Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 24/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên về kế hoạch nạo vét kênh mương năm 2006 từ nguồn thu thủy lợi phí và tiền nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 24/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Thái Hữu Phép
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/TB-UBND

Long Xuyên, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM KIM YÊN VỀ KẾ HOẠCH NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG NĂM 2006 TỪ NGUỒN THU THỦY LỢI PHÍ VÀ TIỀN NƯỚC

Ngày 15/02/2006, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kế hoạch nạo vét kênh mương năm 2006 từ nguồn thu thủy lợi phí và tiền nước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện Sở Tài chính.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến phát biểu của các Sở tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên đã kết luận như sau:

1- Về kế hoạch nạo vét kênh mương năm 2006:

- Chấp thuận danh mục nạo vét các kênh mương bị bồi lắng, cạn kiệt nhằm phục vụ sản xuất Hè thu năm 2006 theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp; tuy nhiên, Sở cần sắp xếp lại danh mục theo thứ tự ưu tiên để xúc tiến lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện.

- Về tổng vốn nạo vét kênh mương năm 2006 từ nguồn thu thủy lợi phí và tiền nước theo Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 08/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 13.890 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh là 5.556 triệu đồng, ngân sách huyện là 8.334 triệu đồng.

- Về khai thác nguồn thu: Sở Tài chính chủ trì làm việc với Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát diện tích đất, loại đất, diện tích ao, hầm, bè … để tính toán lại nguồn thu, trước mắt phải đảm bảo dự toán thu theo Nghị quyết số 11; trên cơ sở đó, UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch điều hành, theo dõi sát sao việc thu tiền thủy lợi phí và tiền nước để đảm bảo có đủ nguồn vốn nạo vét kênh mương.

- Về thanh toán vốn cho đơn vị thi công: 6 tháng đầu năm 2006 nguồn thu thu tiền thủy lợi phí và tiền nước còn hạn chế, do đó sẽ thanh toán vốn cho đơn vị thi công từ nguồn vốn vay chương trình kiên cố hóa kênh mương, sau đó (trong năm 2006), Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hòan trả vốn vay, đề xuất UBND tỉnh phân bổ vốn cho công trình tiếp theo.

- Theo Quyết định số 2720/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005, UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch chi sự nghiệp thủy lợi hàng năm thông qua Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ báo cáo danh mục nạo vét kênh mương từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý, cho nên trước mắt, UBND tỉnh sẽ phê duyệt danh mục từ nguồn vốn này trên cơ sở văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính. Đối với danh mục nạo vét kênh mương từ nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để rà soát nhu cầu, sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

2- Yêu cầu nạo vét kênh mương chống hạn, cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới là hết sức cấp bách; do đó, trong quý IV năm 2006 Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư để đầu năm 2007 triển khai thực hiện đầu tư. Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì làm việc với UBND huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch nạo vét kênh mương đến năm 2010, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ngành có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT.UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ngành dự họp;
- Sở TN&MT, Cục Thuế;
- UBND huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng XDCB, KT, TH;
- Lưu.

TL.CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Thái Hữu Phép

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 24/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên về kế hoạch nạo vét kênh mương năm 2006 từ nguồn thu thủy lợi phí và tiền nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591
DMCA.com Protection Status