Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3567/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Phùng Tấn Viết
Ngày ban hành: 02/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3567/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ RANH GIỚI VÙNG QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ GIỮA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỚI TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển;

Trên cơ sở Bản Thỏa thuận ngày 29/5/2014 của UBND hai tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 732/TT-SNN ngày 27 tháng 5 năm 2014 về phân định vùng biển ven bờ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính sau:

1. Ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là đoạn thẳng nối hai điểm theo thứ tự:

Điểm Bắt đầu (QNa - ĐNa 01) và điểm Kết thúc (QNa - ĐNa 02).

Tọa độ địa lý (độ, phút, giây) của hai điểm như sau:

Điểm QNa - ĐNa 01: Vĩ độ: 15058'02" N; Kinh độ: 108017'18" E

Điểm QNa - ĐNa 02: Vĩ độ: 16005'12" N; Kinh độ: 108025'51" E

2. Vùng khai thác thủy sản chung (vùng đệm) được mở rộng về hai bên ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ, mỗi bên là 1 hải lý.

3. Ranh giới vùng khai thác thuỷ sản ven bờ và vùng khai thác thủy sản chung (vùng đệm) chỉ có giá trị trong việc quản lý các hoạt động khai thác thủy sản, không có giá trị pháp lý về ranh giới hành chính trên biển.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, UBND các phường ven biển tổ chức triển khai thực việc hiện quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ theo nội dung công bố tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (để b/c);
- Đoàn ĐB QH Tp (để giám sát);
- BCH Bộ đội Bp Tp;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- Lưu: VT, KTN.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.493
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145