Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Để kịp thời triển khai việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị:

I. TỔ CHỨC VIỆC RÀ SOÁT ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH HOẶC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Từ nay đến hết năm 2000, Bộ Tư pháp chủ trì và hoàn thành việc rà soát các văn bản pháp luật hiện hành về hôn nhân và gia đình để kiến nghị Chính phủ, các cơ quan khác có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản có liên quan đến hôn nhân và gia đình không còn phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình mới.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị văn bản dưới luật trình Chính phủ hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành để hướng dẫn thi hành các quy định của Luật, nhất là các vấn đề về quyền sử dụng đất canh tác, đất ở, nhà ở có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình; đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi ở vùng sâu, vùng xa, đăng ký hộ tịch về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, bao gồm cả việc đăng ký hộ tịch về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới với các nước láng giềng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Các việc trên đây cần hoàn thành vào quý II năm 2001.

3. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì việc chuẩn bị trình Chính phủ ban hành vào quý I năm 2001 Nghị định quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số, phương án xử lý việc nuôi con nuôi thực tế trong các vùng dân tộc thiểu số, kèm theo danh mục các phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình không được áp dụng và danh mục phong tục, tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình được khuyến khích phát huy.

II. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và trong nhân dân, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn, cụm dân cư, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình.

Việc phổ biến, tuyên truyền phải đặt mục tiêu làm cho mọi người hiểu rõ những nguyên tắc, nội dung cơ bản của Luật, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế để tự giác, chủ động chấp hành, nâng cao ý thức, nhận thức và sự quan tâm của mỗi người về trách nhiệm cá nhân chăm lo xây dựng gia đình, làm cho từng gia đình thật sự trở thành một tổ ấm của từng cá nhân, làm cho xã hội Việt Nam thực sự trở thành một đại gia đình của mọi người Việt Nam cùng nhau chung vai, sát cánh xây dựng một đất nước độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Ngay từ quý III năm 2000, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp phải lập và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục Luật Hôn nhân và gia đình trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong 6 tháng cuối năm 2000 và cả năm 2001, đồng thời cần đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình để đưa các hoạt động đó đi vào chiều sâu, tránh lối tuyên truyền, giáo dục pháp luật có tính phong trào, nặng về bề nổi, hiệu quả không cao.

2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Hội Luật gia Việt Nam, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này; chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường hoạt động tư vấn pháp lý về hôn nhân và gia đình, khuyến khích thành lập các loại hình Câu lạc bộ gia đình, nơi mọi người có thể tham gia các sinh hoạt theo giới tính, theo lứa tuổi, hoặc theo nghề nghiệp, theo sở thích để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau những điều cần thiết trong trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, ông, bà... để ngay từ đầu tránh được những bỡ ngỡ, những điều đáng tiếc không đáng có trong sứ mệnh thực sự quan trọng trong đời sống gia đình.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ có trách nhiệm xác định nội dung, chương trình phổ biến, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này; phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan để biên soạn đề cương, tài liệu tập huấn tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng và bồi dưỡng báo cáo viên để phổ biến, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Bộ Tư pháp chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng có kế hoạch ưu tiên cho việc phổ biến, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình từ nay cho đến hết năm 2000 và năm 2001; hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện các quy tắc sinh hoạt cộng đồng liên quan đến các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

4. Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và phương tiện thông tin đại chúng khác ở Trung ương và địa phương thường xuyên có chương trình, chuyên mục giới thiệu, giải thích nội dung và những điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình.

5. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Hôn nhân và gia đình cho thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký toà án, hội thẩm nhân dân, hộ tịch viên và nhân viên tư pháp khác để bảo đảm việc áp dụng thống nhất và giám sát việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo công tác rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng và các tài liệu về giáo dục công dân liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình trong các trường trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở để có kế hoạch bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình; tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân về Luật Hôn nhân và gia đình.

7. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

8. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp lập kế hoạch để hướng dẫn cân đối ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị quyết thi hành Luật của Quốc hội từ việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, tổ chức đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi ở vùng sâu, vùng xa, tổ chức các lớp tập huấn và các đợt phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

9. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan ở địa phương có kế hoạch cụ thể giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế ở địa phương theo Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kết hôn, kể cả đăng ký tại chỗ, để xử lý dứt điểm tình trạng này trong các năm 2001 - 2002.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Chỉ thị này.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 15/2000/CT-TTg

Hanoi, August 09, 2000

 

DIRECTIVE

ON ENFORCEMENT OF THE 2000 MARRIAGE AND FAMILY LAW

The 2000 Marriage and Family Law was passed by the Xth National Assembly at its 7th session on June 9, 2000 and shall take effect as from January 1st, 2001.
In order to implement in time the Marriage and Family Law as well as the National Assembly
s Resolution No. 35/2000/QH10 of June 9, 2000 on the implementation of the 2000 Marriage and Family Law, the Prime Minister hereby instructs:

I. TO ORGANIZE THE REVISION OF EXISTING LEGAL DOCUMENTS IN ORDER TO AMEND, SUPPLEMENT THEM OR TO ISSUE NEW DOCUMENTS GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE AND FAMILY LAW

1. From now to the end of 2000, the Ministry of Justice shall assume the prime responsibility for the completion of the revision of existing legal documents on marriage and family so as to propose to the Government or other competent agencies amendments, supplements to or annulments of those which are no longer compatible to the new Marriage and Family Law.

2. The Ministry of Justice shall assume the prime responsibility and coordinate with concerned agencies and organizations in preparing sub-law documents for submission to the Government or the National Assembly Standing Committee for promulgation, in order to guide the implementation of the Laws provisions, especially those on the right to use cultivation land, residential land and dwelling houses relating to marriage and family relations; the marriage registration, child adoption registration in deep-lying and remote areas, household registration regarding marriage and family involving foreign elements, including those in border areas with neighboring countries; the sanction of administrative violations in the field of marriage and family. All the above-mentioned tasks must be completed by the second quarter of 2001.

3. The Committee for Ethnicities and Mountainous Areas shall assume the prime responsibility for preparing and submitting to the Government for promulgation in the first quarter of 2001 a decree stipulating the application of the Marriage and Family Law to ethnic minority groups, measures to handle the de facto child adoption in areas inhabited by ethnic minority people, together with a list of backward customs and practices regarding marriage and family which are not allowed to be applied, and a list of fine customs and practices which should be promoted.

II. DISSEMINATION, PROPAGATION AND EDUCATION OF THE MARRIAGE AND FAMILY LAW

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The dissemination and propagation of the Law should be targeted to make people clearly understand the basic principles and contents of the Law, especially those which have recently been amended or supplemented, as well as the National Assemblys Resolution on handling de facto marriages, so that they shall consciously and actively abide by the Law, at the same time raise each persons sense, awareness of his/her responsibility for building families, making every family a real cosy home for every individual, making the Vietnamese society a big family for all Vietnamese, who are working together to build an independent, free, prosperous and happy country.

Right in the third quarter of 2000, the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the Peoples Committees at various levels should draw up and organize the implementation of the plan on dissemination, propagation and education of the Marriage and Family Law in their respective agencies, units or localities, consider it the key task of the law dissemination, propagation and education work in the second half of 2000 and in 2001, and at the same time, renew forms and methods for the dissemination and education of marriage and family legislation, in order to carry out these activities in an intensive manner, avoid formalism in law dissemination and education which shall not yield high efficiency.

2. The Ministry of Justice shall have to coordinate with the Vietnam Fatherland Fronts Central Committee, the Vietnam Womens Unions Central Committee, the Vietnam Labor Confederation, the Ho Chi Minh Communist Youths Unions Central Committee, the Vietnam Peasants Association, the Vietnam War Veterans Association, the Ministry of Culture and Information, the Vietnam Committee for Child Protection and Care, the Committee for Population and Family Planning, the Vietnam Lawyers Association, the press, radio and television agencies at central and local levels in organizing the widespread dissemination and propagation of the Marriage and Family Law and the National Assemblys Resolution on the implementation of this Law; directing and guiding the intensification of legal consultancy activities regarding marriage and family; encouraging the establishment of family clubs in various forms, where people can take part in the activities according to their sex, age, profession or hobby in order to exchange and learn from each other necessary experiences in being husbands, wives, fathers, mothers, grandmothers, grandfathers, so that they can avoid surprises and mistakes at the initial stage of family life.

The Governments Coordinating Committee for Law Dissemination and Education shall have to determine contents of the program on the dissemination and propagation of the Marriage and Family Law and the National Assemblys Resolution on the implementation of this Law; coordinate with relevant agencies and organizations in compiling the dissemination outlines and documents appropriate for each category of subjects as well as fostering lecturers for the dissemination and propagation of the Marriage and Family Law.

3. The Ministry of Culture and Information shall coordinate with the Party Central Committees Commission for Ideology and Culture and the Ministry of Justice in directing the mass media to give priority to the dissemination and propagation of the Marriage and Family Law from now to the end of 2000 and in 2001; guiding the elaboration and implementation of rules on communal activities relating to the provisions of the Marriage and Family Law.

4. "Nhan Dan" newspaper, Radio "Voice of Vietnam", Vietnam Television and other mass media at central and local levels should have regular the law programs and columns introducing and explaining contents and the new points of the Marriage and Family Law.

5. The Ministry of Justice shall assume the prime responsibility and coordinate with the Supreme Peoples Court and the Supreme Peoples Procuracy in organizing refresher courses on the Marriage and Family Law for judges, procurators, court clerks, peoples juries, registrars and other legal workers in order to ensure the uniform application and implementation supervision of the Marriage and Family Law.

6. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice in directing the work of revising the systems of textbooks and teaching materials used in universities and colleges as well as the documents on citizenship education subject relating to the Marriage and Family Law used in intermediate vocational training schools, general secondary schools and junior secondary schools, in order to have plans to amend or supplement them in conformity with the Marriage and Family Law; organizing training courses on Marriage and Family Law for the contingent of law and citizenship education teachers.

7. The Committee for Ethnicities and Mountainous Areas shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice in drawing up plans on the dissemination and propagation of the Marriage and Family Law among ethnic minority people.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. The presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to direct local agencies to work out detailed plans on the settlement of de facto marriages in their respective localities according to the National Assemblys Resolution on the implementation of the Marriage and Family Law, create favorable conditions for marriage registration, including on-the-spot registration in order to put an end to such situation in 2001-2002.

The Prime Minister requests the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, within the ambit of their respective management responsibilities, to draw up detailed plans on the implementation of this Directive.

The Ministry of Justice and the Governments Office shall have to supervise and urge the implementation of this Directive, synthesize and report the implementation results to the Prime Minister.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2000/CT-TTg thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09/08/2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204