Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1025/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và đơn vị liên quan về phát triển thị trường nông sản sạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1025/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 19/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NLTS&NM VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN SẠCH

Ngày 30 tháng 01 năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về việc phát triển sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Trồng trọt, Quản lý chất lượng NLS&TS, Bảo vệ thực vật, Trung tâm XTTM nông nghiệp và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báoo của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng rau quả; ý kiến của đại diện/các đơn vị, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Sản xut nông sản nước ta trong thời gian qua đã có nhiều thành tích trong việc nâng cao sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng khá. Chỉ tính riêng đối với ngành hàng rau, đến nay, diện tích gieo trồng của cả nước đạt trên 800 ngàn ha, cho sản lượng khoảng 14 triệu tấn, bước đầu đã xuất khẩu sang một số thị trường. Tuy nhiên, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế; diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn mới chỉ đạt 4% trên tổng diện tích rau cả nước; người sản xuất rau an toàn chưa có “đầu ra” ổn định.

2. Hiện nay, trên địa bàn cả nước đã có một số dự án thí điểm xây dựng mô hình sản xuất rau tiên tiến theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và an toàn lao động khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình này vẫn chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn; đòi hỏi phải có chính sách đồng bộ để phát triển sản xuất và thị trường rau sạch.

3. Để phát triển sản xuất rau an toàn theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, giao Cục Chế biến Thương mại NLTS và NM chủ trì phối hợp với các Cục liên quan và một số địa phương xây dựng đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, đề xuất các cơ chế, chính sách liên kết sản xuất, gắn doanh nghiệp với nông dân tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cnh tranh cao. Trong tháng 3/2013 hoàn chỉnh đề cương; Tháng 6/2013 hoàn thiện Đề án trình Bộ phê duyệt.

4. Cục Trồng trọt chuẩn bị các nội dung về quy hoạch, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo GAP, GlobalGap...

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chuẩn bị các nội dung về kiểm soát chất lượng rau phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

Các Cục có trách nhiệm phối hợp với Cục Chế biến Thương mại NLTS và NM để hoàn thành xây dựng Đán có chất lượng.

Văn phòng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Vụ: KH, KHCN
- Các Cục: CBTMNLTS&NM, TT, BVTV, QLCLNLS&TS
- Lưu VT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trn Quc Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1025/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và đơn vị liên quan về phát triển thị trường nông sản sạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78