Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 208/TB-TY Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Đình Bảo
Ngày ban hành: 04/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHI CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/TB-TY

Bà Rịa, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

 

Kính gửi:

- Các bộ phận trực thuộc, Các Trạm Thú y;
- Các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan.

Căn cứ Điều 52, 53, 54 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Điều 63, 64, 65 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
Chi cục Thú y thông báo về việc cấp Chứng chỉ hành nghề thú y cho các đối tượng tham gia hoạt động thú y trong toàn tỉnh như sau:

I. PHẠM VI HÀNH NGHỀ THÚ Y:

Chi cục Thú y sẽ cấp CCHN thú y trong phạm vi hành nghề sau:

1. Chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật;

2. Tiêm phòng, thiến, hoạn động vật;

3. Xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật;

4. Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;

5. Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

1. Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề:

Chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành thú y, chăn nuôi thú y.

Tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.

Xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề.

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y: chủ cửa hàng tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.

2. Có phương tiện, trang bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

a. Đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y phải có đủ các điều kiện sau:

- Có địa điểm kinh doanh cố định;

- Cửa hàng nơi bày bán, kho chứa có đủ diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc;

- Cửa hàng phải có khu vực riêng bày bán các loại hàng khác nhau được phép kinh doanh. Có đủ phương tiện để bày bán, bảo quản;

- Có đủ các thiết bị kỹ thuật để bảo quản hàng hóa như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản vaccin, chế phẩm sinh học; ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản;

- Hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng đến môi trường.

b. Tổ chức cá nhân kinh doanh vaccin, vi sinh vật phải theo qui định của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

c. Cơ sở xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật, chờ văn bản hướng dẫn của Cục Thú y.

3. Có đủ sức khỏe để hành nghề.

4. Có đạo đức nghề nghiệp.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ BAO GỒM:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (có mẫu chung);

2. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

3. Sơ yếu lý lịch;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe;

5. Ảnh khổ 3x4: 2 tấm.

Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp lệnh về cán bộ, công chức.

IV. THỜI HẠN CỦA CHỨNG CHỈ

• Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y: 5 năm.

• Trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề; trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn 1 tháng, người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y muốn tiếp tục hành nghề phải gửi hồ sơ đến chi cục thú y để gia hạn.

V. LỆ PHÍ VÀ PHÍ

Áp dụng theo quyết định số: 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong công tác Thú y.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y:

* Lần đầu: 50.000 đ

* Cấp lại: 25.000 đ

- Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đ (áp dụng đối với cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y).

VI. BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ VÀ HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT:

Phòng Hành chính - Tổ Chức Chi cục Thú y.

Địa chỉ: Số 151 đường 27 tháng 4, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 064-828552 - Fax: 064-828552

Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính trong các ngày làm việc.

Chi cục Thú y sẽ cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

Thông báo này thay thế các thông báo trước đây về việc cấp chứng chỉ hành nghề.

Đề nghị các trạm Thú y niêm yết công khai tại văn phòng Trạm các thủ tục, hồ sơ biểu mẫu… có liên quan đến việc cấp CCHN và thông báo đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực hành nghề thú y nghiêm chỉnh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT (báo cáo);
- Phó GĐ Sở Võ Công Hậu (báo cáo);
- UBND huyện, TP, TX (được biết);
- Lưu VT, TTr.

CHI CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 208/TB-TY ngày 04/04/2011 về cấp chứng chỉ hành nghề thú y do Chi cục Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196