Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban điều hành Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4289/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4289/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CÂY NÔNG, LÂM NGHIỆP, GIỐNG VẬT NUÔI VÀ GIỐNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011-2015

Ngày 24/8/2012, tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp của Ban điều hành Chương trình giống. Sau khi nghe thường trực Ban chỉ đạo Chương trình giống báo cáo về tình hình triển khai Quyết định số 2194/QĐ-TTg , ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, các công việc chủ yếu cần triển khai trong thời gian tới và ý kiến tham gia của các thành viên, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Chương trình giống như: Ban hành thông tư liên Bộ hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện Chương trình giống; cơ bản hoàn thành quy hoạch hệ thống giống; xây dựng được 62 dự án giống; triển khai thực hiện nhiều dự án nhằm cung ứng giống tốt cho nông dân.

2. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giống vẫn còn tồn tại một số vấn đề như:

- Một số dự án hoàn thành chậm làm thủ tục thanh quyết toán;

- Một số dự án đã được phê duyệt để triển khai nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật;

- Các dự án đã phê duyệt có nhu cầu vốn lớn, vượt xa khả năng của Ngân sách Nhà nước, mang tính dàn trải, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm và còn mang tư duy bao cấp.

3. Để khắc phục những tồn tại nêu trên và chuẩn bị cho kế hoạch 2013 - 2015 và kế hoạch năm 2013, Bộ yêu cầu:

3.1. Ban Điều hành Chương trình giống tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tư nhân tham gia sản xuất, cung ứng giống, đặc biệt các chính sách về lãi suất, thuế.

3.2. Vụ Kế hoạch xây dựng khung vốn kế hoạch 2013-2015 của các dự án giống, trình Bộ phê duyệt và thông báo cho các Tổng cục, Cục chuyên ngành để có định hướng xây dựng kế hoạch cụ thể.

3.2. Vụ Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư quyết toán các dự án đã hoàn thành; phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành, rà soát, tổng hợp các nội dung vốn sự nghiệp của các dự án đã được phê duyệt không đúng nội dung của Thông tư 11/2012/TTLB-BNNPTNT-BTC-BKHĐT để điều chỉnh cho phù hợp.

3.4. Vụ Quản lý XDCT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Trên cơ sở danh mục các dự án giống được Bộ rà soát phê duyệt lại, điều chỉnh lại dự án xong trước ngày 31/12/2012.

- Rà soát, tổng hợp và trình Bộ phương án xử lý kinh phí chuẩn bị đầu tư cho các dự án giống.

3.5. Các Tổng cục Thủy sản, Lâm nghiệp, các Cục Trồng trọt, Chăn nuôi:

- Rà soát xác định các sản phẩm ưu tiên (Các sản phẩm hàng hóa chủ yếu, các sản phẩm thay thế nhập khẩu nhạy cảm) trong chiến lược phát triển ngành và kế hoạch 5 năm 2011-2015, trên cơ sở đó xác định danh mục các dự án ưu tiên triển khai từ nay đến 2015;

- Rà soát lại nội dung đầu tư các dự án đề xuất lựa chọn triển khai từ nay đến năm 2015 để loại bỏ các nội dung chưa thật cần thiết, không trực tiếp phục vụ cho sản xuất giống; trong trường hợp cần thiết cắt giảm quy mô đầu tư để đảm bảo tổng vốn đầu tư phù hợp với khung vốn được Bộ phân bổ.

Danh mục dự án ưu tiên và tổng mức đầu tư khống chế của từng dự án gửi về Thường trực ban điều hành Chương trình giống (Vụ Kế hoạch) trước ngày 10/9/2012 để tổng hợp, trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để triển khai thực hiện các dự án ưu tiên.

3.6. Cục Trồng trọt gấp rút đề xuất phương án cung ứng giống lúa lai cho vụ Xuân 2013; Chủ động đề xuất giải pháp khắc phục trong trường hợp thiếu giống.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các TT Bùi Bá Bổng, Diệp Kỉnh Tần, Vũ Văn Tám, Nguyễn Thị Xuân Thu, Hà Công Tuấn (để b/c);
- Các thành viên BĐHCT giống;
- Các Tổng cục LN, TS; Các Cục TT, CN, QLXDCT;
- Vụ KH, TC, KHCNMT;
- Lưu VP, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban điều hành Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70