Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 870-QĐ/TĐC năm 1997 ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 870-QĐ/TĐC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Hảo
Ngày ban hành: 10/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 870-QĐ/TĐC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 6 tháng 7 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 115-HĐBT ngày 13-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh Đo lường;
Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định nhà nước.

Điều 2. Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh (buôn bán, sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu) và sử dụng phương tiện đo quy định trog Danh mục nêu ở Điều 1 phải thực hiện trách nhiệm kiểm định nhà nước theo đúng quy định của Pháp lệnh Đo lường.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường các cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; riêng các phương tiện đo có dấu (*) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Chu Hảo

(Đã ký)

 

DANH MỤC

PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870-QĐ/TĐC ngày 10-7-1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Phương tiện đo dùng vào việc xác định lượng hàng hoá hoặc chi phí trong hoạt động mua bán và thanh toán; phương tiện đo liên quan đến việc đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường:

Đại lượng đo

Số mã hoá

Tên gọi phương tiện đo

Chế độ
kiểm định

Độ dài

11

Thước thẳng

Ban đầu

 

12

Thước cuộn

Ban đầu

 

13

Taximet

Định kỳ 6 tháng

Khối lượng

21

Cân phân tích. Cân kỹ thuật

Định kỳ 1 năm

 

22

Cân thông dụng:

 

 

 

- Cân bàn, cân đĩa...

Định kỳ 1 năm

 

 

- Cân treo, cân đồng hồ lò xo:

 

 

 

+ Dưới 50 kg

Ban đầu

 

 

+ Từ 50 kg trở lên

Định kỳ 1 năm

 

23

Cân ô-tô

Định kỳ 1 năm

 

24

Cân toa xe

Định kỳ 2 năm

 

25

Cân quá tải

Định kỳ 1 năm

 

26

Cân hành lý

Định kỳ 1 năm

 

27

Cân bưu chính

Định kỳ 1 năm

 

28

Cân băng tải

Định kỳ 1 năm

Thể tích

31

Phương tiện đo dung tích thông dụng:

 

 

 

- Đến 20 lít

Ban đầu

 

 

- Trên 20 lít đến 500 lít

Định kỳ 1 năm

 

32

Bể đong:

 

 

 

- Đến 400 m3

Định kỳ 2 năm

 

 

- Trên 400 m3

Định kỳ 5 năm

 

33

Xi téc ô-tô

Định kỳ 1 năm

 

34

Xà lan giao nhận xăng dầu

Định kỳ 1 năm

 

35

Cột đo xăng dầu

Định kỳ 1 năm

 

36

Đồng hồ đo nước

Định kỳ 2 năm

 

37

Đồng hồ đo xăng dầu

Định kỳ 1 năm

 

38

Lưu lượng kế đo chất lỏng

Định kỳ 1 năm

 

39*

Lưu lượng kế đo chất khí

Định kỳ 1 năm

Áp suất

41

Áp kế

Định kỳ 1 năm

 

42

Huyết áp kế

Định kỳ 1 năm

Nhiệt độ

51

Nhiệt kế chất lỏng thuỷ tinh

Ban đầu

 

52

Nhiệt kế y học

Ban đầu

Hoá lý

61

Máy đo độ ẩm ngũ cốc

Định kỳ 2 năm

 

62

Máy đo pH

Định kỳ 2 năm

 

63*

Máy phân tích khí (CO, CO2, SO2...)

Định kỳ 2 năm

 

64*

Máy đo hàm lượng chất có hại trong nước (Cd, Hg,...)

Định kỳ 2 năm

Điện

71

Công tơ đo điện năng 1 pha

Định kỳ 5 năm

 

72

Công tơ đo điện năng 3 pha

Định kỳ 2 năm

 

73

Máy biến dòng đo lường (TI)

Định kỳ 5 năm

 

74

Máy biến áp đo lường (TU)

Định kỳ 5 năm

 

75

Máy đo điện trở cách điện (Megomet), tiếp đất (Teromet)

Định kỳ 1 năm

 

76*

Máy điện tim

Định kỳ 2 năm

 

77*

Máy điện não

Định kỳ 2 năm

 

78*

Máy siêu âm

Định kỳ 2 năm

Bức xạ

81*

Máy xạ trị

Định kỳ 1 năm

 

82*

Máy X-quang

Định kỳ 1 năm

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 870/QD-TDC

Hanoi, July 10, 1997

 

DECISION

ISSUING THE LIST OF MEASURING DEVICES SUBJECT TO THE STATE INSPECTION

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Ordinance on Measurement of July 6, 1990;
Pursuant to Decree No.115-HDBT of April 13, 1991 of the Council of Ministers on the implementation of the Ordinance on Measurement;
Pursuant to Decree No.22-CP of May 22, 1993 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
At the proposal of the General Director of the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control;

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the "list of measuring devices subject to the State inspection".

Article 2.- All organizations and individuals engaged in business activities (trading, manufacture, repair, import) and using measuring devices specified in the list mentioned in Article 1 above shall have to subject their devices to the State inspection in accordance with provisions of the Ordinance on Measurement.

Article 3.- The agencies for State management on measurement at all levels shall guide, monitor and inspect the implementation of this Decision.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing; except for measuring devices with mark (*), in which case this Decision shall apply beginning January 1st, 1999.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 870-QĐ/TĐC năm 1997 ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, công nghệ và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.795
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144