Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 05/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Cư trú trên địa bàn thành phố đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện các quyền tự do dân chủ theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, công tác đăng ký và quản lý cư trú chưa được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc và thường xuyên; nhiều người từ các địa phương khác đến sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Đà Nẵng nhưng không thực hiện việc khai báo, đăng ký cư trú theo quy định, bên cạnh đó, việc quy hoạch, mở rộng, chỉnh trang để phát triển đô thị dẫn đến việc thay đổi nơi ở của một bộ phận dân cư ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý dân cư trên địa bàn đã và đang làm phát sinh nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý cư trú, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, ổn định về chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Hội đồng Phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố và quận - huyện:

Tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú; Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an cho các ngành, các cấp và nhân dân thành phố thông suốt và thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cư trú trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, đảm bảo quản lý chặt chẽ về hộ, khẩu; thực hiện tốt công tác quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng; tiến hành rà soát, phân loại, thống kê, lập danh sách đối với các trường hợp tạm trú, tạm vắng ở địa bàn dân cư, nhất là tại các khu chung cư, ký túc xá; phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý khu chung cư, ký túc xá để có biện pháp quản lý chặt chẽ người đang cư trú tại khu chung cư, ký túc xá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Thông tư số 30/2007/TT-BCA-C11 ngày 12/12/2007 của Bộ Công an và các văn bản pháp luật khác có liên quan, góp phần phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc, cư trú trên địa bàn thành phố: Công an thành phố chủ động nắm số lượng, thành phần, quốc tịch, mục đích của họ đến Việt Nam, qua đó thống kê, phân loại để quản lý cư trú, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định của pháp luật. Kịp thời, phát hiện và xử lý những trường hợp nhập, xuất cảnh, cư trú bất hợp pháp, các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

c) Chỉ đạo Công an các quận, huyện củng cố tăng cường biên chế cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu vừa giải quyết nghiệp vụ chuyên môn tại địa điểm 1 cửa liên thông và tại Công an các quận, huyện.

d) Tổ chức thu thập lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn thành phố.

3. Sở Tư pháp:

a) Tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố có kế hoạch tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú.

b) Phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, rà soát văn bản do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến quy định về đăng ký, quản lý cư trú trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý trến địa bàn thành phố.

4. Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Công an thành phố xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư để thuận lợi cho việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đáp ứng được công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính về đăng ký hộ khẩu và cấp, phát CMND theo cơ chế “một cửa hiện đại” tại trung tâm hành chính quận, huyện.

6. Sở Tài Chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về mức thu lệ phí đăng ký, quản lý cư trú và tổ chức thực hiện thu, sử dụng lệ phí đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của Bộ Tài Chính.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố dự toán, đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí, trang bị phương tiện phục vụ cho việc đăng ký, quản lý cư trú; kinh phí cho hoạt động thu thập lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn thành phố.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú cho cán bộ, công nhân viên chức, thành viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình biết thực hiện đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

8. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

a) Chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của quận, huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú.

b) Chỉ đạo Công an các quận, huyện, UBND các phường, xã, lực lượng bảo vệ dân phố, tổ dân phố, ban nhân dân thôn tham gia cùng Cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về ANTT, công an xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú, quản lý nhập cư trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cư trú; Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250