Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2004/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2005.

Những năm qua, thành phố đã thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự ; năm năm liên tục hoàn thành 100% theo chỉ tiêu của Chính phủ giao ở cả 3 cấp, bảo đảm theo yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình hiện nay. Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 6 năm 1994, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự và Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu cho thành phố gọi công dân nhập ngũ năm 2005 ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :

1. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận - huyện tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2005 cho nam công dân trong độ tuổi 17 ; đăng ký bổ sung cho đối tượng là công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu ; thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự ; tổ chức kiểm tra các mặt công tác để triển khai việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển quân của năm 2005 trên địa bàn ; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kịp thời chấn chỉnh và thực hiện các mặt công tác theo luật định, tổ chức hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhận quân của thành phố để thống nhất thực hiện kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho các quận - huyện thực hiện thắng lợi công tác giao quân năm 2005.

2. Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2005 ; tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức ; quản lý nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ ; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lịch sử chính trị của gia đình và bản thân những công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ ; phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm số công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật ; phối hợp tuyển chọn đủ quân số cho ngành Công an chỉ tiêu được giao, bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định ; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhận quân một đợt trong năm 2005.

3. Giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo cơ quan Y tế các quận - huyện củng cố, bổ sung đủ người cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định ; tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho số thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và nằm trong kế hoạch tuyển chọn nhập ngũ năm 2005 ; thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện loại bỏ số nhiễm HIV và nghiện ma túy trong số thanh niên tham gia khám tuyển để khi giao quân không còn sai sót trả về.

4. Giao Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các Phòng tổ chức thuộc Sở, Phòng văn hóa - thông tin các quận - huyện và các Báo, Đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự, về truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng võ trang thành phố để phục vụ công tác khám tuyển và giao nhận quân; tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân.

5. Giao Sở Tài chính chỉ đạo ngành tài chính bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ cho công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự từ thành phố đến các quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng II, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố chỉ đạo các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, v.v… gởi danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ 18 đến 27) đang theo học ở các trường về cơ quan quân sự quận - huyện đúng thời gian (quy định theo Thông tư số 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo), tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và công tác xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

7. Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường- xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định ; tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2005 ; giao mỗi quận - huyện tuyển chọn 3,5% Đảng viên nhập ngũ (trong tổng chỉ tiêu giao quân) và chọn mỗi phường - xã, thị trấn có 02 thanh niên đủ tiêu chuẩn phục vụ lâu dài trong quân đội ; kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự các cấp, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo và bổ sung cho quân đội đội ngũ cán bộ trẻ đạt tiêu chuẩn chỉ tiêu cả số lượng lẫn chất lượng ; tiếp tục quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về sớm có việc làm ổn định ; giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em tại ngũ để con em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2005.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/2004/CT-UB ngày 30/11/2004 về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2005 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255