Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5766/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5766/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ TĨNH VÀ LÃNH ĐẠO UBND TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 09/11/2011, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì buổi làm việc với Đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, cùng dự có các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý XDCT, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT). Về phía địa phương có đồng chí Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và các phòng, ban có liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua; định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2015; nêu kiến nghị, đề xuất và ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận:

1. Nhất trí với phương hướng, chủ trương phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh đến năm 2015. Trong đó, tập trung khai thác các thế mạnh của từng huyện, từng xã; ngoài tập trung phát triển trồng trọt, cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với quy mô phù hợp theo hướng công nghiệp, chú trọng phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại để tạo việc làm, tăng thu nhập của hộ nông dân. Đề nghị tỉnh tăng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp theo hướng ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ, đầu tư cho hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy mô tập trung, hàng hóa.

2. Về một số đề nghị của Tỉnh:

2.1. Về các dự án giống: Bộ ghi nhận đề nghị của tỉnh, giao Vụ Kế hoạch làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch 2012. Đề nghị tỉnh ưu tiên các nguồn lực và có chính sách huy động nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế theo hướng xã hội hóa tham gia vào công tác giống.

2.2. Về các chương trình, dự án trọng điểm:

- Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: đối với hợp phần công trình đầu mối, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị của Bộ thực hiện đảm bảo tiến độ và ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch 2012.

- Đối với Hợp phần kênh mương dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang: Bộ đồng ý với đề nghị của tỉnh là cần thi công đồng thời với công trình đầu mối, do đó Bộ sẽ ưu tiên vốn thực hiện trong năm 2012 đoạn 7 km chính;

- Dự án Hệ thống kênh trục sông Nghèn: Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2012 của Chính phủ giao cho Bộ quản lý, Bộ sẽ xem xét cụ thể khi phân bổ vốn để sớm hoàn thiện phát huy hiệu quả công trình.

- Đối với các dự án tu bổ, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển: Bộ ghi nhận đề nghị của tỉnh để làm việc với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn hàng năm, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn ODA để thực hiện.

- Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ: Bộ ghi nhận và sẽ phối hợp với Tỉnh để tìm nguồn vốn thực hiện.

- Dự án xây dựng hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng: Bộ ủng hộ về chủ trương và sẽ tổng hợp, đề xuất Chính phủ bố trí vốn kế hoạch 2012 và các năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện.

2.3. Về xây dựng nông thôn mới: đối với các xã điểm của Trung ương, Bộ ghi nhận để phối hợp đề xuất với Ban Chỉ đạo ưu tiên bố trí vốn để thực hiện đảm bảo mục tiêu, tiến độ đã đề ra.

2.4. Về tổ chức, bộ máy: Bộ ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và làm việc với Bộ Nội vụ để có hướng dẫn về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp ở địa phương. Tuy nhiên, việc phân cấp trạm Thú y, trạm Bảo vệ thực vật cho cấp huyện quản lý, đề nghị tỉnh cân nhắc thêm để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh;
- Lãnh đạo Bộ (b/c);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- Các Tổng cục: TL, TS, LN;
- Các Cục: QLXDCT, KTHT&PTNT, CN, TT, TY, BVTV;
- Các Vụ: KH, TCCB;
- Ban QLĐT&XDTL 4;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5766/TB-BNN-VP ngày 16/11/2011 kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!