Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4685/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 24/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4685/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP BÀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ETHOXYQUIN TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN THEO KIẾN NGHỊ CỦA HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM (VASEP)

Ngày 12/9/2012, tại Hà Nội, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp quản lý Ethoxyquin trong thức ăn thủy sản theo kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Tham dự buổi họp có đại điện lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và các đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; Vụ Nuôi trồng Thủy sản; Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Hiệp hội VASEP.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình cấp bách trong việc xuất khẩu tôm sang Nhật Bản bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc Nhật Bản kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu Ethoxyquin và các kiến nghị của Hiệp hội VASEP, ý kiến của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và các đơn vị trực thuộc, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã kết luận và yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát Ethoxyquin, cụ thể như sau:

1. Tổng cục Thủy sản:

- Khẩn trương tiến hành rà soát danh mục các loại thức ăn cho tôm nuôi thương phẩm có chứa và không chứa Ethoxyquin để ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến cáo người nuôi tôm sử dụng thức ăn không chứa Ethoxyquin, đặc biệt là đối với các cơ sở nuôi tôm làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu vào Nhật Bản; trường hợp cơ sở nuôi sử dụng thức ăn có chứa Ethoxyquin thì hướng dẫn quy trình giải pháp để khi thu hoạch đảm bảo hàm lượng cho phép theo yêu cầu của thị trường Nhật Bản.

- Khẩn trương xây dựng đề cương và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lấy mẫu kiểm nghiệm thức ăn có chứa Ethoxyquin nhằm xác định hàm lượng Ethoxyquin tối đa an toàn trong thức ăn thủy sản (của các cơ sở sản xuất thức ăn khác nhau) để đạt mức tồn dư cho phép trong tôm thương phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường Nhật Bản. Đồng thời, tham mưu đề xuất Bộ sửa đổi, bổ sung quy định giới hạn tối đa hàm lượng Ethoxyquin trong thức ăn cho tôm và thủy sản nói chung phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu các thị trường nhập khẩu.

Về kinh phí triển khai: Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề xuất điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012 (phần giao cho Tổng cục Thủy sản) để triển khai hoạt động nêu trên. Trước mắt, yêu cầu Tổng cục Thủy sản tạm ứng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của Tổng cục để triển khai ngay hoạt động nêu trên trong tháng 9­-10/2012.

- Rà soát các nội dung về công bố chất lượng thức ăn và ghi nhãn thức ăn tại Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ NN&PTNT để đề xuất Bộ sửa đổi, bổ sung (yêu cầu ghi nhãn tên và hàm lượng các phụ gia, chất chống oxy hóa trên nhãn thức ăn thủy sản trong đó có hàm lượng Ethoxyquin).

2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Trên cơ sở kết quả các hoạt động nêu trên của Tổng cục Thủy sản, chủ trì và phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu, đề xuất với Bộ các biện pháp xử lý tiếp theo để giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề Ethoxyquin trong thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản (các giải pháp về đối ngoại, cần thiết tiếp tục cử đoàn công tác sang làm việc với phía Nhật Bản; trao đổi kinh nghiệm xử lý của Cơ quan thẩm quyền Ấn Độ).

3. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Chủ động phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương để thống nhất và tập trung thực hiện các giải pháp về sản xuất trong nước đã nêu trên; đồng thời thông qua các nhà nhập khẩu Nhật Bản và kinh nghiệm xử lý của Ấn Độ để tiếp tục đề xuất các giải pháp phù hợp.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản, Cục QLCL NLTS;
- Hiệp hội VASEP;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4685/TB-BNN-VP ngày 24/09/2012 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp bàn biện pháp quản lý Ethoxyquin trong thức ăn thủy sản theo kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!