Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 841/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp với Tổng cục Thủy lợi, ngày 21 tháng 12 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 841/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 841/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CỤC THỦY LỢI, NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012

Ngày 21/12/2012, tại số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã làm việc với Tổng cục Thủy lợi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thắng, các đồng chí Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ.

Sau khi nghe Tổng cục Thủy lợi báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của Tổng cục năm 2012 và chương trình công tác năm 2013, ý kiến của các đơn vị thuộc Tổng cục, các Vụ, ý kiến của Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thắng, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

1. Năm 2012, Tổng cục Thủy lợi đã có nhiều cố gắng triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc và thực hiện nhiệm vụ của Bộ. Các lĩnh vực về quản lý đê điều, phòng chống lụt bão, quy hoạch thủy lợi, nước sạch nông thôn, xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy cần quan tâm chỉ đạo lĩnh vực quản lý công trình bao gồm cả xây dựng hành lang pháp lý, xây dựng hệ thống tổ chức quản lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật hiện còn nhiều yếu kém.

2. Về chương trình công tác năm 2013: Nhất trí cơ bản với kế hoạch năm 2013 của Tổng cục Thủy lợi, yêu cầu Tổng cục tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các công trình thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch

Tổng cục cần rà soát tình hình công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch về công tác này tới năm 2015; tổ chức phổ biến và hướng dẫn các địa phương làm quy hoạch, nhất là cụ thể hóa quy hoạch các vùng Đồng bằng sông Cửu Long , Miền Trung vừa mới được duyệt.

Tổng cục chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung danh sách các đề án, làm rõ chủ trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn như về nâng cấp đê biển, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi...

3.2. Về công tác xây dựng văn bản pháp luật

Tổng cục rà soát lập danh mục và có kế hoạch xây dựng các văn bản pháp quy. Trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và Luật Thủy lợi, các Nghị định hướng dẫn thi hành; chủ động tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật;

Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; tổ chức nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm và sản phẩm cụ thể.

3.3. Về chỉ đạo triển khai

a. Về quản lý công trình

- Tổng cục tổ chức theo dõi sát sao diễn biến về nguồn nước trên phạm vi cả nước, có cảnh báo kịp thời để Bộ và các địa phương điều chỉnh sản xuất;

- Tiếp tục chấn chỉnh quản lý các công trình thủy lợi bao gồm cả bảo vệ và vận hành các công trình;

- Tổ chức thẩm định các hồ chứa.

b. Về quản lý đê điều, phòng chống thiên tai

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra thực hiện Luật Đê điều; chỉ đạo thực hiện tu sửa, nâng cấp kịp mùa vụ;

- Triển khai tốt chủ trương phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng; diễn tập ASEAN về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

c. Về quản lý đầu tư

- Phối hợp hướng dẫn các địa phương xây dựng thủy lợi theo quy hoạch và định hướng của Bộ; quản lý chặt chẽ các dự án ODA.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, chủ động nâng cao hiệu quả quản lý công trình;

- Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực (nhất là cho các Hợp tác xã); hợp tác quốc tế.

4. Về kiểm tra, thanh tra

- Chấn chỉnh hệ thống thanh tra chuyên ngành và tăng cường công tác thanh kiểm tra.

5. Công tác khác

Đề nghị Tổng cục phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước chuyên ngành trên phạm vi cả nước: có kế hoạch tuyển chọn cán bộ có năng lực thực tiễn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo các cấp.

6. Yêu cầu Tổng cục Thủy lợi phân công cụ thể và đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công; làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chậm trễ, vi phạm Quy chế làm việc của Bộ.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các Vụ: HTQT, KH, TC;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 841/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp với Tổng cục Thủy lợi, ngày 21 tháng 12 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.757

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38