Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 57/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Quang Chánh
Ngày ban hành: 02/11/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 57/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1978

 

CHỈ THỊ

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP CƯ TRÚ KHÔNG HỢP PHÁP PHÁT HIỆN TRONG ĐỢT TỔNG KIỂM TRA HỘ KHẨU NĂM 1978

Để có cơ sở giải quyết thống nhứt các trường hợp cư trú không hợp pháp phát hiện trọng đợt tổng kiểm tra hộ khẩu toàn thành phố tiến hành cuối năm 1978 theo Chỉ thị số 51/CT-UB ngày 6-10-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn các xử lý như sau :

1. Đối với số nhân khẩu của thành phố đi vùng kinh tế mới trở về thành phố :

a) Xét cho đăng ký thường trú lại :

Các gia đình là thương binh liệt sĩ, có công với các mạng vì thiếu sức lao động gặp nhiều khó khăn không thể tiếp tục sinh sống ở vùng kinh tế mới.

- Các gia đình hoặc cá nhân (độc thân) do thiếu sức lao động hoặc mất sức lao động mà có cha mẹ, vợ chồng, con cái có nhân khẩu thường trú, có nhà cửa, làm ăn chánh đáng ở thành phố có khả năng đùm bọc, nuôi dưỡng.

b) Không giải quyết đăng ký thường trú, đưa trở lại vùng kinh tế mới (cũ hoặc mới) số gia đình hoặc cá nhân (độc thân) có sức lao động hoặc không có cho mẹ, vợ chồng, con cái có nhận khẩu thường trú ở thành phố, hoặc có nhân khẩu thường trú nhưng chưa có việc làm ổn định hay làm những nghề không chánh đáng.

2. Đối với số nhân hộ khẩu đang đăng ký phần C trong đợt đăng ký hộ khẩu năm 1976 :

a) Xét cho đăng ký thường trú số gia đình và cá nhân (độc thân) đã có việc làm ăn chánh đáng, có nhà cửa ở thành phố.

b) Không cho đăng ký thường trú và đưa về quê cũ hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới số không có nghề nghiệp làm ăn chánh đáng.

3. Đối với các trường hợp khác :

a) Xét cho đăng ký thường trú :

- Vợ con của cán bộ tập kết, cán bộ từ chiến khu về đang công tác ở thành phố còn đang đăng ký tạm trú.

- Cán bộ hưu trí người gốc ở thành phố hoặc đang có cha mẹ, vợ con là nhân khẩu thường trú ở thành phố.

b) Với số sĩ quan; công chức ngụy quyền sau khi học tập cải tạo về giải quyết theo hướng dẫn của Ban Quản huấn thành phố - những người không được phép ở lại thành phố mà cứ tiếp tục cư trú trái phép, Ủy ban nhân dân phường xã quận huyện lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đưa đi tập trung cải tạo lại.

c) Số Thanh niên xung phong, thanh niên đi nghĩa vụ quân sự trốn về nếu sau khi giáo dục không chịu trở lại đơn vị kiên quyết đưa đi cưỡng bức lao động.

d) Số người sống lang thang không nơi ở nhứt định, tùy trường hợp xét đưa đi cưỡng bức lao động hoặc tập trung cải tạo.

đ) Số thương phế binh cũ, người già, tàn tật, trẻ em bụi đời, số người thuộc tệ nạn xã hội, tập trung vào các trại nuôi dưỡng của Sở Thương binh xã hội, Số cùi hủi, bị bệnh tâm thần giao Sở Y tế chuyển các trại chuyên khoa.

e) Đối cán bộ nhân viên các đơn vị thuộc Trung ương quản lý, cần làm đúng thủ tục đăng ký với địa phương theo quy định trong Thông tư số 180/BT của Phủ Thủ tướng và Thông tư số 30/TT-UB ngày 30-10-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là một số điểm hướng dẫn thêm để các địa phương giải quyết trong khi tiến hành tổng kiểm tra hộ khẩu lần này. Tiêu chuẩn và thủ tục xét duyệt việc nhập khẩu vào thành phố vẫn thi hành theo quyết định 01/QĐ-UB-AN ngày 14-1-1977 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện chỉ thị này. Các ngành có liên quan như kinh tế mới, Thương binh xã hội, Y tế, Quản huấn, Thành đoàn thanh niên cộng sản, Bộ Tư lệnh thành phố… cần chủ động phối hợp với ngành Công an tổ chức thực hiện những vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành mình. Trong khi thực hiện, có trường hợp nào vướng mắc, Ủy ban nhân dân phường xã cần xin ý kiến cấp trên giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 57/CT-UB ngày 02/11/1978 hướng dẫn giải quyết các trường hợp cư trú không hợp pháp phát hiện trong đợt tổng kiểm tra hộ khẩu ngày 02/11/1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.132

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!