Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 79/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Trần Ngọc Bình
Ngày ban hành: 24/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 1669/BC ngày 2/4/2003 về việc xử lý tem hết thời hạn phát hành;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian phát hành một số bộ tem bưu chính Việt Nam nêu trong danh sách đính kèm ở phần phụ lục.

Điều 2.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c)
- Bộ Tài chính.
- Lưu VT, BC.

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
 
Trần Ngọc Bình


PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC BỘ TEM ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH
(Ban hành kèm theo quyết định số /2003/QĐ-BBCVT, ngày tháng năm 2003)

A. 19 bộ tem được gia hạn thời gian phát hành đến ngày 30/6/2004 gồm:

STT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

1

KN 50 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong VN

1

15/07/2000-30/06/2002

2

Hội khoẻ Phù đổng toàn quốc lần V

1

20/07/2000-30/06/2002

3

Cá rạn san hô biển Việt Nam

6+1bloc

07/08/2000-30/06/2002

4

KN 50 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện VN

1

15/08/2000-30/06/2002

5

KN 55 năm ngày thành lập ngành Công an ND VN

2

19/08/2000-30/06/2002

6

KN 200 năm ngày sinh Tổng đốc Nguyễn Tri Phương

1

31/08/2000-30/06/2002

7

Vì trẻ em Việt Nam

2

08/09/2000-30/06/2002

8

Thế vận hội Sydney 2000

3

15/09/2000-30/06/2002

9

KN 700 năm ngày mất HĐV Trần Quốc Tuấn

1

15/09/2000-30/06/2002

10

Chim cảnh

6+1bloc

28/09/2000-30/06/2002

11

KN 40 năm ngày th/ lập Hội Tem VN

1

06/10/2000-30/06/2002

12

Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến

3+1bloc

07/10/2000-30/06/2002

13

KN 70 năm th/ lập Hội Nông dân VN

1

14/10/2000-30/06/2002

14

Dơi

5

16/10/2000-30/06/2002

15

KN 70 năm th/ lập Hội LH Phụ nữ VN

1

20/10/2000-30/06/2002

16

Chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần VI

2

10/11/2000-30/06/2002

17

Hoa mua

2

15/11/2000-30/06/2002

18

KN 70 năm th/ lập Mặt trận Tổ quốc VN

1

18/11/2000-30/06/2002

19

KN 60 năm ngày khởi nghĩa Hòn Khoai

1

13/12/2000-30/06/2002


B.25 bộ tem được gia hạn thời gian phát hành đến ngày 31/12/2004 gồm:

STT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

1

Việt nam vững bước vào thiên niên kỷ mới

1

01/01/2001-01/12/2002

2

Tết Tân Tỵ

2

02/01/2001-01/12/2002

3

Cá nước ngọt

6

18/01/2001-01/12/2002

4

KN 100 năm giải thưởng Nô-Ben đầu tiên

1

27/01/2001-01/12/2002

5

Tranh bốn mùa

4

01/02/2001-01/12/2002

6

Phong cảnh miền Bắc

3

23/02/2001-01/12/2002

7

KN 50 năm ngày ra số báo Nhân Dân đầu tiên

1

11/03/2001-01/12/2002

8

Đá quý Việt nam

2

20/03/2001-01/12/2002

9

KN 70 năm ngày th/lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1

26/03/2001-01/12/2002

10

Động vật vườn quốc gia Cát Tiên

`4

03/04/2001-01/12/2002

11

Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt nam lần IX

2

18/04/2001-01/12/2002

12

Phong bì in tem” Chào mừng ĐH Đảng lần IX”

1

18/04/2001-01/12/2002

13

Nấm hoa

7+1bloc

02/05/2001-01/12/2002

14

KN 60 năm ngày th/lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

15/05/2001-01/12/2002

15

KN 60 năm th/ lập Mặt trận Việt Minh

1

19/05/2001-01/12/2002

16

Phòng chống tác hại của thuốc lá

1

30/05/2001-01/12/2002

17

Vì trẻ em Việt Nam

2

01/06/2001-01/12/2002

18

Đầu máy xe lửa Diezen

6+1bloc

05/06/2001-01/12/2002

19

Bướm

6+1bloc

16/07/2001-01/06/2003

20

Chào mừng Cúp bóng đá Thế giới 2002

2

24/07/2001-01/06/2003

21

Nhạc khí dân tộc Việt Nam

6

04/09/2001-01/06/2003

22

Năm LHQ “ Đối thoại giữa các nền văn minh “

1

09/10/2001-01/06/2003

23

KN 100 năm ngày sinh Trần Huy Liệu

1

05/11/2001-01/06/2003

24

KN 50 năm ngày mất nhà văn Nam Cao

1

30/11/2001-01/06/2003

25

Chào mừng Thiên niên kỷ môi trường

2

27/12/2001-01/06/2003

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2003/QĐ-BBCVT ngày 24/03/2003 về việc gia hạn thời gian phát hành Tem bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!