Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2003/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành.

Số hiệu: 36/2003/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành 21 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

 

1.

TCVN 7279-9 : 2003

Thiết bị điện dùng trong môi trường khí nổ

Phần 9: Phân loại và ghi nhãn

2.

TCVN 7079-17 : 2003

Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò

Phần 17: Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị

3.

TCVN 7079-18 : 2003

Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò

Phần 18: Đổ đầy chất bao phủ - Dạng bảo vệ "m"

4.

TCVN 7079-19 : 2003

Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò

Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị

5.

TCVN 7330 : 2003

(ASTM D 1319 - 02 a)

Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Phương pháp xác định hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang

6.

TCVN 7331 : 2003

(ASTM D 3831 - 01)

Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

7.

TCVN 7332 : 2003

(ASTM D 4815 - 99)

Xăng - Xác định hàm lượng rượu từ C1 đến C4 và hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE rượu Tert-Amyl bằng phương pháp sắc ký khí

8.

TCVN 5699-2-65:2003

(IEC 60335-2- 65:2002)

Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn

Phần 2 - 65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí

9.

TCVN 5699-2-72:2003

(IEC 60335-2-72: 2002)

Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn

Phần 2 - 72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp

10.

TCVN 5699-2-79:2003

(IEC 60335 -2 -79: 2002)

Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn

Phần 2 - 79: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bằng áp suất cao và thiết bị làm sạch bằng hơi nước

11.

TCVN 5699-2-98:2003

(IEC 60335- 2- 98: 2002)

Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn

Phần 2 - 98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm

12.

TCVN 6188-2-1: 2003

(IEC 884-2-1: 1987)

ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự

Phần 2 - 1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy

13.

TCVN 7337: 2003

(ISO 22628: 2002)

Phương tiện giao thông đường bộ - Khả năng tái chế và thu hồi - Phương pháp tính toán

14.

TCVN 7338: 2003

(ISO 6725 : 1981)

Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy hai bánh - Thuật ngữ và định nghĩa

15.

TCVN 7339 : 2003

 (ISO 9131: 1993)

Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy ba bánh - Thuật ngữ và định nghĩa

16.

TCVN 7340: 2003

(ISO 7656: 1993)

Phương tiện giao thông dường bộ - Mã kích thước ô tô chở hàng

17.

TCVN 7327-1: 2003 (ISO 13261-1:1998)

Xác định mức công suất âm của máy điều hoà không khí và bơm nhiệt nguồn gió

Phần 1: Cụm ngoài nhà không ống gió

18.

TCVN 7327-2: 2003 (ISO 13261-2:1998)

Xác định mức công suất âm của máy điều hoà không khí và bơm nhiệt nguồn gió

Phần 2: Cụm trong nhà không ống gió

19.

TCVN 7328-1: 2003

(ISO 13256-1:1998)

Bơm nhiệt nguồn nước - Thử và đánh giá tính năng

Phần 1: Bơm nhiệt nước - gió và nước muối - gió

20.

TCVN 7328-2: 2003

(ISO 13256-2:1998)

Bơm nhiệt nguồn nước - Thử và đánh giá tính năng

Phần 2: Bơm nhiệt nước - nước và nước muối - nước

21.

TCVN 7329 : 2003

(ISO 11650:1999)

Tính năng của thiết bị thu hồi và/hoặc tái sinh môi chất lạnh

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.
 

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
 


 
 Bùi Mạnh Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2003/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.900
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13