Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2766/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị tăng cường nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình thủy lợi, ngày 29/5/2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2766/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 11/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2766/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, NGÀY 29/5/2012

Ngày 29/5/2012, tại Tổng cục Thủy lợi, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì hội nghị Tăng cường nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình thủy lợi do các Công ty TNHH MTV KTCTTL trực thuộc Bộ (công ty) quản lý, với sự tham gia của lãnh đạo và các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thủy lợi; đại diện một số cơ quan liên quan trực thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính và lãnh đạo, chuyên viên của các công ty: Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải và Dầu Tiếng.

Đại diện lãnh đạo 3 công ty đã báo cáo một số kết quả hoạt động, dự kiến kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, những khó khăn tồn tại trong hoạt động và kiến nghị Bộ một số giải pháp tháo gỡ. Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan liên quan, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, nhìn chung các công ty đã có nhiều cố gắng nhằm tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ trong việc thực hiện tiết kiệm điện, nước và chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả đạt được là đáng ghi nhận, tuy ở mức độ khác nhau đối với từng công ty. Thời gian tới, các công ty cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của Bộ là trở thành những hình mẫu trong việc quản lý, khai thác hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ tốt sản xuất và đời sống dân sinh.

2. Đối với các công ty trực thuộc Bộ:

- Trên cơ sở các cơ chế, chính sách hiện hành đề nghị các công ty tiếp tục áp dụng, vận dụng các chế độ chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện bố trí tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, chức năng nhiệm vụ rõ ràng; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, định mức nội bộ; tăng cường quản lý theo hình thức giao, khoán, lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm trên sở định mức kinh tế kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

- Hoàn thiện và chủ động triển khai các giải pháp, nội dung Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty. Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, trang bị đủ kỹ năng và kiến thức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt trong quản lý, khai thác. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào công tác quản lý, khai thác, nhằm tiết kiệm nước, điện, giảm chi phí quản lý.

- Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa công ty với các công ty trực thuộc hệ thống, có sự kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước của địa phương trong vùng hưởng lợi, đặc biệt là việc quản lý và xử lý các hành vi vi phạm công trình thủy lợi.

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hệ thống trên cơ sở quy hoạch sản xuất của các địa phương trong vùng hưởng lợi của hệ thống, trình Bộ xem xét, quyết định.

3. Đối với Tổng cục Thủy lợi

- Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nghiên cứu, đánh giá những mặt được, tồn tại của các cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức hoạt động của các công ty, qua đó tổng hợp, kiến nghị Bộ, Chính phủ sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Chủ trì phối hợp với các công ty làm việc với các địa phương trong các hệ thống thủy lợi liên tỉnh, nhằm tăng cường công tác phối hợp, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

- Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong hoạt động phục vụ sản xuất, dân sinh đối với các công ty. Xem xét trả lời theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ xử lý các kiến nghị của các công ty.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng sớm trình Bộ ban hành Quy chế quản lý các công ty nhằm làm rõ chức năng, thẩm quyền của các đơn vị có liên quan trong việc quản lý đối với ba công ty.

- Các đơn vị khác theo thẩm quyền giải quyết hoặc trình Bộ xem xét giải quyết các kiến nghị của các công ty có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Các Vụ: Kế hoạch, TCCB;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Ban Đổi mới và QLDNNN;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2766/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị tăng cường nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình thủy lợi, ngày 29/5/2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183