Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 30/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 30/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 08 tháng 02 năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau 3 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tích cực phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước đều tăng; các lĩnh vực xã hội, xóa đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ; công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đang được tích cực triển khai; an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông, Tỉnh cần tiếp tục phát huy và cố gắng phấn đấu hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong những năm tới, với lợi thế là địa phương nằm trong vùng tam giác của 3 nước nên có nhiều tiềm năng phát triển, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về an ninh chính trị, giữ vững biên giới, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, giữ vững khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Để thực hiện mục tiêu trên, Đắk Nông cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đổi mới cơ chế quản lý, thu hút mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng khoáng sản, thủy điện, tài nguyên rừng và đất rừng, hình thành các vùng chuyên canh lớn về cây công nghiệp, cây nguyên liệu và lương thực. Cần tiến hành rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội sau 3 năm thực hiện để có phương án điều chỉnh hợp lý. Trên cơ sở đón nhận cơ hội mới của đất nước, khai thác thế và lực của Tỉnh, đến năm 2010 sản xuất nông, lâm nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến để tạo ra giá trị hàng hóa chất lượng cao; phấn đấu để đưa công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế. Trong công nghiệp, cần chú trọng ngành công nghiệp khai thác và chế biến Bô xít, khai thác thủy năng, chế biến nông, lâm sản.

2. Quản lý tốt công tác quy hoạch, xây dựng thị xã, thị trấn, thị tứ. Đô thị Gia Nghĩa phải được quy hoạch, xây dựng để trở thành thành phố trong tương lai gần, một trung tâm hành chính, văn hóa, kinh tế, phù hợp với cảnh quan mang kiểu dáng kiến trúc đặc thù các dân tộc Tây Nguyên.

3. Đối với vấn đề xã hội: thời gian qua, Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tạo được chuyển biến bước đầu về y tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo. Tuy vậy, tỷ lệ đói nghèo trong đồng bào dân tộc còn cao, nên những năm tới cần tập trung hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc và coi việc nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, có ý nghĩa quyết định đến ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Phải điều tra, nắm chính xác số hộ và nguyên nhân đói nghèo để có giải pháp giảm nghèo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, chính sách của Nhà nước với cách làm phù hợp, sáng tạo; đồng thời, có giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để thu hút nhiều lao động và tạo công ăn việc làm cho đồng bào. Bên cạnh đó, cần tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật giúp đồng bào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tổ chức lại nghề rừng để đồng bào có việc làm và thu nhập từ nghề rừng. Nghiên cứu mở trường dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Tỉnh phải quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Bệnh viện đa khoa, sớm phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Xây dựng các dự án tổng hợp để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại chỗ, đồng bào di cư tự do; lồng ghép các chương trình, phấn đấu đến năm 2010 giải quyết cơ bản vấn đề đói nghèo của đồng bào.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về Dự án mở rộng quốc lộ 14, đoạn nối quốc lộ 28 với quốc lộ 14 và cầu Đắk Nông: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 695/VPCP-CN ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải sớm triển khai thi công.

2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng thị xã Gia Nghĩa và huyện mới thành lập: Đồng ý cho ứng trước 100 tỷ đồng trong kế hoạch vốn năm 2008 để triển khai một số công trình hạ tầng; trong đó, cần ưu tiên đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học, công trình thoát nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý. Ngoài phần đầu tư của Trung ương, Tỉnh cần chủ động có giải pháp huy động các nguồn vốn khác để xây dựng thị xã nhanh hơn.

3. Đồng ý đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ giai đoạn 2006-2010, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan đưa vào Đề án phát triển thủy lợi nhỏ vùng đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên để cân đối vốn đầu tư hàng năm cho Tỉnh.

4. Đối với những xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã: đồng ý bổ sung vào danh mục Đề án xây dựng cầu đường tới những xã chưa có đường ô tô tới trung tâm xã. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tài chính xem xét, cho Tỉnh ứng vốn trước 1/3 nhu cầu để triển khai trong năm 2007, ưu tiên xã mới thành lập, xã nghèo, khó khăn.

5. Đồng ý điều chuyển 5 xe con từ Bộ Giao thông - Vận tải về cho huyện mới thành lập Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển giao.

6. Đồng ý với đề nghị của Tỉnh tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường học, lớp học. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cân đối vốn thực hiện, trước mắt trong năm 2007 cho Tỉnh ứng trước 30 tỷ đồng.

7. Đồng ý cho Tỉnh lập các dự án để ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và dự án ổn định dân di cư tự do, trình phê duyệt theo quy định.

8. Về dự án đầu tư xây dựng đường từ Cửa khẩu Đắk Perr (Việt Nam) đến thị trấn Pechanda, tỉnh Mondunkiri - Campuchia dài 35 km và 01 cầu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, tổng hợp vào kế hoạch viện trợ cho Bạn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Quốc phòng;
- Các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Du lịch;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN: Website CP, các Vụ: KTTH, KG; VX, CN, NN, TH, NC, QHQT, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5) . 55

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 30/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112