Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1181/QĐ-CTN năm 2008 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1181/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 01/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1181/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 08/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 569 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 52 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 24 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 01 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy; 10 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 50 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc); 14 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 09 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 01 công dân hiện đang cư trú tại Australia; 166 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Nguyễn Văn Quốc Thưởng, sinh ngày 31/3/1963 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hufinger Str 45-78199 Braunlingen

2. Nguyễn Thế Lân, sinh ngày 04/10/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hufinger Str 45-78199 Braunlingen

3. Tăn Như Ẩn, sinh ngày 11/3/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach

4. Tăn Như Ngọc Chan Kevin, sinh ngày 21/12/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach

5. Tăn Như Ngọc Anh, sinh ngày 31/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach

6. Nguyễn Thủy, sinh ngày 07/5/1969 tại Quảng Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lieber mann 30 04600 Alten burg

7. Trần Thị Vàng, sinh ngày 10/01/1975 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lieber mann 30 04600 Alten burg

8. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 01/10/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lieber mann 30 04600 Alten burg

9. Nguyễn Minh Việt, sinh ngày 15/11/1986 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neue Str 21-38100 Braunschweig – Neidersachsen Deutschland

10. Vũ Hồng Quang, sinh ngày 09/8/1963 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pfaff Str 7 76227 Karlsruhe

11. Vũ Đức Anh, sinh ngày 15/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pfaff Str 7 76227 Karlsruhe

12. Nguyễn Trường Thi, sinh ngày 21/7/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nebelhornstrasse 6/2, 71083 Herren Berg

13. Dương Ngọc Long, sinh ngày 30/6/1965 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18

14. Khuất Thị Long, sinh ngày 20/8/1965 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18

15. Dương Linh Linda, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18

16. Dương Hoàng Lâm Leon, sinh ngày 23/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18

17. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 25/11/1958 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 82 60437 Frankfurt am main

18. Nguyễn Michael Gia Huy, sinh ngày 21/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 82 60437 Frankfurt am main

19. Phạm Văn Thư, sinh ngày 14/12/1969 tại Bến Tre

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hamburger Str 10.59425 Unna

20. Phạm Gia Long Kevin, sinh ngày 11/6/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hamburger Str 10.59425 Unna

21. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 12/3/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ander Friednchshohe. 3-65451 Kelsterbach

22. Trần Thanh Huy, sinh ngày 26/6/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str 63 54441 Taben-Rodt

23. Trần Hoàng Tuấn Anh, sinh ngày 25/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reichenberger Str.51 02763 Ziltan

24. Trần Hoàng Tú Anh, sinh ngày 18/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reichenberger Str.51 02763 Ziltan

25. Vũ Văn Khao, sinh ngày 05/01/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Amring 3 – 16928 Pritzwalk

26. Vũ Đào Phương Mai, sinh ngày 04/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Amring 3 – 16928 Pritzwalk

27. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 01/7/1970 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Anton Str 44 – Berlin 13347

28. Nguyễn Thùy Như, sinh ngày 16/01/1967 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg

29. Lê Thành Long, sinh ngày 06/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg

30. Lê Hoàng Phương Michaela, sinh ngày 20/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg

31. Lê Anh Hải, sinh ngày 07/01/1955 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siedler Str.5 96215 Lichtenfels

32. Lê Đức Anh, sinh ngày 14/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siedler Str.5 96215 Lichtenfels

33. Lý Phương Toàn, sinh ngày 02/6/1962 tại Cần Thơ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marktheidenfelder Weg 2-4 63128 Dietzenbach

34. Lê Kim Tiến, sinh ngày 04/02/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Andalnsien Str 3-06124 Halle

35. Vũ Thị Thường, sinh ngày 20/5/1967 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth

36. Lê Vũ Hồng Anh, sinh ngày 22/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth

37. Lê Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 07/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth

38. Trần Ngọc Thành, sinh ngày 12/7/1958 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hinter den Hoefen 15D 30938 Burgwedel

39. Trần Ngọc Minh Long, sinh ngày 13/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hinter den Hoefen 15D 30938 Burgwedel

40. Vũ Thị Mão, sinh ngày 05/02/1952 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Markt Str.18 99310 Arnstadt

41. Vũ Văn Dũng, sinh ngày 02/5/1956 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Allmendstr 4, 76646 Bruchsal

42. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 20/2/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Universitats Str 9-91054 Erlangen

43. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 30/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Universitats Str 9-91054 Erlangen

44. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 21/5/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Universitats Str 9-91054 Erlangen

45. Phạm Văn Lệnh, sinh ngày 10/9/1956 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stephan Zantzen Ring 48 18106 Rostock

46. Nguyễn Quốc Bảo, sinh ngày 04/11/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Porcherstr. 80 38440 Wolfsburg

47. Nguyễn Quốc Minh Kevin, sinh ngày 22/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Porcherstr. 80 38440 Wolfsburg

48. Trần Thị Kim Thoan, sinh ngày 17/9/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Breites – Driesch 50 – 65549 Limburg

49. Nguyễn Tường Quảng, sinh ngày 13/02/1965 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kreuzstr. 20 – 01968 Senttenberg

50. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 14/5/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tennenbacher Str. 14 79395 Neuenburg

51. Đào Trọng Phước, sinh ngày 10/12/1988 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Erikastr. 16, 82110 Germering

52. Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 15/7/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Backergasse 8 – 70771 Leinfelden Echterdingen

53. Thái Mỹ Hồng, sinh ngày 31/7/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin

54. Vũ Anh Anna, sinh ngày 18/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin

55. Vũ Nhi Annette, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin

56. Vũ Đình An Anthony, sinh ngày 01/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin

57. Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 04/9/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland

58. Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 03/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland

59. Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 26/9/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland

60. Võ Thanh Hà, sinh ngày 06/9/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pritzwalker Str 13 – 10559 Berlin

61. Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 26/7/1964 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg

62. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 18/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg

63. Nguyễn Đức Ánh Đức Việt Alexander, sinh ngày 01/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg

64. Tống Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/01/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart

65. Nguyễn Sang Julia, sinh ngày 19/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart

66. Nguyễn Thanh Phước Lisa, sinh ngày 28/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart

67. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 23/02/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kolne 56 Juchen 41363

68. Mai Châu, sinh ngày 29/7/1986 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eifelstrasse 1B, 52068 Aachen

69. Huỳnh Phạm Cao Trí, sinh ngày 17/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schonborn Str 13, 54295 Trier

70. Phạm Thị Hải Yến, sinh ngày 23/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Cellar Str 5, 91126 Schwabach

71. Phạm Ngọc Vũ, sinh ngày 16/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thiermair Str.4 – 85049 Ingo/stadt

72. Đỗ Đức Anh, sinh ngày 25/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wolf Str 21 – 35394 Giessen

73. Trần Wilson, sinh ngày 03/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Raiffeisenstr 4 – 76870 Kandel

74. Trần Minh Hồng Ngọc, sinh ngày 26/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fritz – Remy Str.9 – 63071 Offenbach Deutschland

75. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 04/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alzeger Str 43 – 67549 – Worms

76. Huỳnh Thảo Quyên, sinh ngày 01/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schonbuch Str. 06, 72631 Aichtal – Neuenhaus

77. Hoàng Thị Kim Thanh, sinh ngày 10/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sudeten Str 11 – 91486 Uehlfeld Deutschland

78. Nguyễn Toàn Năng, sinh ngày 31/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Burger Str 4 – 53173 Bonn

79. Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 18/01/1964 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bensdorfer Str. 127 – 09126 Chemmitz

80. Nguyễn Hương Quỳnh, sinh ngày 23/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bensdorfer Str. 127 – 09126 Chemmitz

81. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 19/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bernsdorfen Strabe 127 – 09126 Chemnitz

82. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 26/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kurt – Schumacher – Ring 176 – 18146 Rostock Deutschland

83. Lê Minh Hùng, sinh ngày 15/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jungstr. 11/202 – 10247 Berlin

84. Phùng Tuấn Anh, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jupiterweg 16 – 90763 Furth

85. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 22/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alemannen Weg 1 – 74572 Blaufelden

86. Vi Andy, sinh ngày 05/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lipschitzallee 32 – 12351 Berlin

87. Lương Lương Nhật Minh, sinh ngày 18/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Finowstr. 39 10247 Berlin

88. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 23/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Maxim Gorki – Str 65 18106 Rostock

89. Nguyễn Việt Nga, sinh ngày 27/01/1994 tại Nga

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weichsel Str. 35 – 10247 Berlin

90. Lê Thị Minh Thư, sinh ngày 08/8/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Achtermann Strabe 11 – 13187 Berlin Deutschland

91. Nguyễn Lam Vy, sinh ngày 08/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oberspree Strabe 82 12489 Berlin

92. Nguyễn Thị Như Trang, sinh ngày 21/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oberspree Strabe 82 12489 Berlin

93. Trần Henry, sinh ngày 10/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fischerinsel 09 – 10179 Berlin

94. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 01/12/2006 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Moringbogen 14 – 22297 – Hamburg

95. Hồ Thị Thủy Chung, sinh ngày 07/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ZumWehmersWeg 15 – 49685 Emstek

96. Hồ Thị Lệ Thủy, sinh ngày 15/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ZumWehmersWeg 15 – 49685 Emstek

97. Phùng Ngọc Linh, sinh ngày 20/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Riesaer Str. 48, 12627 Berlin

98. Nguyễn Đoàn, sinh ngày 08/11/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schutzenhof – 1b 49716 Meppen

99. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 22/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rosental 3 – Merseburg

100. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 02/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Breslauer – Str 69 – 84028 Landshut

101. Tô Ngọc Trâm, sinh ngày 05/7/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ziegel – Str 51/1 73033 – Goppingen

102. Phạm Hoàng Phúc Elisabeth, sinh ngày 11/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rumannstr. 61 80804 Munchen

103. Phạm Hoàng Tâm, sinh ngày 16/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rumannstr. 61 80804 Munchen

104. Lê Thị Bích Huyền, sinh ngày 30/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt Str 11 – 77704 Oberkirch

105. Nguyễn Cẩm Ly, sinh ngày 02/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dammstr 15 – 35390 Giessen

106. Đinh Việt Đức, sinh ngày 14/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 97080 Wurzburg Rotkreuz Str 13 ½

107. Phùng Đức Tín, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan

108. Phùng Đức Tài, sinh ngày 22/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan

109. Phùng Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan

110. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Holzwiesen 24, 30179 Hannover Deutschland

111. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 11/11/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadelgasse 16 – 73430 Aalen

112. Nguyễn Hoàng Minh Châu, sinh ngày 22/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Boxhagener Str 19/20 10245 Berlin

113. Nguyễn Alexander Lương, sinh ngày 03/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto Braun Str 88 – 10429 Berlin

114. Đỗ Xuân Anh, sinh ngày 03/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rosenthaler Str 11 10119 Berlin

115. Đỗ Linh Felix, sinh ngày 26/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SpellBrink 23, 49170 – Hagen a.T.W Deutschland

116. Phạm Kim Mi, sinh ngày 15/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frieden Str 10-1 89073 Ulm

117. Phạm Hà Nhi, sinh ngày 22/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Moll Str 23 10249 Berlin

118. Đinh Trà Linh, sinh ngày 21/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Strasse 133 Nr 15 13055 Berlin

119. Nguyễn Tuyết Mai, sinh ngày 02/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gereuth Str 26 96050 Bamberg

120. Nguyễn Kiều Trang, sinh ngày 02/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gereuth Str 26 96050 Bamberg

121. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Esztergom Str 08. 96049 Bamberg

122. Nguyễn Hữu Tài, sinh ngày 09/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bebelstr 39, 46049 Oberhausen

123. Hà Quỳnh Anh, sinh ngày 12/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Maxie – Wander – Str.7 – 12619 – Berlin

124. Nguyễn Kim Hân, sinh ngày 07/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goegginger. Strasse 147 86199 – Augsburg

125. Lê Kim Trinh, sinh ngày 01/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AngSburger Str 45a 89365 Rofingen

126. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 18/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gvolman Str 27/28 – 10623 Berlin

127. Nguyễn Quỳnh Trinh, sinh ngày 29/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dr – Gotthilf – Schenkel – Weg 48 70437 Stuttgart

128. Nguyễn Lan Vy Diana, sinh ngày 26/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osterreicher Str 19 – 01279 Dresden Deutscheland

129. Hà Thanh Hoa, sinh ngày 25/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ludwig Str 3 93047 Regensburg

130. Lê Thanh Thủy Tiên, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flach Fengler Str 78 – 80 50389 Wesseling

131. Lê Thanh Tuyền, sinh ngày 04/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flach Fengler Str 78 – 80 50389 Wesseling

132. Trương Thanh Long, sinh ngày 16/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludtgeweg 12 10587 Berlin

133. Lê Huỳnh Kim Nguyên, sinh ngày 02/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Martin Str 2 73061 Ebarsbach a.d. Fils

134. Đinh Thị Hoàng Anh, sinh ngày 01/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seegefelder Str. 62 13583 Berlin

135. Nguyễn Kim Liên, sinh ngày 01/6/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karolinger Str. 30 – 85609 Aschheim

136. Ngô Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 09/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helm Str 22 – 90419 Nurnberg

137. Nguyễn Thị Ngọc Nga Diana, sinh ngày 23/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Canl Schutz. Str 20 A 86156 Augsburg

138. Nguyễn Tuấn Long Martin, sinh ngày 21/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Osterreicher Str 19 – 01279 Dresden Deutscheland

139. Lê Ngọc Hương, sinh ngày 24/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Muhlen Str 24 06886 Wittenberg

140. Vũ Thị Thuỳ Mi, sinh ngày 08/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Linienstr 215, 10119 Berlin

141. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 29/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reichenberger Str 10 02763 – Zittan

142. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 20/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reichenberger Str 10 02763 – Zittan

143. Trần Thị Hạnh Trịnh, sinh ngày 09/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Max – Wonner Str 5 80995 Munchen

144. Phạm Thanh Quang, sinh ngày 23/6/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Witzgall Str 23 – 04317 Leipzig Deutschlana

145. Vũ Hằng Phương, sinh ngày 09/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Franz – Mett Str 17 10319 Berlin

146. Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 10/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MichaelKirch Str6 10179 Berlin

147. Lê Thế Anh, sinh ngày 03/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haremann Str 34 – 12689 Berlin

148. Lý Xuân Việt, sinh ngày 23/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AlBert – Einstein Str 10 Frechen 50226 Nord Rbein Westfalen

149. Lý Mai Quỳnh, sinh ngày 24/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AlBert – Einstein Str 10 Frechen 50226 Nord Rbein Westfalen

150. Nguyễn Bùi Bảo Ngọc, sinh ngày 28/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Walther Grosse Ring 2 38855 Wernigerade

151. Đinh Vũ Phi Hải, sinh ngày 26/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oster str 94a 49661 Cloppenburg

152. Đào Thị Đức Anh, sinh ngày 19/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ludwig Pfan Str 4. 89522 Heidenheim

153. Trương Nguyễn Việt Thành, sinh ngày 18/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heynathsstr. 17 – 01309 – Dresden Deutschland

154. Lê Trần Đức, sinh ngày 21/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 289 13055 Berlin

155. Phạm Hương Giang Franziska, sinh ngày 04/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Giới tính: Spittelgarten Str 16 99086 – Erfurt

156. Bùi Thị Kim Thoa, sinh ngày 01/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spessart Str 8, 36381 Schluchtern, Hohenzell

157. Lại Mai Lương, sinh ngày 03/3/1987 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Einbecker Str. 101 – 10315 Berlin

158. Phan Văn Sang Kiên, sinh ngày 29/12/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Odenwold Ring 16 64859 Eppertshausen

159. Đặng Ngọc Tuấn, sinh ngày 25/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str 42 86391 Stadtbergen

160. Ngô Việt Đức, sinh ngày 27/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Amschmeding 49A – 12685 Berlin Deuschland

161. Hồ Hoàng Khương, sinh ngày 26/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albert Str 105 40233 Dusseldorf

162. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 17/11/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fridtfof – Nansen Str 02 18106 Rostock

163. Phạm Thùy Dung, sinh ngày 08/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berg Str 6 Berlin 12169

164. Đinh Thanh Mai Lan, sinh ngày 23/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Meinhardswindener Str 19, 91522 Ansbach

165. Phó Đức Tuấn, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zeppelin Str 2 12459 Berlin

166. Phạm Trung Đức, sinh ngày 23/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Osferjork 94, 21635 York

167. Đinh Thị Loan, sinh ngày 22/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich – Engels Str 37 19061 Schwerin

168. Nguyễn Ngọc Nhi, sinh ngày 31/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10243 Berlin Friedrich – Shain Kreuzberg Friedrichsberger Str 3

169. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 05/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Emsteker Str 69 – 49661 Cloppenburg

170. Mai Jasmin Huyền Thi, sinh ngày 08/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Feuerbacher – Tal Str. 20A 70469 Stuttgart

171. Trần Văn Tài, sinh ngày 09/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emsteker Str 69 – 49661 Cloppenburg

172. Đinh Đình Hải Hoàng, sinh ngày 24/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Engels Str 37 19061 Schwerin

173. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 18/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wanen Str 104 – 55743 Idar Oberstein

174. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 09/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Ring 46 56068 Koblenz

175. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 25/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Ring 46 56068 Koblenz

176. Lê Vũ, sinh ngày 30/3/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Coseler Twiete 4. 22045 Hamburg

177. Hoàng Quang Tuấn, sinh ngày 01/11/1959 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prinz – Ludwig – Strasse 45, 85354 Freising Deutschland

178. Hồ Đắc Ánh, sinh ngày 10/11/1952 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim

179. Hồ Đắc Thiện, sinh ngày 30/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim

180. Hồ Hồ Như Ngọc, sinh ngày 12/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim

181. Nguyễn Phương Thái, sinh ngày 01/12/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hessing Str 10 86343 Konigsbrunn

182. Đỗ Đức Minh, sinh ngày 20/01/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Markt Strabe 9 98693 Ilmenau

183. Phí Thị Lan Hương, sinh ngày 01/02/1970 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen

184. Phan Anh Khoa, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen

185. Nguyễn Tuấn Timmy, sinh ngày 14/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen

186. Nguyễn Bích Vân, sinh ngày 29/12/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 227 10365 Berlin – Lichtenberg

187. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 20/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee, 60 10249 Berlin

188. Trần Duy Nghị, sinh ngày 23/3/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breite Str 8 79761 Wt-Tiengen

189. Võ Thị Kim Anh, sinh ngày 18/9/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pferdemarkt 12 – 34117 Kassel

190. Võ Anh Duy, sinh ngày 19/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pferdemarkt 12 – 34117 Kassel

191. Trần Thị Thúy Hường, sinh ngày 18/11/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rossberg 35 – 22089 Hamburg

192. Nguyễn Kim Thắng, sinh ngày 22/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breites Driesch 50, 65549 Limburg

193. Quang Quốc Thuận Franky, sinh ngày 14/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kirchgasse 6 – 72070 Tubingen

194. Trần Biên Thùy, sinh ngày 30/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Europa Str 11 – 72622 Nurtingen

195. Nguyễn Đức Tom, sinh ngày 07/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heinrich – Heine – Str 55 – 10179 Berlin

196. Nguyễn Minh Luân, sinh ngày 24/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frauenauracher Str 08 – 91056 Erlangen – Deutschland

197. Phạm Stephan, sinh ngày 28/9/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Seydlitz Str.4 30161 Hannover

198. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 19/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Riesaer Str 54 Berlin 12627

199. Bùi Trịnh Thiên Trúc, sinh ngày 18/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Weingarten 14 60487 Frankfurt Main

200. Nguyễn Văn Tân, sinh ngày 29/12/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Follen Str 3 – 35394 Giessen

201. Dương Khanh, sinh ngày 29/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lange Strasse 98 90762 Furth

202. Ngô Dũng, sinh ngày 05/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dahlien Weg 1b – 93053 – Regensburg

203. Vũ Minh Thành, sinh ngày 01/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fruhling Str 5 – 97421 Schwein Furt Deutschland

204. Lê Đào Phương Châu, sinh ngày 04/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ludwig – Ernst Str 11 85221 Dachau

205. Nguyễn Đan Linh, sinh ngày 25/02/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mittel Str 2, 06108 Halle/S

206. Đặng Yến Nguyệt, sinh ngày 24/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Bergfriedhof 2 97453 Schomungen

207. Kiên Bảo Thu Phan, sinh ngày 11/8/1986 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Odenwaldring 16 64859 Eppertshausen

208. Nguyễn Duy Đức, sinh ngày 18/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Werner Str 37/1 70736 Fellbach – Deutschland

209. Nguyễn Duy Việt, sinh ngày 18/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Werner Str 37/1 70736 Fellbach – Deutschland

210. Nguyễn Anne, sinh ngày 24/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kirschberg 12, 06618 Naumburg

211. Nguyễn Văn Holder, sinh ngày 11/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kirschberg 12, 06618 Naumburg

212. Nguyễn Bích Phượng, sinh ngày 03/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buchenlander Str 20 91757 Treuchtlingen

213. Nguyễn Phương Ngọc Diễm, sinh ngày 25/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lichtenberger str 14 10243 Berlin

214. Lê Ngọc Thảo, sinh ngày 15/10/1983 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Talstrabe 47, 41199 Monchengladbach

215. Lê Viễn Phương, sinh ngày 15/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heirich Talmon Gross Str 60 73614 Schorndorf

216. Nguyễn Tuấn Phúc, sinh ngày 15/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lichtenberger str 14 10243 Berlin

127. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 16/4/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Weiben Turm 8, 21339 Luneburg

218. Đỗ Đức Anh, sinh ngày 04/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wittenbenger Str 83/12689 Berlin

219. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 21/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Abelsberg Str 12 – 70190 Stuttgart

220. Nguyễn Trường Thịnh, sinh ngày 01/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen

221. Nguyễn Trường Thiên Thanh, sinh ngày 22/5/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen

222. Nguyễn Trường Thi, sinh ngày 10/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen

223. Trần Duy Kiên Philipp, sinh ngày 07/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WillisonnenBerg Str 10 39218 Schonebeck

224. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 27/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langestrasse 6 Gustrow 18273

225. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 14/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Scharfreiterring 22 – 90471 Nurn Berg

226. Đỗ Văn Hùng, sinh ngày 27/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Liebknecht Str 21 10178 Berlin

227. Dương Quốc Huy Harald, sinh ngày 12/02/1986 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frend Str 5 80935 Munchen

228. Vũ Anh Tùng, sinh ngày 14/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alter Emsteker weg 3 49661 Cloppenburg

229. Đào Lương Đức Thiện, sinh ngày 12/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhinstr 2/0703 10315 Berlin

230. Đào Thị Hoàng Anh, sinh ngày 13/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rhinstr 2/0703 10315 Berlin

231. Nguyễn An, sinh ngày 27/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Allee 45 76139 Karlsruhe

232. Lê Daniel, sinh ngày 15/5/1982 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pinnebergernieg 56b – 20257 Hamburg

233. Hồ Tiến Anh, sinh ngày 04/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berliner Str 15. 03238 – Finsterwalde

234. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 31/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Universitats Str 9 – 91054 Erlangen

235. Nguyễn Trần Thùy Linh, sinh ngày 25/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buches Strabe 115, 90419 Numberg

236. Nguyễn Huy Phi, sinh ngày 26/5/1989 tại Pháp

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Munster Str 81 44145 Dortmund

237. Trần Hiển, sinh ngày 26/6/1982 tại Hà Nội.

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georg Schwazz Str 22 04177 Leipzig

238. Nguyễn Thùy Nhung, sinh ngày 02/01/1988 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Burg Str 20, 16909 Wittstock

239. Võ Thị Minh Châu, sinh ngày 01/10/1959 tại Sơn La

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wieberplatz 3 – 47051 Duisburg

240. Thiều Thị Thành, sinh ngày 15/5/1959 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schul Strabe 04 – 04626 Schmollin

241. Mai Thị Dung, sinh ngày 02/01/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: August Bebel Str 4 – 08525 Plauen

242. Hoàng Thị Hồng Phúc, sinh ngày 22/4/1980 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Winkelhofer Weg 14/1 – 88477 Schwendi

243. Bùi Phương Nam, sinh ngày 14/10/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Edinger Weg 13, D – 60320 FrankFurt/M

244. Nguyễn Văn Qui, sinh ngày 13/9/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oster Str 34 – 48163 Munster

245. Đào Thị Khuyên, sinh ngày 26/4/1966 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vordere Karl Str 62 73033 Goppinger

246. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 09/11/1992 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vordere Karl Str 62 73033 Goppinger

247. Nguyễn Mạnh Tiến, sinh ngày 25/10/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 52 – 10247 Berlin

248. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 15/4/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 52 – 10247 Berlin

249. Nguyễn Mạnh Tiến Đạt Michael, sinh ngày 01/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 52 – 10247 Berlin

250. Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 12/5/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelm Str 30 – 34 (zi 63) 38100 Braunschweig

251. Trần Thị Cầm, sinh ngày 09/3/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Luchtoft 4 – 24402 Esgrub

252. Chu Đức Phương, sinh ngày 04/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eutiner Str 6, 18109 Rostock

253. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 22/7/1959 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grob Ziethener Str 105 12309 Berlin

254. Nguyễn Thành Tuấn Anh, sinh ngày 25/12/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wollwirkergasse 2 93047 Regensburg

255. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 20/8/1966 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berliner Ring 80 – 72760 Reutlingen

256. Lại Quang Phiệt, sinh ngày 07/9/1968 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johann – Hosl – Str 15 – 93053 Regensburg

257. Lại Quang Thanh, sinh ngày 24/11/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johann – Hosl – Str 15 – 93053 Regensburg

258. Lại Kim Anh, sinh ngày 12/4/2006 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johann – Hosl – Str 15 – 93053 Regensburg

259. Trương Thị Bình, sinh ngày 17/3/1969 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Geissenmarkt 2 89537 Giengen

260. Trần Hoàng Việt, sinh ngày 02/11/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fritz – Kirsch – Zeile 24 – 12450 Berlin

261. Trần Thị Lan Hương, sinh ngày 21/4/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Badstrabe 2a, 76829 Landau in der Pfalz

262. Lê Thị Thanh Hiền, sinh ngày 20/9/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bothfelder Str 8 30177 Hannover

263. Lê Thanh Thảo, sinh ngày 22/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bothfelder Str 8 30177 Hannover

264. Bùi Thị Vui, sinh ngày 24/7/1957 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hollage Wallenhorst

265. Trần Thị Hiền, sinh ngày 31/10/1988 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vordere Kard Str 62 – 73033 Goppingen

266. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, sinh ngày 20/12/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Franz – Jakob Str 1 10369 Berlin

267. Nguyễn Tiết Quỳnh Ly, sinh ngày 17/5/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Franz – Jakob Str 1 10369 Berlin

268. Hồ Thị Kim Anh, sinh ngày 19/7/1969 tại Nha Trang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Feuerbach Str 44 – Dusseldorf Ps 40223

269. Lê Hoàng Trâm, sinh ngày 18/8/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mazartweg 2 31552 Rodenberg

270. Trịnh Thị Tùng Lộc, sinh ngày 20/5/1969 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Munlen Str 4A 21224 Rosengarten

271. Vũ Hoài Nam, sinh ngày 15/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Munlen Str 4A 21224 Rosengarten

272. Vũ Hải Vân, sinh ngày 19/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Munlen Str 4A 21224 Rosengarten

273. Ngô Linh Chi, sinh ngày 01/12/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KortumStr 18 30171 Hannover Deutschland

274. Nguyễn Danny Hoàng An, sinh ngày 22/12/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KortumStr 18 30171 Hannover Deutschland

275. Lê Thị Hồng Nga, sinh ngày 23/5/1969 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stadtknecht Str 4 93309 Kelheim Bayer

276. Trần Hoài Nam, sinh ngày 29/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadtknecht Str 4 93309 Kelheim Bayer

277. Trần John Huy, sinh ngày 17/01/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadtknecht Str 4 93309 Kelheim Bayer

278. Trần Richard Minh Triết, sinh ngày 14/12/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadtknecht Str 4 93309 Kelheim Bayer

279. Trần Richie Mạnh Triết, sinh ngày 14/12/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadtknecht Str 4 93309 Kelheim Bayer

280. Nguyễn Thị Thu Anh, sinh ngày 13/12/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wiltrud Str 12A – 49377 Vechta

281. Nguyễn Thị Mùi, sinh ngày 25/4/1959 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schul Strabe 10 55776 Ruckweiler

282. Trương Thị Minh Hương, sinh ngày 01/12/1949 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HaubachStr 17 – 10585 Berlin Charlottenburg Deutschland

283. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 29/3/1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GartenStr 7/88250 Weingarten

284. Tô Xuân Hiền, sinh ngày 16/02/1961 tại Hà Nội.

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Roggensteiner Strasse 134 – 82140 Olching

285. Tô Thanh Nam, sinh ngày 15/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Roggensteiner Strasse 134 – 82140 Olching

286. Nguyễn Thị Tú Phương, sinh ngày 07/02/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lettenkoferstrasse 13, 85053 Ingolstadt

287. Lê Thị Công, sinh ngày 05/8/1976 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alt – Friedrichsfelde 67 (Wohn 1203) 10315 Berlin

288. Trần Ngọc Thảo, sinh ngày 15/11/1981 tại Tiền Giang.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bonner Str 60 50677 Koln

289. Hà Thị Vân Anh, sinh ngày 15/4/1983 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sakes Str 9, 39218 Schonebeck

290. Hà Quốc Huy, sinh ngày 25/6/2004 tại Đức.

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sakes Str 9, 39218 Schonebeck

291. Đặng Thu Trang, sinh ngày 11/10/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ludwing Ring 2 76437 Rastatt

292. Trần Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 25/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goerrestr. 25/4, 80798 Muenchen

293. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 01/02/1964 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hermann Kattwinkel Platz 1 – 53937 Schleiden Gemund

294. Hồng Gia Nghi, sinh ngày 13/9/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Von – Plettenberg – Strabe 6c, 52146 Wurselen

295. Đỗ Trần Thanh Tâm, sinh ngày 29/3/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reichsweg 76 – 52068 Aacher

296. Đỗ Thị Tuyết Lan, sinh ngày 04/8/1959 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neue Siedlung 5 – 95666 Mitterteich

297. Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 05/8/1971 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 99428 Weima 2 ot Gabezndorf Zum Angez 10

298. Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh ngày 29/7/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lunchurger Str 108 – 21423 Winsen/Luhe

299. Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 06/10/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lungchurger Str 108 – 21423 Winsen/Luhe

300. Phạm Văn Dũng, sinh ngày 16/01/1960 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maria Hi/7.6 – 56070 Kablenz

301. Phạm Đức Mạnh, sinh ngày 11/12/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maria Hi/7.6 – 56070 Kablenz

302. Bùi Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 24/12/1978 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Aueder Loge 13 31715 Meerbeck

303. Trịnh Bảo Nhi, sinh ngày 12/6/1960 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stuhrer Land Str 1 258816 Stuhr

304. Trọng Thị Vũ, sinh ngày 10/01/1973 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Arnoldstr. 3H 47906 Kempen

305. Đỗ Thị Tuyết Mi, sinh ngày 16/8/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Heidehof 6A – 41849 Wassenberg

306. Nguyễn Hữu Lễ, sinh ngày 25/7/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BahnhofStr 32, 73329 Khchen

307.Ngô Trọng Hùng, sinh ngày 04/5/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wolfen Butteler Str 41 – 38642 Goslar

308. Bùi Thanh Thủy, sinh ngày 04/10/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heimmelreich Weg 8, 85221 Dachau

309. Bui Minh Jun, sinh ngày 30/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heimmelreich Weg 8, 85221 Dachau

310. Nguyễn Thị Thu Nhi, sinh ngày 27/9/1964 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spandauer Str 2B Regensburg 93053 Deutschland

311. Vũ Kiều Nga, sinh ngày 20/7/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Daoziger Str 31 28865 Lilientbal Deutschland

312. Cao Minh Hoàng, sinh ngày 01/8/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schanz Str 15 – 88045 Friedrichchafen

313. Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 06/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schanz Str 15 – 88045 Friedrichchafen

314. Nguyễn Đăng Hà, sinh ngày 20/02/1967 tại Bình Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gasse Stieger Str 48 – 48159 Munster

315. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 21/3/1975 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Graf Stauffenberg Str 8 – 30823 Garben

316. Lee Yan Wu, sinh ngày 27/01/1998 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Graf Stauffenberg Str 8 – 30823 Garben

317. Đặng Ngọc Ánh, sinh ngày 18/12/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marienvorstadt 9, 37520 Osterode

318. Lâm Bảo Ngọc, sinh ngày 22/4/1968 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto – Wels Str 138 65197 Wiesbrden

319. Nguyễn Thị Khánh Chi, sinh ngày 16/9/1978 tại Hải phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Florastr 49/13187 Berlin

320. Thái Thị Lan, sinh ngày 30/8/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Obereisesheimer Str 7 – 74078 Heilbronn

321. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 14/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Guyotstr 20 – 13127 Berlin

322. Trịnh Thị Minh Hiền, sinh ngày 17/7/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Giessener Str 155, 35396 Giessen Wieseck

323. Trịnh Ý Nhi, sinh ngày 08/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Giessener Str 155, 35396 Giessen Wieseck

324. Trần Trung Dũng, sinh ngày 19/9/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Festplatz 11B 35440 Linden

325. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 28/6/1980 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Festplatz 11B 35440 Linden

326. Trần Vanessa, sinh ngày 17/12/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Festplatz 11B 35440 Linden

327. Lê Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 17/01/1972 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Philipp - Reis Str 1, 53879 Euskirchen

328. Phan Hải Nam, sinh ngày 30/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Philipp - Reis Str 1, 53879 Euskirchen

329. Phan Thị Thảo Nhi, sinh ngày 27/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Philipp - Reis Str 1, 53879 Euskirchen

330. Võ Ngọc Phương Linh, sinh ngày 28/10/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kothener Str 37 - 10913 Berlin

331. Đỗ Hoàng Đức, sinh ngày 25/7/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 62a - 10249 Berlin

332. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 04/7/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FeldStr 10, 54317 Lorscheid

333. Scholer Ngọc Trang Julia, sinh ngày 08/10/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FeldStr 10, 54317 Lorscheid

334. Tạ Minh Thông, sinh ngày 19/11/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hamner Str 251 48153 Munster

335. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 15/10/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hamner Str 251 48153 Munster

336. Tạ Mỹ Linh Melanie, sinh ngày 26/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hamner Str 251 48153 Munster

337. Tạ Tuấn Kha Lucas, sinh ngày 01/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hamner Str 251 48153 Munster

338. Tạ Mỹ Kim Yulia, sinh ngày 07/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hamner Str 251 48153 Munster

339. Văn Thị Thanh Mai, sinh ngày 25/01/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dr Georg – Durst 20, 55232 Alley

340. Đào Duy Thắng, sinh ngày 22/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dr Georg – Durst 20, 55232 Alley

341. Đào Quang Hải, sinh ngày 05/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dr Georg – Durst 20, 55232 Alley

342. Lê Trung Ngân, sinh ngày 01/4/1969 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Veilchengasse 15 94469 Deggendorf

343. Từ Mai Vũ, sinh ngày 02/02/1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Birsingzeile 5, 10785 Berlin

344. Lê Tuấn Tú, sinh ngày 03/02/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: FliethStr 21 – 41061 Monchengladbach

345. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 21/11/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johann – Brunner Str 2 – 93413 Cham

346. Nguyễn Hoàng Thương, sinh ngày 04/6/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berliner Str 16 – 32049 Herford

347. Nguyễn Hữu Lợi, sinh ngày 21/5/1973 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grete – Minde Str 1A – 39590 Tangermunde

348. Ngô Hoàng Trung, sinh ngày 01/4/1959 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhein Str 14 – 76185 KaelSruhe

349. Ngô Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 28/11/1952 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rhein Str 14 – 76185 KaelSruhe

350. Huỳnh Bảo Diễm, sinh ngày 18/6/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fortnerstrabe 25, 80933 Munchen

351. Bùi Anh Tuấn, sinh ngày 12/11/1969 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ostermayr Str5 – 80807 Muenchen

352. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 12/6/1965 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bergstr 1, 93128 Regenstauf

353. Phan Thanh Nhàn, sinh ngày 31/3/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Milbertshofenner Str 127/4 – 80807 Munchen

354. Mai Thái Bình, sinh ngày 05/4/1991 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: New Kasseler Str 6, 35039 Marburg

355. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 07/3/1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grabenkamp 7 – 21357 Bardowick

356. Phạm Văn Việt, sinh ngày 02/9/1962 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flamweg 1c – 25335 Elmshorn

357. Trịnh Thị Thanh Hương, sinh ngày 04/5/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flamweg 1c – 25335 Elmshorn

358. Phạm Hoài Thu, sinh ngày 10/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flamweg 1c – 25335 Elmshorn

359. Triệu Hưng, sinh ngày 12/9/1965 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ehranger Str 27 – 54293 Trier

360. Lê Thị Bích Châu, sinh ngày 17/10/1965 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ValrvenwalderStr 125 – 30165 Hannover

361. Nguyễn Minh Trí, sinh ngày 18/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ValrvenwalderStr 125 – 30165 Hannover

362. Huỳnh Thu Thủy, sinh ngày 11/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Antomakarinko Str 14 Rostock 18106

363. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 05/01/1969 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vorstadt Neumarkt 25/27-14913 Juterbog

364. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 12/8/1988 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schmied Gasse 8 – 73463 Westhansen

365. Bùi Thị Thanh Bình, sinh ngày 21/7/1960 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Str der Panserkomnunne 13 – 10243 Berlin

366. Phạm Thị Hà Thu, sinh ngày 04/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Str der Panserkomnunne 13 – 10243 Berlin

367. Vũ Thị Dịu, sinh ngày 12/9/1961 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hundsburg Allee 2 – 18106 Rostock

368. Vũ Lệ Duyên Sandra, sinh ngày 27/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hundsburg Allee 2 – 18106 Rostock

369. Nguyễn Văn Na, sinh ngày 02/7/1963 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sant- Peters Burger Str1- 18107 Rostock

370. Trần Thị Tươi, sinh ngày 05/7/1967 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sant- Peters Burger Str1- 18107 Rostock

371. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 17/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sant- Peters Burger Str1- 18107 Rostock

372. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 20/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sant- Peters Burger Str1- 18107 Rostock

373. Nguyễn Thị Thu Hường, sinh ngày 23/01/1970 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Halber Stadter Str 164 – 39112 Magdebug

374. Nguyễn Ngọc Toàn, sinh ngày 02/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Halber Stadter Str 164 – 39112 Magdebug

375. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 31/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Halber Stadter Str 164 – 39112 Magdebug

376. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 19/5/1968 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hermann Lons Str 2 – 39116 Magdeburg

377. Trịnh Đức Phong, sinh ngày 30/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hermann Lons Str 2 – 39116 Magdeburg

378. Trịnh Thị Thương Thanh, sinh ngày 13/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hermann Lons Str 2 – 39116 Magdeburg

379. Phạm Ngọc Thắng, sinh ngày 29/5/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schweriner Str 2 – 30625 Hannover

380. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 15/8/1969 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schweriner Str 2 – 30625 Hannover

381. Phạm Hà My, sinh ngày 17/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schweriner Str 2 – 30625 Hannover

382. Phạm Minh Đan, sinh ngày 30/9/1966 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heisinkier Str 8 – 18107 – Rostock

383. Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 08/6/1991 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heisinkier Str 8 – 18107 – Rostock

384. Phạm Minh Đạt, sinh ngày 16/9/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heisinkier Str 8 – 18107 – Rostock

385. Vũ Minh Trí, sinh ngày 09/7/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Senftenberger Ring 40c, 13435 Berlin

386. Dương Trần Thị Bích Loan, sinh ngày 27/11/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Senftenberger Ring 40c, 13435 Berlin

387. Vũ Phúc Thiên, sinh ngày 12/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Senftenberger Ring 40c, 13435 Berlin

388. Huỳnh Bảo Ngân, sinh ngày 15/9/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fortnerstrabe 25, 80933 Munchen

389. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 03/4/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fromm Strabe 16A – 92237 Sulzbach Rosenberg

390. Nguyễn Minh Phương Anh, sinh ngày 12/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fromm Strabe 16A – 92237 Sulzbach Rosenberg

391. Phạm Tiến Dư, sinh ngày 30/4/1962 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gebruder Grimm Str 12 – 94315 Stranbing

392. Phạm Thị Thanh Nhung, sinh ngày 18/2/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gebruder Grimm Str 12 – 94315 Stranbing

393. Phạm Tiến Cường, sinh ngày 25/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gebruder Grimm Str 12 – 94315 Stranbing

394. Lê Nguyễn Tường Long, sinh ngày 04/3/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fritz Erler Allee 2, 12351 Berlin

395. Nguyễn Hoàng Lân, sinh ngày 16/8/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lein Str 16 – 31061 Alfeld

396. Nguyễn Thị Nụ, sinh ngày 02/11/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lein Str 16 – 31061 Alfeld

397. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 12/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lein Str 16 – 31061 Alfeld

398. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 18/3/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lein Str 16 – 31061 Alfeld

399. Trương Sâm Tuyền, sinh ngày 28/01/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Von Plettenberg Str 6c – 52146 Wurselen

400. Nguyễn Hồng Quân, sinh ngày 14/02/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaiserweg 14/27419 SiHensen

401. Hàng Quỳnh Trân, sinh ngày 27/10/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Anton – Bartl Str 6, 82327 Tutzing

402. Hà Đức Thịnh, sinh ngày 10/9/1969 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zum Lehmsaal 11a – 21220 Seevetal

403. Hà Đức Nam, sinh ngày 01/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zum Lehmsaal 11a – 21220 Seevetal

404. Hà Hạ Vy, sinh ngày 24/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zum Lehmsaal 11a – 21220 Seevetal

405. Phan Thị Thủy, sinh ngày 09/7/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grabengasse 30 – 94032 Passau

406. Lâm Cao Cường, sinh ngày 19/6/1969 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Richel Str 32 – 80634 Munchen

407. Lâm Thanh Vân, sinh ngày 30/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Richel Str 32 – 80634 Munchen

408. Lâm Thanh Xuân, sinh ngày 24/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Richel Str 32 – 80634 Munchen

409. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 16/8/1984 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto Lihenthal Str 17/17036 Neubrandenburg

410. Nguyễn Đức Hỷ, sinh ngày 04/11/1972 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schweineberg 6, 87527 Ofterschwang

411. Bùi Đức Hạnh, sinh ngày 25/3/1984 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Goldammer Weg 12, 477441 Moers

412. Đỗ Xuân Phát, sinh ngày 19/11/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auf dem graben Str 15 – 54439 Saarburg

413. Đỗ Phương Thảo, sinh ngày 20/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Auf dem graben Str 15 – 54439 Saarburg

414. Đỗ Quỳnh Lan, sinh ngày 25/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Auf dem graben Str 15 – 54439 Saarburg

415. Đỗ Minh Thư, sinh ngày 27/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Auf dem graben Str 15 – 54439 Saarburg

416. Tạ Thị Hồng Thương, sinh ngày 22/10/1976 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ludwig Str 27 – 74078 – Heibrown

417. Nguyễn Thúy Nga, sinh ngày 10/10/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bekassinenan 131 – 22147 Hamburg

418. Son Vũ Jenny, sinh ngày 06/10/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bekassinenan 131 – 22147 Hamburg

419. Hoàng Hồng Đức, sinh ngày 10/3/1971 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mozart Str 40 -49661 Cloppenburg

420. Lê Nguyên Lưu, sinh ngày 01/01/1972 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thorwaldsenstr 4 – 12157 Berlin

421. Lê Thị Kim Huyên, sinh ngày 05/3/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grunberger Strasse 47A, 90475 Nurnberg

422. Lương Văn Môn, sinh ngày 13/6/1966 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kleist Str 3 – 30163 Hannover

423. Đoàn Thị Tuyết, sinh ngày 09/7/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kleist Str 3 – 30163 Hannover

424. Lương Đức Anh, sinh ngày 29/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kleist Str 3 – 30163 Hannover

425. Lương Hương Giang, sinh ngày 15/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kleist Str 3 – 30163 Hannover

426. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 05/6/1971 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HoltzendorffStr 17 – 14057 Berlin.

427. Đỗ Mộng Nguyên, sinh ngày 25/7/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am lauterkamp Str 22, Monchenglad bach

428. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 06/8/1956 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dollenhof 12/88677 Markdorf

429. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 18/3/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DebisFelden Str 2 – 38486 Klotze

430. Bùi Thị Thanh Thủy, sinh ngày 15/02/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wittelsbacherttobe 51a, 94315 Straubing

431. Nguyễn Khắc Huy, sinh ngày 10/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wittelsbacherttobe 51a, 94315 Straubing

432. Nguyễn Huy Tân, sinh ngày 25/01/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wittelsbacherttobe 51a, 94315 Straubing

433. Lê Thị Thùy Hương, sinh ngày 06/02/1968 tại Sơn La

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vierlander Str 1 – 5, 23556 Lubeck

434. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 01/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vierlander Str 1 – 5, 23556 Lubeck

435. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 20/10/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Minister Sture Str 7, 30449 Hannover

436. Trần Thái Âu, sinh ngày 15/8/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Minister Sture Str 7, 30449 Hannover

437. Bùi Thị Hải Phương, sinh ngày 23/8/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hans – Bellinghausen Str 11 D – 56070, Koblenz

438. Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, sinh ngày 29/8/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ruppertsbergerstr 23 – 81539 Munchen

439. Nguyễn Ngọc Minh Châu, sinh ngày 21/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ruppertsbergerstr 23 – 81539 Munchen

440. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 05/10/1963 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Platanenstr 25, 82024 Taufkirchen, Deutschland

441. Nguyễn Quang Chương, sinh ngày 17/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Platanenstr 25, 82024 Taufkirchen, Deutschland

442. Nguyễn Quang Chính, sinh ngày 15/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Platanenstr 25, 82024 Taufkirchen, Deutschland

443. Lê Thùy Trang, sinh ngày 06/12/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lessingstr 44, 06114 Halle

444. Lê Thanh Trang, sinh ngày 21/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frobel weg 1 – 32545 Bad Oeguhausen

445. Nguyễn Đặng Đức Lộc, sinh ngày 02/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Birnerweg 32 – 17489 Greifswald

446. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 16/01/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Foachin Gattschalk Weg 2 – 12353 Berlin

447. Nguyễn Quang Phúc, sinh ngày 18/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geygerstra 16 – 12043 Berlin

448. Nguyễn Johny Anh, sinh ngày 05/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prager Str 33, 04317 Leipzig

449. Phạm Thanh Tân Matthias, sinh ngày 28/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schill Str 93 A - 86169 Augsburg Deutschland

450. Võ Hải Triều Lisa, sinh ngày 14/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wolfnitzering 93-01169 Dresden Deutschland

451. Võ Thủy Tiên, sinh ngày 26/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wolfnitzering 93-01169 Dresden Deutschland

452. Vũ Hoài My Nicole, sinh ngày 14/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mosenstr 13 – 01309 Dresden

453. Vũ Đức Việt Martin, sinh ngày 09/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mosenstr 13 – 01309 Dresden

454. Trần Hoài Nam, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rosenweg 2, 84088 Neufahrn iNB

455. Nguyễn Jenny Mai, sinh ngày 12/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Prager Str 33, 04317 Leipzig

456. Trịnh Đạo, sinh ngày 02/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schmidstr 6A , 10179 Berlin

457. Huỳnh Thiên Thanh, sinh ngày 10/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schwarzacker Str 1, 04299 Liepzig

458. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 01/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 11 – 12679 Berlin – Deutschland

459. Võ Văn Đức Việt, sinh ngày 10/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Altendorf Str 19 – 49565 Bramsche

460. Nguyễn Hoàng Thy, sinh ngày 25/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wilhem Lehmbruckweg 2a – 68163 Mannheim

461. Nguyễn Đức Bài, sinh ngày 01/9/1964 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Norder Str 4 – 24939 Fleusburg

462. Vũ Thanh Hải, sinh ngày 25/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Vichbacher Allee 22 – 93055 Regensburg

463. Ung Mỹ Hải, sinh ngày 03/06/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Detchstr 89 – 27568 Bremerhaven

464. Ung Mỹ Yến, sinh ngày 13/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Deichstr 89 – 27568 Bremerhaven

465. Đinh Benjamin Duy, sinh ngày 14/3/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sudeten Str 8 – 68519 Viernheim Deutschland

466. Vũ Linh Chi, sinh ngày 24/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Moritz Fischer Str 12 – 97421 Schweinfurt

467. Hoàng Thu Thủy, sinh ngày 28/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frauentrautgasse 2 – 91126 Schwabach

468. Phùng Tuấn Đức, sinh ngày 05/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schonhauser Allee 87 – 10439 Berlin

469. Nguyễn Hoàng Nhựt, sinh ngày 28/01/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Comaekirchhof 2 – 21682 Stade

470. Hồ Minh Đức, sinh ngày 06/6/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Holderlin Str 6 – 08525 Plauen

471. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 14/02/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Garten Str 37, 26655 Westerstede

472. Phạm Minh Trang, sinh ngày 01/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grosse Oder Str 22 – 15230 Frankfurt/Oder

473. Hồ Mỹ Phương, sinh ngày 17/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt  str 66 – 97453 Schonungen

474. Nguyễn Mai Ke, sinh ngày 11/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 95 – Berlin 12047

475. Nguyễn Linda, sinh ngày 27/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 95 – Berlin 12047

476. Đặng Mai Thảo, sinh ngày 16/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kolne 56 Juchen 41363

477. Đặng Phương Thảo, sinh ngày 18/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kolne 56 Juchen 41363

478. Nguyễn Vĩnh Tuấn, sinh ngày 10/5/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vornbrook 13, 22459 Hamburg

479. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 11/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 70c – 10243 Berlin

480. Trần Thùy Trang, sinh ngày 11/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Worlitzer str 24, 12689 Berlin

481. Trần Thị Phương Anh, sinh ngày 05/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Worlitzer str 24, 12689 Berlin

482. Trần Phương Anh, sinh ngày 12/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl – Kinger str 61 Berlin 12435

483. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 22/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl Strasse 19/12557/ Berlin Kopenick

484. Đặng Thanh Tùng, sinh ngày 24/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zeppelin str 2 – 12459 Berlin

485. Đặng Quỳnh Anh, sinh ngày 16/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zeppelin str 2 – 12459 Berlin

486. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 23/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zurscherstr 26 – 90431 Nurmberg

487. Phạm Phương Thúy, sinh ngày 21/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zurscherstr 26 – 90431 Nurmberg

488. Nguyễn Thu Vân Nicol, sinh ngày 22/01/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Inheidener Str 69 D – 60385 Frankfurt/Main

489. Trần Thanh Mike, sinh ngày 04/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Barbara str 45 Wurburg 97074

490. Trần Thanh Enrico, sinh ngày 22/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Barbara str 45 Wurburg 97074

491. Dương Anh Minh, sinh ngày 22/01/1997

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zeppelinstr 3 – 12459 Berlin

492. Trần Ngọc Diệp, sinh ngày 22/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Joseph Effner Strabe 41 – 85221 Dachau

493. Đặng Tuấn Hưng, sinh ngày 09/11/1986 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlachthofstr 13 – 06667 Weibenfels

494. Đặng An Đức, sinh ngày 26/11/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kniprodesk 22 – 10407 Berlin

495. Vũ Thị Hòa, sinh ngày 22/02/1955 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Georg Scharz Str 22 – 041177 Leipzig

496. Lê Hạnh Phúc, sinh ngày 22/10/1958 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Postgarten Str 11 – 92421 Schwandorf

497. Đỗ Thanh Nga, sinh ngày 20/6/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sevelter Str 58b Cloppenburg

498. Huỳnh Thị Phương Hạnh, sinh ngày 28/8/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: See Str 23 – 73432 Ebnat

499. Nghiêm Anh Dũng, sinh ngày 01/9/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Germanen Str 28, 78669 Wellendungen

500. Đinh Thị Kim Anh, sinh ngày 29/6/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Germanen Str 28, 78669 Wellendungen

501. Nghiêm Anh Duy, sinh ngày 12/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Germanen Str 28, 78669 Wellendungen

502. Nghiêm Thiên Kim, sinh ngày 28/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Germanen Str 28, 78669 Wellendungen

503. Doãn Thị Ngân Hà, sinh ngày 17/6/1954 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gabelsberger str 10 - 10247 Berlin

504. Vũ Nữ Sao Mai, sinh ngày 19/12/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vincent van Gogh str 8 – 13057 Berlin

505. Triệu Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 12/8/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Finsterwalder str 29 – 13435 Berlin

506. Trần Thị Hiên, sinh ngày 12/01/1962 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bundesstrabe 140, Norden 26506

507. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 28/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bundesstrabe 140, Norden 26506

508. Lê Trọng Anh, sinh ngày 17/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bundesstrabe 140, Norden 26506

509. Phạm Ngọc Thạch, sinh ngày 12/01/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Guterbahnhof 12 – 56564 Neuwied

510. Nguyễn Đỗ Thượng Vinh, sinh ngày 12/02/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ellengurt 13 – 79424 Auggen Deutschland

511. Vũ Thị Thùy Dung, sinh ngày 22/4/1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frisackerstrabe 31, 14712 Rathenow.

512. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 25/02/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Talstr 30, 40822 Mettmann

513. Vũ Thị Kim Thanh, sinh ngày 30/4/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 99867 Gotha, Kindlebec str 22

514. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 24/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 99867 Gotha, Kindlebec str 22

515. Đoàn Thị Như Hoa, sinh ngày 02/01/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frankfurterallee 174 Berlin 10365

516. Trần Thanh Long, sinh ngày 03/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurterallee 174 Berlin 10365

517. Đoàn Việt Anh, sinh ngày 29/5/1989 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sudendstrabe 45, 12169 Berlin

518. Mai Minh Tiệp, sinh ngày 05/3/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lie Berkuhnstrasse 3 – 38820 Halberstadt

519. Phạm Hoài Anh, sinh ngày 17/12/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alaunstrasse 5, 01099 Dresden

520. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 07/10/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Runtinger Str 3a, 93053 Regensburg

521. Trần Ngọc Bình, sinh ngày 23/4/1966 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haydnstr 37, 38226 SZ Lebenstedt

522. Lê Thị Cúc, sinh ngày 30/6/1965 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haydnstr 37, 38226 SZ Lebenstedt

523. Trần Hữu Nhật, sinh ngày 07/8/1981 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Plattlinger Str 5a, 93055 Regensburg

524. Nguyễn Thị Ánh Loan, sinh ngày 02/02/1964 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schardinger Str 5 – 94481 Grafenau

525. Trần Thanh Hằng, sinh ngày ngày 08/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schardinger Str 5 – 94481 Grafenau

526. Vương Minh Quân Linda, sinh ngày 17/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schardinger Str 5 – 94481 Grafenau

527. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 25/3/1990 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hollweg 19, 26506 Norden

528. Trần Phương Tuấn, sinh ngày 10/02/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: K Schumacher Ring 06 – 18146 Rostock

529. Trần Phương Mai, sinh ngày 31/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: K Schumacher Ring 06 – 18146 Rostock

530. Trần Mai Anh, sinh ngày 21/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: K Schumacher Ring 06 – 18146 Rostock

531. Nguyễn Hưng Thu, sinh ngày 19/10/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedensstr 05 – 06679 Hohenmolsen

532. Nguyễn Hưng Nam, sinh ngày 15/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedensstr 05 – 06679 Hohenmolsen

533. Nguyễn Việt Trinh, sinh ngày 19/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedensstr 05 – 06679 Hohenmolsen

534. Hoàng Ngọc Lâm, sinh ngày 22/01/1984 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flensburgenstr 21a – 18109 Rostock

535. Nguyễn Tiến Thọ, sinh ngày 12/02/1983 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Erich – Kurzstr 7/1503 – 10319 Berlin

536. Lê Quang Huy, sinh ngày 17/6/1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haslachestr 3 – 88279 Amtzell

537. Bùi Thủy Linh, sinh ngày 27/4/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Suder Wisch Str 74 – 27474 Cuxhaven

538. Thái Bá Linh, sinh ngày 11/8/1984 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Malev – Lochbihler str 4 – 87435 Kempten

539. Dinh Công Long, sinh ngày 28/3/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Olandweg 5 – 23714 Bad – Malente

540. Lưu Thị Bích Thu, sinh ngày 26/6/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Olandweg 5 – 23714 Bad – Malente

541. Dinh Trung Hiệp, sinh ngày 13/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Olandweg 5 – 23714 Bad – Malente

542. Dinh Duy Hưng, sinh ngày 25/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Olandweg 5 – 23714 Bad – Malente

543. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 09/12/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Monika str 7, 48529 Nordhorn, Deutschland

544. Đoàn Văn Tý, sinh ngày 28/01/1963 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hegholt 33, HS 1 – 22179 Hamburg

545. Nguyễn Thái Dương, sinh ngày 12/11/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siegelsdorferstr 53c, 90431 Numberg

546. Nguyễn Thị Huyền Nga, sinh ngày 02/02/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Siegelsdorferstr 53c, 90431 Numberg

547. Lục Quốc Vinh, sinh ngày 23/6/1976 tại An Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Clemens str 17, 5606R Koblenz

548. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 13/11/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipiger Str 17 – 04838 Eilenburg

549. Đặng Thị Minh Quang, sinh ngày 06/4/1956 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johannesstr 25 – 01640 Ceswig

550. Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 25/11/1961 tại Yên Bái

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Trierer Strabe, 173a – 56072 Kolenz

551. Đỗ Thị Hoàn An, sinh ngày 26/8/1988 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rathenerstr 25 – 01259 Dresden

552. Lê Bá Lâm, sinh ngày 02/6/1963 tại Bình Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Kirchhof 9 – 54470 Bernkasfel Kues

553. Hà Anh Tùng, sinh ngày 20/8/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grosse Muhlenwallstr 9A – 26603 Aurich

554. Hà Kiều Anh, sinh ngày 24/11/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grosse Muhlenwallstr 9A – 26603 Aurich

555. Nông Thị Uyên Chi, sinh ngày 28/9/1967 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Im Volkersbach str 35630 Ehrineshasen

556. Nguyễn Minh Quang, sinh ngày 10/11/1967 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlobhofweg 1; 71570 Opperweiter

557. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 10/7/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sandkaulstr 06 – 52062 Aachen

558. Mai Thị Nhung, sinh ngày 09/11/1965 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schneeberggasse 4 – 88131 Lindau (B)

559. Phạm Đức Hùng, sinh ngày 24/7/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: In – Der – Tasch 15 – 69181 Leimen

560. Phạm Thùy Anh, sinh ngày 01/11/2004 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: In – Der – Tasch 15 – 69181 Leimen

561. Dương Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 09/5/1963 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dr – Albert – Dietze Str 11 – 01454 Radeberg

562. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 16/5/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ottilie Baader Str 60 – 66482 Zweibrucken

563. Phạm Thị Y Lyn, sinh ngày 05/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kunstgasse 12 – 04600 Altenburg

564. Ngô Hồng Mai, sinh ngày 24/8/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nachtigallensteig 7, 06126 Halle/S

565. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 05/11/1985 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SchulStr 6a – 39435 Egeln

566. Trần Hương My, sinh ngày 10/02/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eulenring Str 26, 27798 Hude

567. Trần Minh Tuấn, sinh ngày 24/02/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eulenring Str 26, 27798 Hude

568. Lục Tố Anh, sinh ngày 21/7/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eulenring Str 26, 27798 Hude

569. Trần Thọ Lâm, sinh ngày 05/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eulenring Str 26, 27798 Hude./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Văn Trình, sinh ngày 10/3/1965 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm–pa-xăc

2. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 10/02/1970 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm–pa-xăc

3. Đặng Văn Diễn, sinh ngày 01/10/1993 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm–pa-xăc

4. Đặng Công Viên, sinh ngày 17/6/1996 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm–pa-xăc

5. Đặng Ngọc Vang, sinh ngày 14/7/1997 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm–pa-xăc

6. Đặng Văn Chồ, sinh ngày 11/6/2001 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm–pa-xăc

7. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 15/5/1973 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 508 tổ 5, bản Đòn Đẻng, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

8. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 12/9/1974 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 508 tổ 5, bản Đòn Đẻng, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

9. Trần Quang Triệu, sinh ngày 30/4/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sì buôn hương, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

10. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 02/6/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sì buôn hương, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

11. Trần Quang Trung, sinh ngày 03/10/2001 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sì buôn hương, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

12. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 18/11/1988 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Phôn sa vẳn nửa, quận Sisatanack, Viêng Chăn

13. Hoàng Thị Pởn, sinh ngày 28/10/1998 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm-pa-xăc

14. Hoàng Thị Liên, sinh ngày 11/7/2000 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tân An, Pac sế, Chăm-pa-xăc

15. Phạm Thị Thảo, sinh ngày 12/12/1968 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 345 đường T2, bản U-miêng, huyện Xỉ-khốt-te-bong, Viêng Chăn

16. Lê Thanh Kim Hơn, sinh ngày 11/7/1998 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 345 đường T2, bản U-miêng, huyện Xỉ-khốt-te-bong, Viêng Chăn

17. Lê Nhơn Thao, sinh ngày 02/3/2003 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 345 đường T2, bản U-miêng, huyện Xỉ-khốt-te-bong, Viêng Chăn

18. Viên Dala, sinh ngày 01/4/2006 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 345 đường T2, bản U-miêng, huyện Xỉ-khốt-te-bong, Viêng Chăn

19. Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 23/9/1967 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thahine, Pắc-Xế, Chăm-pa-sắc

20. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 25/10/1964 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Thahine, Pắc-Xế, Chăm-pa-sắc

21. Nguyễn Thị Tường Vi, sinh ngày 07/6/1990 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Thahine, Pắc-Xế, Chăm-pa-sắc

22. Nguyễn Thị Lin Chi, sinh ngày 17/12/1991 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Thahine, Pắc-Xế, Chăm-pa-sắc

23. Nguyễn Văn Tần, sinh ngày 25/01/1985 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thahine, Pắc-Xế, Chăm-pa-sắc

24. Trần Thị Thảo, sinh ngày 02/5/1980 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xóm Phôn Say, Pắc-xế, Chăm-pa-sắc

25. Súc Sa Văn Mương Sén, sinh ngày 20/10/2006 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Phôn Say, Pắc-xế, Chăm-pa-sắc

26. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 22/12/1968 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sisavat, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

27. Phan Thị Kim Hoa, sinh ngày 08/9/1968 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản A cạt, quận Sikhốttabong, Viêng Chăn

28. Trần Thanh Vẻ, sinh ngày 02/02/1968 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sounăntha, Kaysonphom-vihan, Savanakhet

29. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 11/4/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 096, tổ 7, bản Phôn xa vạt, quận Xi khốt ta boong, Viêng Chăn

30. Lại Thị Hà, sinh ngày 18/10/1969 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Na-xay, quận Saysettha, Viêng Chăn

31. Đoàn Huyền Trang, sinh ngày 30/7/1994 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Na-xay, quận Saysettha, Viêng Chăn

32. Đoàn Quốc Việt, sinh ngày 26/02/1996 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Na-xay, quận Saysettha, Viêng Chăn

33. Đào Viết Lộc, sinh ngày 23/9/1962 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: sân bay Păc sế, Chăm pa sắc

34. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 02/10/1962 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: sân bay Păc sế, Chăm pa sắc

35. Đào Viết Tiến, sinh ngày 02/4/1987 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: sân bay Păc sế, Chăm pa sắc

36. Đào Viết Tân, sinh ngày 07/7/1989 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: sân bay Păc sế, Chăm pa sắc

37. Đào Viết Tô, sinh ngày 07/5/1991 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: sân bay Păc sế, Chăm pa sắc

38. Nguyễn Phi Tuấn, sinh ngày 09/5/1966 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Nalàu, huyện KayXonPhômVyHan, tỉnh Savanaket

39. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 06/4/1979 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Lattanalangxynứa, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

40. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 25/8/1981 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Lattanalangxynứa, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

41. Lê Ngọc Oanh, sinh ngày 15/8/1932 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Lattanalangxynứa, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

42. Lê Thị Chúc, sinh ngày 01/9/1933 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Lattanalangxynứa, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

43. Dương Văn Chanh, sinh ngày 21/01/1962 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Nalàu, huyện KayXonPhômVyHan, tỉnh Savanakhet

44. Đỗ Thị Kim Mai, sinh ngày 22/10/1962 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản LattanalangXy Tạy, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

45. Lê Cảnh Đăng, sinh ngày 29/01/1986 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản LattanalangXy Tạy, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

46. Lê Thị Thùy Biên, sinh ngày 17/8/1987 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản LattanalangXy Tạy, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

47. Trần Đức Hợi, sinh ngày 15/5/1971 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Khồng, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Savanaket

48. Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 10/4/1965 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản XayaMugKhun, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

49. Nguyễn Thị Bích Lan, sinh ngày 06/6/1996 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản XayaMugKhun, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

50. Nguyễn Thị Kim Huỳnh, sinh ngày 18/6/2000 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản XayaMugKhun, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

51. Bùi Thị Thanh, sinh ngày 02/8/1951 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản XayNhaMungKhun, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet

52. Phạm Thị Chi, sinh ngày 25/5/1977 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản XayNhaMungKhun, huyện KayXónPhômVyHán, tỉnh Sava-nakhet./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Đỗ Thanh Thúy, sinh ngày 19/5/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vanggardsvej 21, 9800 Hjorring

2. Hồ Thị Vân, sinh ngày 31/01/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hybenvej 41, 1 tv, 8700 Horsens

3. Huỳnh Thị Bích Phượng, sinh ngày 11/12/1973 tại Đắc Lăk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Torvemose 2, 6400 Sonderborg

4. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 03/11/1974 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bispehavevej 67, 4 TV, 8210 Arhus V

5. Nguyễn Văn Trinh, sinh ngày 05/5/1962 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gudrunsvej 28, 7 mf, 8220 Brabrand

6. Kim Thị Thủy, sinh ngày 05/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Marslevvej 17, 2.mf, 5700 Svendborg

7. Lại Thị Thúy, sinh ngày 10/12/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Magnoliavej 70, 2, tv, 2000 Frederiksberg

8. Nguyễn Xuân Uyển Nhi, sinh ngày 18/2/1983 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hammeren 29, 148, 1, 2630 Tastrup

9. Đào Thị Tuyết Nga, sinh ngày 02/12/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kildegaardsparken 7, 1.tv, 8300 Odder

10. Phan Hữu Dũng, sinh ngày 10/4/1961 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jens Juels Vej 30, st, 5230 Odense M

11. Lê Thị Kim Huệ, sinh ngày 12/11/1973 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ostergade 20, 2.th, 5000 Odense C

12. Trần Quốc Đức, sinh ngày 24/10/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bispehavevej 97, 4.tv, 8210 Arhus V

13. Huỳnh Thị Phil, sinh ngày 24/10/1963 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frejasgade 29, 8700 Horsens

14. Đặng Thị Miên, sinh ngày 09/10/1977 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Janesvej 33, 1, -1, 8220 Brabrand

15. Nguyễn Thị Khánh Trinh, sinh ngày 26/7/1975 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bispehavevej 59, 3 th, 8210 Arhus V

16. Lê Thị Kim Phụng, sinh ngày 07/11/1972 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Medelbyvej 27, 2610 Rodovre

17. Bạch Thị Ái Phương, sinh ngày 01/12/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bulowsvej 7, 5700 Svendborg

18. Trần Thị Kim Thu, sinh ngày 28/4/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Carl Blochs Vej 25, 1 tv, 5230 Odense M

19. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 04/01/1979 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sondermarksvej 29, 3.tv, 4200 Slagelse

20. Phan Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 01/02/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Longang 27, 2th, 6400 Sonderborg

21. Nguyễn Ngọc Hòa, sinh ngày 29/3/1956 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: L.A. Rings Vej 26, 5230 Odense M

22. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 08/8/1969 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rosenvanget 1, st tv, 7490 Avlum

23. Tải Thị Hồng Đào, sinh ngày 16/6/1965 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Brandgardvej 3, 2 tv, 7400 Herning

24. Đinh Thị Hồng, sinh ngày 12/4/1975 tại Đắc Lăk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bogfinkevej 55, st th, 8210 Arhus V./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 28/8/1992 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rognbudalen 24 – 7092 Tiller Trond Heim./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trần Ngọc Tùng, sinh ngày 30/11/1997 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pad Zahradkani 1299/2 – 74221 Koprivnice

2. Đinh Thị Lương Ngọc, sinh ngày 03/01/1995 tại CH Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pad Zahradkani 1299/2 – 74221 Koprivnice

3. Nguyễn Trần Khánh, sinh ngày 12/02/1997 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Novomestka 725/65 Decín VI 40502

4. Nguyễn Tiệp Anh, sinh ngày 01/02/1990 tại CH Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Komoranska 36/105 E Praha 4, Modrany 14 300

5. Nguyễn Bá Duy, sinh ngày 23/01/1994 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bulharska 1424, Ostrava

6. Nguyễn Hoàng Du, sinh ngày 21/12/1996 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bulharska 1424, Ostrava

7. Nguyễn Xuân Lan, sinh ngày 26/10/1965 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bulharska 1424, Ostrava

8. Nguyễn Thanh Toàn, sinh ngày 23/6/1966 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bulharska 1424, Ostrava

9. Lương Thị Minh Châu, sinh ngày 17/10/1991 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vajdova 1038/4, Praha 10

10. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 14/6/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vrsní 420/48, Praha 8./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Lê Duy Thiên, sinh ngày 18/8/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL Opaczewska 3m 14, 02 – 386 Warszawa Polska

2. Lê Thu Hường, sinh ngày 29/5/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30-529 Krakow, UL Jozefinska 7/3

3. Phan Mai Nga, sinh ngày 07/5/1992 tại Nga

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Robotnicza 8, 75-334 Koszalin

4. Lê Hải, sinh ngày 10/11/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Olawska 5m7 Bemowo, Warsaw

5. Lê Hải Đăng, sinh ngày 17/6/1997 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Olawska 5m7 Bemowo, Warsaw./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Lưu Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/9/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 2401 Ling Yue House, Wong Tai Sing, Kowloon, Hong Kong

2. Nguyễn Thị Đại, sinh ngày 07/02/1971 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 319, Chun Chak House, Nga Ning Court, Cheung Chau

3. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 05/7/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 7, 11/E, Chung Toi House, Tin Chung Court, Tin Shui Wai, N.T.

4. Nguyễn Bùi Thị Hiền, sinh ngày 02/01/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No.252, 13 Ah Kung Ngam Village, Shau Kei Wan

5. Hoàng Thị Bích Luyện, sinh ngày 08/01/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1902, King Ho House, Wo Che Estate, Shatin, N.T.

6. Hoàng Thị Hồng, sinh ngày 16/6/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C2411, On Wah House, Lock Wah South Estate, Ngan Tau Kok, Kowloon

7. Làu Quay Dếnh, sinh ngày 09/9/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A, 3/F, Lin Won Bldg, 08 Tak Ching Court, Tuen Mun, N.T

8. Vũ Thị Kim Thúy, sinh ngày 04/5/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat E, 8/F, Block 19, Saddle Ridge Garden, Ma On Shan, N.T.

9. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 18/12/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 3807, Luk Yat Hse, Yat Tung Est, Tung Chung, N.T.

10. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 06/11/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 02/F, No, 129 Fuk Wa Street, Sham Shui Po, Kowloon.

11. Âu Vĩ Cường, sinh ngày 09/10/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 421, Wu Poon House, Wu Poon Estate, Tuyen Mun, M.T.

12. Chu Hải Anh, sinh ngày 05/6/1974 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 8, 12/F, Tai Fong Bldg, 55 lvy Street, Tai Kok Tsui, Kownloon

13. Trần Thị Huyền, sinh ngày 31/7/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 7, 25/F, Chung Ki House, Tin Chung Court, Tin Shui Wai, N.T.

14. Nguyễn Thiên Thu, sinh năm 1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A5, 9/F Wah Kiu Mansion, 80 Tai Po Rd, Sham Shui Po, Kowloon

15. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 13/02/1972 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 3116, Fu Wong House, Fu Cheong Estate, Sham Shui Po, Kowloon

16. Phạm Thị Tiệp, sinh ngày 05/7/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1208, Fung Chak House, Choi Wan (II) Estate, Kowloon

17. Trần Thị Đào Nguyên, sinh ngày 11/5/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 216, Wing Ham House, Lung Hang Estate, Shatin, N.T.

18. Nguyễn Thị Ánh Vân, sinh ngày 12/01/1991 tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 216, Wing Ham House, Lung Hang Estate, Shatin, N.T.

19. Đào Thị Hải, sinh ngày 27/12/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1116, Oi Chi House, Yau Oi Estate, Tuen Mun, N.T.

20. Nìm Tác Phí, sinh ngày 25/5/1966 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 1921 Leung Wai House, Leung Kinh Estate, Tuen Mun, N.T.

21. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 31/01/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 934, On Tao House, Cheung On Estate, Tsing Yi, N.T.

22. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 10/02/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/F, Block 5, Ping Wu Garden, Sheung Cheung Wai, Ping Shan, Yuen Long, HK

23. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 02/4/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2420, Toa shue House, Lei Muk Shue (I) Estate, N.T.

24. Phạm Thị Hương, sinh ngày 12/11/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 604, Block 38, Heng Fa Chuen, Chai Wan, H.K

25. Lê Thị Bích Nga, sinh ngày 19/9/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 8/F, Cheong Yu Bldg, 143-151 Castle Peak Road, Yuen Long, N.T.

26. Trần Thị Liên, sinh ngày 13/5/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 8, 8/F, Yau Tai HSE, Tin Yau Court, Tin Shui Wai, N.T.

27. Phu Nhì Múi, sinh ngày 13/6/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat G 24, Leung Chak HSE, Nga Ning Court, Cheung Chau

28. Trần Thị Oanh, sinh ngày 02/4/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2706, Heng Fu HSE, Tin Heng EST, Tin Shui Wai, N.T

29. Hoàng Thị Chiến, sinh ngày 29/9/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2, 2/F, Tai Shing Bldg, 76 Ivy Street, Tai Kok Tsui, Kowloon

30. Đinh Thị Nhường, sinh ngày 16/01/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2214, Lai Tin HSE, Pak Tin EST, Kowloon

31. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 26/10/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 605, Tat Fung HSE, Po Tat EST, Lam Tin, Kowloon

32. Đinh Thúy Duyên, sinh ngày 09/9/1978 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: G/F, 377 Nai Wai, Tuen Mun, N.T.

33. Ỳ Màn Hồng, sinh ngày 28/12/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1513, Lok Sang HSE, Kin Sang EST, Tuen Mun, N.T.

34. Đặng Dương Lộc, sinh ngày 01/01/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Room 101 Yan Fuk HSE, Tin Yan EST, Tin Shui Wai, N.T

35. Trương Thị Lai, sinh ngày 02/6/1975 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4/F, 203A Yee Kuk Street, Sham Shui Po, Kowloon

36. Tằng A Nhật, sinh năm 1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F & Roof, Lot 291, 8 Chung Hing Street, Cheung Chau

37. Y A Mùi (Yu Man Tze), sinh ngày 07/9/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No. 181 Sha Po Kong Tsuen, Lung Kwu Tan, Tuen Mun, N.T

38. Trần Thị Toan, sinh ngày 20/12/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2512, Tat Fung House, Po Tat Estate, Kowloon

39. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 17/10/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 4, 8/F, Yung Wui House, Yung Shing Court, Fanling, N.T

40. Khương Kim Oanh, sinh ngày 19/7/1954 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Shatin Lost 358 – 359, In. D.D 185, Shatin, N.T

41. Giồng Nguyên Trung, sinh ngày 26/02/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 9, 14/F, Block C, Trend Laza, Tuen Mun, N.T

42. Trần Thị Thảo, sinh ngày 07/02/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 1/F, Kwai Wah Building, 11 Tai Long Street, Kwai Chung, N.T

43. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 01/10/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1943 Hor Ping House, Long Ping Estate, Yuen Long, N.T

44. Đinh Thị Cúc, sinh ngày 01/01/1975 tại Quy Nhơn

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1214 Ping Shing House, Ping Ting Estate, Lam Tin, Kowloon

45. Mai Thị Hồng Anh, sinh ngày 25/11/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room E, Block P, 4/F, Tam Kung Mansion, 63A Tam Kung Street, Tokwawan, Kowloon

46. Phùng Đức Thu, sinh ngày 10/11/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 836 Ting Tai House, On Ting Estate, Tuen Mun, N.T

47. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 21/5/1961 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 212 Ting Tai House, On Ting Estate, Tuen Mun, N.T

48. Tạ Thị Kim Liên, sinh ngày 16/8/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 3103, Hoi Kin House, Hoi Lai Estate, Lai Chi Kok, Kowloon

49. Đinh Thị Hon, sinh ngày 01/02/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat G, 1/F, May Moon Building, 50 – 68 Hop Yick Road, Yuen Long, N.T

50. Vũ Thị Thúy Vân, sinh ngày 02/3/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat G, 24/F, Block 1, Chai Wan PMQ, 18 Tsui Wan Street, Wan Chai, H.K./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Như, sinh ngày 23/7/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Isidoor Opsomerstraat 17 – 5702 UD Helmond

2. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 15/10/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Potahot Zuid 457 Delft

3. Hồ Thị Huyền, sinh ngày 27/5/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Potahot Zuid 457 Delft

4. Đặng Văn Hiếu, sinh ngày 19/10/1973 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Harp Straat 12 – 5802 KM Venray NL

5. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 12/5/1984 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Purmerend Anne Franklaan 395, 1443 HL

6. Lê Nguyễn Phương Loan, sinh ngày 20/11/1972 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oslohaven 44 – 1448 KJ Purmerend

7. Ngô Thị Hoa, sinh ngày 10/10/1977 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gooisehof 58 - 5709 LH - Helmond

8. Trần Thị Bích Hồng, sinh ngày 01/4/ 1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Abeel Straat 22 – 4814 HC Breda

9. Lê Thị Bích Phương, sinh ngày 15/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Larixstraat 21d – 3203 BP Spykenisse

10. Trần Thế Hiệp, sinh ngày 23/11/1983 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dr Poelsstraat 39 – 6532 NV Nipmegen

11. Võ Thị Trúc, sinh ngày 01/01/1971 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Volderhof 66 – 5709 GB Helmond

12. Lê Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 10/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mosterdhof 50 – 6931 AN WesterVoort

13. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 04/5/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Texahof 31 – 3404 WT Ijsselstein

14. Võ Nhị Tâm Vinh, sinh ngày 23/12/1976 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Veendamstraat 22, 1324 An Almere./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1.Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 03/7/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Donaufeld Str 37, 1210 Vienna, Austria

2. Nguyễn Thảo My, sinh ngày 12/01/1991 tại Áo

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tullnerbach Str. 123/3, 3011 Durkers Dorf, Austria./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trương Thị Hồng Loan, sinh ngày 22/12/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka Fu Yao Shi Tainaka 3 - 47 - 17

2. Trần Thị Bích Phượng, sinh ngày 30/4/1963 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka Fu Yao Shi Tainaka 3 - 47 - 17

3. Nguyễn Duy Phương, sinh ngày 15/10/1974 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Osaka Yodogawa Tsukamoto 3-9-14 Subaru Ichibankan 1 D

4. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 18/6/1965 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osakafu Moriguchishi Kin Dacho 2 – 12 – 8 – 203

5. Huỳnh Đức Mai Lan, sinh ngày 20/01/1995 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osakafu Moriguchishi Kin Dacho 2 – 12 – 8 – 203

6. Huỳnh Đức Mai Lý, sinh ngày 19/9/1993 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osakafu Moriguchishi Kin Dacho 2 – 12 – 8 – 203

7. Trần Quốc Vũ, sinh ngày 12/01/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 385 – 1 Nabeshima Oaza Nakastu – Shi Oita Ken

8. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 20/4/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3 – 3275 – 7 Shimonuki Kokura Minamiku Kitakyu Shu Shi

9. Nguyễn Đôn Thị Hồng Châu, sinh ngày 01/12/1974 tại Thừa Thiên – Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Suma-ku, Wakagi-cho 2-7-6-451./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI AUSTRALIA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Hoàng Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 08/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BP 303 Port Vila Vanuatu (South Pacific)./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trương Ngọc Tú, sinh ngày 01/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #13/2, No 281-35, Sungui 2 (i)-dong, Nam-gu, Incheon

2. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, sinh ngày 13/8/1981 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 530-7 Wolsan Villa Na #202 Dohwa-dong, Nam-gu, Incheon-si

3. Châu Thị Hòa, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #676. Geumgok-ri, Gongsan-myeon, Naju-si, Jeonam

4. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 03/4/1982 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #618 Heungdeok-dong, Munggyeong-si, Gyeongsangbuk-do

5. Dương Thị Bích Phượng, sinh ngày 30/6/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 Dahong Topsville, 350 – 32 Hakik-dong, Nam-gu, Incheon-si

6. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 01/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 491-25 Seonghwan-ri, Seonghwan-eup, Cheonan-si, Chung-cheongnam-do

7. Phan Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 17/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #38-8 Sanje-ri, Myosan-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do

8. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 09/8/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Sanho Villa, 349-6 Hanggu-dong, Pohang-si, Gyeongsang-buk-do

9. Lê Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 02/12/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #220-276 Yimun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul

10. Nguyễn Cẩm Loan, sinh ngày 26/11/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 304-1008 Pomi Town Apt, Yonghae-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do

11. Võ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 06/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: San 79 Gomae-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeong-do

12. Phạm Thị Phương, sinh ngày 20/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 175 Yes Gaego Apt., Gaegok-ri, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

13. Phạm Thị Bích Dân, sinh ngày 24/4/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #102-1303 Yongdujugong Apt., Sinyong-dong, Buk-gu, Gwangju-si

14. Nguyễn Thị Thúy Hoanh, sinh ngày 09/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No 313,  Hanjintown 2(i)cha Apt., #903-10, Seonyu-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

15. Lê Kim Hoàng, sinh ngày 25/12/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #158-2103 Suwonhaniltaun Apt., 881 Jowon-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

16. Nguyễn Thị Nho, sinh ngày 25/02/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Joilgrand Villa C-201, #648-10, Samjeong-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

17. Trần Thị Đông Phương, sinh ngày 04/01/1978 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 730-2 Hawangsimni, Seongdong-gu, Seoul

18. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 29/9/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 406 Daeheung Apt., 1698 Shinrim-dong, Kwanak-gu, Seoul

19. Hồ Thị Nguyệt, sinh ngày 07/10/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1257-3, 301 Ranvillat, Sinjeong-dong, Nam-gu, Ulsan-si

20. Nguyễn Huỳnh Tố Trang, sinh ngày 10/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106-602 Sangwoon Apt., #336 Chogapal-ri, Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do

21. Thòng Cóng Dùng, sinh ngày 15/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (202), 1923-4 Sunbu-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

22. Trương Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 05/8/1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 537-1 Wangsan-ri, Mohyun-myeon, Chuin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

23. Trần Thị Hường, sinh ngày 21/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 593 Namyul-ri, Seokjeon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do

24. Bùi Thị Kim Cương, sinh ngày 19/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1016-3 Gupo-dong, Buk-gu, Busan-si

25. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 26/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #893 (4/8) Oe-ri, Yeongheung-myeon, Ongjin-gun, Inche-on-si

26. Đặng Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 521-3  Sa-ri, Godeok-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do

27. Trần Thị Minh Huệ, sinh ngày 24/7/1975 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107-31 Shimgok 1-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

28. Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 06/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-801 Jueun Apt., 301-1 Tapyeon-ri, Kangnae-myeon, Chungwon-gun, Chungcheongnam-do

29. Nguyễn Thị Thu Thúy, sinh ngày 15/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 667Shinwang-ri, Yanggam-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do

30. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 26/11/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 668-15 Shinwang-ri- Yanggam-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-do

31. Trần Thanh Trang, sinh ngày 20/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoseong Jukong Apt., 204-904 Hoseong dong 1-ga, Jeonju-si, Jeollabuk-do

32. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 24/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1116-5 Nammyeong-ri, Sannae-myeon, Miryang-si Gyeong-sangnam-do

33. Trần Thị Minh Lý, sinh ngày 04/11/1981 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B201 – Youngwoong Villa, 764-73 Geumjung-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do

34. Phùng Thị Thảo, sinh ngày 17/4/1975 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #202ha 1537-11 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

35. Đặng Thị Kiều Xuân, sinh ngày 05/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53 Sinwang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

36. Trần Thị Hồng Huệ, sinh ngày 02/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105-506 Shindae Jugong Apt., Shindae-dong, Daedeok-gu, Dae-jeon-si

37. Nguyễn Hồ Trúc Giang, sinh ngày 05/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1206 Hyundai Apt., Yullyang-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Changcheongbuk-do

38. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 10/10/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 365 Jukchoung-ri, Bukyi-myeon, Jangsung-gun, Jeollanam-do

39. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 09/01/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #194 Ogok-ri, Buk-myeon, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

40. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 16/7/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101. 309-7 Machun-dong, Songpa-gu, Seoul

41. Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 02/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #203-401 Chilsung Apt., 895 Chilsung-ri, Kwangyang-eup, Kwangyang-si

42. Đỗ Thúy Ngọc, sinh ngày 01/5/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36-3 Chogapa-ri, Soheur-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do

43. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 14/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 756 Sakeo-ri, Hakgyo-myeon, Hampyung-gun, Jeollanam-do

44. Huỳnh Thị Mỹ Xuyến, sinh ngày 15/6/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 158-6 Inwol-ri, Inwol-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do

45. Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh ngày 13/5/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 966-7 Yonghae-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do

46. Lê Hồng Nhu, sinh năm 1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B01 Wookwang Villa, 258-631 (7/1) Mia 3-dong, Gangbuk-gu, Seoul

47. Dư Thị Thu Trang, sinh ngày 22/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #889 Dapkok-ri, Wookok-myeon, Koryeong-gu, Gyeongsangbuk-do

48. Nguyễn Thị Quanh, sinh ngày 24/2/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #154-3 Yeongju – dong, Yeongiu-si, Gyeongsangbuk-do

49. Phạm Thị Bích Phượng, sinh ngày 17/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55-12 Haedo-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

50. Phạm Mỹ Hiền, sinh ngày 24/3/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #524-1810 Byeoksan Apt. Siheung 2(i)-dong, Geumcheon-gu, Seoul

51. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 02/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #8-103 Jugong Yeonrib, 193 Bongmyeong-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

52. Đoàn Thị Bé Thành, sinh ngày 26/12/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #16 Jangnim 2 (i)-dong, Saha-gu, Busan-si

53. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 04/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 561 Sedong-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

54. Thái Kim Hiền, sinh ngày 01/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #918 Yongsan-dong, Dalseo-gu, Daegu-si

55. Nguyễn Thị Thanh Minh, sinh ngày 21/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #402/909, 4 Jugong Apt., 114 Doryang-dong, Gumi-si, Gyeong-sangbuk-do

56. Lê Thị Điệp, sinh ngày 03/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 327-3 Sang-dong, Suseong-gu, Daegu-si

57. Huỳnh Thị Kiều Anh, sinh ngày 20/5/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Yeonhoe Park No 101, #42-5 Hwakok-dong, Gangseo-gu, Seoul

58. Nguyễn Thị Kiều Nga, sinh ngày 23/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 303 Geumok Villa, 373-2 Jungri-dong, Daedeok-gu, Daejeon-si

59. Hồ Thị Lệ, sinh năm 1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #101-1603 Samik Apt., 645 Dongmin-dong, Buk-gu, Gwangju-si

60. Phan Thanh Tuyền, sinh ngày 23/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 307 Bangseok-ri, Songra-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

61. Trần Thị Lụa, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #297-7 Daegok 2-ri, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeong-gi-do

62. Huỳnh Thị Cẩm, sinh ngày 15/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66 Banjowon-ri, Sedo-myeon, Buyeon-gun, Chungcheongnam-do

63. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 01/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Drium Apartment, 16-1 Daejeong-dong, Yusung-gu, Daejeon-si

64. Trần Quang Huấn, sinh ngày 28/6/1974 tại Hòa Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Daemyeong Village, 618-12 Jukyo-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

65. Lê Thị Phỉ, sinh ngày 31/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #316-12 Eupbu-ri-Yonggung-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do

66. Đặng Thị Ngọc Mai, sinh ngày 19/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #442-12 Songjuk-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

67. Nguyễn Thị Thùy Trang Bích Ảnh, sinh ngày 29/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 695-17 Wa-dong, Danwon-gu, Anssan-si, Gyeonggi-do

68. Võ Thị Diễm, sinh ngày 17/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #13 Simpung-dong, Kimje-si, Jeollabuk-do

69. Võ Thị Kim Thoa, sinh ngày 21/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #91-2 Jayang-dong, Dong-gu, Daejeon-si

70. Trần Thị Nguyệt Tâm, sinh ngày 04/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-1109 Dongseo Apt., Kuam-dong, Buk-ku, Daekukwangyeok City

71. Nguyễn Thị Khuyến, sinh ngày 21/01/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #871-3 Todang-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

72. Lê Thị Diệu, sinh ngày 12/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 74 Bokwoon-ri, Songak-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do

73. Ngô Thị Thắm, sinh ngày 05/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #433 Kangsan-dong,Nosan-si, Chungcheongnam-do

74. Phạm Thị Chức, sinh ngày 30/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 410 Eunha 2 cha Apt., Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

75. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 22/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #3-302 Moran 3-cha Apt., Singi-dong, Dong-gu, Daegu-si

76. Đặng Thị Việt, sinh ngày 14/7/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 326 Daeha 2-ri, Sanbuk-myeon, Myngyeong-si, Gyeongsangbuk-do

77. Võ Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 25/7/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #137 Dangkwang-ri, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do

78. Vũ Thị Thanh Trâm, sinh ngày 12/12/1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7-601 Dongyang Apt., 210-1 (4/8) Hakjang-dong, Sasang-gu, Busan-si

79. Từ Thị Nương, sinh ngày 15/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203-116 Sejo Apt., 179 Ojeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

80. Trần Thị Kim Quy, sinh ngày 13/5/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2ho, 1 cheung #855-32, Jakjeon2dong, Kyeyang-ku, Incheonk-wangyeok City

81. Tạ Ngọc Thơ, sinh ngày 04/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 458 Bongam-ri, Seo-myeon, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do

82. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 91-3 Pungdeokcheon-dong, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

83. Trần Thị Ngọc Hưởng, sinh ngày 16/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 671 Ilsan-ri, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

84. Đồng Thị Thu, sinh ngày 20/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 270 Gyechon-ri, Sinam-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do

85. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 15/01/1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-105 Pooling Apt., 453-2 Hongeun 1-dong, Seodaemun-gu, Seoul

86. Đinh Thị Lan Nhi, sinh ngày 18/10/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8-597 Hongeun-dong, Seodaemun-gu, Seoul

87. Trần Thị Kim Trang, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 237 Inbo-ri, Duseo-myeon, Ulju-gun, Ulsan-si

88. Lê Thị Tuyết Minh, sinh ngày 03/11/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1941, Taepyeong 4-dong, Sujeong-gu, Seongnam-city, Gyeonggi-do

89. Nguyễn Phan Quỳnh Như, sinh ngày 19/12/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73-5 Nae-dong, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

90. Trần Thị Hoa, sinh ngày 06/6/1976 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #909 Okseong Green Apt., 1440-1 Guam-ri, Sacheon-eup, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do

91. Phan Thị Minh Diễm, sinh ngày 20/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #340 Uchang Apt., 530-7 Sinwol-dong, Yangcheon-gu, Seoul

92. Vũ Thị Mỹ Oanh, sinh ngày 23/4/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 194 (22/2) Sacheon-dong, Yongsan-gu, Seoul

93. Chướng Bích Hạnh, sinh ngày 07/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #262 Doekdong-ri, Gogeum-myeon Wando-gun, Jeollanam-do

94. Dương Thị Kim Yến, sinh ngày 28/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #147-12 Hongik-dong, Sungdong-gu, Seoul

95. Phạm Thúy Hồng, sinh ngày 06/12/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 46 Block 3 Lot Poonglim I-want Apt, 405-103 Dangha-dong, Seo-gu, Incheon-si

96. Phạm Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 10/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 131-12 Wonjong-dong, Ohjeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

97. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 08/9/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 211-9 Sunggun – dong, Kyungju-city, Kyungsangbuk-do

98. Phạm Thị Trúc Linh, sinh ngày 23/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 285 Seokgyo-ri, Imheui-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do

99. Biện Thị Triến, sinh ngày 07/3/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106 Songjeong Apt, 165-2 (3/2) Songjeong-ri, Jinrye-myeon, Kimhae-si, Gyeongsangnam-do

100. Lê Thị Ngọc Anh, sinh ngày 18/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: #248-66 Sungui 4 (sa) – dong, Nam-gu, Incheon-si

101. Kha Xiêu Kiếm, sinh ngày 12/12/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1-14(9/3) Chungmu-dong, Seo-gu, Busan-si

102. Nguyễn Thị Ánh Vân, sinh ngày 11/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #696 - 16 Anyeong-dong, Jung-gu, Daejeon-si

103. Nguyễn Thị Thu Xương, sinh ngày 16/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #477-2 Samgye-ri, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

104. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 12/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #101 Seoin-dong, Anseong-si, Gyeonggi-do

105. Vòng Sau Phấn, sinh ngày 22/11/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #205-1004 Doosan 2 – cha Apt., Changhyeon-ri, Hwada-eup, Namyangju-city, Gyeonggi-do

106. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 10/4/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20 Jugong Apt., #604-105 Mansu-dong, Namdong-gu, Incheon-si

107. Cái Yến Phương, sinh năm 1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #36-17 Jungwon Heights, Donong-dong, Namyangju-si- Gyeonggi-do

108. Từ Thị Thùy, sinh ngày 19/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401 Royal Villa, #10-372 Bupyeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon-si

109. Phan Thị  Phúc, sinh ngày 01/01/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #44-6 Singal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

110. Phạm Thị Thắm, sinh ngày 12/10/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1942-2 (16/3) Jungwang-dong, Dongbo Apt,. 301-803 Siheung-city, Gyeonggi-do

111. Mai Hạnh Nguyên, sinh ngày 30/10/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #315-4 Bongjuk-ri, Munbaek-myeon, Juncheon-gun, Chung-cheongbuk-do

112. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 19/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 108-502 Jogong Apt., Bono 3-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

113. Đỗ Thị Thúy Oanh, sinh ngày 19/10/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 105-405 Jukong Apt., Dujung-dong, Chunan-si, Chungcheong-nam-do

114. Nguyễn Minh Hòa, sinh ngày 01/4/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #636 Majeong-ri, Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

115. Bùi Thị Bích Ngọc, sinh ngày 07/3/1980 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jangmi Apt. 303/1201, #1591 Sangin-dong, Dalseo-gu, Daegu-si

116. Bùi Thị Tuyết Thương, sinh ngày 15/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #44-78 Haedo-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

117. Lâm Thị Kim Hon, sinh ngày 20/6/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1257-10 Nohyeong Jeju-ctiy, Jejuteukbyeoljachi-do

118. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 23/5/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #706-1 Majeon-ri, Chubu-myeon, Keumsan-gun, Chung-cheongnam-do

119. Giang Thị Thúy, sinh ngày 26/12/1964 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #74-10 Kwanho-ri, Yakmok-myeon, Chilgok-gun, Gyeong-sangbuk-do

120. Nguyễn Thị Dẽo, sinh ngày 04/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1488 (5/3) Bankok-dong, Wonju-si, Gangwon-do

121. Nguyễn Hà Chân, sinh ngày 12/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #905-1, 104 Bono-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

122. Vương Thị Hồng Kha, sinh ngày 10/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-504 Baekmokryeon Apt., 642 Jeongrin-dong, Seo-gu, Deajeon-si

123. Trần Cẩm Công, sinh ngày 18/4/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 297 Eumji Maeul, Bokan-ri, Duseo-myeon, Woolju-gun, Woolsan-si

124. Lý Cỏng Mùi, sinh ngày 08/4/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #791-4 Wonkok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

125. Nguyễn Thanh Thư, sinh ngày 23/5/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #751-2 Mureung 3-ri, Bannam-myeon, Jeongseon-gun, Gang-won-do

126. Cao Kim Thương, sinh ngày 01/02/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #66-9 Donam-dong, Jeju-si, Jeju-do

127. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 27/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #743-2 Seokgye-ri, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeong-sangbuk-do

128. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 04/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #14-3(3/2) Yeongju 1-dong, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do

129. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 20/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #102-906 Samik Apt., 468 Dokgok-dong, Pyeongtaek-si, Gyeong-gi-do

130. Huỳnh Thị Lệ Thu, sinh ngày 01/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #336-18 Wonjong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

131. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 23/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 340-3 Namseong-ri, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-go

132. Bùi Thị Muội, sinh ngày 10/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #62-1 Daesin-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

133. Nguyễn Tuyết Lệ, sinh ngày 19/8/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #233 Imdang-ri, Geumcheon-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do

134. Đào Thị Phương Lan, sinh ngày 20/02/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #323 Gueok-ri, Jewon-myeon, Geumsan-gun, Chungcheong-nam-do

135. Trần Thị Sang, sinh ngày 01/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120-102 Seobu Apt., 257-4 Seobu-dong, Dong-gu, Ulsan-si

136. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 20/8/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 866 Yongang-ri, Sangho-myeon, Youngam-gun, Jeollanam-do

137. Võ Thị Hồng Phượng, sinh ngày 24/4/1973 tại Gia Lai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #179 - 6ho, Dapsipri-dong, Dongdaemun-gu, Seoul

138. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 19/02/1975 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 307-37 (2/1) Gaebong 2 – dong, Guro-gu, Seoul

139. Thạch Thị Nương, sinh năm 1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1064-1 Oksan-ri, Geoje-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do

140. Lê Hoài Thu, sinh ngày 24/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #399 Chujeon-ri, Chubu-myeon, Geumsan-gun, Chung-cheongnam-do

141. Phùng Thị Kim Sang, sinh ngày 27/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 156 Dogok-ri, Geumsa-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do

142. Ngô Thị Hải, sinh ngày 24/9/1972 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B01 Chunwoo Mension, 850-9 Hwagok 2-dong, Gangseo-gu, Seoul

143. Nguyễn Thị Ny, sinh ngày 27/5/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #605-502 Jugong Apt., 1787-1 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

144. Phạm Thị Hường, sinh ngày 02/9/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #743 Maeju-ri, Seonghwan-eup, Cheonan-si, Chugncheongnam-do

145. Đỗ Thị Huyền Thanh, sinh ngày 26/12/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1059 Jangan-ri, Songkwang-myeon, Sooncheon-si, Jeo-llanam-do

146. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 07/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #8-302 Seiil Villa, Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon-si

147. Phạm Thanh Thúy, sinh ngày 16/9/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15-2 Hwamok-ri, Hyunseo-myon, Choungsong-kun, Kyung-sangbuk-do

148. Lê Thị Kim Mai, sinh ngày 15/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #2330-6 Ora 3(sam)-dong, Jeju-si, Jeju-do

149. Phạm Thị Phương, sinh ngày 10/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #302 Gangnam Green Apt., 178-13 Gung-dong, Guro-gu, Seoul

150. Trần Thúy Hà, sinh ngày 22/9/1973 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201-503 Jugong Apt., 39 Samgye-ri, Naeseo-eup, Masan-si, Gyeongsangnam-do

151. Trần Thị Ngọc Vân, sinh ngày 06/9/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #760 Si-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

152. Lê Hoàng Thanh, sinh ngày 02/01/1968 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Woosang Villa, 302, 89-66 Myonmok 1-dong, Chungrang-gu, Seoul

153. Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 28/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #354 Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Geyongsangnam-do

154. Phùng Kim Mai, sinh ngày 14/02/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 257 Bureung-ri, Yongsang-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do

155. Lê Hồng Dư, sinh ngày 09/10/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 882-2 Toygye-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do

156. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 28/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 275-71 Sangpyeong-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

157. Lê Thị Hoa, sinh ngày 15/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 11-4 Okseo-ri, Nampo-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do

158. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 344-2 Baekan-dong, Dong-gu, Daegu-si

159. Từ Kim Hoa, sinh ngày 19/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #896 Eupnae-ri, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chung-cheongbuk-do

160. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 13/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 200 Dusan-ri, Daehoji-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do

161. Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh ngày 05/7/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 685-41 Sinrim 7-dong, Gwanak-gu, Seoul

162. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 03/02/1968 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #143 (14/1) Samgak-dong, Buk-gu, Gwangju-si

163. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 06/02/2001 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 433 Bupyeong 4-dong, Bupyeong-gu, Incheon-si

164. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 27/8/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 547-24 Myonmok-dong, Chungrang-ku, Seoul

165. Ngô Thị Dung, sinh ngày 10/02/1989 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1506-18 Pyeongri5dong, Seo-ku, Daekukwangyeok City

166. Son Han Phương, sinh ngày 14/11/1997 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 791-4 Wonkok, Dan-won, An-san, Kyung-Gi./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1181/QĐ-CTN năm 2008 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.189
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115