Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 546/QĐ-TTg về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển dùng vốn ORET của Chính phủ Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 546/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐÓNG TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN BIỂN DÙNG VỐN ORET CỦA CHÍNH PHỦ HÀ LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn 1564/GTVT-KHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2002), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4159BKH/VPTĐ ngày 03 tháng 7 năm 2002), về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển sử dụng vốn ORET của Chính phủ Hà Lan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng tàu tìm kiến cứu nạn trên biển, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đóng và cung cấp 06 tàu tìm kiếm cứu nạn, cung cấp phụ tùng, trang thiết bị và đào tạo.

2. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Mục tiêu: đóng mới 06 tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển, bao gồm 03 tàu SAR 4100 (dài 41m) và 03 tàu SAR 2700 (dài 27m) theo thiết kế và công nghệ Hà Lan.

4. Hình thức đóng tàu: 01 chiếc SAR 4100 đóng tại Hà Lan, xưởng Damen Shipyards, 05 chiếc còn lại đóng tại Nhà máy đóng tàu Sông Gấm.

5. Tổng mức đầu tư của dự án là 26.961.013 EURO, gồm tổng trị giá hợp đồng 26.425.555 EURO và phí quản lý, dự phòng cho dự án.

6. Nguồn vốn: sử dụng chương trình tín dụng hỗn hợp (ORET) của Chính phủ Hà Lan. Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại 8.523.248 EURO; số vốn còn lại (vốn đối ứng) do phía Việt Nam đóng góp.

7. Cơ chế tài chính cho dự án:

- Đối với phần viện trợ không hoàn lại của Hà Lan: cấp phát từ ngân sách Nhà nước.

- Đối với phần vốn đối ứng: Bộ Giao thông vận tải cân đối trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao hàng năm.

8. Tiến độ thực hiện: từ 2002 - 2005.

9. Các Nhà thầu tham gia dự án:

- Nhà thầu chính: Damen Shipyards, Hà Lan.

- Nhà thầu phụ: Nhà máy đóng tàu Sông Gấm, Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 09/07/2002 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển dùng vốn ORET của Chính phủ Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219