Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1734/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp và Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1734/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1734/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT ĐỐI VỚI TRUNG TÂM XTTM NÔNG NGHIỆP VÀ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát như sau:

1. Giao Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch và Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tăng cường công tác quản lý đất đai và tài sản công tại Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp. Báo cáo Bộ kết quả công tác trước ngày 30/4/2013.

2. Yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khai thác hải sản biển Đông trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Yêu cầu Tổng công ty có Báo cáo trình Bộ trưởng trước ngày 15/4/2013.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Trung tâm XTTMNN, Tổng công ty TSVN (để t/h);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1734/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp và Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234