Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 843/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của Viện Chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 843/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 843/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của Viện Chăn nuôi. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Vũ Văn Tám, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Cục Chăn nuôi; Văn phòng Bộ và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Sau khi nghe Viện Chăn nuôi báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

Viện Chăn nuôi là một tổ chức khoa học mạnh, có bề dày truyền thống với đội ngũ đông đảo các nhà khoa học có chuyên môn cao, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu những năm gần đây từng bước được tăng cường. Trong thời gian qua, Viện đã khẳng định vị thế là cơ quan đầu ngành trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trong nước và có triển vọng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành chăn nuôi của nước ta. Riêng trong năm 2012, Viện đã thực hiện một khối lượng lớn công việc, thể hiện qua số đề tài và số kinh phí được giao cũng như doanh số thu được qua các dịch vụ kỹ thuật.

Để góp phần khắc phục những tồn tại, yếu kém hiện nay của ngành chăn nuôi, Bộ trưởng yêu cầu Viện Chăn nuôi tập trung rà soát, xác định lại phương hướng hoạt động; điều chỉnh tổ chức và cơ chế vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành, cụ thể:

1. Xây dựng chiến lược phát triển Viện Chăn nuôi tới năm 2020 và tầm nhìn 2030. Trong đó, Viện sẽ phải vươn lên là lực lượng nòng cốt nắm bắt và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, bắt kịp với trình độ quốc tế; tập trung cao hơn nghiên cứu phục vụ phát triển các loài vật nuôi là thế mạnh của cả nước và mỗi vùng.

Viện phải vừa là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao, vừa là cơ quan tham mưu chủ lực của Bộ, không chỉ về khoa học kỹ thuật mà cả về cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý chăn nuôi. Trên cơ sở đó, hình thành các chương trình nghiên cứu lớn, trọng tâm để mang lại hiệu quả cao hơn.

2. Khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu lại Viện, củng cố các tổ chức nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là về phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm, trong đó có tính tới yêu cầu đặc thù của các vùng, miền.

3. Tập trung làm tốt công tác cán bộ, chủ động quy hoạch nhằm tạo điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận cho Viện cũng như cho ngành.

4. Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, đất đai, tài sản công theo đúng các quy định của luật pháp, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Bộ ủng hộ những chủ trương và kế hoạch của Viện trong năm 2013 và các năm tiếp theo, Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của Viện. Giao các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tài chính; Cục Chăn nuôi nghiên cứu, đề xuất giải quyết các kiến nghị của Viện, báo cáo Bộ để xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Cục: Chăn nuôi, Thú y;
- VP Bộ; TT Khuyến nông QG;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 843/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của Viện Chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100