Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hiệp định số 65/2005/LPQT về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 65/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Công Phụng
Ngày ban hành: 06/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

******

  

Số: 65/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004 

 

Hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa pháp về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2005./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VỀ  MIỄN THỊ THỰC LƯU TRÚ NGẮN HẠN TRÊN CƠ SỞ CÓ ĐI CÓ LẠI  ĐỐI VỚI NGƯỜI MANG  HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp, dưới đây gọi là “Các Bên ký kết”;

Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước;

Nhằm đơn giản hóa và tạo điều kiện cho các chuyến đi của công dân hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Công dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi xuất trình hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được miễn thị thực vào các tỉnh chính quốc của Pháp và được lưu trú một lần liên tục hoặc lưu trú nhiều lần với tổng thời gian các lần lưu trú không được quá ba (03) tháng trong thời hạn sáu (06) tháng tính từ ngày nhập cảnh lần đầu.

Trong trường hợp những người này nhập cảnh vào lãnh thổ chính quốc của Pháp sau khi quá cảnh lãnh thổ của một hoặc nhiều quốc gia thành viên Công ước thi hành Hiệp định Schengen ngày 19 tháng 6 năm 1990, thời hạn lưu trú ba (03) tháng sẽ được tính từ ngày nhập cảnh biên giới bên ngoài dùng để xác định không gian đi lại tự do được thiết lập giữa các quốc gia này.

Điều 2. Công dân Cộng hòa Pháp khi xuất trình hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được miễn thị thực vào lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và được lưu trú một lần liên tục hoặc lưu trú nhiều lần với tổng thời gian các lần lưu trú không được quá ba (03) tháng trong thời hạn sáu (06) tháng tính từ ngày nhập cảnh lần đầu.

Điều 3. Công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu ngoại giao được bổ nhiệm công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc tại tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ của Bên ký kết kia và vợ, chồng, con của người này mang hộ chiếu ngoại giao phải xin cấp thị thực phù hợp với những điều kiện theo quy định hiện hành của Bên ký kết đối với người được bổ nhiệm công tác nhiệm kỳ.

Điều 4. Trong trường hợp tổng thời gian các lần lưu trú nhiều hơn thời gian nêu tại Điều 1 và Điều 2 Hiệp định này, công dân Cộng hòa Pháp mang hộ chiếu ngoại giao và công dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao có nghĩa vụ xin cấp thị thực.

Điều 5. Các quy định từ Điều 1 đến Điều 3 Hiệp định này được thực hiện với điều kiện tuân thủ luật và quy định đang có hiệu lực của mỗi Bên ký kết và phù hợp với các điều ước quốc tế.

Điều 6. Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp chuyển cho nhau qua đường ngoại giao các mẫu hộ chiếu ngoại giao đang sử dụng, mới hoặc sửa đổi và những quy định liên quan đến việc cấp các loại hộ chiếu này và nếu có thể, trước sáu mươi (60) ngày trước khi đưa những loại hộ chiếu đó vào sử dụng.

Điều 7. Mỗi Bên ký kết có thể huỷ bỏ Hiệp định này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo cho Bên ký kết kia trước chín mươi (90) ngày qua đường ngoại giao. Chính phủ mỗi nước có thể đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc áp dụng Hiệp định này. Việc đình chỉ và việc huỷ bỏ biện pháp này phải được thông báo qua đường ngoại giao.

Điều 8. Hiệp định này có hiệu lực sau khi Các Bên ký kết thông báo cho nhau việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của Hiến pháp hoặc pháp luật có liên quan để điều ước quốc tế có hiệu lực và Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai tiếp theo ngày nhận được thông báo sau cùng.

Làm tại Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004 thành hai (02) bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp; cả hai văn bản đều có giá trị như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP TẠI VIỆT NAM  


Antoine Pauillieute

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ NGOẠI GIAO
 Lê Công Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hiệp định số 65/2005/LPQT về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170