Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/QĐ-UB-AN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 14/01/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/QĐ-UB-AN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN XÉT ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH KHÁC ĐẾN CƯ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để thực hiện chủ trương hạn chế việc tăng dân số thành phố đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác, sản xuất, học tập cho cơ quan xí nghiệp trường học, phục vụ yêu cầu di chuyển chính đáng của nhân dân ;
Căn cứ quyết định 167/CP ngày 18 tháng 9 năm 1976 của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ khẩu ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công an Thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành bản quy định về tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ các tỉnh khác đến cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (bản quy định kèm theo).

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công an Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trong Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN XÉT ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH KHÁC ĐẾN CƯ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-UB-AN ngày 14-1-1977)

Thực hiện chủ trương hạn chế việc tăng dân số Thành phố đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác, sản xuất, đào tạo cán bộ của cơ quan, xí nghiệp, trường học phục vụ yêu cầu chính đáng của nhân dân theo Quyết định số 167/CP ngày 18-9-1976 của Hội đồng Chính phủ, nay quy định tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ các tỉnh, thành phố khác đến xin cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh.

A.- ĐỐI VỚI NGƯỜI CỦA CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC ĐẶT TRỤ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

1. Những người do cơ quan, xí nghiệp, trường học nhận theo kế hoạch Nhà nước phân phối, học sinh tốt nghiệp ở các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ, trường công nhân kỹ thuật trong nước hoặc ngoài nước.

2. Những người cán bộ công nhân viên do cơ quan, xí nghiệp, trường học cử đi học, đi công tác trở về biên chế cơ quan, xí nghiệp, trường học của mình.

3. Những cán bộ công nhân viên trong cùng ngành điều động từ nơi khác đến theo yêu cầu công tác, trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị và do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp đóng tại Thành phố có quyết định chiêu sinh của Ban Giám hiệu trường đại học, trung học chuyên nghiệp.

5. Những người ở các tỉnh khác được cơ quan đóng ở Thành phố tuyển dụng vào biên chế chính thức sau khi đã có quyết định thoả thuận của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Sở Lao động Thành phố.

B.- ĐỐI VỚI NHÂN DÂN :

1. Những người đã hết tuổi lao động hoặc mất sức lao động ở nông thôn và các thành phố, thị xã khác không có cơ sở để nương tựa, xin chuyển đến ở với chồng, vợ, con là nhân khẩu thường trú của Thành phố.

2. Những trẻ em dưới 18 tuổi chưa tự lập được hiện nay không có người nuôi dưỡng ở các tỉnh khác xin chuyển về ở với ông bà, cha, mẹ, anh, chị ruột, chú, bác, cô, dì ruột là nhân khẩu thường trú của Thành phố để bảo đảm nuôi dưỡng.

3. Những người trước đây là nhân khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh đi bộ đội, đi công tác ở các tỉnh, thành phố khác nay được về hưu, mất sức, phục viện, thôi việc về với bố mẹ, vợ hoặc chồng, con là nhân khẩu thường trú ở Thành phố.

4. Phụ nữ ở nông thôn, thành phố, thị xã khác lấy chồng về thành phố mà chồng là nhân khẩu thường trú tại Thành phố.

5. Kiều bào mới về nước được Ban Việt Kiều trung ương quyết định phân phối về Thành phố.

6. Những người tù hết hạn giam, những người hết hạn tập trung cải tạo là nhân khẩu thường trú của Thành phố trước đây và không thuộc diện cấm cư trú ở Thành phố theo quyết định số 123/CP ngày 08-7-1966 của Hội đồng Chính phủ được Bộ Nội vụ và các cơ quan quản giáo cấp Thành phố cấp giấy cho về ở với cha mẹ, vợ hoặc chồng, con đang cư trú chính thức tại Thành phố có nghề nghiệp làm ăn chính đáng.

7. Những học sinh ở các trường phổ thông công nông nghiệp do ngành công an quản lý, được Bộ Nội vụ cấp giấy cho về ở với cha mẹ, hoặc người có trách nhiệm nuôi dưỡng trước khi đi trường, là nhân khẩu thường trú của Thành phố.

Ngoài những trường hợp quy định trên đây, các trường hợp khác do Giám đốc Sở Công an Thành phố xét đề nghị và Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/QĐ-UB-AN ngày 14/01/1977 về tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ các tỉnh khác đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180