Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 486/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 486/QĐĐC-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 257/QĐ-UBND NGÀY 17/01/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Tại Điều 2 của Quyết định:

- Nội dung đã ghi: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới 01 thủ tục hành chính; bãi bỏ 20/275 thủ tục hành chính; chỉnh sửa 64/275 thủ tục hành chính; thay thế 06/275 thủ tục hành chính tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, bổ sung mới 01 thủ tục. Các nội dung khác của Quyết định số 2485/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

- Nay sửa lại là: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới 01 thủ tục hành chính; bãi bỏ 20/275 thủ tục hành chính; chỉnh sửa 64/275 thủ tục hành chính; thay thế 06/275 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Các nội dung khác của Quyết định số 1948/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm Công báo tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 486/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.635
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5