Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 25/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 25/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 25/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2006 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2007 CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 11 tháng 01 năm 2007 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007, ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2006

1. Triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách năm 2006, trong điều kiện trong nước và quốc tế có nhiều biến động, như: dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; hạn hán, bão, lũ diễn ra gay gắt, nhất là ở các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, giá cả xăng dầu, vật tư, thiết bị trên thế giới tăng cao, nhưng ngành nông nghiệp, nông thôn đã đạt được thành tựu đáng phấn khởi, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách của cả nước; nổi bật là:

- Sản xuất tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Sản xuất lương thực năm 2006 sản lượng đạt 39,65 triệu tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 35,83 triệu tấn. Cây công nghiệp tập trung như cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, điều tiếp tục phát triển và đã gắn với công nghiệp chế biến góp phần nâng cao chất lượng, hạ giá thành nông sản; nâng cao tỷ suất hàng hoá và kim ngạch xuất khẩu.

- Cơ cấu sản xuất nông nghiêp, kinh tế nông thôn tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm, chăn nuôi tăng, nhiều làng nghề khôi phục và phát triển, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp, nông thôn được thành lập tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng: diện tích gieo trồng lúa giảm nhưng sản lượng, chất lượng tăng, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Nhiều nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la và có vị thế trên thị trường thế giới như: gạo, cao su, cà phê và đồ gỗ. Lâm nghiệp đã có chuyển biến tích cực, độ che phủ của rừng đạt 37,2%; chất lượng rừng trồng mới được cải thiện.

- Khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất; nhất là trong tuyển chọn, tạo giống mới, nhân nhanh giống bằng công nghệ cao, công nghệ sinh học và áp dụng biện pháp canh tác tiên tiến đã góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển khá; đặc biệt, hệ thống thuỷ lợi, đê điều đã được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho trồng chọt, chăn nuôi phát triển, góp phần hạn chế có hiệu quả các thiệt hại do thiên tai gây ra. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nghèo đói giảm, bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh theo hướng công nghiệp hoá, đô thị hoá.

- Quan hệ sản xuất có bước chuyển biến tích cực, đang xuất hiện nhiều bộ nông dân, trang trại, hợp tác xã, nông, lâm trường quốc doanh là mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tuy nhiên, trong năm qua, phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa bền vững, còn nhiều bất cập so với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế: cơ cấu nông nghiệp trong nền kinh tế còn cao, tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp ở nông thôn tăng chậm, nền kinh tế chủ yếu vẫn thuần nông; đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh vực này còn ít; khoa học và công nghệ chưa tạo được khâu đột phá cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn; hạ tầng kinh tế xã hội vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống giảm nhẹ thiên tai dịch bệnh khi xẩy ra; quan hệ sản xuất chậm được đổi mới, phát triển.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2007

Để đạt mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp và yêu cầu, mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, nhiệm vụ kế hoạch nông nghiệp, nông thôn năm 2007, cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất cơ chế và giải pháp chính sách để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

a) Về sản xuất lương thực: cần xác định đây là ngành hàng sản xuất có lợi thế và khả năng canh trạnh của Việt Nam và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Giữ ổn định diện tích trồng lúa khoảng 4 triệu ha có tưới ổn định; tập trung đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, áp dụng các phương thức canh tác tiên tiến, thực hiện cơ giới hoá từ làm đất đến thu hoạch, đẩy mạnh công nghiệp bảo quản sau thu hoạch và chế biến. Sớm tổng kết chương trình sản xuất 1,0 triệu ha lúa chất lượng cao để mở rộng. Tập trung chỉ đạo kiên quyết không để dịch rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá tái bùng phát trở lại ảnh hưởng đến các vụ lúa tiếp theo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo tốt việc tiêu thụ lúa Đông Xuân 2006-2007 ở đồng bằng sông Cửu Long, không để rớt giá làm ảnh hưởng đến đời sống nông dân.

b) Về các loại cây công nghiệp: cần tập trung đầu tư thâm canh diện tích hiện có và mở rộng diện tích ở nơi có điều kiện đối với một số loại cây công nghiệp đang có lợi thế và khả năng cạnh tranh: cao su, cà phê, điều, tiêu và một số cây ăn quả, rau và hoa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các tỉnh Tây Nguyên hoàn thành việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng, điều chỉnh diện tích đất trồng rừng kinh tế, rừng và đất rừng không còn chức năng phòng hộ sang trồng cao su để đến năm 2010 diện tích cao su cả nước đạt 700.000 ha. Việc phát triển trồng mới cao su trên địa bàn Tây Nguyên phải gắn với việc thu hút lao động đồng bào dân tộc vào làm việc cho các doanh nghiệp bảo đảm đồng bào có đất sản xuất, có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống.

Đối với cây ăn quả, rau và hoa phải tập trung áp dụng nhanh tiến độ khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, bảo quản, chế biến và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Về chăn nuôi: sớm hoàn thành quy hoạch phát triển chăn nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi theo hướng công nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung cao nhất, chỉ đạo quyết liệt nhất để sớm khống chế và dập tắt dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc; phải điều chỉnh ngay chủ trương cấm ấp nở thuỷ cầm ở đồng bằng sông Cửu Long; trước mắt, tất cả thuỷ cầm đang nuôi (từ 15 ngày tuổi trở lên) phải được tiêm phòng.

d) Về lâm nghiệp: Cần nhanh chóng hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh và quy hoạch 3 loại rừng. Trong năm 2007 xây dựng trình thủ tưởng Chính phủ chiến lược phát triển rừng trên phạm vi cả nước theo hướng giữ ổn định 2 triệu ha rừng đặc dụng, 6 triệu ha rừng phòng hộ và 8 triệu ha rừng kinh tế; đảm bảo độ che phủ của rừng 42%-43%; khuyến khích, tạo điều kiện các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng; khẩn trương hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân bảo vệ, chăm sóc và trồng mới.

2. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn phải theo hướng: tăng nhanh các ngành dịch vụ công nghiệp, nhất là các ngành công nghệ chế biến gắn với việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp, sử dụng nhiều lao động, sản xuất hàng tiêu dùng, khôi phục, phát triển ngành nghề, làng nghề; bảo vệ nguồn tài nguyên (đất, nước,..., vệ sinh môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và giảm các khoản đóng góp của nông dân, bao gồm cả chính sách hỗ trợ thuỷ lợi phí.

Tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá; trước hết tập trung đầu tư và đưa vào sử dụng những công trình trực tiếp giảm nhẹ thiên tai bão lũ, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường ở nông thôn như: giao thông, thuỷ lợi, đê điều, cảnh báo bão, lũ, dịch bệnh gia súc, gia cầm và cây trồng...v.v.

3. Làm tốt công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ tiếp nhận các tiến bộ khoa học, công nghệ của các nước trên thế giới, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm để chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu, phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo; giải quyết việc làm, nhất là đối với nông dân bị thu hồi đất sản xuất cho phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng hạ tầng và nhu cầu công cộng khác; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nông thôn; có quy hoạch kế hoạch khắc phục và giải quyết ô nhiễm môi trường, trước hết ở các cụm công nghiệp, làng nghề nông thôn.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước (xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, thanh tra kiểm tra,...) và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý triệt để cho địa phương và cơ sở, tập trung làm tốt chức năng quản lý nhà nước; rà soát, loại bỏ các thủ tục, giấy tờ gây phiền hà cho sản xuất, doanh nghiệp và nông dân; quản lý có hiệu quả, chống lãng phí thất thoát trong xây dựng cơ bản.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá, đổi mới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trên phạm vi cả nước; đổi mới nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế, trang trại và doanh nghiệp trong nông nghiệp và ở nông thôn phát triển.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA BỘ

1. Về việc phân bố kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và đầu tư và Văn phòng Chính phủ để có cơ chế phân bổ phù hợp.

2. Về việc đào tạo cán bộ ngành nông nghiệp (theo chương trình 332 và sau đại học): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tiêu chuẩn đào tạo phù hợp và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo thẩm quyền.

3. Bộ máy, tổ chức và cán bộ nông nghiệp ở cấp xã: cần nghiên cứu theo hướng xã hội hoá một số chức danh về hoạt động dịch vụ nông nghiệp ở cấp xã, không thực hiện công chức hoá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban điều hành 112, Website CP, các Vụ: KTTH, KG, VX, ĐP, V.IV, TH;
- Lưu: VT, NN (3).170

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 25/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122