Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 5341/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại Hội nghị đánh giá tình hình chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2011 và giải pháp thúc đẩy chăn nuôi trong thời gian tới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5341/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5341/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHĂN NUÔI TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 11 tháng 10 năm 2011 tại Hà Nội và ngày 14 tháng 10 năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2011 và giải pháp thúc đẩy chăn nuôi trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ, Cục Chăn nuôi; đại diện các đơn vị: Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi; một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi; một số trang trại chăn nuôi tiêu biểu; các cơ quan thông tin báo chí.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Chăn nuôi về tình hình chăn nuôi 9 tháng đầu năm và giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi; tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi và các biện pháp quản lý trong thời gian tới và ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đã kết luận như sau:

1. Hiện nay chăn nuôi Việt Nam có 3 loại hình: chăn nuôi công nghiệp, trang trại, chăn nuôi gia trại và chăn nuôi nhỏ ở hộ nông dân. Bên cạnh việc khuyến khích chăn nuôi công nghiệp, trang trại, cần tiếp tục chấp nhận sự tồn tại của loại hình chăn nuôi gia trại, chăn nuôi nhỏ ở hộ nông dân. Từ nay đến cuối năm Cục Chăn nuôi sớm trình Bộ ban hành chính sách cho chăn nuôi gia trại phát triển nhưng phải có điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong chăn nuôi.

2. Khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm mà ngành chăn nuôi Việt Nam đã có những mô hình thành công như gia công giữa Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam và các trang trại. Tuy nhiên, Công ty C.P. mới đang dừng lại ở liên kết với các trang trại lớn, chưa liên kết với các gia trại. Lãnh đạo các địa phương cần suy nghĩ về vấn đề này, cần thiết phải liên kết để cùng phát triển và phải làm thế nào để hình thức liên kết này đảm bảo hài hòa các lợi ích. Chăn nuôi hộ gia đình là chỗ dễ tổn thương nhất, họ yếu về vốn, về chuồng trại, về kỹ thuật. Nếu chỉ đạo không đúng, loại hình này không thể tồn tại được. Có thể làm thử nghiệm, chọn những điểm dễ làm nhất, tổ chức lại thành Hợp tác xã hoặc gắn doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến giết mổ liên kết với các hộ gia đình chăn nuôi, hỗ trợ con giống hoặc thức ăn chăn nuôi và thu mua sản phẩm. Mô hình này sẽ giải quyết được các vấn đề về môi trường, dịch bệnh và hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mô hình này sẽ điều chỉnh dần và thị trường chăn nuôi mới có thể ổn định. Mô hình này nếu gắn với chương trình “Tam nông” sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Cục Chăn nuôi cần theo dõi mô hình chăn nuôi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm ở một số địa phương, doanh nghiệp đang làm, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo Bộ trong năm 2011.

3. Hiện nay, chính sách chăn nuôi đang lồng ghép vào các chính sách khác, Cục Chăn nuôi cần trình Bộ tiếp tục báo cáo với Chính phủ ban hành chính sách riêng cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Cục cần nêu được sự cần thiết phải ban hành chính sách riêng cho ngành chăn nuôi và xác định được vị trí của ngành chăn nuôi Việt Nam so với các nước trong khu vực. Trên thực tế, những chính sách về chăn nuôi lồng ghép trong các chính sách rất khó triển khai, có những chính sách chỉ áp dụng được cho doanh nghiệp nhưng không áp dụng được cho các trang trại và gia trại. Bên cạnh đó, chính sách đầu tư cho chăn nuôi ở vùng khó khăn cũng thiếu tính khả thi. Cục Chăn nuôi cần có văn bản trình Bộ kiến nghị với Chính phủ để có các chính sách điều chỉnh, bổ sung.

4. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cần báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch ngành chăn nuôi. Hiện nay, trong nông nghiệp, tăng trưởng ngành chăn nuôi còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành chăn nuôi còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

5. Cần có định hướng hệ thống giống theo vùng miền và lợi thế vật nuôi vùng theo định hướng chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong năm 2011, Cục Chăn nuôi hoàn thiện và trình Bộ quy hoạch hệ thống giống của cả nước. Đối với mỗi vùng miền, xác định rõ đối tượng, quy mô trước mắt và lâu dài. Cần có quy định mở, định hướng chủ yếu là tư nhân và công ty cổ phần, nhà nước chỉ nắm giữ những gì cần thiết nhất trong hệ thống giống, qua đó có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho tư nhân và công ty cổ phần.

6. Diễn biến về dịch bệnh, thị trường giá cả chăn nuôi rất phức tạp từ nay đến cuối năm. Cục Chăn nuôi hàng tháng báo cáo số liệu thống kê về chăn nuôi và giá cả chăn nuôi gửi lãnh đạo Bộ để Bộ nắm được tình hình cung - cầu và có các giải pháp kịp thời cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Các đơn vị liên quan rà soát và điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Nếu cần thiết, ban hành bổ sung. Trên thực tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT không thể cấm nhập khẩu thịt do hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta được phép xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý.

7. Đối với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và giá cả các dịch vụ hỗ trợ cho ngành chăn nuôi, Cục Chăn nuôi cần có chương trình phối hợp với Bộ Công Thương, các tỉnh để các dịch vụ hỗ trợ cho ngành có giá cả hợp lý và đảm bảo chất lượng.

8. Đối với công tác quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, hiện nay xuất hiện tình trạng các nhà máy sản xuất thức ăn không sử dụng chất cấm, nhưng người chăn nuôi vẫn mua được chất cấm để sử dụng. Do đó, Cục Chăn nuôi cần phối hợp với các địa phương để quản lý việc sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi.

9. Cục Chăn nuôi cần giải quyết sớm những vướng mắc của các công ty đã kiến nghị tại Hội nghị. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Chăn nuôi, Cục cần chuyển đến các cơ quan liên quan để trả lời bằng văn bản.

10. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức các Hội nghị để lắng nghe ý kiến của các cá nhân, tổ chức liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Chăn nuôi (để t/h);
- Các Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Bộ (Chánh VP+TH);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5341/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại Hội nghị đánh giá tình hình chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2011 và giải pháp thúc đẩy chăn nuôi trong thời gian tới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.932

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227