Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 40/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 40/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2012 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC

Ngày 13 tháng 01 năm 2012 tại Yên Bái, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2011, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư lệnh Quân khu 1, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo các tỉnh trong vùng.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng. Dù phải đối mặt với những ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, thiên tai, dịch bệnh, sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch…, song, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong vùng đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả: Kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 10,33%. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, an ninh lương thực được đảm bảo. Chương trình phát triển cây cao su tại một số địa phương được tập trung triển khai và đạt kết quả; Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng thịt, sữa tăng khá. Công tác bảo vệ, phát triển rừng, nhất là trồng rừng sản xuất có nhiều cố gắng. Các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa được đẩy mạnh. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; hầu hết các tuyến đường giao thông trọng điểm trong vùng đã và đang được đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống đường bộ được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn 29,3%, giảm 1,59% so với năm 2010. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng cơ bản ổn định; chủ quyền biên giới quôc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, việc thực hiện chủ trương hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện kết quả tốt.

Tuy nhiên, tình hình trong vùng vẫn còn nhiều khó khăn, một số tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa bền vững; kinh tế hàng hóa chậm phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; liên kết giữa các địa phương trong vùng với các trung tâm, đầu mối kinh tế chưa được gắn kết. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật vẫn xảy ra ở một số địa phương. Tỷ lệ đói nghèo còn ở mức cao. Di cư tự do trong vùng dân tộc Mông; tình hình an ninh trật tự còn những diễn biến phức tạp, đặc biệt vụ việc xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là các xã vùng cao, biên giới còn nhiều hạn chế, bất cập; một số cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa thật quyết liệt.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012

Năm 2012 dự báo kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp khó lường. Nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ vẫn là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội … Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, các địa phương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đối với các tỉnh trong vùng:

- Tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa thành Chương trình hành động, xác định rõ giải pháp để huy động cả hệ thống chính trị hăng hái thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Có giải pháp khắc phục nhanh, hiệu quả những hạn chế, yếu kém do các nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành địa phương.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy cao độ thế mạnh của mỗi địa phương, mỗi tiểu vùng; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển rừng kinh tế … Rà soát quy hoạch vùng, ngành; phối hợp liên kết phát triển vùng chuyên canh các loại cây công nghiệp giữa các địa phương để hình thành các vùng sản xuất lớn; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo bước đột phá. Quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chấn chỉnh, quản lý việc khai thác khoáng sản. Đặc biệt quan tâm giúp nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy điện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất; ổn định dân cư, đưa dân trở lại biên giới; thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, lũ, giảm nhẹ thiên tai và di dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và khuyến khích các cơ sở công nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hoạt động có hiệu quả. Triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và bình ổn giá. Chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, vùng kinh tế động lực, khu du lịch trọng điểm, các dự án lớn trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Có các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung cho phát triển giáo dục, dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số. Quan tâm triển khai tốt công tác y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, biên giới quốc gia. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành. Khắc phục tình trạng di cư tự do; tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu; đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy có hiệu quả trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống chính trị cơ sở, địa bàn khó khăn, trọng yếu về an ninh quốc phòng. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác giám sát, phản biện, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa …

2. Đối với Ban Chỉ đạo Tây Bắc:

a) Cơ quan chuyên trách, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các thành viên kiêm nhiệm tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của các địa phương trong vùng như: Chương trình giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phát triển mạng lưới giao thông và hệ thống đường tuần tra biên giới, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hòa Lạc - Hòa Bình; công tác di dân tái định cư một số dự án thủy điện lớn; công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ y tế cho đồng bào nghèo; vấn đề di cư tự do; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”; việc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về công tác đối với đạo Tin lành; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; … Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo. Hoàn thiện việc tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW để sớm có kết luận của Bộ Chính trị.

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ có các cơ chế, chính sách đặc thù cho đồng bào các dân tộc để phát triển bền vững và phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực. Đôn đốc việc hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020; khảo sát, đánh giá tình hình khai thác khoáng sản, công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực … đề xuất các chính sách. Nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các cơ quan tổ chức tốt các hội nghị, cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc với các Bộ, ban, ngành, địa phương theo Chương trình công tác năm 2012 đã đề ra. Trong đó, Ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức 4 hội nghị: Đánh giá việc tăng cường công tác, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng ở những tỉnh có đông đồng bào Mông; Tổng kết công tác phòng chống ma túy, đánh giá kết quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai, công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS vùng Tây Bắc; đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở địa bàn trọng yếu, khó khăn, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào theo đạo, di cư tự do…

- Chỉ đạo và tổ chức phối hợp tốt các lực lượng, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để xử lý các tình huống, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa Cơ quan chuyên trách, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo với các thành viên kiêm nhiệm, các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng.

b) Đối với các thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ năm 2012 thành chương trình công tác để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc; dành thời gian nhiều hơn cho công việc của Ban Chỉ đạo. Chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng và Cơ quan chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, nhất là tham mưu, đề xuất, bố trí, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tham mưu cho Bộ, ban, ngành mình phối hợp với Ban Chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề và các nội dung công việc đã đề ra trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2012:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng đề án và tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Bắc;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức Hội nghị về phát triển giáo dục vùng Tây Bắc;

- Bộ Công an chủ trì tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Bắc; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và các giải pháp khắc phục tình trạng dân di cư tự do vùng Tây Bắc;

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển giao thông vùng Tây Bắc;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì khảo sát đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội vùng Tây Bắc;

- Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức khảo sát đánh giá kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng; kết quả công tác của các tổ công tác 123 trên địa bàn vùng Tây Bắc.

(Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc ban hành chương trình công tác cụ thể của Ban Chỉ đạo)

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tỉnh vùng Tây Bắc biết tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quốc phòng, Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh vùng Tây Bắc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 40/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17