Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 202-CT năm 1990 về việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc lập Hội do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 202-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 05/06/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC LẬP HỘI

Đến nay, Nhà nước ta đã cho phép thành lập 124 Hội quần chúng (trong đó có 41 Hội hữu nghị) hoạt động trong phạm vi cả nước và trên 300 Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, nhiều Hội quần chúng đã hoạt động có hiệu quả thiết thực, chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Nhưng có một số Hội, trong thời gian gần đây, hoạt đông không theo đúng các quy định của Nhà nước, như: chưa có giấy phép thành lập Hội đã hoạt động và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Hội. Có Hội tự quyết định thành lập các Hội khác đặt trong Hội hoặc tự sửa lại tên Hội và phạm vi hoạt động của Hội (từ Hội được phép hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sửa lại là Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, để giao dịch với nước ngoài). Một số "Câu lạc bộ" về tổ chức và hoạt động không khác gì Hội (chứ không phải là hình thức sinh hoạt nội bộ của cơ quan, đơn vị), đã được lập ra không có giấy phép. Có Hội, khi sửa lại Điều lệ, không báo cáo lại với cơ quan Nhà nước đã cho phép thành lập Hội.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan và các Hội từ nay thực hiện đúng những quy định về thành lập Hội, về tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng đã ghi trong Luật số 102-SL.L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957, Nghị định số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 và Chỉ thị số 1 ngày 5 tháng 1 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Hội và Câu lạc bộ có tính chất Hội phải làm đầy đủ thủ tục xin lập Hội và chỉ sau khi có giấy phép lập Hội mới được hoạt động.

Các Hội phải chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; thực hiện đúng chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Khi sửa Điều lệ, Hội phải báo cáo lại với cơ quan đã cho phép thành lập Hội.

Trong việc giao dịch với nước ngoài và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội phải theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 202-CT năm 1990 về việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc lập Hội do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106