Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 15/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THỰC LỰC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2019.

Năm 2018, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các Sở, ban, ngành, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm dân chủ, công khai; công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự được chú trọng; thực hiện theo phương thức “Địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, chất lượng được nâng lên. Tổ chức đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi trong năm theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ chặt chẽ tỷ lệ đăng ký trực tiếp cao.

Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa bàn có nơi chưa chặt chẽ; thực hiện quy trình tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự còn sai sót.... Do đó cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần quy định tại Điều 36 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 về việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, bảo đảm đủ năng lực tham mưu trong tổ chức xét duyệt đúng nguyên tắc, chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ.

2. Tháng 01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và người đứng đầu cơ quan, tổ chức báo cáo danh sách công dân Nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chỉ thị, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 có hướng dẫn cụ thể tổ chức xét duyệt thực lực chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt kết quả tốt.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự; cung cấp danh sách công dân Nam đủ 17 tuổi trong năm (sinh ngày 01/01 đến ngày 31/12/2002) và danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chịu trách nhiệm kết luận tiêu chuẩn về đạo đức, chính trị; phối hợp với cơ quan Quân sự các cấp và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về công tác y tế trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; nhất là công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân sẵn sàng nhập ngũ, kiểm tra, phúc tra sức khỏe theo đúng quy định.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Tư pháp (thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh) phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa bàn cơ sở, nhất là quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức bố trí hệ thống panô, áp phích trên các tuyến đường chính của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và trung tâm các huyện; hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyên truyền ở thôn, xóm, khu phố bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả.

8. Các cơ quan, đơn vị; các tổ chức kinh tế, xã hội và đoàn thể các cấp trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Căn cứ nội dung Chỉ thị, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện; quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh QK5;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND và Ban CHQS các huyện, TP;
- VPUB: LĐ; TH;
- Lưu: VT, NC. NH.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171