Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 80/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Trần Ngọc Bình
Ngày ban hành: 25/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V IN VÀ PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH "CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22 - VIỆT NAM 2003 (22ND SEA GAMES)”

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 1569/BC ngày 31/3/2003 về kế hoạch sản lượng và phân phối tem 6 tháng cuối năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Giao cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games", gồm 4 mẫu tem và 1 blốc, tại Công ty in tem Bưu điện, bằng phương pháp in ốp-xét, chi tiết cụ thể như sau:

Tên mẫu tem

Giá mặt

Số lượng in có răng (có keo)

Bóng đá (4-1)

800đ

10.042.075

Điền kinh (4-2)

2.000đ

1.042.075

Bơi thuyền (4-3)

3.000đ

42.075

Vật tự do (4-4)

7.000đ

542.075

Blốc: Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games)

10.000đ

24.790

- Trong số lượng trên, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phép lấy 525 tem mỗi mẫu và 510 blốc để in chữ “specimen”.

Điều 2. - Bộ tem này được phát hành từ ngày 1/7/2003 đến ngày 30/6/2005. Lễ phát hành đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 1/7/2003 tại Hà Nội.

Điều 3. - Số lượng tem in được phân phối sử dụng như sau:

Loại tem

Cước phí

Lưu trữ

Tuyên truyền

Tem chơi

Mẫu 1 (800đ)

10.010.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Mẫu 2 (2.000đ)

1.010.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Mẫu 3 (3.000đ)

10.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Mẫu 4 (7.000đ)

510.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Blốc (10.000đ)

10.000

40 (10 spe)

1.250

13.500 (500 spe)

Điều 4. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c)
- Bộ Tài chính.
- Công ty Tem.
- Công ty in tem BĐ.
- Lưu VT, BC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
 
Trần Ngọc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/03/2003 về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games)” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!