Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2024/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Xuân Định
Ngày ban hành: 15/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

Ngày 15/4/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ).

Sửa đổi danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

Theo đó, một số phương tiện đo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BKHCN có thể kể đến như sau:

- Phương tiện đo độ dài, gồm:

+ Thước cuộn;

+ Phương tiện đo khoảng cách quang điện: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

+ Phương tiện đo độ sâu đáy nước: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

+ Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;

- Taximet: Có chu kỳ kiểm định là 18 tháng;

- Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;

- Phương tiện đo thủy chuẩn: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Toàn đạc điện tử: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân phân tích: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân kỹ thuật: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân thông dụng, gồm:

+ Cân đồng hồ lò xo: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;

+ Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân treo móc cẩu: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân ô tô: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;

- Cân tàu hỏa tĩnh: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Cân tàu hỏa động: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng.

Trong đó, Thông tư 03/2024/TT-BKHCN đã bổ sung thêm phương tiện đo là Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện vào trong Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo, cụ thể:

+ Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện: Có chu kỳ kiểm định là 60 tháng;

+ Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện: Có chu kỳ kiểm định là 36 tháng;

+ Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện: Có chu kỳ kiểm định là 36 tháng.

Xem chi tiết tại Thông tư 03/2024/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/10/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2024/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN như sau:

“Điều 4. Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:

1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

TT

Tên phương tiện đo

Biện pháp kiểm soát về đo lường

Chu kỳ kiểm định

Phê duyệt mẫu

Kiểm định

Ban đầu

Định kỳ

Sau sửa chữa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Phương tiện đo độ dài:

- Thước cuộn

-

x

-

-

-

- Phương tiện đo khoảng cách quang điện

-

x

x

x

12 tháng

- Phương tiện đo độ sâu đáy nước

-

x

x

x

12 tháng

- Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm

-

x

x

x

24 tháng

2

Taximet

x

x

x

x

18 tháng

3

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

x

x

x

x

24 tháng

4

Phương tiện đo thủy chuẩn

-

x

x

x

12 tháng

5

Toàn đạc điện tử

-

x

x

x

12 tháng

6

Cân phân tích

-

x

x

x

12 tháng

7

Cân kỹ thuật

-

x

x

x

12 tháng

8

Cân thông dụng:

- Cân đồng hồ lò xo

x

x

x

x

24 tháng

- Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề

x

x

x

x

12 tháng

9

Cân treo móc cẩu

x

x

x

x

12 tháng

10

Cân ô tô

x

x

x

x

12 tháng

11

Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới

x

x

x

x

24 tháng

12

Cân tàu hỏa tĩnh

x

x

x

x

12 tháng

13

Cân tàu hỏa động

x

x

x

x

24 tháng

14

Cân băng tải

x

x

x

x

12 tháng

15

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

x

x

x

x

12 tháng

16

Quả cân:

- Quả cân cấp chính xác E2

-

x

x

x

24 tháng

- Quả cân cấp chính xác đến F1

-

x

x

x

12 tháng

17

Phương tiện thử độ bền kéo nén

-

x

x

x

12 tháng

18

Phương tiện đo mô men lực

-

x

x

x

12 tháng

19

Cột đo xăng dầu

x

x

x

x

12 tháng

20

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

x

x

x

x

12 tháng

21

Đồng hồ đo nước:

- Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí

x

x

x

x

60 tháng

- Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử

x

x

x

x

36 tháng

22

Đồng hồ đo xăng dầu

x

x

x

x

12 tháng

23

Đồng hồ đo khí:

- Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng

x

x

x

x

12 tháng

- Đồng hồ đo khí công nghiệp

x

x

x

x

36 tháng

- Đồng hồ đo khí dân dụng:

x

x

x

x

+ Qmax < 16 m3/h

x

x

x

x

60 tháng

+ Qmax ≥ 16 m3/h

x

x

x

x

36 tháng

24

Phương tiện đo dung tích thông dụng

-

x

x

x

24 tháng

25

Pipet

-

x

x

x

24 tháng

26

Bể đong cố định

-

x

x

x

60 tháng

27

Xi téc:

- Xi téc ô tô

- Xi téc đường sắt

-

-

x

x

x

x

x

x

12 tháng

60 tháng

28

Phương tiện đo mức xăng dầu tự động

x

x

x

x

12 tháng

29

Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước

-

x

x

x

24 tháng

30

Phương tiện đo vận tốc gió

-

x

x

x

24 tháng

31

Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet

-

x

x

x

12 tháng

32

Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử

-

x

x

x

12 tháng

33

Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh- chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại

-

x

x

-

24 tháng

34

Nhiệt kế y học:

- Nhiệt kế y học thủy tinh- thuỷ ngân có cơ cấu cực đại

-

x

-

-

-

- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

-

x

x

-

06 tháng

- Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại

-

x

x

x

12 tháng

35

Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

-

x

x

x

12 tháng

36

Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí

-

x

x

x

24 tháng

37

Tỷ trọng kế

-

x

x

x

24 tháng

38

Phương tiện đo hàm lượng bụi:

- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải

-

x

x

x

12 tháng

- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí

-

x

x

x

12 tháng

39

Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

x

x

x

x

12 tháng

40

Phương tiện đo nồng độ các khí:

- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải

-

x

x

x

12 tháng

- Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí

-

x

x

x

12 tháng

41

Phương tiện đo các thông số của nước:

- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt

-

x

x

x

12 tháng

- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải

-

x

x

x

12 tháng

42

Phương tiện đo độ ẩm muối

-

x

x

x

12 tháng

43

Công tơ điện:

- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

x

x

x

x

72 tháng

- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

x

x

x

x

48 tháng

- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

x

x

x

x

36 tháng

44

Biến dòng đo lường

x

x

x

x

60 tháng

45

Biến áp đo lường

x

x

x

x

60 tháng

46

Phương tiện đo điện trở cách điện

-

x

x

x

12 tháng

47

Phương tiện đo điện trở tiếp đất

-

x

x

x

12 tháng

48

Phương tiện đo điện trở kíp mìn

-

x

x

x

6 tháng

49

Phương tiện đo cường độ điện trường

-

x

x

x

12 tháng

50

Phương tiện đo điện tim

-

x

x

x

24 tháng

51

Phương tiện đo điện não

-

x

x

x

24 tháng

52

Phương tiện đo độ ồn

-

x

x

x

12 tháng

53

Phương tiện đo rung động

-

x

x

x

12 tháng

54

Phương tiện đo độ rọi

-

x

x

x

12 tháng

55

Phương tiện đo độ chói

-

x

x

x

12 tháng

56

Phương tiện đo năng lượng tử ngoại

-

x

x

x

12 tháng

57

Phương tiện đo quang phổ:

- Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử

-

x

x

x

12 tháng

- Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến

-

x

x

x

12 tháng

58

Phương tiện đo công suất laser

-

x

x

x

12 tháng

59

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt

-

x

x

x

12 tháng

60

Phương tiện đo độ khúc xạ mắt

-

x

x

x

12 tháng

61

Thấu kính đo thị lực

-

x

x

x

12 tháng

62

Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol)

-

x

x

x

12 tháng

63

Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix)

-

x

x

x

12 tháng

64

Phương tiện đo lượng mưa

-

x

x

x

24 tháng

65

Phương tiện đo mực nước

-

x

x

x

24 tháng

66

Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn

-

x

x

x

24 tháng

67

Phương tiện đo kinh vĩ

-

x

x

x

12 tháng

68

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

-

x

x

x

12 tháng

69

Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện:

- Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện

x

x

x

x

60 tháng

- Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện

x

x

x

x

36 tháng

- Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện

x

x

x

x

36 tháng

- Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;

- Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;

- Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, PC, TĐC (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 03/2024/TT-BKHCN

Hanoi, April 15, 2024

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF CIRCULAR NO. 23/2013/TT-BKHCN DATED SEPTEMBER 26 th 2013 OF THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON MEASUREMENT OF GROUP 2 MEASURING INSTRUMENTS, WHICH IS AMENDED BY CIRCULAR NO. 07/2019/TT-BKHCN DATED JULY 26th 2019 OF THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Measurement dated November 11th 2011;

Pursuant to the Government's Decree No. 28/2023/NĐ-CP dated February 2nd 2023 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the request of the Director of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality and the Director of Legal Department;

The Minister of Science and Technology promulgates a Circular on Amendments to some Articles of Circular No. 23/2013/TT-BKHCN dated September 26th 2013 of the Minister of Science and Technology on measurement of Group 2 measuring instruments, which is amended by Circular No. 07/2019/TT-BKHCN dated July 26th 2019 of the Minister of Science and Technology

Article 1. Amendments to Clause 1 Article 4 of Circular No. 23/2013/TT-BKHCN dated September 26th 2013 of the Minister of Science and Technology on measurement of Group 2 measuring instruments, which is amended by Clause 2 Article 1 OF Circular No. 07/2019/TT-BKHCN dated July 26th 2019 of the Minister of Science and Technology:

"Article 4. List of measuring instruments, metrological control measures, and measuring instrument inspection intervals

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Measuring instruments, metrological control measures, and measuring instrument inspection intervals are specified in the table below:

No.

Measuring instrument

Metrological control measures

Inspection interval

 

Type approval

Inspection

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Periodically

After repair

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(7)

 

1

Measuring instrument for length:

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Measuring tape

-

x

-

-

-

 

- Photoelectric distance measuring instrument

-

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

12 months

 

- Water depth measuring instrument

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Measuring instrument for depths of underwater structure

-

x

x

x

24 months

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

x

18 months

 

3

Speed gun

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

24 months

 

4

Level measuring instrument

-

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12 months

 

5

Electronic total station

-

x

x

x

12 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

Analytical balance

-

x

x

x

12 months

 

7

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.-

x

x

x

12 months

 

8

Universal scales:

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Dial spring scale

x

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Table top scale; beam scale; steel hanging scale

x

x

x

x

12 months

 

9

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

x

12 months

 

10

Vehicle scale

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

12 months

 

11

Specialized vehicle scale for vehicle load inspection

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.24 months

 

12

Static railway scale

x

x

x

x

12 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.13

Active railway scale

x

x

x

x

24 months

 

14

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

x

12 months

 

15

Vehicle load inspection scales

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

12 months

 

16

Weights:

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

- E2 accuracy weights

-

x

x

x

24 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.-

x

x

x

12 months

 

17

Tensile and yield strength testing instrument

-

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

12 months

 

18

Momentum flux measuring instrument

-

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12 months

 

19

Fuel dispensers

x

x

x

x

12 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.20

LPG dispensers

x

x

x

x

12 months

 

21

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

- Mechanical cold water gauges

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

60 months

 

- Electronic cold water gauges

x

x

x

x

36 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.22

Gasoline gauges

x

x

x

x

12 months

 

23

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

- LPG gauges

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

- Industrial gas gauges

x

x

x

x

36 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Civil gas gauges:

x

x

x

x

 

 

+ Qmax < 16 m3/h

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

60 months

 

+ Qmax ≥ 16 m3/h

x

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

24

Common volumetric measuring instrument

-

x

x

x

24 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pipettes

-

x

x

x

24 months

 

26

Fixed tanks

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

60 months

 

27

Tanks:

- Automobile-transported tanks

- Railway-transported tanks

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.-

-

 

x

x

 

x

x

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

 

12 months

60 months

 

28

Automatic fuel measuring instrument

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

29

Water flow measuring instrument

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

30

Wind speed measuring instrument

-

x

x

x

24 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Manometers: spring manometers; electronic manometers; barometers

-

x

x

x

12 months

 

32

Sphygmomanometers include: mercury sphygmomanometers; spring sphygmomanometers; electronic sphygmomanometers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

12 months

 

33

Thermometers: liquid-in-glass thermometers; alcohol thermometers; mercury-in-glass thermometers with maximum device

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.-

24 months

 

34

Medical thermometers:

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Macroscale mercury-in-glass medical thermometer

-

x

-

-

-

 

- Electrical thermometers with maximum device

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

-

06 months

 

- Electrical infrared thermometers

-

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12 months

 

35

Grain moisture meter

-

x

x

x

12 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.36

Air hygrometers and thermometers

-

x

x

x

24 months

 

37

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.-

x

x

x

24 months

 

38

Dust content measuring instrument:

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Measuring instrument for dust contents in emission

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Measuring instrument for dust contents in the air

-

x

x

x

12 months

 

39

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

x

12 months

 

40

Measuring instrument for contents of gases:

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Measuring instrument for contents of gases in emission

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Measuring instrument for contents of gases in the air

-

x

x

x

12 months

 

41

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

- Measuring instrument for water statistics in surface water

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

- Measuring instrument for water statistics in wastewater

-

x

x

x

12 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.42

Measuring instrument for salt moisture

-

x

x

x

12 months

 

43

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

- One-phase AC electronic meters

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

72 months

 

- Three-phase AC induction meters

x

x

x

x

48 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Three-phase AC electronic meters

x

x

x

x

36 months

 

44

Current transformers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

60 months

 

45

Voltage transformers

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

60 months

 

46

Insulation resistance testers

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

47

Earth resistance testers

-

x

x

x

12 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Explosive and detonator resistance testers

-

x

x

x

6 months

 

49

Measuring instrument for electric field intensity

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

12 months

 

50

Electrocardiogram devices

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

24 months

 

51

Electroencephalograph devices

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

52

Sound level meters

-

x

x

x

12 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Vibration meters

-

x

x

x

12 months

 

54

Illuminance meters

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

12 months

 

55

Luminance meters

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

56

UV meters

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

57

Spectrometers:

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.-

x

x

x

12 months

 

- Ultraviolet - visible spectroscopy

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

58

Laser power meter

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

59

Focimeters

-

x

x

x

12 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Eye refractometers

-

x

x

x

12 months

 

61

Optical trial lens

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

12 months

 

62

Polarimeters for determination of sugar contents (Pol)

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

63

Refractometers for determination of sugar contents (Brix)

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

64

Rain gauges

-

x

x

x

24 months

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Water level meters

-

x

x

x

24 months

 

66

Automatic instrument for continuous metrology measurement

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

24 months

 

67

Measuring instrument for latitude and longitude

-

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

12 months

 

68

Satellite navigation instrument

-

x

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

69

Electric vehicle charging power meter:

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

x

x

x

60 months

 

- AC charging power meter for electric cars

x

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

36 months

 

- DC charging power meter for electric cars

x

x

x

x

36 months

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- “x” indicates mandatory tasks;

- “-” indicates optional tasks;

- Measurement specifications of the measuring instrument must be maintained throughout the duration of the inspection interval.

Article 2. Implementation clauses

This Circular comes into force from October 15th 2024.

Article 3. Responsibility for Implementation organization

1. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported in writing to the Ministry of Science and Technology for guidance or amendment.

2. The Director of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall provide guidance and organize the implementation of this Circular.

3. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces or central-affiliated cities, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Xuan Dinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/04/2024 sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!