Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 808/QĐ-UBND.HC năm 2010 về đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn dùng cho chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 808/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND .HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 08 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN DÙNG CHO CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Liên Bộ Công Thương và Tài chính về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn;

Xét đề nghị số 110/SCT-QLĐN ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn, dùng cho công tác định giá bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đơn giá này được áp dụng đối với các công trình đã xây dựng nhưng không còn hồ sơ, sổ sách để xác định giá trị còn lại khi bàn giao, chuyển đổi mô hình quản lý.

Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản, trình tự thủ tục bàn giao thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Liên Bộ Công Thương và Tài chính về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.

Điều 2: Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố nơi có các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn thực hiện thủ tục hoàn vốn đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn.

Điều 4: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/CN. LVV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo QĐ số: 808/QĐ-UBND.HC ngày 08/9/2010 của UBND Tỉnh)

Stt

Danh mục

ĐVT

Mã hiệu

Đơn giá

(Đồng)

Lưới hạ áp hỗn hợp 1 pha 1 dây

1

Dây nhôm trần 50mm2

km

A-50

22.304.207

2

Dây nhôm trần 70mm2

km

A-70

28.280.258

3

Dây nhôm bọc 50mm2

km

AV-50

26.055.970

4

Dây nhôm bọc 70mm2

km

AV-70

33.644.851

5

Dây nhôm trần lõi thép 70mm2

km

AC-70

35.672.725

Lưới hạ áp độc lập 1 pha 2 dây, sử dụng trụ Bê tông vuông 7.3 mét

1

Dây nhôm vặn xoắn ABC 2x50mm2

km

ABC 2x50

213.737.131

2

Dây nhôm vặn xoắn ABC 2x70mm2

km

ABC 2x70

239.257.659

3

Dây nhôm bọc và trần 50mm2

km

AV-50+A-50

178.041.801

4

Dây nhôm bọc và trần 70mm2

km

AV-70+A-70

188.243.987

5

Dây nhôm bọc 70mm2 và 95mm2

km

AV-70+AV-95

205.073.605

6

Dây nhôm trần 50mm2 và 70mm2

km

A-50+A-70

180.266.088

7

Dây nhôm bọc 95mm2 và trần 70mm2

km

AV-95+A-70

196.428.024

8

Dây nhôm trần 50mm2

km

A-50

174.453.555

9

Dây nhôm trần 70mm2

km

A-70

186.243.801

10

Dây nhôm bọc 50mm2

km

AV-50

181.793.564

11

Dây nhôm bọc 70mm2

km

AV-70

196.807.809

12

Dây nhôm trần lõi thép 70mm2

km

AC-70

179.680.164

13

Dây đồng bọc 22mm2

km

CV-22

260.899.570

14

Dây đồng bọc 14 mm2 và 22mm2

km

CV-14+CV22

242.021.085

Lưới hạ áp độc lập 1 pha 2 dây, sử dụng trụ Bê tông ly tâm 8.4 mét

1

Dây nhôm bọc 50mm2

km

AV-50

183.885.675

2

Dây nhôm bọc 70mm2

km

AV-70

195.846.278

3

Dây nhôm trần 70mm2

km

A-70

191.454.273

4

Dây nhôm bọc 70mm2 và trần 70mm2

km

AV-70+A-70

193.748.386

5

Dây đồng bọc 22mm2

km

CV-22

256.754.626

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 808/QĐ-UBND.HC năm 2010 về đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn dùng cho chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121