Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 71/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 24/11/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/CT-UB

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu của công tác kế hoạch, công tác chỉ đạo và quản lý của nhà nước, Thành phố ta đã tiến hành việc đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Nhưng 2 mặt công tác này còn tách rời nhau, đã làm mất thì giờ của nhân dân trong việc đi lại.

Để bớt phiền hà cho nhân dân theo Nghị quyết kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân Thành phố ngày 8/9/1977 ;

Theo Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1961 và Nghị định 32/CP ngày 29/2/1966 củA Hội đồng Chánh phủ về công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và Thống nhất 2 mặt công tác này ; Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương tiến hành thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu trong toàn thành phố kể từ ngày 01/12/1977 do ngành công an phụ trách dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp.

Ở các huyện ngoại thành, Ủy ban nhân dân xã phân công 1 đồng chí Phó công an xã phụ trách công tác hộ khẩu và hộ tịch. Ở các quận nội thành, Ủy ban nhân dân quận tổ chức thống nhất bộ phận công tác đăng ký hộ tịch và hộ khẩu và giao công an quận trực tiếp phụ trách. Ở Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố cùng Sở Công an Thành phố bàn kế hoạch thống nhất bộ phận hộ tịch của Văn phòng Ủy ban với bộ phận quản lý hộ khẩu của Sở Công an và giao Sở Công an trực tiếp phụ trách.

Để công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu đạt yêu cầu : thuận tiện, dễ dàng cho nhân dân, đồng thời bảo đảm đăng ký được đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng thủ tục pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân, cơ quan công an các cấp và các ngành có liên quan :

1- Tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa, thủ tục của công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu để mọi công dân chấp hành một cách tự giác, đầy đủ, đồng thời giám sát việc thi hành của cơ quan chánh quyền các cấp trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

2- Tổ chức thống nhất bộ phận hộ tịch và bộ phận hộ khẩu ở quận nội thành và huyện, xã ngoại thành. Ủy ban nhân dân quận, huyện giúp cơ quan công an chọn cán bộ và địa điểm thích hợp cho công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Cần bố trí cho đăng ký sinh, tử, kết hôn riêng. Kinh phí cho công tác đăng ký hộ tịch do ngân sách địa phương đài thọ như từ trước đến nay.

Công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu vừa là công tác nghiệp vụ, vừa là công tác quần chúng, Sở Công an Thành phố cần có kế hoạch toàn diện hướng dẫn và giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tốt 2 mặt công tác này, thường xuyên báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi gởi :
-Phủ Thủ tướng
-Bộ Nội vụ
-Các đ/c TTUB
-Văn phòng Thành ủy
-Các Ban, ngành, sở
-UBND các quận, huyện
-Sở Công an (30.b)
-Lưu
TD. 130

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49