Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 23/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 23/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngày 07 tháng 01 năm 2012 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo một số kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kết quả Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và một số đề xuất, kiến nghị; đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành; ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan và phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. Thời gian qua, trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước đã kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, năng động và sáng tạo tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia như: Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Thanh niên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi"... Đoàn Thanh niên đã tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện hỗ trợ thanh niên; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án quan trọng như: Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, phối hợp triển khai thí điểm Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo, xây dựng cầu nông thôn khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên... Đặc biệt, trong Năm Thanh niên - 2011, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng đổi mới và hiệu quả. Hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đã cổ vũ, phát huy tính năng động, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và biểu dương nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn cần tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, tập hợp, đoàn kết thanh niên ở cơ sở, vùng nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác quản lý và phát huy vai trò các báo cáo của Đoàn trong giáo dục nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh, sinh viên; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thanh niên điển hình tiên tiến trong lập thân, lập nghiệp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Bước vào năm 2012, kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đã được xác định trong các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ để tổ chức triển khai hiệu quả các công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện của thanh niên, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên; tham gia tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Các bộ, cơ quan, địa phương cần quan tâm đặc biệt đối với thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ thanh niên trong học tập, tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ, hỗ trợ học nghề, tư vấn, hướng nghiệp và tạo việc làm cho thanh niên; đồng thời tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

II. Về những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Thanh niên

1. Về Đề án quy hoạch xây dựng đảo thanh niên toàn quốc: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 169/VPCP- NC ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về việc tiếp tục đầu tư xây dựng 10 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên: Trung ương Đoàn chỉ đạo các Trung tâm tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; nội dung dạy nghề cần phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp để triển khai thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí vốn để hoàn thành đầu tư xây dựng 04 Trung tâm trong năm 2012, đồng thời tiếp tục xem xét để ưu tiên bố trí vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, phấn đấu hoàn thành các Trung tâm còn lại, đưa vào sử dụng trong năm 2013.

3. Về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X: Yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP; giao Bộ Nội vụ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết của Chính phủ, đề xuất các biện pháp tăng cường triển khai, thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Đề án Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên nhằm hưởng ứng "Năm an toàn giao thông - 2012" và những nằm tiếp theo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Về việc tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp theo mô hình nông thôn mới:

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tham gia phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án Đoàn Thanh niên tham gia chương trình xây dựng nhà ở cho người dân khu vực thường xuyên bị lũ lụt, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Trên cơ sở tổng kết đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Dự án xây dựng 18 làng thanh niên lập nghiệp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, địa phương lập Đề án quy hoạch xây dựng làng thanh niên lập nghiệp gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng 2 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhận tại Hải Dương và Bình Dương; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2012-2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Đồng ý với đề xuất xây dựng mạng xã hội để tăng cường thu hút, tập hợp thanh niên. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan lập Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về xây dựng Trung tâm đào tạo lãnh đạo trẻ: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ của Học viện thanh thiếu niên Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học công lập; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, lập đề án xây dựng Trung tâm đào tạo lãnh đạo trẻ theo quy trình thành lập đơn vị sự nghiệp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

9. Về đầu tư trang thiết bị cho các Nhà thiếu nhi cấp huyện: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát nhu cầu đầu tư của các Nhà thiếu nhi cấp huyện trong cả nước, lập danh mục trang thiết bị cần đầu tư trong năm 2012 cho 100 Nhà thiếu nhi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về việc tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với đoàn viên, thanh niên, sinh viên vào tháng 3 năm 2012: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị nội dung và đề xuất thời điểm tổ chức thích hợp trong tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội;
- Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, KGVX,
TCCV, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (4). Dh 122

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 23/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17