055. Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 19/01/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/6, Trung Phố, khóm 2, thôn Hạ Phố, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

1056. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 06/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, hẻm 1, ngõ 74, đường Tín Nghĩa, khóm 8, phường Tín Nghĩa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1057. Nguyễn Thị Minh Thùy, sinh ngày 30/10/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 93, đường Văn Thành Nam, khóm 9, phường Hòa Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1058. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 26/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 242, đường Gia An, khóm 5, phường Bảo An, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1059. Nguyễn Thị Hồng Nhi, sinh ngày 07/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 294/6, đường Dân Sinh Nam, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1060. Nguyễn Thị Trúc Thúy Quyền, sinh ngày 02/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 4, đường Tây Môn, khóm 8, phường Hoàng Thạch, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1061. Thái Thị Kim Oanh, sinh ngày 20/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Anh Sĩ, khóm 1, phường Diên Hòa, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1062. Lâm Thị Mỹ Dung, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 6, ngõ 65, đường Nhân Ái Bắc, khóm 4, phường Khang Lang, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1063. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 06/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 660, đường Trung Sơn, khóm 16, phường Hiệp Hưng, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1064. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 27/9/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Trung Ương, khóm 22, phường Trúc Nghĩa, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1065. Trình Sý Lìn, sinh ngày 06/3/1978 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147, ngõ 213, đường Vĩnh Khang, khóm 24, phường Phong Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1066. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 06/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, phố Dân Bản, khóm 12, phường Dân Bản, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1067. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 23/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 52, đường Từ Huệ 2, khóm 12, phường Hưng Nam, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1068. Thòng Ngọc Lan, sinh ngày 22/12/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Thạch Bích Đàm, khóm 9, thôn Thạch Đàm, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

1069. Đinh Thị Phi, sinh ngày 04/02/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 25, ngõ 324, đường Tây Thịnh, khóm 3, phường Quang Hòa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1070. Tô Mỹ Út, sinh ngày 19/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, ngõ 279, đoạn 4, đường Trung Ương, khóm 12, phường Đỉnh Tân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1071. Kim Hồng Châu, sinh ngày 15/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Song Áo, khóm 10, thôn Tam Cảng, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

1072. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 05/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, hẻm 50, ngõ 245, đường Trùng Khánh, khóm 6, phường Quảng Đức, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1073. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 28/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, ngõ Tam Khối, khóm 10, thôn Nghĩa Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1074. Ông Thị Khánh Phương, sinh ngày 30/7/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 77, đường Xuyên Liêu, khóm 6, thôn Nhân Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1075. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/8/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 875, ngõ Văn Phát, khóm 19, phường Văn Thánh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

1076. Nguyễn Thị Huyền Linh, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, ngõ 630, đoạn 2, đường Kim Mã, khóm 15, phường Tân Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1077. Lý Ton, sinh ngày 03/3/1937 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 12, đường Long Xương, khóm 14, phường Tân Khôi, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1078. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 35, đường Tuyền Châu, khóm 2, phường Quang Minh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1079. Trần Thị Hõn, sinh ngày 15/6/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 120, đoạn 3, đường Viện Nghiên Cứu, khóm 8, phường Cửu Như, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1080. Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 10/10/1973 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 15, ngõ 113, đoạn 2, đường Nhã Hoàn, khóm 7, thôn Đại Nhã, huyện Đài Trung

1081. Hà Thị Lanh, sinh ngày 25/12/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 291, ngõ 100, đường An Nhất, khóm 12, phường Định Bang, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1082. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 14/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Dân Hưởng 8, khóm 36, phường Dân Vận, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

1083. Lý Lệ Khềnh, sinh ngày 04/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/23, Tây Vĩ, khóm 23, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1084. Huỳnh Thị Ngọc Hân, sinh ngày 25/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 23, đường Tú Xuyên, khóm 9, phường Nguyệt My, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1085. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 04/10/1986 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 130, đường Hộ Ngạn, khóm 11, phường Cao Bắc, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1086. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 26/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, ngõ 217, đường An Lạc, khóm 5, phường Đàm An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1087. Bùi Thị Liên, sinh ngày 07/10/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 260, đường Trung Chính, khóm 14, phường Nam Bình, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1088. Lê Thị Ngọc Loan, sinh ngày 21/10/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ Lập Huân, khóm 8, thôn Tứ Quý, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

1089. Võ Thị Trang, sinh ngày, 30/8/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ Lập Huân, khóm 9, thôn Tứ Quý, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

1090. Nguyễn Thị Mỹ Thề, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 94, đường Thiên Tường, khóm 13, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1091. Hoàng Thị Yến, sinh ngày 13/7/1976 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 8, đường Thụ Hiếu, khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1092. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 28/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 19/2, số 57, phố Đại Dung Tây, khóm 14, phường Hà Thành, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1093. Huỳnh Kim Cúc, sinh ngày 25/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường An Ni, khóm 1, thôn Công Quản, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1094. Đặng Thị Thu Hồng, sinh ngày 16/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 12, đường Phục Hưng, khóm 8, thôn Tam Nô, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1095. Phan Thị Hồng Thảo, sinh ngày 26/4/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Phục Hưng, khóm 4, thôn Tân Hồ, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

1096. Thông Thị Ngọc Quyền, sinh ngày 08/11/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/1, ngõ 34, đường Đông Cảng, khóm 12, phường Diên Bình, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

1097. Phan Thị Thùy Trang, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/3, số 46, đường Trung Dũng, khóm 29, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1098. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/02/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Trường Kỳ, khóm 8, thôn Trường Lưu, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

1099. Phan Thị Dung, sinh ngày 20/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Trường Thọ, khóm 9, phường Đồng An, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1100. Trung Ngọc Kiều Diễm, sinh ngày 30/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Tam Sơn, khóm 21, phường Cao Miêu, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

1101. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 23/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 6, ngõ 68, đoạn 1, đường Văn Hóa 2, khóm 16, thôn Lệ Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1102. Nguyễn Thị Thu Lê, sinh ngày 07/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 154, đường Quốc Trung, khóm 5, phường Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1103. Lê Ngọc Giàu, sinh ngày 09/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2, hẻm 40, ngõ 206, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 10, phường Trường An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1104. Lê Thanh Tiền, sinh ngày 12/4/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Đông Áo, khóm 1, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1105. Trương Ánh Nguyên, sinh ngày 15/02/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 611, đường Nam Trấn, đoạn 1, khóm 13, phường Hưng Nhân, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1106. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/8/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 13, đường Chương Hòa, đoạn 1, khóm 2, phường Ngũ Quyền, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1107. Mã Lỷ Cú, sinh ngày 27/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Hòa Bình Tây, khóm 1, thôn Vạn Hậu, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1108. Trần Mỹ Hoa, sinh ngày 15/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tứ Xuyên, đoạn 2, khóm 10, phường Khanh Vân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1109. Vòng Và Lìn, sinh ngày 20/7/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 48, đường Đại Nhân, khóm 22, phường Trùng Dương, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1110. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 12/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, phố Quốc Thịnh Tam, khóm 2, phường Quốc Thịnh, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

1111. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 20/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 105, đường Tam Dương, khóm 19, phường Quang Dương, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1112. Nguyễn Thị Mỹ Tho, sinh ngày 25/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/6, đường Nam Bắc Tứ, khóm 9, phường Đức Hóa, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1113. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 22/12/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Đông Lan, khóm 6, phường Nhạc Ninh, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1114. Trương Thụy Hồng Thắm, sinh ngày 07/12/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176/2, phố Lực Hành, khóm 14, phường Đại Phúc, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1115. Lê Thị Tuyết Liễu, sinh ngày 14/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157/1, An Định, khóm, 1 thôn An Gia, xã An Định, huyện Đài Nam

1116. Phan Hồng Diễm, sinh ngày 21/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngõ 493, đường Vạn Đại, khóm 7, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1117. Võ Thị Hoa, sinh ngày 08/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 131, đường Xa Điếm, khóm 3, phường Hà Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1118. Lý Thị Hòa, sinh ngày 05/3/1982 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Tứ Loan, khóm 11, thôn Điền Mỹ, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

1119. Nguyễn Thị Nô, sinh ngày 09/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 6, ngõ 101, đường Võ Thành, khóm 6, phường Vinh Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1120. Nguyễn Thị Phùng Ích, sinh ngày 14/6/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 24, đoạn 4, đường La Tư Phúc, khóm 1, phường Thủy Nguyên, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

1121. Lê Thị Bé Năm, sinh ngày 09/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 42, đường Thiên Tường, khóm 10, phường Đan Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1122. Nguyễn Thị Tú Khanh, sinh ngày 14/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, đoạn 3, đường Minh Trí, khóm 22, thôn Minh Trí, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1123. Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 18/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/2, ngõ 10, đường Dân Tộc, khóm 12, thôn Nghĩa Nhân, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1124. Lê Thị Sanh, sinh ngày 16/2/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, đường Tứ Duy, khóm 7, phường Tây Hồ, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1125. Nguyễn Thị Kim Chon, sinh ngày 22/02/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, Đại Mao Phổ, khóm 13, phường Cự Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1126. Lê Thị Đầy, sinh ngày 31/12/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 27, đường Nam Lôi, khóm 6, phường Nguyên Bì, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1127. Huỳnh Thị Mộng Trinh, sinh ngày 05/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 236, đường Trung Dung, khóm 12, phường Phong Dụ, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1128. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 13/5/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 5, ngõ 78, đoạn 3, đường Hòa Bình, khóm 20, thôn Gia An, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

1129. Nguyễn Thị Đầy, sinh ngày 05/01/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/7, đường Tín Nghĩa, khóm 6, phường Minh Nghi, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1130. Ngô Thị Kim Nga, sinh ngày 21/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 104, đường Tự Trung, khóm 15, phường Tân Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1131. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/01/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, phố Hoa Viên, khóm 9, thôn Trung Hoa, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1132. Trần Thị Lệ Quân, sinh ngày 04/11/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 498, đường Sơn Cước, đoạn 2, khóm 2, phường Phục Hưng, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1133. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 16/8/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Phúc Ngư Tứ, khóm 19, phường Thịnh Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1134. Trần Ngọc Đức, sinh ngày 15/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 476, phố Mỹ Đức, khóm 2, phường Đàm Khấu, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1135. Phan Thị Loan Anh, sinh ngày 10/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 26, phố Ngũ Quyền Tây Lục, khóm 18, phường Thổ Khố, khu Tây, thành phố Đài Trung

1136. Phạm Mỹ Hạnh, sinh ngày 02/9/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Quán Công, khóm 19, thôn Phong Hòa, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1137. Phạm Thị Lệ Nhung, sinh ngày  12/9/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2, hẻm 6, ngõ 50, đường Quốc Thái, đoạn 2, khóm 4, phường Quốc Quang, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1138. Trần Thị Chinh, sinh ngày 22/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/9, số 108/48, đường Nội Khanh, khóm 28, thôn Nội Khanh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1139. Phù Loan Em, sinh ngày 09/3/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Lực Hành, khóm 15, thôn Bắc Sán, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1140. Huỳnh Thị Bé, sinh ngày 12/12/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, phố Nhân Long, khóm 19, thôn Tam Long, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1141. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 22/5/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, hẻm 20, ngõ 622, đường Lộc Hòa, đoạn 3, khóm 20, phường Câu Càn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1142. Phạm Thị Ngọc Phương, sinh ngày 08/12/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Đả Thiết, khóm 14, phường Đông Kỳ, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1143. Lê Thị Thanh Phương, sinh ngày 06/9/1984 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Thành Công, khóm 8, phường Thụy Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1144. Phạm Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, hẻm 1, ngõ 65, đường Thuận Ngư, khóm 25, phường Hưng Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1145. Phan Thị Liên, sinh ngày 30/4/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 65/3, đường Phúc Đức 1, khóm 24, phường Chính Đạo, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1146. Lưu Kim Chiều, sinh ngày 09/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 852, đường Kiến Công, khóm 15, phường Loan Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1147. Lê Hồng Cúc, sinh ngày 01/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Sơn Trung, khóm 14, phường Phúc Sơn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1148. Huỳnh Ngọc Hương, sinh ngày 13/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đoạn 1, đường Thần Nông, khóm 1, phường Văn Hóa, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

1149. Lâm Hồng Duyên, sinh ngày 13/12/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 17, ngõ 106, đường Dương Hòa, khóm 13, thôn Lật Lâm, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1150. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 27/01/1985 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/3, đường Tân Hưng, khóm 12, thôn Đồng La, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

1151. Phan Thị Hằng, sinh ngày 28/12/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Thủy Lưu Nương, khóm 11, phường Thủy Nguyên, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

1152. Võ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 02/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, ngõ 280, đoạn 2, đường Hoàn Hà Nam, khóm 8, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1153. Thi Huệ Tâm, sinh ngày 08/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, đoạn 2, đường Thành Công, khóm 1, phường Dân Lạc, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1154. Đồng Thị Hồng, sinh ngày 03/02/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 32, ngõ 37, đường Xa Lộ Đầu, khóm 19, phường Vĩnh Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1155. Lý Thị bảy, sinh ngày 08/4/1966 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đoạn 2, đường Tây Viên, khóm 5, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1156. Lương Thị Kim Ngân, sinh ngày 06/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 40, đường Đại Nhân 2, khóm 2, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1157. Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 25/9/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Phục Hưng, khóm 9, phường Đại Vinh, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

1158. Huỳnh Út Bự, sinh ngày 16/6/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, ngõ 385, phố Tây An, khóm 1, phường Tây An, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1159. Võ Thị Kim Thy, sinh ngày 14/02/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 40/12, ngõ 121, đường Cơ Kim Nhất, khóm 24, phường Hưng Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1160. Nguyễn Thị Bích Nguyên, sinh ngày 14/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 216, đường Chính Nghĩa Nhất, khóm 23, thôn Hồ Nội, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1161. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 28/9/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, Quản Liêu, khóm 12, thôn Quản Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

1162. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 30/9/1971 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, phố Hoa Trung, khóm 3, phường Tô Tây, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1163. Võ Phương Tâm, sinh ngày 24/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, Đàm Nội, khóm 14, thôn Đàm Tây, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1164. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 08/12/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, phố Trấn Hiền, khóm 2, phường Tiền Trấn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1165. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 09/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Quang Xương, khóm 7, thôn Vĩnh Quang, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1166. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 13/02/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 249, phố Phong Thụ Nam, khóm 25, phường Phong Thụ, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1167. Vũ Thị Lụa, sinh ngày 06/02/1973 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 23, ngõ 116, phố Văn Nhã, khóm 11, phường Lư Thố, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1168. Hoàng Phúc, sinh ngày 01/3/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 283, phố Khang Ninh, khóm 24, phường Bắc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1169. Nguyễn Thị Ngâm, sinh ngày 10/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, đường Tây Vân, khóm 8, thôn Thành Thái, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1170. Võ Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 22/4/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, hẻm 19, ngõ 314, đường Trung Hiếu Đông, khóm 33, phường Tân Xương, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1171. Trần Thị Bạch Lý, sinh ngày 04/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đường Long Nam, khóm 12, thôn Long An, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1172. Lý Hà Thục Vy, sinh ngày 31/10/1978 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 915, ngõ 219, đoạn 3, đường Chí Thiện, khóm 6, phường Khê Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1173. Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 06/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/1, đường Quế Lâm, khóm 1, thôn Trung Hồ, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1174. Thái Thị Hồng Nguyên, sinh ngày 10/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 8, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Phúc Cơ, thành phố Trân Trang, huyện Đài Bắc

1175. Lâm Thị Ngọc Yến, sinh ngày 17/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 37, đường Văn Long, khóm 9, phường Quốc Quang, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1176. Trần Kim Khương, sinh ngày 16/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, đường Nhân Nghĩa, khóm 5, thôn Vĩnh Long, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1177. Võ Thị Thu Hai, sinh ngày 17/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 173, đường Mạch Kim, khóm 19, phường Oanh An, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1178. Lư Thị Hồng Tuyến, sinh ngày 15/7/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 105, đường Trung Hoa, khóm 7, phường Thông Minh, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1179. Trần Mỹ Lệ, sinh ngày 30/12/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, Thổ Khố Tử, khóm 5, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1180. Nguyễn Thị Hồng Xuyến, sinh ngày 26/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Đối Diện Thố, khóm 8, thôn Bảo Sinh, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1181. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 02/01/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 35, ngõ 121, đường Đức Lâm, khóm 8, thôn Thánh Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1182. Trấn Mộng Nghi, sinh ngày 27/4/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Công An, khóm 2, thôn Đôn Tây, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1183. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 06/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Trung Bình, khóm 6, thôn Đại Thành, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1184. Dương Thị Kim Oanh, sinh ngày 24/9/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Tam Hòa, khóm 8, thôn Tam Thạch, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1185. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 16/9/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 211, đường Trấn Châu, khóm 18, phường Tiền Trấn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1186. Nguyễn Ngọc Lài, sinh ngày 16/02/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/5, đường Huệ Tân 1, khóm 4, phường Hữu Một, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

1187. Lê Thị Trúc Mai, sinh ngày 01/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 970, đường Thảo Khê, khóm 9, phường Trung Sơn, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1188. Ngô Thị Phượng, sinh ngày 10/6/1967 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 28, ngõ 486, đường Vạn Đại, khóm 4, phường Hoa Trung, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1189. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 08/11/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 41, ngõ 96, đường Trung Hoa, khóm 2, thôn Cửu Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1190. Trần Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 25/7/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 666, đường Nam Dinh, khóm 14, phường Dinh Nam, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

1191. Phùng Thị Cẩm Loan, sinh ngày 29/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Đại Loan 2, khóm 23, phường Đông Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1192. Phạm Thị Bé Bảy, sinh ngày 06/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 148, đường Đông Hưng, khóm 25, thôn Đông Thế, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1193. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 30/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 10, ngõ 22, đường Thành Thái, đoạn 4, khóm 11, thôn Tập Phúc, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1194. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 01/7/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 8, ngõ 29, đường Trung Phúc, khóm 13, phường Trung Liêu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1195. Lê Thị Linh Huế, sinh ngày 03/4/1975 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 17, hẻm 22, đường Bình Thố, khóm 32, thôn Thâm Khang, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

1196. Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 30/4/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Quốc Tính, khóm 6, thôn Bắc Cảng, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

1197. Đoàn Thị Kim Dung, sinh ngày 11/12/1971 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 15, đường Trùng Khánh, khóm 1, phường Nam Oanh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1198. Trần Thùy Trang, sinh ngày 13/10/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 131, đường Minh Hồ, khóm 1, phường Tân Quang, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1199. Đoàn Thị Liên, sinh ngày 19/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 39, đường Nhân Ái, khóm 21, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1200. Hồ Thị Thu Hà, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8/3, số 36, đường Ngô Châu, khóm 14, phường Thanh Sơn, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1201. Đinh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 27/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, hẻm 4, ngõ 159, đoạn 6, đường Trung Hiếu, khóm 17, phường Hợp Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1202. Trương Thị Trúc Đào, sinh ngày 01/01/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 213, ngõ 345, đường Dân Tộc, khóm 15, khu Tây An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1203. Lê Thị Thùy Nhung, sinh ngày 20/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 130, phố Tây Duy, khóm 13, phường Đông Môn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1204. Nguyễn Thị Thanh Nguyên, sinh ngày 15/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đường Côn Minh, khóm 3, phường Đại Phong, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1205. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 24/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Ngoại Bình Lâm Khang Phú Gia Viên, khóm 5, thôn Bình Lâm, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

1206. Phan Mỹ Phương, sinh ngày 29/11/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102/1, Sơn Tử Đỉnh, khóm 2, phường Sơn Phong, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1207. Đặng Thu Tư, sinh ngày 19/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/10, đường Nghĩa Dân, khóm 1, thôn Tân Long, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1208. Võ Diệu Thơ, sinh ngày 25/5/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, Lâm Tử Tiền, khóm 5, phường Tam Hòa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1209. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 45, phố Sùng Đức Tam Thập Nhị, khóm 13, phường Đông Trí, khu Đông, thành phố Đài Nam

1210. Trương Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 10/10/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137/3, Lang Văn Cảng, khóm 19, thôn Long Môn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

1211. Hoàng Thị Nhung, sinh ngày 02/9/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 22, đường Gia Hùng, phường Gia Xương, khu Nam Hạnh, thành phố Cao Hùng

1212. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 29/9/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 36, phố Nghi Xương Nhất, khóm 4, thôn Nghi Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1213. Võ Thị Kim Vẹn, sinh ngày 27/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, phố Thanh Phú, khóm 7, phường Huệ Dân, khu Nam Tân, thành phố Cao Hùng

1214. Cao Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 22/8/1970 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, phố Trấn Đông Nhị, khóm 13, phường Trấn Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1215. Lê Thị Thanh Phượng, sinh ngày 10/6/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 481, Tam Liêu Loan, khóm 9, thôn Từ An, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1216. Trần Hồng Loan, sinh ngày 23/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Yêu Do Tử, khóm 19, thôn Đồng Nhân, xã Trung Phú, huyện Gia Nghĩa

1217. Đỗ Thị Điệp, sinh ngày 31/12/1974 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 1323, đường Trung Sơn, khóm 9, thôn Bắc Trang, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1218. Hồ Nhộc Kíu, sinh ngày 11/4/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 10, ngõ 71, đường Công Học Bắc, khóm 8, phường Nam Hòa, khu Nam, thành phố Đài Trung

1219. Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/1, Đàm Nội, khóm 8, thôn Đàm Tây, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1220. Ngô Thị Cẩm Loan, sinh ngày 22/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/12, ngõ Thôn Tây, khóm 5, thôn Phước An, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1221. Võ Thị Thanh Thắm, sinh ngày 07/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2, hẻm 22, ngõ 214, đường Cửu Như 1, khóm 5, phường Bảo Khánh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1222. Trần Hồng Loan, sinh ngày 24/02/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 20, ngõ 199, đường Tam Tuấn, khóm 3, phường Quyến Sinh, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1223. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 05/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 57, ngõ 37, đường Ngưu Phố Bắc, khóm 15, phường Phố Tiền, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1224. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 10/8/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Tùng Sơn, khóm 9, thôn Đại Lâm, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

1225. Nguyễn Thị Cương, sinh ngày 10/02/1978 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/6, ngõ Nguyệt Đào, khóm 15, thôn Thanh Thủy, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1226. Trác Lệ Khanh, sinh ngày 08/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Thụy Tùng, khóm 8, phường Công Nội, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1227. Trương Thị Nhật Trang, sinh ngày 17/12/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/4, số 76, đường Hậu Sinh, khóm 10, thôn Trường Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

1228. Trương Thị Ly Linh, sinh ngày 11/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 107/1, đường Thành Công, khóm 9, phường Đạt Thắng, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1229. Nguyễn Thị Phương Chi, sinh ngày 15/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Phố Tâm, khóm 11, phường Hải Phố, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1230. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 10/4/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, ngõ 39, đường Đồng Vinh, khóm 3, phường Bắc Vinh, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1231. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 28/3/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 1, đường Trường An, khóm 5, phường Bắc Vinh, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1232. Trần Thị Sinh, sinh ngày 05/10/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 261, đường Đài Lâm, khóm 12, phường Đỉnh Trang, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1233. Trần Thị Thiên Kim, sinh ngày 07/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 228, đoạn 1, đường Bác Ái, khóm 4, phường Hương Hồ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1234. Lưu Thị Mộng Thắm, sinh ngày 19/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 16, số 263, đoạn 2, đường Quang Phục, khóm 29, phường Trung Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1235. Lê Ngọc Phú, sinh ngày 20/7/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/38, Trung Trang, khóm 11, thôn Trung Trang, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1236. Trần Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 26/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Trung Trang, khóm 5, thôn Trung Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1237. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/9/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1607, Liễu Tử Lâm, khóm 14, thôn Liễu Tân, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1238. Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 01/01/1984 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, Sơn Tử Cước, khóm 21, thôn Hậu Khuất, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

1239. Lý Cẩm Nhung, sinh ngày 10/10/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, ngõ Kiến Bắc, đường Giáp Vi, khóm 5, thôn Giáp Bắc, xã Kiến Đầu, huyện Cao Hùng

1240. Đỗ Thị Nỡ, sinh ngày 01/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 460, đường Trung Châu 3, khóm 3, phường Thực Tiễn, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1241. Phan Thị Kim Lợi, sinh ngày 18/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/15, ngõ Ngọc Bình, khóm 11, phường Nam Thế, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1242. Nguyễn Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 20/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/4, ngõ Trúc Điền, đường Quang Minh, khóm 3, thôn Điền Đầu, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

1243. Trần Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 13/09/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 30, đường Nam Xương, khóm 14, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1244. Bùi Minh Thư, sinh ngày 29/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Trung Trực, khóm 7, thôn Quan Âm, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1245. Lê Thị Quyền, sinh ngày 15/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 959, đường Thành Công, khóm 1, thôn Bỉ La, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1246. Trương Kim Liên, sinh ngày 28/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, Quốc Hiệu Tân Thôn, khóm 18, phường Đẩu Hoán, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1247. Mai Thị Tím, sinh ngày 19/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, Ngõ 50, đường Hoa Sơn, khóm 17, thôn Trúc Hồ, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

1248. Nguyễn Thị Mộng Nghi, sinh ngày 15/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/1, Hải Liêu, khóm 7, thôn Hải Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

1249. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 25/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Trung Chính, khóm 7, phường Đông Thế, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1250. Ngô Thị Yến, sinh ngày 25/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Trung Chính, khóm 7, phường Đông Thế, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1251. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 15/01/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 486, đường Lộc Hòa, đoạn 4, khóm 20, phường Đỉnh Phan, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1252. Đinh Thị Hồng Lan, sinh ngày 26/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 2, đường Khách Trang, khóm 12, phường Đỉnh Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1253. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 09/9/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, phố Vĩnh Phong, khóm 15, phường Vĩnh Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1254. Thạch Thuyền, sinh ngày 05/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 89, đường Đại Điền, khóm 8, phường Nam Điền, thị trấn Hòa mỹ, huyện Chương Hóa

1255. Lê Thị Kim Cúc, sinh ngày 20/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 823, đường Trung Hưng, đoạn 2, khóm 3, phường Dương Hưng, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1256. Huỳnh Thị Lệ, sinh ngày 29/11/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 63, đường Đồng Tâm, khóm 19, phường Điền Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1257. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 06/6/1977 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19, ngõ 292, đường Tín Nghĩa, khóm 5, phường Tín Nghĩa, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

1258. Nguyễn Thị Von, sinh ngày 24/11/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 28, ngõ 101, đường Vĩnh An, khóm 2, thôn Vĩnh An, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

1259. Nguyễn Thị Tý Út, sinh ngày 01/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 249, đường Trung Hoa, đoạn 3, khóm 10, thôn Vĩnh An, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

1260. Lý Hồng Ngà, sinh ngày 02/12/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/15, Ô Trúc Lâm, khóm 6, thôn Cảng Đông, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1261. Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 22/12/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 259, phố Trường An, khóm 14, phường Thâm Khưu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1262. Sú Cuún Lìn, sinh ngày 18/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 111, đường Bảo Đại, đoạn 2, khóm 3, thôn Tây Phố, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1263. Lý Tuyết Hồng, sinh ngày 17/12/1962 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, Ngọc Sơn, khóm 9, thôn Ngọc Sơn, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

1264. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 12/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 113, đường Học Phủ, khóm 23, thôn Tứ Đức, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1265. Lâm Thị Thanh Phương, sinh ngày 14/4/1986 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Tây Đồn, đoạn 3, khóm 2, phường Tây Tôn, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1266. Đào Thị Anh Thư, sinh ngày 10/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/3, số 12, đường Tân Điền, khóm 7, thôn Tân Điền, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1267. Huỳnh Thị Mỹ Phương Hoàng, sinh ngày 10/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/11, số 30, hẻm 40, ngõ 69, đường Võ Tánh, khóm 14, phường Quang Hiền, khu Tây, thành phố Đài Nam

1268. Lâm Thị Nguyên, sinh ngày 16/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64/7, đường Vân Lâm, khóm 5, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1269. Vương Diệu Linh, sinh ngày 25/5/1977 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/3, hẻm 34, ngõ 76, đường Tân Dân, khóm 26, phường Tân Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1270. Vương Thanh Thùy, sinh ngày 10/11/1982 tại Thái nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đoạn 2, đường Phú Quốc, khóm 11, thôn Lư Trúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

1271. Cao Thị Khanh, sinh ngày 29/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 41/2, đường Đại Phố, khóm 4, phường Cát An, thị trấn Thoại Phương, huyện Đài Bắc

1272. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 01/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Băng Khâm Cước, khóm 9, thôn Đàm Văn, xã Tao Kiều, huyện Miêu Lật

1273. Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh ngày 17/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, đường Thắng Lợi, khóm 23, phường Phúc Mỹ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1274. Quang Thị Ngọc Bích, sinh ngày 24/11/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/1, đoạn 2, đường Nữ Thuận, khóm 18, phường Bình Tâm, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1275. Trần Hồng Thuận, sinh ngày 04/12/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 291, đường Loan Lý, khóm 21, phường Vĩnh Ninh, khu Nam, thành phố Đài Nam

1276. Trịnh Thị Mỹ Tuyên, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/12, Sơn Hạ, khóm 2, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1277. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 30/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Hoa Kiều, khóm 6, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1278. Nguyễn Thị Thu Huỳnh, sinh ngày 19/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, Hiệp Tiến Thị Trường, khóm 1, phường Dược Vương, khu Tây, thành phố Đài Nam

1279. Nguyễn Thị Hồng Ngân, sinh ngày 22/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 742, đường Đông Tây, khóm 14, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1280. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 07/5/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 49, đường Tập Phúc, khóm 20, thôn Kim Hưng, xã Minh Hùng, huyện Gia Nghĩa

1281. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 02/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 334, đoạn 1, đường Vạn Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1282. Lê Kim Oai, sinh ngày 23/6/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, đường Đồng An, khóm 7, thôn Đồng An, xã Từ Quan, huyện Cao Hùng

1283. Lê Thị Hải Ngân, sinh ngày 10/9/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Cổ Sơn, khóm 16, thôn Sơn Cước, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1284. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 05/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Hạ Sinh Tử, khóm 5, thôn Đại Hồ, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

1285. Lê Thị Phụng, sinh ngày 11/12/1970 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, đường Đồng Bình, khóm 11, phường Kim Thành, khu An Bình, thành phố Đài Nam

1286. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 20/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Vĩnh Cát 3, khóm 1, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1287. Nguyễn Kim Hoanh, sinh ngày 09/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, Đại Luân, khóm 1, phường Nhân Nghĩa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1288. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 12/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, đường Bình Đẳng, khóm 2, phường Bách Nhẫn, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1289. Thái Ngọc Lam, sinh ngày 25/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, hẻm 6, ngõ 133, đường Kiến Quốc, khóm 29, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1290. Trần Thị Hương, sinh ngày 22/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 3, ngõ 140, đường Minh Hưng, khóm 3, thôn Sơn Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1291. Mai Thị Kim Bông, sinh ngày 26/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 1/2, ngõ 190, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 22, phường Đại Hòa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1292. Lê Thị Hồng, sinh ngày 26/7/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 421/36, đường Tây Định, khóm 7, phường Tây Khang, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1293. Nguyễn Võ Mỹ Dung, sinh ngày 13/02/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, Vinh Quán, khóm 5, thôn Ma Viên, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

1294. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 16/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Đông Bình, khóm 8, thôn Chương Nhã, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1295. Lưu Thị Hường, sinh ngày 26/9/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Tiểu Nam Khanh, khóm 4, thôn Nam Khanh, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

1296. Lê Thị Điệp, sinh ngày 15/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 322, đường Trung Tín, khóm 5, thôn Viên Sơn, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1297. Trần Thị Kim, sinh ngày 18/11/1956 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 3, phố Nhân Hưng, khóm 4, phường Thừa Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1298. Huỳnh Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 23/11/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/18, đường Hưng Tiệm, khóm 11, thôn Tân Nam, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1299. Trần Lệ Dung, sinh ngày 24/11/1968 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 558, Tam Gian Thố, khóm 7, thôn Tam Gian, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1300. Thái Thị Tông, sinh ngày 12/5/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 236, đường Trung Chính, khóm 2, thôn Tây Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1301. Ngô Bích Phụng, sinh ngày 26/11/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 213, đường Gia Đông, khóm 2, phường Gia Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1302. Phạm Thị Cẩm Hường, sinh ngày 06/7/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Bì Tử Đỉnh, khóm 10, thôn Bia Tiền, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1303. Vương Kỳ Phúc, sinh ngày 19/6/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 23, ngõ 107, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 15, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1304. Huỳnh Kim Hoa, sinh ngày 15/4/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221/4, đường Trung Hiếu, khóm 11, phường Thắng Lợi, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1305. Sơn Thị Mỹ Nhu, sinh ngày 02/5/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 14, ngõ 126, phố Đạo Hóa, khóm 14, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1306. Võ Thị Kim Khánh, sinh ngày 10/4/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 2, ngõ 547, đường Phục Hưng, khóm 17, phường Trung Anh, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1307. Lê Thị Bảo Trân, sinh ngày 09/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 249, đường Trung Hoa Nam, đoạn 1, khóm 11, thôn Cửu Đầu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1308. Nguyễn Ngọc Hiền, sinh ngày 12/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 14, ngõ 101, phố Tân Minh, khóm 27, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1309. Trần Thị Yến Em, sinh ngày 15/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngõ 224, đường Tập Hiền, khóm 6, phường Ngọc Thanh, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1310. Vương Huệ Hương, sinh ngày 08/5/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3/1, ngõ 75, đường Thái An, khóm 10, phường Thái An, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

1311. Bùi Thị Ngọc Dung, sinh ngày 22/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 287, đường Bảo Dương, khóm 11, phường Quý Quốc, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1312. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 21/6/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 91, đường Nam Quang, khóm 10, phường Trung Hòa, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1313. Lâm Thị Nghé, sinh ngày 12/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 135, đường Lập Đức, khóm 9, phường Diên Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1314. Lê Đoàn Thị Minh Hiểu, sinh ngày 14/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 118, đường Đắc An, khóm 11, thôn Đắc An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1315. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 11/9/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86/4, đường Hoài Nhân, khóm 15, phường Quang Nhân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1316. Nguyễn Thị Điều, sinh ngày 03/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 251, đường Long Sơn, khóm 24, thôn Long Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1317. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 17/11/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, đường Thâm Khang, khóm 11, thôn Thâm Khang, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

1318. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Khương Quang, khóm 4, thôn Khương Viên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1319. Nguyễn Thị Tiện, sinh ngày 17/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Đại Trúc Lâm, khóm 6, thôn Trúc Lâm, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1320. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 04/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Quyến Câu Kiền, khóm 1, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1321. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 12/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Hậu Khê, đường Viên Lộc, khóm 1, phường Tây Khê, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1322. Lữ Thị Hương, sinh ngày 01/02/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 31, đường Công Chuyên, khóm 14, thôn Quý Tử, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1323. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 18/12/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/3, đường Đại Dũng, khóm 19, phường Hương Xã, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1324. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/7/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Ái Lục, khóm 4, phường Hoa Minh, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1325. Trần Thị Phương Nga, sinh ngày 24/5/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 3, ngõ 203, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 17, phường Nhật Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1326. Trình Ngọc Mùi, sinh ngày 01/8/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, khóm 117, đường Trung Chính, khóm 3, phường Trung Chính, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1327. Nguyễn Thu Điểu, sinh ngày 05/5/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 41, ngõ 96, đường Cảnh Hưng, khóm 5, phường Cảnh Hoa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1328. Võ Thúy Hằng, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 92, đường Tất Tín, khóm 6, phường Giang Nam, khu Diêm Tịnh, thành phố Cao Hùng

1329. Trần Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 07/10/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Đại Dũng Thị Dương, khóm 8, phường Tân Hóa, khu Diêm Tịnh, thành phố Cao Hùng

1330. Võ Ngọc Tiến, sinh ngày 09/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 548, đoạn 3, đường Viên Lộc, khóm 7, phường Đông Liêu, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1331. Tạ Diệu Hiền, sinh ngày 10/5/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159, phố Bảo Huệ, khóm 17, thôn Bảo Thố, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1332. Dương Thị Há, sinh ngày 03/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Trung Sơn, khóm 1, thôn Diêm Bắc, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

1333. Ngô Thị Bích Hằng, sinh ngày 26/02/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/24, phố Đông Sơn, khóm 15, thôn Vĩnh Nguyên, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1334. Nguyễn Thị Xinh, sinh ngày 05/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 966, đường Công Hưng, khóm 14, phường Ngọc Thành, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1335. Pờ Ngọc Trâm, sinh ngày 28/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 20, ngõ 1, đường Phục Hưng Nam, đoạn 1, khóm 26, phường Tân Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1336. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 01/9/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Bắc Ninh, khóm 32, thôn Đông Ninh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1337. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 23/7/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165/2, đường Xạ Liêu, khóm 8, thôn Xạ Liêu, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

1338. Nguyễn Thị Nhản, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Thủy Quân, đoạn 3, khóm 12, thôn Văn Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1339. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 02/3/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 152, đường Diên Bình, khóm 1, thôn Tân Sinh, xã Điền Vỹ, huyện Chương Hóa

1340. Dương Vân Anh, sinh ngày 28/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Bảo Lực, khóm 16, thôn Bảo Lực, xã Thành, huyện Bình Đông

1341. Hoàng Ngọc Thi, sinh ngày 30/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 35, ngõ 6, đường Thúy Hoa, khóm 2, phường Chấn Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1342. Lê Mỹ Huyền, sinh ngày 06/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 51, đường Nam Tấn, khóm 29, phường Cát Nhân, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1343. Lê Thị Bích Liễu Em, sinh ngày 12/02/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11/3, số 38, đường Dân Tộc 5, khóm 24, phường Bắc Phong, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1344. Mai Hồng Nhung, sinh ngày 20/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, phố Tín Nghĩa, khóm 14, phường Cẩm Thông, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1345. Nguyễn Thị Mộng Nhi, sinh ngày 11/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1/10, ngõ 106, đường Tam Trảo Tử Khang, khóm 13, phường Trảo Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1346. Nguyễn Thị Cẩm Linh, sinh ngày 04/5/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187/2, Tân Bì, khóm 16, thôn Quảng Phúc, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1347. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 10/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 72, đường Tây Vân, khóm 15, thôn Thành Công, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1348. Nguyễn Thị Ngọc Thường, sinh ngày 13/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, đường Phú Khang, khóm 2, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1349. Phạm Thị Trang, sinh ngày 07/7/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, đường Bản Nam, khóm 1, phường Hòa Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1350. Nguyễn Thị Tiếng, sinh ngày 20/12/1972 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, ngõ Đông Hưng, khóm 7, phường Diên Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1351. Phù Thị Mộng Thuyền, sinh ngày 21/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Dân Hữu 16, khóm 1, phường Quý Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1352. Vòng Mỹ Ngàn, sinh ngày 16/11/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Tam Xá, khóm 2, thôn Tam Xá, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

1353. Phạm Thị Thúy Liễu, sinh ngày 21/4/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138/3, đường Trung Sơn, khóm 18, thôn Hoa Mỹ, xã Ô Tùng, huyện Cao Hùng

1354. Trần Thị Hồng Gấm, sinh ngày 14/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 59, đường Dân Sinh 12, khóm 42, thôn Lục Giáp, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1355. Bùi Thị Nguyên, sinh ngày 21/5/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 40, ngõ 107, đường Vĩnh Phúc, khóm 8, phường Đại Nghĩa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1356. Dương Thị Vàng, sinh ngày 12/10/1984 tại Tây NInh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 32, đường Phúc An, khóm 3, phường Phụng Minh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1357. Lê Thị Kiều Trân, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 107, đoạn 2, đường Bình Hòa, khóm 6, thôn Bắc Trấn, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1358. Dương Bông, sinh ngày 05/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Đỉnh Vệ, khóm 11, phường Hưng Tân, thị trấn Phổ Thố, huyện Vân Lâm

1359. Dương Huệ Ái, sinh ngày 08/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 538, đường Trung Sơn, khóm 26, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1360. Dương Thị Nói, sinh ngày 29/01/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 538, đường Trung Sơn, khóm 26, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1361. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 26/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, phố Quốc Dân, khóm 15, phường Quốc Quang, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1362. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 01/1/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Diện Tiền Thố, khóm  2, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1363. Mai Thị Xuân, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 183, đường Viên Lộc, đoạn 2, khóm 13, thôn Đông Môn, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

1364. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 08/8/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngách 10, hẻm 3, ngõ 692, đường Hòa Bình, khóm 8, phường Đại An, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1365. Phạm Thị Ngọc Dung, sinh ngày 29/02/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 9, phố Vĩnh Cát, khóm 13, phường Vĩnh Cát, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1366. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 16/4/1986 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Xa Tiền, khóm 2, phường Cảnh Hành, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1367. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 30/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 288, đường Trung Hưng, đoạn 1, khóm 17, phường Ngũ Phong, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1368. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 08/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Thượng Nội Lịch, khóm 24, phường Hậu Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1369. Nguyễn Thị Màng, sinh ngày 10/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 1, ngõ 1129, đường Minh Hưng, khóm 12, phường Hưng Nông, khu Nam, thành phố Đài Nam

1370. Lê Ngọc Ly, sinh ngày 16/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 351, đường Loan Lý, khóm 7, phường Đồng An, khu Nam, thành phố Đài Nam

1371. Lư Tiểu Phụng, sinh ngày 13/3/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Tân Giáp, khóm 26, phường Võ Hán, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1372. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 09/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, Chiêu An Thố, khóm 7, phường Chiêu An, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1373. Nguyễn Thị Bé Trang, sinh ngày 09/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, đường Đức Xương, khóm 3, phường Tín Nghĩa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1374. Lê Thanh Thúy, sinh ngày 30/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Nha Trung, khóm 4, phường Tín Đức, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1375. Trần Mỹ Nhung, sinh ngày 20/02/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 206, đường Nghĩa Hòa, khóm 14, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1376. Võ Thị Tươi, sinh ngày 16/8/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Duy Tân, khóm 4, phường Tân Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1377. Nguyễn Kim Cúc, sinh ngày 26/6/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/36, đường Khê Liêu, khóm 15, thôn Khê Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1378. Huỳnh Thị Túy, sinh ngày 22/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Quảng Trạch, khóm 13, thôn Tín Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1379. Nguyễn Thị Phiêu, sinh ngày 03/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 232, đường Vạn Đơn, khóm 44, thôn Vĩnh Phương, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1380. Tằng Kim Nguyệt, sinh ngày 06/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, đường Đức Thắng, khóm 18, thôn Ngũ Câu, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1381. Trương Thị Bích Chi, sinh ngày 04/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115/44, đường Trấn Hải, khóm 16, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1382. Nguyễn Thị Mộng Trinh, sinh ngày 10/7/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115/1, Tân Bì, khóm 12, phường Cựu Bì, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1383. Vương Thị Thanh Tiền, sinh ngày 15/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/10, Tân Bì, khóm 3, phường Cựu Bì, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1384. Lê Thị Phượng, sinh ngày 06/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, phố Thánh Nam, khóm 18, phường Kim Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

1385. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 01/7/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 345/1, phố Tây Tạng, khóm 19, phường Trung Chính, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1386. Đặng Thị Muội, sinh ngày 18/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, ngõ 871, đường Trung Chính, khóm 7, phường Phú Quốc, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1387. Trương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Dục Đức, khóm 9, phường Bắc An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1388. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 30/10/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 289, đoạn Thượng Lâm, đường Trung Phong, khóm 7, thôn Thượng Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1389. Trần Thị My, sinh ngày 14/8/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 1, ngõ 226, đường Phúc Nguyên, khóm 18, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1390. Trần Thị Thơm, sinh ngày 21/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 153/1, đường Nghĩa Dũng, khóm 11, phường Đại Hán, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1391. Lý Thị Bích Hạnh, sinh ngày 12/10/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 15, hẻm 26, ngõ 118, đường Nhân Hoa, khóm 6, phường Bích Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1392. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 05/5/1984 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, ngõ 180, đường Ngũ Hoa, khóm 13, phường Bích Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1393. Phùng Thế Linh, sinh ngày 04/6/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, đoạn 2, đường Lực Hành, khóm 12, phường Vĩnh Huy, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1394. Nguyễn Thị Hồng Nhi, sinh ngày 07/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 52, hẻm 60, ngõ 111, đường Cảnh Bình, khóm 13, phường Tú Sĩ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1395. Huỳnh Ngọc Linh, sinh ngày 20/02/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 321, đoạn 4, đường Trung Ương, khóm 6, phường Tô Điền, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1396. Cao Thị Thúy Hà, sinh ngày 15/10/1984 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/10, Đại Phố Dỉnh, khóm 10, phường Công Quản, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1397. Trần Thị Kiều nga, sinh ngày 17/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 23, ngõ 83, đường Phục Hưng, khóm 11, thôn Liên Hưng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1398. Trần Mỹ Dung, sinh ngày 01/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 556, đường Quang Hưng, khóm 10, phường Vĩnh Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1399. Hồ Thị Trường An, sinh ngày 10/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 350, Hồ Vĩ Liêu, khóm 3, phường Hảo Mỹ, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1400. Nguyễn Thị Chuyên, sinh ngày 23/3/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, hẻm 4, ngõ 225, đoạn 6, đường Trung Hiếu Đông, khóm 20, phường Hợp Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1401. Nguyễn Thị A, sinh ngày 13/5/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đoạn 1, đường Từ Hồ, khóm 19, thôn Hồ Phố, xã Kim Ninh, huyện Kim Môn

1402. Nguyễn Thị Thu Mai, sinh ngày 19/4/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 299, đường Trường An, khóm 12, phường Vĩnh Khang, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1403. Tăng Thị Kim Thúy, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 197, đường Vĩnh Phúc, khóm 18, phường Vĩnh Phong, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1404. Nguyễn Nhựt Hải, sinh ngày 06/01/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 506, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 19, thôn Cựu Thành, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1405. Trần Thị Xuân Kiều, sinh ngày 06/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, đường Học Thành, khóm 15, phường Bì Lâm, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1406. Mai Thị Giang, sinh ngày 24/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 80, đoạn 1, đường Giai Viên, khóm 10, phường Trung Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1407. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 07/5/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 267, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 17, phường Nhật Tân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1408. Lâm Thủy Ánh, sinh ngày 06/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, đường Trung Hưng 3, khóm 14, thôn Tây Bình, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1409. Lê Thị Kiều Quanh, sinh ngày 30/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161, Lôi Thố, khóm 14, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1410. Lê Thị Mỹ Quyên, sinh ngày 27/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 8, ngõ 117, đường Dân Sinh, khóm 28, phường Dân Sinh, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1411. Lý Thị Kim Nương, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Trang Kính, khóm 8, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1412. Huỳnh Thị Cẩm Huế, sinh ngày 15/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 17, đường Trung Nghĩa, khóm 2, thôn Nhị Luân, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

1413. Nguyễn Thị Nhiệm, sinh ngày 22/3/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149, Điền Vĩ, khóm 15, thôn Điền Vĩ, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1414. Đỗ Ngọc Thanh, sinh ngày 26/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, phố Trung Viên, khóm 7, phường Bát Trương, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1415. Phan Thị Thảo, sinh ngày 16/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Tiểu Cồn Thủy Đệ, khóm 3, thôn Sùng Đức, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

1416. Lê Thị Ri, sinh ngày 16/11/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/1, Tam Thịnh, khóm 9, thôn Tam Thịnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1417. Tạ Tuyết Hương, sinh ngày 26/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Sơn Tử Cước, khóm 20, thôn Lễ Thu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1418. Trương Thị Như Anh, sinh ngày 20/9/1979 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, phố Nam Phú, khóm 9, phường Nhị Giáp, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1419. Trần Thị Tú Trinh, sinh ngày 23/7/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 30, phố Vĩnh Xương, khóm 15, phường Thượng Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1420. Phan Thị Thu Hồng, sinh ngày 19/8/1966 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 357, đường Nam Sơn, đoạn 3, khóm 20, thôn Sơn Cước, xã Lục Trúc, huyện Đào Viên

1421. Lê Thị Diệu, sinh ngày 15/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 26, đường Thán Hưng, khóm 11, thôn Thán Thủy, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1422. Võ Thị Bé Tám, sinh ngày 25/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, Tam Liêu Loan, khóm 8, thôn Tam Quang, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1423. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 17/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, Tam Thịnh, khóm 11, thôn Tam Thịnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1424. Huỳnh Thị Tuyết Loan, sinh ngày 28/9/1977 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Vương Gia Khanh, khóm 4, thôn Vĩnh Hưng, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

1425. Huỳnh Thị Liên, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 87, đường Trung Hưng, khóm 3, phường Trung Hưng, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1426. Huỳnh Thị Kim Liên, sinh ngày 23/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 189, đường Nhất Tâm Đông, khóm 7, phường Đại Phụng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1427. Hồng An Thiện, sinh ngày 24/12/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 27, ngõ 245, đoạn 2, đường Tây Xuyên, khóm 21, phường Hoa Đức, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1428. Đặng Thị Thu Hiền, sinh ngày 20/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 6, ngõ 175, đường Trung Chính 1, khóm 19, phường Vĩnh Khang, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1429. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 20/12/1970 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, ngõ Tiên Đường Bình, đường Vạn Tiên 5, thôn Long Hưng, xã Thạch Cang, huyện Đài Trung

1430. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 10/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngõ 46, đường Cơ Toàn 3, khóm 30, phường Nội Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1431. Ngô Thị Ly, sinh ngày 10/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267/1, Đông Sơn, khóm 17, thôn Đông Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1432. Lê Thị Huế Chân, sinh ngày 15/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Đỉnh Tân, khóm 16, phường Đỉnh Tân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1433. Lê Phương Thắm, sinh ngày 28/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, ngõ 108, đường Xích Khảm Đông, khóm 3, thôn Xích Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1434. Khưu Trung Yến, sinh ngày 21/02/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 2, đường Võ Doanh, khóm 1, phường Hồng Mai, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1435. Lê Trần Phương Duyên, sinh ngày 14/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 12, hẻm 483, đường Thanh Vân, khóm 4, phường Thanh Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1436. Liêu Thị Hoa, sinh ngày 15/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 392/10, đường Trung Hưng, khóm 16, phường Khố Cung, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

1437. Nguyễn Thị Phú, sinh ngày 03/02/1984 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100/1, Quang Hòa, khóm 9, thôn Quang Hòa, xã Trái Trấn, huyện Đài Nam

1438. Tằng Sách Muối, sinh ngày 10/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/2, Nhị Trùng Khê, khóm 7, thôn Khúc Khê, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

1439. Phạm Thị Hồng Yến, sinh ngày 16/6/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 34, đường Hưng Nam, đoạn 1, khóm 11, phường Cảnh Tân, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1440. Cấn Thị Mai Hương, sinh ngày 27/6/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 152, đường Vạn Đại, khóm 24, phường Thụy Đường, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1441. Đỗ Thị Linh, sinh ngày 16/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 218, đường Kiến Quốc, khóm 15, thôn Phú Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1442. Hồ Thị Lê Truyền, sinh ngày 10/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, hẻm 1, ngõ 53, đường Phú Sơn, khóm 14, phường Song Ngọc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1443. Huỳnh Thị Thiệu, sinh ngày 03/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5/3, ngõ 21, đường Hoa Tây, khóm 6, phường Thanh Sơn, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1444. Trần Ngọc Giầu, sinh ngày 03/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, Đông Xã, khóm 10, phường Tân Dân, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1445. Nguyễn Thị Vào, sinh ngày 19/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, đường Hải Tân, khóm 4, phường Hải Tân, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1446. Phạm Thị Chiều, sinh ngày 07/12/1987 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 2/2, ngõ 25, đường Đại Phố, khóm 6, phường Hạ An, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

1447. Trần Thị Thùy Dương, sinh ngày 07/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Tín Nghĩa, khóm 5, phường Nam Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1448. Nguyễn Thị Tiếm, sinh ngày 01/7/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Ban Lĩnh, khóm 8, thôn Tam Giới, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1449. Nguyễn Thị Bé Thắm, sinh ngày 20/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 10, ngõ 57, đường Dự Khê, khóm 9, phường Vĩnh Hưng, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1450. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/5/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, đường Điền Đông, khóm 1, phường Điền Tử, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1451. Hồ Mỹ Xuyên, sinh ngày 20/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 295, đường Phục Hưng, khóm 6, phường Phục Hưng, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1452. Huỳnh Kim Khánh, sinh ngày 08/11/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 120, đường Mậu Thương, khóm 7, phường Quang Vinh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1453. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 16/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 201, ngõ 719, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 15, phường Tân Hưng, thành phố Đài Đông

1454. Trương Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 16/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Ba Tuấn, khóm 8, thôn Hoa Lăng, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

1455. Phan Thị Lang Phương, sinh ngày 16/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 297, đường Đại Đông Sơn, khóm 16, thôn Thổ Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1456. Ngô Thị Bích Thủy, sinh ngày 13/02/1964 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 255/35, ngõ Tiện Hành, đường Học Điền, khóm 23, thôn Tam Hòa, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1457. Nguyễn Út Thật, sinh ngày 21/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152/13, Châu Giang, khóm 22, phường Sơn Thủy, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1458. Phạm Thị Kiêm Yến, sinh ngày 13/3/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường La Trang, khóm 1, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1459. Phan Thị Chiêu Hiền, sinh ngày 11/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 3, ngõ 32, đường Văn Hóa, khóm 64, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1460. Tô Thị Thúy Minh, sinh ngày 09/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, hẻm 19, ngõ 63, đường Đạm Hải, khóm 11, phường Du Xa, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1461. Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 28/11/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 1, ngõ 17, đường Dân Tộc, khóm 1, phường Trúc Viên, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1462. Trần Thị Ngọc Hà, sinh ngày 17/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 377, đường Trung Sơn, khóm 5, phường Cựu Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1463. Võ Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 29/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 4, ngõ 349, đường Lộc An, khóm 13, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1464. Châu Thị Hồng Liệt, sinh ngày 04/3/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 7, ngõ 243, đường Thuận An, khóm 38, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1465. Du Muỗi, sinh ngày 27/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 21, đường Vĩnh Bình, khóm 3, phường Linh Đông, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1466. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 04/4/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2/12, đường Đức An, khóm 14, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1467. Nguyễn Thị Phụng Xuyên, sinh ngày 20/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Tường Thái Tân Đồn, khóm 16, phường Đầu Hoán, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1468. Huỳnh Yên Hồng, sinh ngày 22/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 19, đoạn 2, đường Mộc Sách, khóm 4, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1469. Lê Thị Mỹ Như, sinh ngày 28/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 735, đường Học Chuyên, khóm 13, phường Kim Điền, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1470. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 16/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Thôn Quốc Thái Tân, khóm 12, phường Hưng Long, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1471. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 17/8/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, Ngoại An, khóm 27, thôn Ngoại An, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

1472. Hồ Thị Đậy, sinh ngày 29/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 83, Tứ Kết, khóm 27, thôn Ngô Sa, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

1473. Đào Thanh Trúc, sinh ngày 22/12/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235, đường Tín Nhị, khóm 9, phường Nhân Thọ, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1474. Trần Thị Luyến, sinh ngày 20/7/1983 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 53, đoạn 1, đường Trung Hoa Nam, khóm 7, phường Đại Trung, khu Nam, thành phố Đài Nam

1475. Nguyễn Thị Rĩ, sinh ngày 18/5/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Thủy Lưu Động, khóm 7, thôn Võ Lạc, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

1476. Dương Tô Huyền, sinh ngày 14/8/1982 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Đại Bì, khóm 8, thôn Phong Điền, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1477. Cao Thị Xuân Diệu, sinh ngày 23/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 49, đường Hạ Thố, khóm 2, thôn Trung Môn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1478. Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 21/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 183, Đại Bài Trúc, khóm 12, phường Đại Trúc, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1479. Bùi Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Tín Nghĩa, khóm 19, phường Trung Nguyên, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1480. Phan Thị Trinh, sinh ngày 25/11/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Tam Quang, khóm 13, phường Tam Dân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1481. Huỳnh Thị Ngọc Cúc, sinh ngày 07/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 3, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 3, phường Trung Hoa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1482. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, sinh ngày 02/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, hẻm 26, ngõ 118, đường Nhân Hoa, khóm 6, phường Bích Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1483. Phan Thị Thu Hương, sinh ngày 21/7/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, ngõ 9, đường Trung Ương, khóm 13, thôn Tân Minh, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1484. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 15/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 72, đoạn 2, đường Dân Sinh, khóm 14, phường Ngọc Quang, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1485. Lâm Thị Kim Phượng, sinh ngày 08/7/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19, ngõ 162, đường Quang Hoa, khóm 15, phường Quang Minh, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1486. Cún Sám Múi, sinh ngày 03/12/1957 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, ngõ 9, đường Huệ Dân, khóm 12, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1487. Huỳnh Thị Linh Phương, sinh ngày 10/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Thuận Hòa, khóm 17, thôn Trung Hiếu, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

1488. Nguyễn Hồng Lý, sinh ngày 25/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1081, Tỏa Quản Cảng, khóm 14, phường Tỏa Cảng, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1489. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 23/10/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, Thanh Liêu, khóm 9, thôn Mặc Lâm, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

1490. Trần Thu Hằng, sinh ngày 03/3/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 100, đường Văn Hóa, khóm 18, phường Hiệp Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1491. Đinh Thị Dung, sinh ngày 26/6/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, ngõ 261, đoạn 1, đường Diên Bình, khóm 32, phường Khách Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1492. Cao Tuyết Thu, sinh ngày 06/9/1974 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 211, Đỉnh Nam, khóm 12, phường Dĩnh Xuyên, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1493. Trần Thị Mơ, sinh ngày 28/3/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, Phong Vinh, khóm 11, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1494. Bùi Thị Mỹ, sinh ngày 25/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, Hạ Nam Phiến, khóm 2, phường Nam Hòa, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1495. Lu Ngọc Lang, sinh ngày 26/3/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 20, hẻm 23, ngõ 361, đường Ngô Hưng, khóm 15, phường Tam Trang, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1496. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 12/11/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, hẻm 1, ngõ 84, đường Phúc Đức, khóm 20, phường Đại Nhân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1497. Trần Thị Kiều Trang, sinh ngày 01/8/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 12, ngõ 202, đường Trung Hưng, khóm 14, phường Trung Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1498. Lưu Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 03/10/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 268, đường Oanh Đào, khóm 25, phường Vĩnh Cát, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1499. Trần Ngọc Mai, sinh ngày 12/8/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, hẻm 2, ngõ 200, đoạn 3, đường Giới Thọ, khóm 17, phường Khê Bắc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1500. Huỳnh Thị Kim Dư, sinh ngày 10/10/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Phan Hoa, khóm 7, thôn Kim Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1501. Chu Thị Diễm Phương, sinh ngày 19/6/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 298, đường Dân Sinh, khóm 6, phường Thái Bình, thị trấn Tân Hoa, huyện Đài Nam

1502. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 06/6/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 4, đường Nam Châu, khóm 7, thôn Viên Liên, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

1503. Trần Thị Hồng Lan, sinh ngày 17/11/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 435, đường Trung Sơn, khóm 9, thôn Hoa Đàm, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1504. Phạm Thị Diệu Hiền, sinh ngày 04/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Quang Hoa Nhị, đường Nam Liêu, khóm 8, thôn Nam Liêu, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

1505. Nguyễn Thị Phương Loan, sinh ngày 14/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/3, đường Tân Trung, khóm 24, phường Nội Tân, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1506. Phạm Thị Tám, sinh ngày 02/4/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Trung Chính, khóm 4, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1507. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 24/7/1983 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, phố Hoa Đức, khóm 29, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1508. Lê Thị Cẩm Bào, sinh ngày 09/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 75/5, phố Tiêu Thuyền, khóm 3, phường Tiêu Thuyền Đầu, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1509. Tô Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11/1, hẻm 11, ngõ 335, đường Mộc San, đoạn 1, khóm 8, phường Hoa Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1510. Hồ Thị Thu Tuyền, sinh ngày 09/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 24, đường Đông Ninh, khóm 7, thôn Thái Bình, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

1511. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 26/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, đường Đông Quan, khóm 8, phường Khánh Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1512. Nguyễn Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 09/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường An Hòa, khóm 10, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1513. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 02/02/1970 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 271, đường Khê Nam, đoạn 1, khóm 9, thôn Khê Ba, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1514. Cao Thị Thu Hiền, sinh ngày 29/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 12, ngõ 104, đường Lạc Nghiệp, khóm 11, phường Thuyền Nguyên, khu Đông, huyện Đài Trung

1515. Hồ Trúc Phương, sinh ngày 17/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 256, phố Loan Trung, khóm 7, phường Loan Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1516. Cao Mỹ Nhiếm, sinh ngày 14/10/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 219, đường Dân Tộc, khóm 1, phường Chương An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1517. Hồ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Tây Thành, đường Đông Khanh, khóm 4, phường Long Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1518. Trịnh Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, Tân Thị Tử, khóm 4, thôn Kỳ Đỉnh, xã Long Kỳ, huyện Đài Nam

1519. Đỗ Thị Xuân Hồng, sinh ngày 19/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 17, đường Luân Đỉnh 2, khóm 24, thôn Luân Đỉnh, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1520. Nguyễn Thị Nhị, sinh ngày 05/01/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 50, hẻm 13, ngõ 211, đường Trung Chính, khóm 7, phường Đức Hành, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1521. Cao Kiều Thoa, sinh ngày 08/6/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 21/1, ngõ 277, đường Tân Thái, khóm 18, phường Lập Ngôn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1522. Nguyễn Thị Cẩm Trang, sinh ngày 10/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 34, đường Văn Hóa, khóm 54, thôn Phố Tân, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

1523. Nguyễn Thị Kim Nhị, sinh ngày 16/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Hồ Nội, khóm 11, thôn Hạ Liêu, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1524. Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 15/5/1969 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 27, ngõ 120, đường Tân Điền 2, khóm 2, thôn Tân Điền, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1525. Lý Anh Thảo, sinh ngày 26/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 228, đường Khánh An, khóm 4, thôn Nam Hải, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1526. Lý Lai Mỹ, sinh ngày 11/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 138, đường Trung Sơn, khóm 37, thôn Nam Bảo, xã Quy Sơn, huyện Đài Nam

1527. Trần Thị Phúc, sinh ngày 26/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 942, đường Đại Loan, khóm 21, phường Côn Sơn, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1528. Nguyễn Trịnh Mai Hương, sinh ngày 30/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ 73, đoạn 3, đường Trung Phong, khóm 12, phường Đại Lang, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1529. Hồ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 29/7/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, Đồn Doanh, khóm 15, thôn Viên Lâm, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

1530. Lâm Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 19/6/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 396, đường Trung Hiếu, khóm 3, phường Tín Nghĩa, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1531. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 07/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, đường Trung Hiếu, khóm 21, thôn Xã Khẩu, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

1532. Ong Thị Hển, sinh ngày 15/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Thủy Xã Liêu, khóm 8, thôn Nhân Thọ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1533. Trương Thị Nguyên Tuyền, sinh ngày 12/4/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Nam Tịnh Thố, khóm 8, thôn Long Sơn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1534. Võ Bé Vân, sinh ngày 18/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 39, đường Tường Phong, khóm 2, phường Chân Sa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1535. Dương Thị Phỉ, sinh ngày 20/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, Nam Trang, khóm 15, thôn Trúc Mộc, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

1536. Trần Kim Nhi, sinh ngày 11/4/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 23, hẻm 102, ngõ 36, đường Thâm Khê, khóm 7, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1537. Nguyễn Thị Thiên, sinh ngày 02/8/1981 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, hẻm 102, ngõ 36, đường Thâm Khê, khóm 7, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1538. Võ Kim Hợi, sinh ngày 06/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/14, ngõ 61, đường Đại Hoa 1, khóm 8, phường Bát Đức, khu Thất Đồ, thành phố Cơ Long

1539. Phan Mỹ Phương, sinh ngày 22/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 43, ngõ 410, đường Dân Tộc Đông, khóm 14, phường Hành Nhân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1540. Nguyễn Thị Ngọc Dào, sinh ngày 16/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22, ngõ 196, đường Trung Hiếu, khóm 16, phường Quảng Đức, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1541. Võ Thị Huyền Trang, sinh ngày 21/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 10, đường Lục Hợp, khóm 1, phường Cảng Tân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1542. Đỗ Thị Diệu Hiền, sinh ngày 24/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/11, Đỉnh Khê, khóm 3, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1543. Nguyễn Thị Thanh Thoản, sinh ngày 15/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Phong Nam, khóm 16, thôn Phong Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1544. Nguyễn Thị Hòa Thuận, sinh ngày 24/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/1, hẻm 18, ngõ 124, phố Kiều Trung Nhất, khóm 7, phường Hoa Trung, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1545. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 35, ngõ 90, đường Á Châu, khóm 32, phường Viên Nhân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1546. Võ Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 26/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/20, ngõ Hương Lâm, khóm 1, thôn Trung Liêu, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1547. Dương Hồ Hồng Yến, sinh ngày 20/6/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 23, ngõ 14, phố Kim Bao Lý, khóm 2, thôn Đại Đồng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1548. Lê Thị Liễu, sinh ngày 05/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 25, ngõ 51, đường Kiến Hưng, đoạn 1, khóm 20, thôn Viên Sơn, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1549. Lê Thị Hồng, sinh ngày 18/7/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Doanh Bản Cước, khóm 7, phường Thượng Điền, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1550. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 06/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 2, ngõ 348, đường Bắc Chi, khóm 19, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1551. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 15/12/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145, phố Diên Khánh, khóm 17, phường An Cát, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1552. Trần Thị Dung, sinh ngày 16/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/1, Thiêu Khôi Tử, khóm 12, thôn Hoàn Hồ, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

1553. Phạm Thị Hưởng, sinh ngày 15/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 37, ngõ 330, phố Đại Học Thập, khóm 8, phường Lam Điền, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1554. Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 09/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 5, đường Đại Xá Tây, khóm 35, thôn Đại Xá, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1555. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 19/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16, đường Cần Tiến, khóm 12, phường Tú Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1556. Trần Thị Kim Ny, sinh ngày 25/9/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, Đại Trúc Lâm, khóm 12, thôn Trúc Lâm, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1557. Trần Thị Lệ Xuân, sinh ngày 20/01/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27/1, ngõ 49, đường Minh Quang, khóm 20, phường Gia Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1558. Trần Huyền Trâm, sinh ngày 10/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 597, đường Thạch Thành, khóm 9, phường Thái Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1559. Võ Thị Huệ, sinh ngày 10/8/1961 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Thái Bình, khóm 12, phường Mai Phương, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1560. Âu Trừng Ái, sinh ngày 12/7/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, đường Thánh Sân, Khóm 19, phường Thánh Hương, thị trấn Hương Sơn, huyện Cao Hùng

1561. Bùi Thị Thu Ba, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/1, Khang Để, khóm 10, thôn Long Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1562. Đỗ Thị Nga, sinh ngày 01/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 387/1, đoạn 2, đường An Khang, khóm 27, phường Đức An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1563. Võ Thị Bé Năm, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 133, phố Dân Sinh 9, khóm 10, thôn Quy Nam, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1564. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 21/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, ngõ 141, đường Tứ Nhã, khóm 11, phường Tứ Nhã, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1565. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 22/10/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 688, đường Hồ Tử Nội, khóm 16, phường Hồ Nội, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1566. Lê Kiều Trang, sinh ngày 25/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Thông Văn, khóm 9, thôn Tân Thành, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

1567. Ngô Thị Nể, sinh ngày 02/5/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 18, số 71, đường Trịnh Hòa, khóm 20, phường Dân Quyền, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1568. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 16/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 66, phố Trường Ức Đông, phường Trường Ức, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1569. Tô Hếnh Lềnh, sinh ngày 20/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Tiểu Tân Doanh, khóm 3, phường Tiểu Tân, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

1570. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Nội Hồ, đoạn 3, khóm 12, phường Kim Long, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1571. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 11/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 836, đoạn 1, đường Khê Nam, khóm 1, thôn Khê Cụ, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1572. Vòng Lý Lầm, sinh ngày 30/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, hẻm 1, ngõ 67, phố Trường Giang, khóm 3, phường Giang Bắc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1573. Nguyễn Thị Chinh, sinh ngày 15/12/1971 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 134, đường Nghĩa Dũng, khóm 20, phường Đại Hán, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1574. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, Phiên Tử Liêu, khóm 13, phường Thoại Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1575. Võ Thị Thảo, sinh ngày 07/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 8, đường Phong Nhẫm, khóm 8, phường Trung Sa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1576. Bùi Thị Minh Trang, sinh ngày 12/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, đường Trí Viễn 2, khóm 16, phường Cát Khánh, khu Bắc Đẩu, thành phố Đài Bắc

1577. Đặng Thị Lệ Thủy, sinh ngày 13/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 25, ngõ 4, hẻm 400, đoạn 2, đường Trung Hoa Nam, khóm 11, phường Nam Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

1578. Lâm Thị Xuân, sinh ngày 12/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83/3, Trúc Đông, khóm 4, thôn Trúc Điền, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1579. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 20/10/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 15, ngõ 247, đường Trung Hoa 1, khóm 21, phường Minh Thành, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1580. Bùi Thị Chấm, sinh ngày 30/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Nhân Ái Tân Thôn, đường Xuyên Liêu, khóm 5, phường Phong Xuyên, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1581. Võ Đoan Trinh, sinh ngày 03/01/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 89, đường Bảo Sinh, khóm 19, thôn Thành Công, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1582. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 08/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 340, đường Bát Đức, khóm 12, phường Văn Sơn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1583. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 18/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 13, ngõ 497, đường Tân Thụ, khóm 6, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1584. Trương Ngọc Vinh Tâm, sinh ngày 12/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 79, đường Kiến Quốc, khóm 19, phường Tây Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1585. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 21/9/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 12, đường Bồi Đức, khóm 8, phường Đông An, khi Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1586. Quách Thị Thanh, sinh ngày 19/8/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, đường Vĩnh Hòa, khóm 8, phường Thái Bình, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1587. Võ Thị Yến Linh, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 293, đoạn 2, đường Tân Hải, khóm 12, phường Canh Tân, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

1588. Phu Nhì Múi, sinh ngày 20/4/1956 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 147, đường Đông Hưng 2, khóm 21, phường Dân Hiếu, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

1589. Lê Thị Hoàng Yến, sinh ngày 15/10/1987 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Nhân Đức, khóm 2, thôn Minh Đức, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

1590. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 10/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, đường Hải Vỹ, khóm 4, thôn Hải Vỹ, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

1591. Ngô Thị Hoàng, sinh ngày 14/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đường Hưng Bắc, khóm 7, phường Tứ Câu, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1592. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngõ 129, phố Nghiêu Sơn, khóm 7, phường Cát An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1593. Trần Thị Oanh, sinh ngày 19/8/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Bình Dương, khóm 11, thôn Tứ Châu, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

1594. Cóc Sám Múi, sinh ngày 07/9/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 1, ngõ 590, đường Tân Phú, khóm 11, phường Quốc Phú, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1595. Trần Thị Hương, sinh ngày 10/5/1970 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 391, đường Tân Trang, khóm 6, thôn Tân Trang, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1596. Phan Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 27/4/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1152, đường Nam Hùng, đoạn 1, khóm 25, thôn Hương Dương, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1597. Phan Thị Mỹ Loan, sinh ngày 13/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Đại Thông, khóm 6, thôn Quy Nhân, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1598. Phạm Thị Túy, sinh ngày 23/02/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 451, đường Công Viên, khóm 4, phường Quốc Tính, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1599. Trần Thị Mỹ Nương, sinh ngày 19/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 39, đường Dân Quyền Nhất, khóm 6, phường Phổ Chiếu, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1600. Vắn Cóng Bình, sinh ngày 06/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, đường Võ Xương, khóm 25, phường Phúc Địa, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-CTN ngày 16/9/2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Phạm Minh Nguyệt, sinh ngày 25/01/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phố Dzieci 27A/216, 02-495 Warszawy

2. Nguyễn Thị Hợi, sinh ngày 06/02/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: phố Puszkina 20m.27,. Olsztyn./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-CTN ngày 16/9/2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Lê Hà Phương, sinh ngày 04/5/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vincent-van-Gogh Str.3, 13057 Berlin

2. Nguyễn Thị Kỳ Nam, sinh ngày 08/4/1954 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29640 Schnerverdingen, Feldstr.79./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1220/QĐ-CTN ngày 16/09/2008 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113