Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 81/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tại tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 81/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TẠI TỈNH HÀ NAM

Ngày 07 tháng 02 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Phó Thủ tướng đến thăm khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao, khu đô thị đại học Nam Cao, dự Lễ khánh thành giai đoạn 2 nhà máy Sumi tại khu công nghiệp Đồng Văn, tham quan mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ tại một số cơ sở sản xuất của tỉnh và chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của các Bộ, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7%, sản xuất nông nghiệp có năng suất lúa cao, sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài có tổng số vốn đăng ký tương đương với cả giai đoạn 2005 – 2010. Lãnh đạo tỉnh có quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, tạo lập được môi trường đầu tư thuận lợi trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã coi trọng phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo. Một số mô hình sản xuất có hiệu quả cao đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh như mô hình trồng hoa, trồng nấm, chăn nuôi sử dụng công nghệ đệm lót sinh học.

2. Hà Nam là địa phương có diện tích không lớn, dân số không đông, tài nguyên khoáng sản hạn chế. Thế mạnh chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch, người dân địa phương có truyền thống hiếu học; có lợi thế tiếp giáp với Hà Nội là một thị trường lớn, là nơi tập trung tiềm lực khoa học và công nghệ của cả nước. Vì vậy, trong thời gian tới, Tỉnh cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đặt hàng với các cơ sở và các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương (như nấm, hoa, rau sạch…), tổ chức hội nghị về việc này, dự kiến vào tháng 5 năm 2012. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để triển khai rộng hơn mô hình nuôi lợn có sử dụng đệm lót sinh học, tổng kết vào cuối năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Tỉnh cần rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp để sử dụng đất đai hiệu quả, đảm bảo thu nhập và điều kiện sinh hoạt cho người lao động.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về đầu tư xây dựng khu đô thị đại học Nam Cao: Tỉnh cần thành lập Ban quản lý và có quy chế hoạt động, chú ý làm sớm quy hoạch khu đô thị; sau khi phê duyệt quy hoạch, cần lập các dự án thành phần, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ đầu tư thích hợp.

2. Về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm: Tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, cân nhắc việc nâng cấp thành trường đại học sư phạm phù hợp với quy hoạch chung và đáp ứng các điều kiện cần thiết.

3. Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam đã được đưa vào quy hoạch các trường dạy nghề trọng điểm, Tỉnh làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư theo quy định.

Tỉnh cần chủ động tìm hiểu, hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản về đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp này đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

4. Về đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 24 tháng 5 năm 2010, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch khu du lịch, trong đó lưu ý làm rõ cơ chế vốn đầu tư, báo cáo bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tỉnh cần chủ động phối hợp với một số địa phương trong vùng như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình để hình thành tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, lễ hội, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý III năm 2012.

5. Về đầu tư cơ sở vật chất ngành Thể dục thể thao của Tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm trình quy hoạch để làm cơ sở xem xét đầu tư cho các địa phương, trong đó có tỉnh Hà Nam.

6. Về vốn đầu tư cho các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Tỉnh chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo hướng dẫn chung.

7. Về hỗ trợ đầu tư cho giáo dục mầm non: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, xử lý.

8. Về việc xử lý ô nhiễm nước sông Nhuệ chảy qua địa bàn tỉnh: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo. Tỉnh sớm chủ động chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GD&ĐT, LĐTB&XH, KH&CN, Y tế, VHTT&DL, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, GTVT, Xây dựng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 81/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tại tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122