Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 10/2007/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10/2007/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 10/2007/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 10 tháng 01 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn hoá - Thông tin và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn của Tỉnh, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn trọng yếu của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, với vị trí thuận lợi trên trục hành lang Đông -Tây, là địa phương được xác định là một trung tâm giáo dục, y tế chuyên sâu, trung tâm du lịch, thương mại của cả nước và khu vực, Cố đô Huế có 2 di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của nhân loại và đã được xếp loại thành phố loại I. Trong những năm qua, được các Bộ, ngành ủng hộ và sự quyết tâm, nỗ lực của Tỉnh đã cố gắng tập trung đầu tư nhiều công trình quan trọng góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Đặc biệt, ngành du lịch đã có bước phát triển khởi sắc. Nhưng, nhìn chung sự phát triển của các ngành không đồng đều, nhất là công nghiệp còn nhiều khó khăn, do điều kiện hà tầng cơ sở giao thông còn nhiều bất cập. Vì vậy, Tỉnh cần phải có nhiều giải pháp tích cực, phấn đầu quyết liệt và các Bộ, ngành Trung ương hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh, để nhanh chóng đưa Thừa Thiên Huế thành một tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, toàn diện.

Về một số đề nghị của Tỉnh:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép chuyển giao Cảng Chân Mây cho Tập đoàn VINASHIN để tiếp tục đầu tư và khai thác. Tỉnh cùng VINASHIN làm việc cụ thể với các Bộ, cơ quan liên quan, xây dựng Đề án, thẩm đinh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo hướng chuyển giao tài sản cho Tổng công ty quản lý sử dụng cho mục đích phát triển du lịch, dịch vụ cảng tổng hợp và phát triển công nghiệp đóng tàu, công nghiệp phụ trợ.

2. Về đầu tư xây dựng đường cao tốc Huế - Đà Nẵng: hoan nghênh ý tưởng huy động các nguồn ngoài Ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng. Bộ Giao thông Vân tải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đàm phán với JBIC để sớm hoàn thành Quy hoạch toàn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, trên cơ sở đó chỉ đạo làm tốt các thủ tục đầu tư theo quy định để triển khai dần từng đoạn theo yêu cầu tiến độ và khả năng nguồn vốn.

3. Về xây dựng Nhà máy nhiệt điện tại Thừa Thiên Huế: Bộ Công nghiệp chỉ đạo rà soát lại quy hoạch tổng sơ đồ điện 6, bảo đảm bố trí hợp lý các Nhà máy điện ở khu vực miền Trung.

4. Về đầu tư cầu Ca Cút: Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo làm tốt các thủ tục đầu tư theo quy định để đầu tư xây dựng công trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ liên quan xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch hàng năm.

5. Về đầu tư xây dựng đường Sơn La - Nam Đông: để kết hợp sớm phục vụ xây dựng Nhà máy xi măng ở Nam Đông, Tỉnh có thể huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, Chính phủ sẽ hoàn trả vồn từ trái phiếu Chính phủ của đường Hồ Chí Minh giai đoạn sau năm 2010.

6. Về đầu tư xây dựng đường 49A, 71 và 74: Bộ Giao thông Vận tải đưa vào quy hoạch, chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định để triển khai đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ liên quan bố trí vốn vào kế hoạch hàng năm.

7. Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, xem xét việc công bố Cảng hàng không Phú Bài là Cảng hàng không quốc tế. Mặt khác, chỉ đạo Cục Hàng không khẩn trương tăng cường thiết bị bay đêm để đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

8. Về đầu tư dịch vụ Casino: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

9. Đồng ý điều chỉnh Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự thảo Quyết định đầu tư giai đoạn 2007-2010, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

10. Về Dự án định cư và ổn định số dân vạn đò thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế: Tỉnh chỉ đạo xây dựng quy hoạch hoàn chỉnh từ hạ tầng cơ sở đến định cư, ổn định sản xuất và đời sống của dân, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục kêu gọi nguồn vồn tài trợ ODA để triển khai thực hiện.

11. Về phê duyệt đề án thành phố Festival: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, quyết định.

12. Về dự án phục hồi Điện Cần Chánh: Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực đẩy phía đối tác Nhật Bản để sớm triển khai thực hiện.

13. Về cơ chế chính sách cho thành phố loại 1 thuộc tỉnh: giao Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

14. Về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế và Đại học Mỹ thuật Huế, Tình làm việc cụ thể thêm với Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quy hoạch chung các trường đại học và các điều kiện cụ thể của các trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

15. Về bảo tồn thích nghi đối với khu Lục bộ kinh thành: giao Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch, phân kỳ đầu tư hợp lý, trước mắt tập trung cho kế hoạch 5 năm 2007-2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận Tải; Văn hoá - Thông tin, Công nghiệp, Nôi Vụ, Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Các Vụ: TH, KTTH, CN. VX. NC. TTBC, KG, Website CP;
- Lưu: VT, ĐP (40), Q(40)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 10/2007/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41