Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4878/TB-BHXH về danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 01/9/2010 đến ngày 20/10/2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4878/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4878/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC TỪ NGÀY 01/9/2010 ĐẾN NGÀY 20/10/2010

Thực hiện công văn số 3114/BHXH-VP ngày 16/9/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trao đổi, khai thác thông tin qua mạng Internet. BHXH Việt Nam thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần quan tâm trong tháng do Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tra cứu khai thác.

STT

Đơn vị ban hành

Số ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban hành

1

Thông tư Bộ Tài chính

114/2010/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

22/9/2010

2

TTLT Bộ KHĐT - Bộ Tài chính

20/2010/TTLT-BKH-BTC

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

21/9/2010

3

Thông tư Bộ Nội vụ

09/2010/TT-BNV

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

11/9/2010

4

Thông tư Bộ LĐTB&XH

27/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

14/9/2010

5

Thông tư Bộ Tài chính

137/2010/TT-BTC

Thông tư Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

15/9/2010

6

Thông tư Bộ Xây dựng

16/2010/TT-BXD

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

01/9/2010

7

Thông tư Bộ Tài chính

153/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

28/9/2010

8

Nghị định Chính phủ

102/2010/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

01/10/10

9

Quyết định Thủ tướng Chính phủ

61/2010/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

30/9/10

10

Nghị định Chính phủ

101/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

30/9/2010

11

Công văn Văn phòng Chính phủ

7574/VPCP-KTTH

Báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

22/10/10

12

Thông tư Bộ Công an

38/2010/TT-BCA

Quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm luật pháp về trật tự, an toàn giao thông

12/10/10

13

Công văn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7458/BKH-QLĐT

Chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu

20/10/10

14

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư

21/2010/TT-BKH

Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

28/10/10

15

Thông tư Bộ Xây dựng

18/2010/TT-BXD

Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

15/10/10

 

 

Nơi nhận:
- BHXH các tỉnh, tp;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Văn Mến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4878/TB-BHXH về danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 01/9/2010 đến ngày 20/10/2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90