Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/2003/CT-UB về tăng cường giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 32/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 03/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT TÌNH TRANG CHƯA ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong hai năm 2001 và 2002 các cấp, các ngành của Thành phố, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó có việc giải quyết các trường hợp nam, nữ sống chung như vợ, chồng nhưng không đăng ký kết hôn, người chết không được đăng ký tử; trẻ em sinh ra không đăng ký khai sinh, đã góp phần đưa công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số tồn đọng cần được giải quyết dứt điểm. Để tiếp tục thực hiện Nghị định 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ, Chỉ thị số 02/2003/CT-BTP ngày 17/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng từ ngày 3/1/1987 đến ngày 1/1/2001 trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

I. Sở Tư pháp Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đăng ký hộ tịch đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ và hướng dẫn UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong việc đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn (chú ý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc trường hợp sinh con thứ ba trở lên); hoàn thành việc đăng ký kết hôn cho các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn; Đăng ký kết hôn cho các đôi nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 khi họ tự nguyện xin đăng ký kết hôn và hai bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Việc đăng ký kết hôn cho các trường hợp hôn nhân thực tế nêu trên phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 01/8/2004.

- Phối hợp với Uỷ ban Dân số, gia đình và Trẻ em Thành phố hướng dẫn các quận, huyện, xã, phường, thị trấn rà soát, tổng hợp, thống kê và giải quyết đăng ký khai sinh cho trẻ em mới sinh; đăng ký khai tử cho trẻ em chết (gồm cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mới sinh là con thứ ba) trên địa bàn.

- Trong quá trình chỉ đạo nghiệp vu đăng ký hộ tịch, Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm tình trạng không đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố, định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp số liệu, báo cáo UBND Thành phố.

- Giao Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất giúp UBND Thành phố củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quyết định số 4148/QĐ-UB ngày 20/7/2001 của UBND Thành phố.

2. Công an Thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo, hướng dãn công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn rà soát, kiểm tra nhân khẩu diện KT2, diện được đăng ký tạm trú có thời hạn; nhân khẩu tạm trú, tạm vắng theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu để có biện pháp quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo Công an các địa phương giúp UBND các cấp thực hiện tốt quy định của pháp luật về đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn.

3. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

- Căn cứ các trường hợp chưa đăng ký hộ tịch đã được khảo sát và hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giải quyết dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng tại các địa phương; kiên quyết không để xảy ra tình trang trẻ em sinh ra không đăng ký khai sinh; người chết không đăng ký tử trên địa bàn Thành phố.

- Từ nay đến hết ngày 01/8/2004, UBND các quận huyện, tập trung chỉ đạo giải quyết và hoàn thành việc đăng ký kết hôn cho các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn; trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 đủ điều kiện và tự nguyện xin đăng ký kết hôn theo quy định tại Nghị định số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 02/2003/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch; xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, phấn đấu từ năm 2004 trở đi, 100% trẻ em sinh ra trên địa bàn các quận, huyện, xã, phường, thị trấn phải được khai sinh; người chết phải được đăng ký tử đúng hạn; nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng có đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 phải được đăng ký kết hôn. Tổng hợp số liệu, định kỳ báo cáo Sở Tư pháp vào ngày 25 hàng tháng.

4. Kinh phí phục vụ công tác đăng ký hộ tịch do các sở, ban, ngành Thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tự cân đối ngân sách của ngành mình, cấp mình.

Yêu cầu Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Uỷ ban Dân số, gia đình và Trẻ em, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/2003/CT-UB ngày 03/10/2003 về tăng cường giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248