Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 128/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 128/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ với Trung ương Hội Cựu chiến binh, ngày 13 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2011, bàn trọng tâm công tác phối hợp năm 2012. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh báo cáo kết quả phối hợp công tác; đồng chí Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan về những kiến nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh; phát biểu của đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. VỀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả các phong trào cách mạng do Trung ương Hội Cựu chiến binh phát động và tổ chức thực hiện những năm qua và năm 2011.

Năm 2011, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới; lạm phát trong nước đầu năm tăng, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp diễn ra; thế lực thù địch trong, ngoài nước tìm cách chống phá, tình hình biển Đông đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của nước ta.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quản lý điều hành của Nhà nước, đất nước đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, ứng phó có hiệu quả với những diễn biến phức tạp của tình hình, đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, lạm phát từng bước được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển; đã giải quyết được 1,6 triệu việc làm cho người lao động; tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước giảm 2% so với năm 2010.

Trong những thành tựu chung đó, Chính phủ hoan nghênh sự đóng đóng tích cực của Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước. Hội Cựu chiến binh có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; Hội đã cử các hội viên trực tiếp xuống các “điểm nóng” góp phần ổn định chính trị, xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Trung ương Hội Cựu chiến binh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng, có nhiều phong trào hoạt động tích cực, hiệu quả và có tính nhân văn cao; đã thực hiện tích cực Quy chế phối hợp công tác với Chính phủ.

Năm 2012, dự báo kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường. Chính phủ vẫn tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2016. Trước bối cảnh đó, sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh cần được thực hiện một cách thường xuyên và chặt chẽ hơn, tập trung vào những nội dung chính sau:

- Tiếp tục động viên Cựu chiến binh nêu cao hơn nữa ý thức tự lực, tự cường dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hoạt động có hiệu quả các phong trào “Quỹ xóa nhà dột nát”, “Kho thóc Cựu chiến binh”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ 27/7”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài” …

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc; đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý.

- Phối hợp xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin, gia đình có công với cách mạng …; nhất là tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người có công trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chỉ đạo các cấp Hội và động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn, phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho Cựu chiến binh và nhân dân nhận thức đầy đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Các Bộ, ngành, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Năm an toàn giao thông”; các Chương trình, mục tiêu quốc gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

II. VỀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

1. Về đề nghị chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh và các cơ quan liên quan tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2012.

2. Về đề nghị ban hành hướng dẫn và thủ tục giám định để thực hiện chính sách đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin bảo đảm thuận lợi, chính xác, đúng đối tượng, tránh mọi phiền hà, tiêu cực.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh, yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 87/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2012 về việc xây dựng tiêu chí xác định nạn nhân chất độc hóa học/dioxin. Trước mắt, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẩn trương xử lý các điểm nóng về hồ sơ, giải quyết các trường hợp cụ thể bảo đảm đúng chế độ, chính sách cho những đối tượng nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

3. Về đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh, yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 291/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 01 năm 2012 đối với Nghị định thay thế Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, theo đó: Tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

4. Về đề nghị Chính phủ quan tâm để Hội Cựu chiến binh có điều kiện để làm tốt chủ trương, chính sách đối ngoại nhân dân.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm phù hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 01 vạn tờ Báo Cựu chiến binh và Thông tin Cựu chiến binh để cấp miễn phí cho các Chi hội và Hội viên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Thông tin Cựu chiến binh vào danh mục ấn phẩm ban hành theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh rà soát, đề xuất bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Về đề nghị cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở được hưởng lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sau 5 năm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối với cán bộ Cựu chiến binh hưởng hệ số 1 được chuyển lên hệ số 2 như các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

Đồng ý cho những cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở không có lương hưu được hưởng chế độ này.

7. Về đề nghị cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở được hưởng 100% bảng lương số 7 theo Quyết định 128 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hưởng 30% phụ cấp trách nhiệm theo Thông báo số 05 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Yêu cầu Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng phương án gửi Ban Chỉ đạo Cải cách tiền lương Nhà nước để tổng hợp, xem xét cùng với lộ trình cải cách tiền lương.

8. Về đề nghị xóa nhà dột nát cho các Hội viên Cựu chiến binh nghèo (Cựu chiến binh là thương binh, là nạn nhân chất độc hóa học/dioxin, là người tham gia kháng chiến chống Pháp đã già yếu).

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng và Trung ương Hội Cựu chiến binh xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

9. Về đề nghị xây dựng bệnh viện, cơ sở điều dưỡng cho Cựu chiến binh.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh nghiên cứu đề xuất cụ thể.

10. Về đề nghị quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để Trung ương Hội Cựu chiến binh giảm bớt khó khăn, có điều kiện đi lại làm việc tốt hơn.

Đồng ý về nguyên tắc, đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ; đối với việc mua ôtô, do năm 2011 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 nên chưa triển khai được, cho phép chuyển nguồn sang năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan địa phương liên quan thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TH (5b), Nh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 128/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224