Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 04-TT/LB năm 1969 quy định thu cước khoán đối với công văn, giấy tờ của cấp xã gửi đi do Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 04-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Bưu điện Người ký: Trịnh Văn Bính, Nguyễn Văn Đạt
Ngày ban hành: 10/05/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04-TT/LB

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 1969 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH THU CƯỚC KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG VĂN, GIẤY TỜ CỦA CẤP XÃ GỬI ĐI

Hiện nay cơ quan cấp xã gửi công văn, giấy tờ qua bưu điện đều phải dán tem trả cước phí cho bưu điện.

Để đơn giản công việc cho cấp xã và cho cơ quan bưu điện, đồng thời tiết kiệm sử dụng tem, Liên bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện quyết định sửa đổi lại cách thu bưu phí đối với cấp xã như sau :

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Cơ quan cấp xã gửi công văn, giấy tờ qua bưu điện, được trả bưu phí theo chế độ cước khoán, không phải dán tem như trước nữa.

II. MỨC CƯỚC KHOÁN VÀ CÁCH THU CƯỚC

Cước khoán quy định cho mỗi xã là 10 (mười) đồng một tháng.

Số tiền cước khoán này do phòng tài chính huyện trực tiếp thanh toán hàng tháng cho phòng bưu điện cùng huyện, chậm nhất là ngày 10 của mỗi tháng.

Căn cứ vào những quy định trên Bộ Tài chính và Tổng cục Bưu điện sẽ ra những văn bản hướng dẫn các sở, ty tài chính, bưu điện về phần nghiệp vụ liên quan đến mỗi ngành.

Thông tư này thay thế các văn bản trước đây quy định về việc trả bưu phí bằng tem đối với cơ quan cấp xã và thi hành kể từ ngày 15 tháng 06 năm 1969.

K.T TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
TỔNG CỤC PHÓ
 


 
Nguyễn Văn Đạt

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 


 

Trịnh Văn Bính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 04-TT/LB năm 1969 quy định thu cước khoán đối với công văn, giấy tờ của cấp xã gửi đi do Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69