Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4785/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án khoa học công nghệ nông nghiệp ngày 08/9/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4785/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4785/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP NGÀY 08/9/2011

Ngày 08/9/2011, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp tại Hà Nội. Sau khi nghe các báo cáo của Giám đốc dự án và thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện của các Cục, Vụ và Ban Ngành Trung ương có liên quan, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, Trưởng ban chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp đã cơ bản hoàn tất các hoạt động đề ra trong thiết kế dự án. Dự án đã được ADB, đoàn đánh giá quốc tế độc lập và các đơn vị hưởng lợi đánh giá cao về tiến độ thực hiện và hiệu quả. Trên cơ sở đó, ADB đã đồng ý tài trợ tiếp tục cho khoa học công nghệ nông nghiệp trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (Low Carbon Agriculture Support Project - LCASP) dự kiến sẽ triển khai trong năm 2012;

2. Do chênh lệch tỷ giá VNĐ và USD, các hợp phần của dự án sau khi đạt mục tiêu còn phần vốn kết dư, Ban chỉ đạo đồng ý sử dụng vốn vay này cho từng hợp phần như sau:

a) Tiểu hợp phần 1.1: Chương trình nghiên cứu hướng tới khách hàng, vốn kết dư 0,7 triệu USD, Ban chỉ đạo đồng ý sử dụng hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu và sản xuất của các đề tài đã thực hiện đạt kết quả xuất sắc nhất. Đề nghị Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng tiêu chí tuyển chọn, lập Hội đồng tuyển chọn các đề tài đạt kết quả xuất sắc nhất, đề xuất Bộ xem xét và trao đổi với ADB để quyết định tuyển chọn. Bộ sẽ thực hiện việc đánh giá độc lập để kiểm tra thực tế các đề tài được đề xuất trước khi quyết định tuyển chọn.

b) Tiểu hợp phần 1.3: Nâng cấp thiết bị nghiên cứu và phòng thí nghiệm cho các viện nghiên cứu. Ban chỉ đạo đồng ý phân bổ vốn kết dư như sau: (i) Bổ sung 0,15 triệu USD cho Viện Môi trường nông nghiệp; (ii) Bổ sung 0,3 triệu USD cho Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ; (iii) Bổ sung 0,15 triệu USD cho Viện Thổ nhưỡng nông hóa; (iv) Bổ sung 0,06 triệu USD cho Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc;

c) Hợp phần 2: Tăng cường khuyến nông cấp cơ sở. Ban chỉ đạo đồng ý phân bổ vốn kết dư: (i) Bổ sung 0,2 triệu USD cho Ban QLDA tỉnh Thanh Hóa; (ii) Bổ sung 0,2 triệu USD cho Ban QLDA tỉnh Nghệ An; (iii) Bổ sung 0,1 triệu USD cho Ban QLDA tỉnh Ninh Thuận; (iv) Bổ sung 0,1 triệu cho Ban QLDA tỉnh Quảng Nam; (v) Bổ sung 0,1 triệu USD cho Ban QLDA tỉnh Đắk Nông. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh trên có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể điều chỉnh và bổ sung vốn đối ứng để thực hiện trong năm 2012;

d) Về kinh phí thuê tuyển tư vấn để thiết kế Hợp phần Khoa học công nghệ Nông nghiệp trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP). Ban chỉ đạo đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Ban QLCDA Nông nghiệp lập tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin đồng ý chủ trương sử dụng vốn kết dư 0,5 triệu USD để thuê tư vấn theo kế hoạch đã được ADB nhất trí.

Để đẩy nhanh công tác tuyển chọn tư vấn nhằm thiết kế cho Hợp phần Khoa học công nghệ nông nghiệp trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP), trong thời gian chờ đợi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương tuyển tư vấn, Ban Chỉ đạo đồng ý cho Ban QLCDA Nông nghiệp bắt đầu xúc tiến ngay các thủ tục chuẩn bị tuyển tư vấn theo kế hoạch gồm: (i) Đăng báo mời bày tỏ nguyện vọng; (ii) Trình duyệt Kế hoạch tuyển chọn và Dự toán tuyển chọn tư vấn; (iii) Trình duyệt Tiêu chí tuyển chọn tư vấn và Thành lập Tổ chuyên gia giúp việc tuyển chọn tư vấn. Ban QLCDA Nông nghiệp sẽ chỉ ký hợp đồng huy động tư vấn sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về cho phép sử dụng vốn của dự án để thuê tuyển các tư vấn nói trên;

3. Ban Chỉ đạo đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thuộc Bộ và phối hợp với ADB để triển khai xây dựng dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (Low Carbon Agriculture Support Project - LCASP), nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị báo cáo Bộ kịp thời để xử lý.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo Bộ kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ TC, KH-ĐT, KHCN, GDDT, NHNN;
- UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; Quảng Nam, Ninh Thuận, Đăk Nông;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Vụ HTQT, KH, KHCNMT, TC, TCCB;
- Cục QLXDCT;
- TTKNKNQG;
- Ban QLDANN, Các Ban QLDA Viện/Trường;
- Lưu VP, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4785/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án khoa học công nghệ nông nghiệp ngày 08/9/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114