Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4341/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 4341/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NỐNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4341/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9/2012 CỦA BỘ

Ngày 31 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2012 của Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp; các Ban Quản lý các dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi; các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông Quốc gia, Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8

Trong tháng 8/2012, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao; hầu hết các lĩnh vực sản xuất tiếp tục phát triển; kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 18,2 tỷ USD, tăng 9,75% so với cùng kỳ; công tác xây dựng cơ bản đạt ở mức cao; nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ khác tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, toàn ngành đang phải đối phó với nhiều khó khăn, nhất là về thị trường và dịch bệnh trong chăn nuôi và thủy sản; tiến độ trồng rừng đạt thấp so vi cùng kỳ, tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn diễn ra gay gắt, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa được triển khai đồng đều, một số nơi còn chậm; xảy ra nhiều sự cố về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ còn vướng mắc; việc Tng kết thực hiện Nghị quyết “28” của Bộ Chính trị về đổi mới nông lâm trường quốc doanh còn chậm; tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm và chất lượng chưa cao.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9

Trước tình hình nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2012 như sau:

1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật:

* Cục Trồng trọt:

- Khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông đảm bảo thắng lợi ở các tỉnh miền Bắc;

- Chỉ đạo chuẩn bị triển khai sàn xuất vụ Đông Xuân trên phạm vi cả nước, lưu ý tập trung chỉ đạo về cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ;

- Có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc sử dụng giống lúa lai trong sản xuất lúa Đông Xuân các tỉnh miền Bắc; đồng thi có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu về giống cho các năm tiếp theo.

* Cuc Bảo v thc vật:

Chỉ đạo kiểm tra tình hình, mức độ nhiễm và đề xuất biện pháp phòng chống dịch rầy nâu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cà Mau.

* Các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật:

Chỉ đạo các biện pháp quyết liệt để tăng cường quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

2. Về chăn nuôi - thú y:

* Cục Thú y:

- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chuẩn bị đối phó với tình hình xấu hơn khi mùa đông tới;

- Rà soát và có tham mưu, đề xuất để Bộ chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm giảm sự phụ thuộc vào vắc xin trong công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vắc xin và có kế hoạch tiêm phòng phù hợp;

- Đề xuất các chính sách để khuyến khích sản xuất vắc xin trong nước, hỗ trợ tăng cường mức độ bảo hộ để từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu;

- Phối hợp chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống việc buôn lậu các sản phẩm chăn nuôi, con giống qua các cửa khẩu biên giới để phòng chống dịch bệnh và bảo hộ sản xuất trong nước;

* Cục Chăn nuôi:

- Khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo chính sách khuyến khích chăn nuôi hộ gia đình để báo cáo Bộ trưởng;

- Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả, trước tiên phải nghiên cứu và xác định lại cơ cu chăn nuôi;

3. Về thủy sản:

* Tổng cục Thủy sản:

- Khẩn trương hoàn thành Đ án thành lập Cục Kiểm ngư (hoàn thành trong tháng 9/2012);

- Tiếp tục kiểm tra và rà soát việc giao và cho thuê mặt nước biển cho nuôi trồng thủy sản có yếu tố nước ngoài và việc cấp phép cho các tàu cá nước ngoài vào đánh bắt và mua hải sản trên lãnh hải của Việt Nam, đồng thời đề xuất các biện pháp để điều chỉnh vấn đề này (hoàn thành trong tháng 9/2012);

- Tăng cường kiểm soát chất lượng giống thủy sản, bao gồm cả việc sử dụngchặt chẽ giống nhập khẩu; đồng thời hướng dẫn các địa phương xử lý môi trường ao, đầm nuôi trồng thủy sản để chuẩn bị cho vụ nuôi mới;

- Tiếp tục theo dõi và đề xuất các biện pháp để tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp thủy sản;

- Phối hp với Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản rà soát, đề xuất việc kiện toàn Ban điều hành và xuất khẩu cá tra vào Nga (Thứ trưởng Vũ Văn Tám trực tiếp chỉ đạo).

* Cục Thú y:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng cán bộ, chuyên gia khoa học trong và ngoài nước để làm rõ nguyên nhân gây bệnh trên tôm, nhuyễn thể... và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh (Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu trực tiếp chỉ đạo).

4. Về chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

* Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

- Nghiên cứu và có báo cáo về tình hình sản xuất muối, làm rõ nguyên nhân của việc sản lượng muối đạt thấp trong 2 năm vừa qua, tham mưu, đề xuất với Bộ các biện pháp để thúc đẩy phát triển ngành muối.

5. Về lâm nghiệp:

* Tổng cục Lâm nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra một số địa phương, đồng thời chuẩn bị báo cáo để Bộ báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trồng rừng mới;

- Chuẩn bị nội dung để Bộ báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương và tổ chức cuộc họp về công tác bảo vệ rừng khu vực Tây Nguyên;

- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống phá rừng trái phép, đặc biệt ở Vườn quốc gia Yok Đôn và Bắc Kạn;

- Kiểm tra và đề xuất các biện pháp để bảo tồn đàn voi rừng, nhất là ở khu vực Tây Nguyên;

- Có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về việc khai thác rừng theo hướng hạn chế việc khai thác gỗ để xuất khẩu dăm, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn để chế biến trong nước, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân.

6. Về thủy lợi - xây dựng cơ bản:

* Các Ban CPO: Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp: Tập trung đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn từ ODA.

7. Về phát triển nông thôn:

* Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

- Khẩn trương triển khai các công việc theo phân công và chuẩn bị tổ chức họp với các địa phương để nắm tình hình, chấn chỉnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (dự kiến tổ chức trong tháng 9/2012);

- Chủ động nắm tình hình và đề xuất các cơ chế, chính sách để xử lý những tồn tại có liên quan đến vấn đề di dân thủy lợi, thủy điện, di dân tự do.

* Vụ Tổ chức cán b:

Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định “1956” của Thủ tướng Chính phủ.

8. Về công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm:

* Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Nghiêm túc phối hợp triển khai các công việc được giao tại Thông báo số 3972/TB-BNN-VP, ngày 16/8/2012 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 8/2012;

- Chuẩn bị nội dung để đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu làm Trưởng đoàn sang Trung Quốc giải quyết các tồn tại vướng mắc trong vấn đề quản lý chất lượng đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu;

- Tiếp tục làm việc với phía Nhật Bản để xử lý vấn đề kiểm soát Ethoxyquin trong sản phẩm tôm của Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản;

- Chuẩn bị nội dung để làm việc với đoàn Hoa Kỳ sang thanh tra điều kiện ATVSTP các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam.

* Cc Bảo vệ thực vật:

Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chuẩn bị tổ chức Hội nghị sản xuất rau an toàn ở Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Bắc do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì (dự kiến tổ chức vào ngày 10/11/2012).

* Cục Thú y:

Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chăn nuôi chuẩn bị tổ chức Hội nghị về quản lý giết mổ ở Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Bắc do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì (dự kiến tchức vào cuối tháng 9/2012).

9. Về đi mới doanh nghiệp và nông lâm trường quốc doanh:

* Tổng cục Lâm nghiệp:

Khẩn trương đề xuất các chính sách phát triển cho lâm trường quốc doanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng;

* Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

Khẩn trương phối hợp đề xuất các chính sách phát triển cho nông trường quốc doanh.

10. Về công tác pháp chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chng lãng phí:

* Thủ trưởng các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục quan tâm xây dựng các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, khả thi, thực tiễn cao; thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Quan tâm thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2013.

11. Về công tác tuyên truyền:

- Các đơn vị chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí về hoạt động của ngành;

- Báo Nông nghiệp Việt Nam chủ động thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành cho người dân một cách chính xác và kịp thời.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (xem trên Website: http//www.omard.gov.vn);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4341/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.767
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171