Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4072/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với tỉnh An Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4072/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 22/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4072/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH AN GIANG

Thực hiện văn bản số 293/TB-VPCP ngày 14/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến chỉ đạo, phân công các đơn vị trong chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu, dự thảo, báo cáo Bộ các văn bản sau:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư theo chương trình 4 triệu tấn kho lương thực quy định tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản để các địa phương có căn cứ thực hiện, bảo đảm thống nhất hiệu quả.

- Xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo và phương thức mua tạm trữ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13/4/2012; số 232/TB-VPCP ngày 03/7/2012 của Văn phòng Chính phủ.

- Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4935/VPCP-KTTH ngày 04/7/2012 về nội dung bổ sung một số máy móc thiết bị được hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với máy móc trong nước chưa sản xuất được.

2. Giao Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu dự thảo, báo cáo Bộ các văn bản sau:

- Xác định tiêu chuẩn chủng loại giống lúa tiến độ kỹ thuật có năng suất và chất lượng cao, được nhà nước hỗ trợ 100% tiền mua giống để áp dụng thử nghiệm theo quy định của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP , ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

- Phối hợp với tỉnh An Giang kiểm tra và xác nhận diện tích mở mới sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2011, căn cứ vào quy định để Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện.

3. Giao Tổng cục Thủy sản chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ban hành Nghị định quản lý hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra, basa; xây dựng cơ chế thu mua tạm trữ và điều tiết cung cầu thị trường mặt hàng cá tra.

Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng để các đơn vị biết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các TTr: Bùi Bá Bổng, Vũ Văn Tám; Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Chế biến, Trồng trọt;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4072/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với tỉnh An Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78